Науково-дослідні роботи

Науково-дослідна робота кафедри:

Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і відділеного прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря.

Завершено роботу над міжкафедральною НДР 0113U001244 «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування», яка тривала з 2013 до 2017 роки.