Наукові публікації Вадим Михайлович Творко

 1. Гощинський В.Б., Бабінець Л.С., Мігенько Б.О., Боровик І.О., Творко В.М, Рябоконь С.С.. «Гострий живіт» та абдомінальний біль у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини. Науково-практичний журнал: сімейна медицина, №2 (76), 2018.- С. 22-27.

 2. Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Творко В.М. та інші. Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання // «Медична освіта», № 4(76), 2017 р., с.5-8.

 3. Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Творко В.М. та інші. Необхідність оновлення навчальної програми додипломної медичної освіти у зв’зку з приоритетністю загальної практики-сімейної медицини // «Семейная медицина», 4 (66)/2016,с.109-110.

 4. Криськів О.І., Лазарчук Т.В., Творко В.М. та інші. Складові якісної інтернатури з фаху «Внутрішні хвороби»// «Медична освіта», № 3, 2015 р., с. 36-38.

 5. Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Творко В.М. та інші. Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку. // «Семейная медицина»,3 (59)/2015,с.28-30.

 6. Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Творко В.М.та інші. Сімейна медицина на Тернопільщині: успіхи, проблеми, шляхи вирішення// «Семейная» медицина», 2014р., №6 (56), с. 29-31..

 7. Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Творко В.М. та інші. Досвід впровадження сімейної медицини в Угорщині. / // ХV конгрес СФУЛТ, м.Чернівці,16-18 жовтня 2014 року, матеріали, Українськи медичні вісті, том 11, с. 22.

 8. Мельник Н.А. , Бабінець Л.С.,. Творко В.М та інші. Ліпідні та трофологічні порушення при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця // «Здобутки клінічної і експериментальної медицини»,1(20)/2014, с. 163-164.

 9. Марценюк В.П., Сельський П.Р., Творко В.М. Аналіз результатів обстеження пацієнтів з гіпертензією на основі кореляційних показників та багатопараметричної нейромережевої кластеризації з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання на первинному рівні // «Медична інформатика та інженерія», 2013, № 2, с. 55-60.

 10. Бабинец Л.С, Медвідь І.І., Творко В.М. та інші. Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету// «Сімейна медицина», 2013,№4(48), с. 28-30.

 11. Гребеник М.В., Криськів О.І., Бабінець Л.С, Творко В.М. Деонтологічні аспекти практичної роботи лікарів-інтернів та субординаторів терапевтичного профілю.// Медична освіта», 2010, №4, 33-35.

 12. Гощинський В.Б., Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Творко В.М. та інші. Науково-доказова медицина – основна стратегія підготовки сімейного лікаря на медичному факультеті // Матеріали науково-практичної конференції “Доказова медицина та удосконалення охорони здоров¢я України. 10-11.04.2008. – Тернопіль, Медична освіта. – 2008. - №3. – С. 31-34.

 13. Гощинський В.Б., Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Творко В.М. та інші. Впровадження елементів доказовості у викладання основ сімейної медицини на до дипломному рівні – вимога часу // Медична освіта. – 2005. - №4. – С. 23-27.

 14. Ляпко М.Г., Бабінець Л.С., Надкевич А.Л., Творко В.М. Оцінка ефективності застосування поверхневої багатоголчастої різнометалевої аплікації при травматичній хворобі спинного мозку в поєднанні з поперековим остеохондрозом./ Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Київ, 2011.-С.311-317.

 15. Корильчук Н. І., Корильчук Т. Б., Творко В.М. та інші Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії та інсулорезистентності у молодих жінок з ожирінням // Вісник наукових досліджень, 2009, № 4, с. 66-67.

 16. Бабінець Л.С., Пінкевич О.Я., Боцюк Н.Є., Криськів О.І., Творко В.М. Класична акупунктура та цзю-терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з артеріальною гіпертонією // Вісник наукових досліджень, 2009, № 2, с. 9-11.

 17. Бабінець Л.С., Криськів О. І., Чорна А. С., Творко В.М. та інші /Сумісне використання гомеопатії і рефлексотерапії в комплексному лікуванні не госпітальної пневмонії в амбулаторній практиці // Вісник наукових досліджень, 2008, № 3, с. 11-13.

 18. Мисула І. Р., Сусла О.Б., Творко В.М. Структурна характеристика серця дорослих і старих тварин у різні терміни розвитку адреналінової міокардіодистрофії // Вісник наукових досліджень», 2004, № 3, с. 29-33.

 19. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Творко В.М. та інші. Ефективність препарату «Кальцій D3 Нікомед» в лікуванні остеопатичного синдрому у хворих, прооперованих з приводу виразкової хвороби // Вісник наукових досліджень» - 2004, № 2, - с. 37-40.

 20. Творко В.М. Морфо-функціональні особливості міокарда щурів у реабілітаційному періоді після перенесеного сублетального зневоднення // Вісник наукових досліджень. –2000. -№4. – С. 104 – 106.

 21. Боднар Я. Я., Федонюк Я. І., Творко В.М та інші. Патогенез водно-електролітної міокардіопатії при зневоденні організму // Український медичний альманах. –2000. - № 3. – С. 24-27.

 22. Боднар Я. Я., Федонюк Я. І., Творко В.М. та інші. Структурно- функціональні зміни в міокарді адаптованого до дегідратації організму // Український медичний альманах. –2000. - № 1.с. 7-8.

 23. Творко В.М., Сморщок О. С., Волошин В. Д., Левандовська Н.М.Закономірності морфогенезу деяких внутрішніх органів при ексікозі, адаптації до нього та в залежності від вегетативного статусу організму // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Мат. наук. конф. – Тернопіль: “Медична академія” – 1997. – В. 2, ч. 2. – с. 578 – 582.

 24. Боднар Я.Я., Творко В. М., Мельник П. Левандовська Н.М Морфофункціональні зміни в міокарді та щитовидній залозі під впливом дегідратації у тварин, адаптованих до зневоднення організму. // Український медичний альманах. – 1998. - № 2. с. 27.

 25. Творко В.М., Белозецкая – Смиян С. И., Журавлев Е. В. макро - и микроэлементов в миокарде при общей дегидратации организма // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 1998. - № 2. 1. с. 244 – 245.

 26. Творко В.М. Морфофункціональні особливості міокарда при загальному обезводненні організму та адаптації / Вісник наукових досліджень. – 1997. - № 2 – 3. с. 21 – 23.