Історія кафедри

Кафедра «Полiклiнiчна справа» була створена наказом ректора Тернопільської державної медичної академiї iмені І.Я. Горбачевського 5 сiчня 1999 року. Організація першої, серед вищих навчальних медичних закладів України, багатопрофільної кафедри: «Поліклінічної справи та сімейної медицини» на медичному факультеті нашого університету справедливо можна вважати вагомим внеском у становлення сімейної медицини в нашій державі. Вона стала дійсно кафедрою, де на додипломному рівні готують фахівців сімейної медицини. Зокрема, тут викладаюлися амбулаторно-полiклiнiчна терапiя, хiрургiя, педiатрiя, акушерство-гiнекологiя, функцiональна дiагностика.

Організатором кафедри був професор Володимир Броніславович Гощинський, який керував кафедрою до червня 2012 року.

На новостворену кафедру, з різних клінічних кафедр Тернопільської медичної академії, були переведені доц. В.Б. Гощинський (з кафедри хірургії ФПО), асистенти В.В. Павліковська (з кафедри дитячих хвороб), О.О. Воронцов (з кафедри акушерства та гінекології), Г.Ф. Чернявська та Р.А. Бадюк (з кафедри шпитальної терапії № 1), Н.О. Єпішина та Г.В. Титар (з кафедри факультетської терапії) лаборант М.Б. Масна (з кафедри педіатрії ФПО); прийняли на посаду асистента Н.Є. Боцюк, старшого лаборанта І.О. Боровик. Саме цим колективом, за короткий термін, (до 16 січня 1999 р.) було створено робочу програму та методичні розробки для забезпечення навчального процесу на VІ курсі з поліклінічної справи та ІV і V курсах – з функціональної діагностики. В історії кафедри залишаються – доц. І.І. Жура, доц. В.В. Павліковська та доц. С.М. Бутвин (у різні роки завідувачі навчальною частиною кафедри), доц. А.В. Зоря, ас. Н.О. Архіпова, ас. Р.А. Бадюк, ас. М.В. Бойчак, ас. Н.О. Єпішина, ас. Н.В. Михайлечко, ас. Ю.П. Кузьмич, ас. І.Ф. Банадига, ас. Г.Ф. Чернявська, ас. Г.В. Титар, які приймали активну участь у становленні кафедри “Поліклінічна справа та сімейна медицина” і, завдяки яким кафедра стала однією із провідних кафедр сімейної медицини України.

Наказом № 318 від 28 травня 2012 року з 1 червня 2012 року кафедру поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою перейменовано в кафедру первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини. Із 6 червня 2012 року кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Лілія Степанівна Бабінець.

Сьогодні на кафедрі працюють професори, доктори медичних наук, Лілія Степанівна Бабінець та Євген Михайлович Стародуб, кандидати медичних наук, доценти: Неоніла Іванівна Корильчук, Ірина Олегівна Боровик, Наталія Євгенівна Боцюк, Оксана Романівна Ясній, Вадим Михайлович Творко, Олександр Олександрович Воронцов, Богдан Орестович Мігенько; кандидат медичних наук, асистент: Світлана Степанівна Рябоконь; лаборант: Марія Богданівна Масна