Монографії, патенти

Підручники, посібники, монографії.

1. Проблеми остеопорозу / За редакцією проф. Ковальчука Л.Я. Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 446 с. (монографія) [Ковальчук Л.Я., Сміян С.І., Андрейчин М.А. , Бабінець Л.С. та ін., всього 52 особи]

2. Сімейна медицина. Посібник для студентів старших курсів, інтернів, сімейних лікарів./ за редакцією Гощинського В.Б., Бабінець Л.С., Стародуба Є.М. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 810 с. [В.Б. Гощинський, Є.М. Стародуб, С.І. Шкробот та ін., всього 21 особа]

3. Бабінець Л.С. Хронічний панкреатит: діагностика і лікування, алгоритми динамічного спостереження лікарем загальної практики-сімейної медицини на засадах доказової медицини (методичні рекомендації). – Київ, 2006. – 28 с.

4. Невідкладні стани в клініці внутрішніх захворювань / Під заг. ред. проф. М.П. Буглака. Посібник для студентів старших курсів, інтернів, сімейних лікарів. – Сімферополь, 2009. – 192 с. [Л.С. Бабінець, М.П. Буглак, Г.М. Кошукова, Т.М. Мудрицька]

5. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней / Под общ. ред. проф. Н.П. Буглака. Пособие для студентов старших курсов, интернов, симейных врачей. – Симферополь, 2009. – 192 с. [Л.С. Бабинец, Н.П. Буглак, Г.Н. Кошукова, Т.Н. Мудрицкая].

6. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней / Под общ. ред. проф. Н.П. Буглака. Пособие для студентов старших курсов, интернов, симейных врачей. – Симферополь, 2011. – 192 с. (пособие МОЗ) [Л.С. Бабинец, Н.П. Буглак, Г.Н. Кошукова, Т.Н. Мудрицкая].

7. Ведення фізіологічної вагітності. Методичний посібник для викладача. – Київ: Українсько-швейцарська програма «Здоров’я матері та дитини», 2012. – 128 с. ISBN 978-966-8684-88-3. [Банадига Н.В., Бойчук А.В. та ін. – 7авторів]

8. Христич Т.М. Гастроентерологія: психосоматичні аспекти перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту в практиці інтерніста та сімейного лікаря: навчально-методичний посібник / Т.М. Христич, Л.С. Бабінець, Д.О. Гонцарюк. – Чернівці, 2013. – 82с.

9. Загальні питання сімейної медицини. Сімейна медицина: у 3 кн.: підручник. За ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік, Л.С. Бабінець. - Кн. 1. К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 672 с. (МОН гриф)

10. Христич Т.М. Гастроентерологія: психосоматичні аспекти перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту в практиці інтерніста та сімейного лікаря: навчально-методичний посібник / Т.М. Христич, Л.С. Бабінець, Д.О. Гонцарюк. – Чернівці, 2014. – 125с.

11. Многоигольчатая разнометаллическая аппликация в лечении гипертонии: клинико-патогенетические аспекты и использование аппликации / Л.С. Бабинец, И.И. Медвидь, А.И. Бабинец. - LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, 2013. – 49 с. Монографія

12. Сімейна медицина: навчальнй посібник / [Гощинський В.Б., Бабінець Л.С., Стародуб Є.М. та ін.]; за ред. В.Б. Гощинського, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуба.- 2-ге вид., доп. і перероб. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – 1162 с.

13. Сімейна медицина: у 3 кн.: підручник. Кн. 1. Загальні питання сімейної медицини / за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік, Л.С.Бабінець.- К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 672 с. (МОН України)

14. Сімейна медицина: у 3 кн.: підручник. Кн. 2 Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб / за ред. проф. О.М. Гиріної, проф. Л.М. Пасієшвілі. К.: ВСВ «Медицина», 2016. – 456 с. (МОН України) [О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Бабінець Л.С., Боровик І.О., Корильчук Н.І.]

15. Сімейна медицина: у 3 кн.: підручник. Кн. 3. Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарської практики / за ред. проф. О.М. Гиріної, проф. Л.М. Пасієшвілі (укр.) К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 680 с. (МОН України) [О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Л.С.Бабінець, О.О. Воронцов, Б.О. Мігенько]

16. Семейная медицина: в 3 кн.: учебник. Кн. 1. Общие вопросы семейной медицины / под ред. О.Н. Гириной, Л.М. Пасиешвили, Г.С. Попик (рус.) К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 672 (МОН України) [О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік, Л.С. Бабінець]

17. Семейная медицина: в 3 кн.: учебник. Кн. 2 Симптомы и синдромы в клинике внутренних болезней / под ред. проф. О.Н. Гириной, проф. Л.М. Пасиешвил (рус.) К.: ВСВ «Медицина», 2016. – 488 с. (МОН України) [О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Л.С. Бабінець]

18. Family Medicine. Book 1. General issues of Family Medicine (англ.) /за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Л.С. Бабінець.К.: ВСВ «Медицина», 2016. – 560 с. (МОН України)

19. Григор”єв П.Я., Стародуб Є.М., Яковенко Є.П., Гаврилюк М.Є., Шостак С.Є. «Хвороби органів травлення» /Посібник для лікарів. – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига». – 2000. – С. 446.

20. Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Шостак С.Є. «Алгоритм діагностики і лікування захворювань органів травлення». – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига». – 2004. – С. 162.

21. Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці» /За редакцією проф. Є.М. Стародуба. – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига». – 195 с.

22. Звершхановський Ф.А., Стародуб Є.М., Шостак С.Є., Калайджан К.О. «Пульмонологія в практиці сімейного лікаря» /Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига». – 2008. – с. 206.

Патенти, інформаційні листи отримані викладачами кафедри:

1. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит». Декларативний патент на корисну модель №15526, 17.07.2006. Бюл. №7. Бабінець Л.С., Криськів О.І.

2. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит». Декларативний патент на корисну модель №11897, 16.01.2006. Бюл. №1. Бабінець Л.С.

3. Метод профілактики та лікування мінеральної недостатності при хронічному панкреатиті. Інформаційний лист №138 – 2004. Бабінець Л.С.

4. Метод профілактики та лікування остеодефіциту у хворих на хронічний панкреатит. Інформаційний лист №109 – 2005 Бабінець Л.С.

5. Метод профілактики та лікування мінеральної недостатності та імунодефіциту в хворих на хронічний панкреатит із порушенням інкреторної функції підшлункової залози. Інформаційний лист №33 – 2007. Бабінець Л.С.

6. Застосування акупунктурного введення антигомотоксичних препаратів «Момордіка композитум» і «Коензим композитум» у комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит-друк.-Реєстр галузевих нововведень (Випуск 26-27) №190/27/07. Бабінець Л.С.

7. Застосування полімінерально-вітамінних комплексів «Кальцемін» і «Кальцемін адванс» у комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит із супутнім остеодефіцитним синдромом. Реєстр галузевих нововведень (Випуск 26-27) №191/27/07. Бабінець Л.С.

8. Спосіб лікування хворих на поперековий остеохондроз. Декларативний патент на корисну модель №63639, 10.10.2011. Бюл. №19. Бабінець Л.С., Надкевич А.Л.

9. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит». Декларативний патент на корисну модель № u201111142. 19.09.11; Бюл. № 5 Бабінець Л.С., Квасніцька О.С.

10.Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутнім порушенням ліпідного обміну Пат.72204 № u 201201102; заявл. 03.02.2012; опубл. 10.08.2012, Бюл.№15/2012. Л.С. Бабінець, Л.М. Мігенько, Б.О. Мігенько, А.В. Павлишин.

11.Спосіб лікування хворих на поперековий остеохондроз. Патент 73911 Україна: МПК А61Р 19/00 А61К 31/425. №u201203987; заявл.02.04.2012; опубл.10.10.2012 Бюл.19. Бабінець Л.С., Надкевич А.Л.

12.Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит. Патент на корисну модель №84093. Бюл. №19, 10.10.2013 р. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я.

13.Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутнім остеодефіцитом. Патент на корисну модель №86403. Бюл. №24, 25.12.2013. Бабінець Л.С., Семенова І.В.

14.Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит. Патент на корисну модель №90420. Бюл. №26, 26.05.2014. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я.

15.Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит. Патент на корисну модель №84093. Бюл. №19, 10.10.2013. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я.

16.Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутнім остеодефіцитом. Патент на корисну модель №86403. Бюл. №24, 25.12.2013. Бабінець Л.С., Семенова І.В.

17.Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит. Патент на корисну модель №90420. Бюл. №26, 26.05.2014. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я.

18.Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози. Патент на корисну модель №100903. u 2015 02513. – 10.08.2015, Бюл. №15. Бабінець Л.С., Галабіцька І.М.

19.Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит. Патент України №103304, А61К 31/00, А61К. Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет - №u201505790; заявл. 12.06.15; опубл. 10.12.15, Бюл.№23/2015. Бабінець Л.С., Кицай К.Ю.

20.Спосіб лікування хворих на хронічний біліарний панкреатит у поєднанні з ожирінням. Патент України №104159, А61М, 31/00. Заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет - № u201507750; заявл. 03.08.15; опубл. 12.01.16, Бюл.№1/2016. Бабінець Л.С., Кицай К.Ю.

21.Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози. Патент 100903 Україна МПК А61К 31/00 А61К 38/00 А61Р 1/18. Заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського». — № u 2015 02513; заявка 20.03.2015; опубл. 10.08.2015, бюл. № 15. Бабінець Л. С., Галабіцька І. М.;

22.Спосіб лікування та реабілітації хворих на хронічний панкреатит в практиці сімейного лікаря.-друк.-Патент України № 84093, А61К31/00. Заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського». — № u 2015 09083; заявка 21.09.2015; опубл. 10.03.2016, бюл. № 5. Бабінець Л. С., Галабіцька І.М.

23.Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит. Патент України № 84093, А61К31/00. Тернопільський державний медичний університет. Заявл. 08.04.2013. Опубл. 10.10.2013 Бюл. № 19/2013. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я.

24.Спосіб лікування хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним панкреатитом. Патент на корисну модель № 108720 A61H 39/00, A61B 5/02 ТДМУ. Заявл. 15.02.2016. Опубл. 25.07.2016 Бюл. № 14/2016. Бабінець Л.С., Медвідь І.І.

25.Спосіб лікування вертеброгенного больового синдрому. Інформаційний лист. Укрмедпатентінформ. Київ, 2012. - №319-2012 (Випуск 6 з проблеми «Неврологія»). Бабінець Л. С., Надкевич А. Л.

26.Метод комплексного лікування больового синдрому у хворих на поперековий остеохондроз із супутнім остеодефіцитом. Інформаційний лист; Укрмедпатентінформ. Київ, 2012. №318-2012 (Випуск 5. Проблема «Неврологія»). Бабінець Л. С., Надкевич А. Л.

27.Спосіб корекції трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит біліарного ґенезу у поєднанні з ожирінням (Інформаційний лист). Київ, 2015. - №341 – 2015.– 4 с. Бабінець Л.С., Кицай К.Ю.

28.Спосіб корекції трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит із порушенням прооксидантно-антиоксидантного статусу. Інформ. лист №236-2015. Бабінець Л.С., Галабіцька І.М.

29.Спосіб корекції трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит із супутнім дисбіозом товстої кишки. Інформ. лист № 73-2015. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я.

30.Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутньою стабільнорю ішемічною хворобою серця. Патент на корисну модель. u201607887 - 10.02.2017, бюл. № 3. - №113664. Бабінець Л.С., Мельник Н.А.

31.Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит в поєднанні із стабільною ішемічною хворобою серця. Патент на корисну модель. u201607888. 10.02.2017, бюл. № 3. -№113665. Бабінець Л.С., Мельник Н.А.

32.Спосіб корекції ліпідних порушень у хворих на хронічний панкреатит із супутньою стабільною ішемічною хворобою серця. Інформ. лист №240 – Київ, 2016. – 5 с. Бабінець Л.С., Мельник Н.А.

33.Спосіб корекції ліпідних порушень у хворих на хронічний панкреатит із супутньою стабільною ішемічною хворобою серця. Інформ. лист №240 – Київ, 2016. – 5 с. Бабінець Л.С., Мельник Н.А.

34.Спосіб корекції трофологічних та прооксодантно-антиоксидантних порушень у хворих на хронічний панкреатит із супутньою стабільною ішемічною хворобою серця. Інформ. лист №239 – Київ, 2016. – 5 с. Бабінець Л.С., Мельник Н.А.

35.Спосіб корекції вегетативних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним панкреатитом. Інформ. лист № 42-2016. Бабінець Л.С., Медвідь І.І.

36.Спосіб корекції зовнішньо секреторної недостатності підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит у програмі їх комплексної реабілітації. Інформ. лист № 28-2016. Бабінець Л.С., Галабіцька І.М

37.Розробка локального протоколу паліативної допомоги при лікуванні хронічного больового синдрому. Методичні рекомендації МОЗ України 38.16/79.16) .-. тираж 1 тис.-38-Бабінець Л.С., Матюха Л.Ф. та інші

38.Спосіб корекції вегетативних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним панкреатитом. Інформ. лист № 1-2017. Бабінець Л.С., Медвідь І.І.

39.Спосіб корекції вегетативних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним панкреатитом за допомогою поверхневої багатоголчастої різнометалевої аплікації та мебікару: -друк.-інформаційний лист № 1 – 2017 / Л.С. Бабінець, І.І. Медвідь; ДВНЗ “Тернопільський державним медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України”, Укрмедпатентінформ – К.: Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

40.Дячук І.О. Зонд для інтубації кишки. Деклараційний патент на винахід України № 71755, 7 А61М 25/00, 20031211066. Заявл.05.12.2003 р. Опубл. 15.12.2004 р. Бюл. № 12, 2004 р. Бенедикт В.В., Мігенько Б.О.,

41.Спосіб моделювання перитоніту. Патент на корисну модель № 4593. 7 G09B23/28. № u20040604653. 14.06.2004 р. Бюл. 17.01.2005 р. № 1, 2005. Гнатюк М.С., Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., Мігенько Б.О.

42.Спосіб хірургічного лікування пахової грижі. Патент на корисну модель № 25014. МПК (2006). А62В 17/00. А61F 2/02. № u200702098. 27.02.2007. Бюл. № 11, 2007. Бенедикт В.В., Мігенько Б.О., Задорожний М.М.

43.Спосіб лікування хронічного панкреатиту з вірсунгоектазією. Патент України України на корисну модель 48412 МПК А61В17/22 № u200911849 Заявл.19.11.2009 р. Опубл. 10.03.2010 р. Бюл. № 5. Дзюбановський І.Я., Свистун Р.В., Поляцко К.Г., Ониськів О. О., Бойко В.В., Мігенько Б.О.

44.Спосіб видалення поліпа слизової оболонки задньопрохідного каналу та ампулярної частини прямої кишки. Деклараційний патент на корисну модель № 42646. А61В17/22 № u200902317 Заявл.16.03.2009 р. Опубл. 10.07.2009 р. Бюл. № 13, 2009. Мігенько Б.О., Гощинський В.Б., Коптюх В.В.

45.Ректальне дзеркало з отвором та пластиною. Патент України України на корисну модель 48275 МПК А61В 17/22 № u200909886. Заявл.28.09.2009 р. Опубл. 10.03.2010 р. Бюл. № 5. Мігенько Б.О., Коптюх В.В.

46.Спосіб лікування гемороїдального вузла. Патент України України на корисну модель 48276 МПК А61В 17/00 № u200909890 Заявл.28.09.2009 р. Опубл. 10.03.2010 р. Бюл. № 5. Мігенько Б.О., Коптюх В.В.

47.Спосіб пластики рельєфного автодермотрансплантанта. Деклараційний патент на корисну модель № 42645. А61В17/03 № u200902311 Заявл.16.03.2009 р. Опубл. 10.07.2009 р. Бюл. № 13, 2009. Мігенько Б.О., Гощинський В.Б., Коптюх В.В.

48.Спосіб адаптації шкірного трансплантата силіконовою вакуумною камерою з цирконієвими адаптаційними півкулями. Деклараційний патент на корисну модель № 7354/ЗУ/16 України, МПК А61В 17/10, (2006.01), № u 2015 10678. Заявл.02.11.2015 р. Опубл. 12.04.2016 р. Бюл., 2016. А.В. Павлишин, Мігенько Б.О.