Працівники кафедри обговорюють написання нового посібника (2023 рік)

Доц. В.М.Творко, доц. Н.І.Корильчук, проф. Л.С.Бабінець, доц. І.О.Боровик при обговоренні  доповідей на конференцію (2023 рік)

Професор Л.С.Бабінець,  аспірант  І.В.Махніцька, доцент Б.О.Мігенько при підготовці до апробації дисертації  (2023 рік)

Доц. О.Р.Ясній, доц. І.О.Боровик, доц. С.С.Рябоконь, доц. В.М.Творко обговорюють готовність методичної документації (2023 рік)

Завідувач кафедри, професор Лілія БАБІНЕЦЬ отримала грамоту від ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (2023 рік)


Доц. Н.Є.Боцюк, проф. С.Й.Запорожан, проф. Л.С. Бабінець на відкритті наукової конференції  "Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, профілактики та реабілітації в практиці сімейного лікаря"(2023 рік)

Проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи І.М.Кліщ, професор Л.С.Бабінець проводять XXXII НПК «Раціональний менеджмент і фармацевтична опіка пацієнтів із коморбідністю в заганолікарській практиці" (2023 рік) 

Завідувач кафедри, професор Лілія Бабінець отримала нагороду «Берегиня України»  (2023 рік)

Доцент Н.Є.Боцюк проводить заняття в симуляційному центрі (2023 рік)

Доцент В.М.Творко проводить заняття в симуляційному центрі (2023 рік)


Низка підручників і посібників виданих працівниками кафедри

Щорічно кафедрою проводяться науково-практичні конференції та симпозіуми 

Аспірант І.В.Махніцька, доцент Б.О. Мігенько, професор Л.С.Бабінець, доцент Н.Є. Боцюк., асистент К.Ю. Кицай аналізують виданий посібник до конференції (2022 рік)

Аспірант  О.Земляк, проф. Л.С. Бабінець, доц. Н.Є. Боцюк на конференції  "Раціональний менеджмент і фармацевтична опіка пацієнтів із коморбідністю в загальнолікарській практиці" (2022 рік)

Проректор з наукової роборти ТНМУ ім І.Я. Горбачевського проф. І.М. Кліщ , проф. Л.С.Бабінець, заступник директора департаменту ТОДА Л.З.Чайковська  на відкритті реєстрової конференції МОЗ України (2021 рік)

Професійна дискусія доц. А.І.Мисака та проф. Л.С.Бабінець на конференції (2021 рік)


Проф. Н.І.Ярема та проф. Л.С. Бабінець доповідачі конференції (2021 рік)


Доц. І.О. Боровик , доц. Н.Є. Боцюк, проф. Л.С. Бабінець , доц. Н.І. Корильчук  під час проведення конференції (2021 рік)


Доцент Н.Є.Боцюк зі студентами V курсу після здачі заліку по лікарській практиці з педіатрії у дитячій поліклініці (2021 рік)

Асистент  А.І.Банадига  зі студентами V курсу після здачі заліку  по лікарській практиці з хірургії на базі КНП "ТКМЛ №2"( 2021 рік)


Доцент Воронцов О.О проводить заняття в школі відповідального батьківства (2020 рік)

Доц. І.О.Боровик , проф. Л.С. Бабінець  під час проведення онлайн - конференції (2020 рік)

 Доцент Б.О. Мігенько під час практичної частини заняття (2018 рік)

Доц . Н.І. Корильчук під час проведення ОСКІ (2020 рік)

 Робота над фрагментом міжкафедральної наукової роботи:   доцент І. О. Боровик та асистент С. С. Рябокон ь (2019 рік)

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: О. О. Воронцов , Л. С. Бабінець , Є. М. Стародуб; стоять: І. О. Боровик, В. М. Творко, Н. Є. Боцюк, К. Ю. Кицай, С. С. Рябоконь, Б. О. Мігенько, М. Б. Масна  (2017 рік)

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: Н.Є. Боцюк, Є.М.Стародуб, Л. С. Бабінець,  О.О.Воронцов; стоять: М.Б.Масна, О.Р.Ясній, В.М.Творко, Н.І.Корильчук, С.С.Рябоконь, Б.О.Мігенько, І.О.Боровик  (2016 рік)


Доцент В. М. Творко  під час практичної частини заняття (2014 рік )

Доцент В.М.Творко показує студентам наукові доробки кафедри (2014 рік)

 Професор Л. С. Бабінець проводить обхід хворих в ДСП ТКМЛ № 2 (2014 рік)

Колектив кафедри (зліва направо) сидять:  О. Р. Ясній, Є. М.Стародуб, Л. С. Бабінець, О. О. Воронцов ; стоять: Н. Б. Галіяш, І. О. Боровик, В. М.Творко, Н. Є. Боцюк, М. Б. Масна, С. С .Рябоконь, Б. О. Мігенько (2013 рік)

 Професор Є. М. Стародуб проводить обхід хворих в гастроентерологічному відділенні ТМКЛ № 2 (2013 рік)

 Н.Є.Боцюк  проводить УЗД обстеження пацієнта (2013 рік)

Колектив кафедри (зліва направо):  перший ряд С. С. Рябоконь, Л. С. Бабінець,  Н. Є. Боцюк, Є. М. Стародуб , І. О. Боровик;  другий ряд Воронцов О. О., Масна М. Б., Мігенько Б. О. (2012 рік)

Колектив кафедри після наради (зліва направо) В.Б.Гощинський, І.О.Боровик, О.З.П'ятничка, Н.Є.Боцюк, Н.І.Корильчук, М.Б.Масна, В.М.Творко, О.О.Воронцов, Л.С.Бабінець, Б.О.Мігенько (2010 рік)

Працюють над розкладом І.О.Боровик, М.Б.Масна (2011 рік)

Доповідає на науково-практичній конференції Л.С.Бабінець (2011 рік)

Асист. Н.Є.Боцюк, проф. В.Б.Гощинський  доц. О.О.Воронцов, асист. Н.І.Корильчук після  наради (2007 рік)

Асист.  І.О. Боровик, проф. В.Б.Гощинський, асист. М.В.Бойчак (2007 рік)

Колектив кафедри  під час методнаради   (зліва направо) сидять:  Н.Є.Боцюк, Л. С.Бабінець, О. О.Воронцов, І.О.Боровик, В. Б.Гощинський, С.М.Бутвин; стоять:  В.М.Творко, В.Б.Гощинський    (2002 рік) 

Колектив кафедри  під час розбору клінічного випадку (зліва направо):  І.О.Боровик, Н.Є.Боцюк, Л.С.Бабінець, С.М.Бутвин, О.О.Воронцов,  В.М.Творко  (2002 рік)

 Колектив кафедри (зліва направо): перший ряд  Р. А. Бадюк,  В. Б. Гощинський,  В. В. Павліковська; другий ряд:  Н. І. Корильчук, М. В. Бойчак, Н. Є. Боцюк, Г. Ф. Чернявська; третій ряд:  Н. В. Михайлечко,  М. Б. Масна,  О. О. Воронцов, Г. В. Титар (2000 рік)