Кафедра «Полiклiнiчна справа» була створена наказом ректора Тернопільської державної медичної академiї iмені І.Я. Горбачевського 5 сiчня 1999 року. Було поставлено завдання організувати таку кафедру, яка б не мала аналогів у вищих навчальних закладах України. і таку кафедру організували. Вона дійсно стала кафедрою, де на додипломному рівні почали викладати амбулаторно-полiклiнiчну терапiю, хiрургiю, педiатрiю, акушерство-гiнекологiю, функцiональну дiагностику. Базою для кафедри стали Тернопільська міська поліклініка №2, жіноча консультація №2, міська дитяча поліклініка, швидка допомога. Організатором кафедри був професор Володимир Броніславович Гощинський, який керував кафедрою до червня 2012 року.

Професор Володимир Броніславович Гощинський (2011 рік)

На новостворену кафедру, з різних клінічних кафедр Тернопільської медичної академії, були переведені доц. В.Б. Гощинський (з кафедри хірургії ФПО), асистенти В.В. Павліковська (з кафедри дитячих хвороб), О.О. Воронцов (з кафедри акушерства та гінекології), Г.Ф. Чернявська та Р.А. Бадюк (з кафедри шпитальної терапії № 1), Н.О. Єпішина та Г.В. Титар (з кафедри факультетської терапії) лаборант М.Б. Масна (з кафедри педіатрії ФПО); прийняли на посаду асистента Н.Є. Боцюк, старшого лаборанта І.О. Боровик. Саме цим колективом, за короткий термін, (до 16 січня 1999 р.) було створено робочу програму та методичні вказівки для забезпечення навчального процесу на VІ курсі з поліклінічної справи та ІV і V курсах – з функціональної діагностики. З вересня 1999 р. долучилися до кафедри асистенти Н.В.Михайлечко (з кафедри акушерства та гінекологіїї ФПО), М.В.Бойчак (з діагностичного центру), Н.І.Корильчук (з кафедри шпитальної терапії), І.О.Боровик - переведена в статус асистента кафедри. У 2000 році чисельність колективу збільшилася, до кафедри влились досвідчені викладачі: доц. Жура І.І., асистент Бабінець Л.С., асистент Ясній О.Р., асистент Банадига І.Ф.

В історії кафедри залишаються – доц. І.І. Жура, доц. В.В. Павліковська та доц. С.М. Бутвин (у різні роки завідувачі навчальною частиною кафедри), доц. А.В. Зоря, ас. Н.О. Архіпова, ас. Р.А. Бадюк, ас. М.В. Бойчак, ас. Н.О. Єпішина, ас. Н.В. Михайлечко, ас. Ю.П. Кузьмич, ас. І.Ф. Банадига, ас. Г.Ф. Чернявська, ас. Г.В. Титар, які приймали активну участь у становленні кафедри “Поліклінічна справа та сімейна медицина” і, завдяки яким кафедра стала однією із провідних кафедр сімейної медицини України.

 Колектив кафедри (зліва направо) перший ряд: Р. А. Бадюк,  В. Б. Гощинський,  В .В. Павліковська; другий ряд: Н. І. Корильчук, М. В. Бойчак, Н. Є. Боцюк, Г. Ф. Чернявська; третій ряд:  Н. В. Михайлечко,  М. Б. Масна, О. О. Воронцов, Г. В. Титар (2000 рік)

Колектив кафедри (зліва направо) перший ряд: В.В.Павліковська, Г.Ф.Чернявська, Р.А.,Бадюк, В.Б.Гощинський, Н.Є.Боцюк, Н.І.Корильчук; другий ряд: Г.В.Титар, Л.С.Бабінець, І.Ф.Банадига, І.О.Боровик; третій ряд: О.О.Воронцов, М.Б.Масна, Н.В.Михайлечко, О.Р.Ясній, М.В.Бойчак, І.І.Жура (2001 рік)

Під науковим керівництвом проф. В.Б.Гощинського виконані в повному об'ємі та успішно захищені асистентами кафедри М.В.Бойчаком та І.О.Боровик кандидатські дисертації, які були фрагментами планової науково-дослідної теми кафедри. 

Колектив кафедри (зліва направо) перший ряд: Б. О. Мігенько, С. С. Рябоконь, І. О. Боровик, Н. Є. Боцюк, В. Б. Гощинський, Л. С. Бабінець, Н. Б. Галіяш; другий ряд: Є. М. Стародуб, О. О. Воронцов (2011 рік)

Колектив кафедри (зліва направо) перший ряд:  С. С. Рябоконь, Л. С. Бабінець,  Н. Є. Боцюк , Є. М. Стародуб,  І. О. Боровик; другий ряд:  О. О. Воронцов, М. Б. Масна, Б. О.Мігенько  (2012 рік)

Професорка Ліля Степанівна Бабінець (2012 рік)

Наказом № 318 від 28 травня 2012 року з 1 червня 2012 року кафедру поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою перейменовано в кафедру первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини. Із 6 червня 2012 року кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Ліля Степанівна Бабінець.  Ліля Степанівна проводить активну громадську роботу: очолює ГО "Асоціація сімейних лікарів Тернопільщини",  членом Президії і правління Української Асоціації сімейної медицини, віце-президентом Українського та членом Європейського Клубу "Панкреатологів", членом УАРМА, головним редактором фахового журналу "Здобутки клінічної та експериментальної медицини", членом редколегії журналу "Бібліотека сімейного лікаря".

Л.С.Бабінець нагороджена державною нагородою "Єдність і слава" (2018 рік)

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: Н.Є.Боцюк, Є.М.Стародуб, Л.С.Бабінець, О.О.Воронцов; стоять М.Б.Масна, О.Р.Ясній, В.М.Творко, Н.І.Корильчук, С.С.Рябоконь, Б.О.Мігенько, І.О.Боровик (2016 рік)

21-22 лютого 2019 року проведення конференції для сімейних лікарів, присвяченій 20-річчю кафедри.  Розпочинала конференцію завідувач кафедри Л.С.Бабінець, надаючи слово першому завідуючому кафедри В.Б.Гощинському. Який згадував початки становлення кафедри, перших співробітників, перші доробки кафедри, і перших людей, які пішли з кафедри у вічність... Надрукована колективна монографія "Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини: здобутки і перспективи".

Л.С.Бабінець на конференції присвяченій 20-річчю створення кафедри (2019 рік)

В.Б. Гощинстький на конференції присвяченій 20-річчю створення кафедри (2019 рік)

Монографія видана працівниками кафедри (2019 рік)

Сьогодні на кафедрі працюють професорка, доктор медичних наук, Лілія Степанівна Бабінець, кандидати медичних наук, доценти: Неоніла Іванівна Корильчук, Ірина Олегівна Боровик, Наталія Євгенівна Боцюк,  Оксана Романівна Ясній, Вадим Михайлович Творко, Богдан Орестович Мігенько, Світлана Степанівна Рябоконь; доктор філософії, асистент Катерина Юріївна Кицай, кандидат медичних наук Ірина Михайлівна Галабіцька, асистент Ірина Володимирівна Махніцька, лаборант Марія Богданівна Масна.

Навчання студентів на інтерактивній дошці (2019 рік)

Екзамен ОСКІ (2019 рік)

О.О.Воронцов приймає екзамен ОСКІ (2019 рік)

Працівники кафедри працюють у різних напрямках реалізовуючи себе, як викладачі, науковці, лікарі.  Так, успішно освоюється викладання в симуляційному центрі, дистанційне викладання, розбір тем (за необхідності) в укриттях...  Кафедра звучить у вітчизняних виданнях педагогічного і наукового формату: "Сімейна медицина", " Гастроентерологія", "Наукові перспективи", "Здобутки клінічної і експериментальної медицини",  "Український терапевтичний журнал", "Український медичний часопис", " Медична освіта", "Сімейна медицина. Європейські практики", "Східноєвропейський  журнал внутрішньої та сімейної медицини", "Вісник клубу панкреатологів", "Інфекційні хвороби", "Сучасна гастроентерологія", "Перспективи та інновації науки", "Наука і техніка сьогодні", "Академічні візії", "Вісник науки та освіти" і багато інших. Наукові здобутки викладачів друкуються у виданнях Scopus та Web of Science: "Journal of Biochemical Technology","Amazonia","Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases", "Acta Balneologica", "Wiadomosci Lekarskie" тощо. Окрім того, викладачі кафедри під керівництвом Л.С.Бабінець активно реалізують свої знання в підручниках, посібниках та монографіях, які щорічно видаються. 

Виконується наукова робота (2021 рік)

Працює науковий гурток (2022  рік)

Л.С.Бабінець з ученицями (зліва направо К.Ю. Кицай, І.В.Махніцька) (2023 рік)

На кафедрі посилено займаються науковою роботою, впроваджуючи нові методи діагностики, лікування та профілактики різних захворювань. Здобутки виливаються в впровадження, інформаційні листи, патенти та дисертаційні роботи. Викладачі освоюють нові знання, удосконалюють навички і діляться здобутками на семінарах, конференціях, майстер-класах, ТУ, курсах, спеціалізаціях тощо.

Низка підручників та посібників виданих працівниками кафедри (2019-2023 рік)

Програми щорічних конференцій (1999-2023 рік)

Сертифікати проходження навчань викладачами кафедри (2020-2023 рік)

Під керівництвом Лілії Степанівни в рамках діяльності асоціації та активної участі працівників кафедри щоквартально відбуваються науково-практичні конференції, на яких висвітлюються інновації медичної науки, проводиться ознайомлення з новими нормативними документами МОЗ України і обговорення актуальних питань практики. 

Наук.-практ. конф. "Актуальні питання вищої медичної освіти з формування практичних навичок і компетенцій лікаря загальної практики-сімейної медицини"  (2023 рік)

Наук.-практ. конф. "Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, профілактики та реабілітації в практиці сімейного лікаря"  (2023 рік)

Наук.-практ. конф. "Раціональний менеджмент і фармацевтична опіка пацієнтів із коморбідністю в загальнолікарській практиці" (2023 рік)


Доц.Н.Є.Боцюк зі студентами в симуляційному центрі (2023 рік)

І.О.Боровик проводить засідання студентського наукового гуртка (2023 рік)

Студентська наукова конференція (2023 рік)

Захист практики в онлайн-форматі (2023 рік)

Укриття...(2023 рік)

Онлайн-формат (2023 рік)

Науково-педагогічні працівники кафедри є членами вітчизняних та міжнародних лікарських та освітянських організацій. Так, завідувач кафедри професор Лілія Степанівна Бабінець є  членкинею правління Всеукраїнської ГО "Українська асоціація сімейної медицини", Головою Правління ГО "Асоціація сімейної медицини Тернопільщини", віце-президентом ГО "Український Клуб панкреатологів"; членкинею "Європейський Клуб панкреатологів"; членкинею ГО «Асоціація класичної акупунктури і рефлексотерапії України». Працівники кафедри поповнюють членство ГО "Українська асоціація сімейної медицини", ГО "Асоціація сімейної медицини Тернопільщини", Центру Українсько-Європейського наукового співробітництва; ГО "Функціональна медицина"; ГО "Асоціація хірургів Тернопільщини"; ГО «Український Клуб панкреатологів»; ГО "Європейський Клуб панкреатологів"; Товариства мікробіологів України ім.Виноградського. Кафедральні працівники тісно співпрацюють з лікарями лікарні, поліклінічного відділення та амбулаторій сімейних лікарів, проводяться обходи, консультативні прийоми, курації хворих, проводяться спільно зі студентами школи "Материнства", "Діабетика", "Підлітка". Окрім того здійснюються виїзні консультування та наукові тренінги для сімейних лікарів області.