Робота викладачів кафедри терапії і сімейної медицини має ряд складових, серед яких чільне місце займає лікувальна робота. Вона відображає фаховий рівень кожного викладача і характеризує потенційні можливості клінічної кафедри. Адже на кафедрі плідно працюють сертифіковані викладачі різних спеціальностей: терапевти, кардіологи, ендокринологи, рефлексо-терапевти, дієтологи,  лікарі загальної практики-сімейної медицини, алергологи,  хірурги, гінекологи, педіатри. Мистецтво лікування шліфується досвідом, постійними тематичними удосконалюваннями, науково-практичними конференціями, тренінгами тощо. Лікувальна робота  викладача кафедри складається з: обходів, консультацій у відділеннях лікарні, консультативних прийомів у поліклініці, консультативних прийомах у амбулаторіях, консультативних прийомах у жіночій консультації, курації хворих, оперативних втручаннях, чергуваннях тощо. Вказане навантаження розширюється за рахунок консультацій в інших лікувальних закладах (міста та області).


Клінічна база кафедри КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня №2"(2023  рік)

Викладачі кафедри завжди удосконалюють свою лікарську майстерність, беручи активну участь у майстер-класах, наукових школах, науково-практичних конференціях, симпозіумах, з'їздах тощо. Зокрема, у 2023 році, відвідано 78 таких заходів, серед них: "Вдосконалення харчування для здоров'я та довголіття людини", "Турбота про здоров'я нації - компетенція сімейного лікаря", "Пацієнт у центрі уваги міждисциплінарної команди: взаємодія рівнів надання медичної допомоги", "Патології травної системи: сучасні терапевтичні та хірургічні методи лікування", "Українська школа ендокринології", "Персоніфікація, предиктивність, інтегративність сучасної медицини", "Національна школа гастроентерологів, гепатологів України", "Академія хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії від А до Я", "Психосоматична практика: гастроентерологія" і багато інших.

Професор Л.С.Бабінець і доцент Н.Є.Боцюк  на засіданні сімейних лікарів  Тернопільщини з президентом УАСМ О.Толстановим (2023 рік)

Л.С.Бабінець нагороджена медаллю "Берегиня України" за плідну лікарську, наукову, педагогічну діяльність (2023 рік)

Амбулаторії сімейних лікарів, відділення поліклініки, де здійснюється консультативний прийом працівниками кафедри (2023 рік)

Лікувальна робота  кафедри ґрунтується на результатах науково-дослідницької роботи, направлена на впровадження нових медичних технологій і  методів надання медичної допомоги, орієнтована на реалізацію пріоритетних напрямів власних наукових досліджень і розробок. Так,  викладачами кафедри впроваджено в роботу лікувальних закладів ряд нововведень: Діагностики ГХ, з урахуванням поліморфізму гена рецептора вітаміну Д; Прогнозування коморбідної патології з урахуванням поліморфізму генів; Нові методи лікування ХОЗЛ; Лікування захворювань гепатобіліарної системи у хворих після перенесеного Covid-19; Застосування препаратів блокаторів ліпаз для корекції розладів при метаболічному синдромі; Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із гастритом;  Діагностика та лікування цукрового діабету  2 типу, спровокованого Covid-19; Лікування печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки; Лікування  хворих з БА на тлі ожиріння; Лікування хворих з ГЕРХ та ЦД 2 типу; Корекції нутрітивного статусу хворих із коморбідною патологією; Прогнозування наслідків гострого панкреатиту, інфікованого панкреатичного некрозу; Лікування хірургічної патології на фоні ЦД 2 типу; Методи раннього виявлення порушень ЗСЖ у підлітковому віці і багато інших.

Б.О.Мігенько перед плановою операцією (2023 рік)

C.С. Рябоконь під час консультування пацієнта (2023 рік)

В.М.Творко здійснює консультацію пацієнта (2023 рік)

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Адреса: вулиця  Р.Купчинського 14, Тернопiль, 46023 (2022 рік)

Клінічною базою кафедри є оновлені відділення лікарні, що створені згідно програми "Велике будівництво" Президента України (2023 рік)

Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська комунальна міська дитяча  лікарня" Адреса: вулиця Федьковича 16, Тернопiль, 46000 (2023 рік)

Наукові досягнення кафедри постійно виливаються в практику у вигляді актів впровадження, патентів та інформаційних листів, що дає можливість покращити стан охорони здоров’я населення. Окрім того,  вводяться пропозиції для впровадження від інших установ-розробників: "Метод визначення рівня феритину у сироватці крові у хворих на множинну мієлому з ураженням езофагогастродуоденальної зони" (Ужгородський національний університет, 2023 рік); "Спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну із залізодефіцитною анемією" (Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, 2023 рік); "Спосіб прогнозування ризику розвитку остеоартрозу у хворих на цукровий діабет 2 -го типу жінок в пре- та постменопаузі", 2022 рік (Харківський національний медичний університет);  "Прогнозування динаміки вуглеводного та ліпідного обміну на основі значення адипоцитокіну вісфатіну у жінок в пре- та постменопаузі, хворих на цукровий діабет 2 типу та остеоартроз", 2022 рік (Харківський національний медичний університет); "Спосіб формування груп ризику гастроезофагеальної рефлюксної хвороби серед осіб молодого віку з автоімунним тиреоїдитом", 2019 рік (Харківський національний медичний університет); Прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини в хворих на артеріальну гіпертензію", 2018 рік (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького);  "Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на неалкогольний стеатогепатит та хронічну хворобу нирок", 2018 рік (Буковинський державний медичний університет); "Спосіб корекції стану компонентів позаклітинного матриксу печінки і нирок та інтенсивності фіброзування печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит за коморбідності з хронічною хворобою нирок", 2018 рік (Буковинський державний медичний університет" і багато інших.   

Л.С.Бабінець здійснює сеанси голко-рефлексотерапії (2021 рік)

Л.С.Бабінець з лікарями під час консультування пацієнта (2020 рік)

Б.О.Мігенько готується до хірургічних маніпуляцій (2020 рік)

Колектив кафедри надає лiкувально-дiагностичну та консультативну допомогу населенню, доценти та асистенти кафедри ведуть консультативний прийом в амбулаторіях сімейного лікаря ряду сіл Тернопільщини (с. Гнилиці, с. Зарубинці, с. Кокошенці, с. Говилів, с. Увисла та геріатричному будинку в с. Денисів),  здійснюють профілактичні огляди студентів ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, виконують ургентні та клінічні чергування у клініці та на дому. Окрім того практикуються часті виїзні консультування по амбулаторіях Тернопільщини професорів та доцентів кафедри.

Проф. Л.С.Бабінець,  доц. І.О.Боровик, доц. Н.І.Корильчук, доц. Н.Є.Боцюк в м.Кременець (2020 рік)

Виїзні консультативні прийоми здійснюють професорка та доценти кафедри (2020 рік)

Доцентка І.О.Боровик у  с.Велика Березовиця

Професорка Л.С.Бабінець у м.Монастириськ

Проф.Л.С.Бабінець, доц.В.М.Творко, доц.І.О.,Боровик, доц.Н.І.Корильчук у м.Бучач

Доцент В. М. Творко здійснює огляд хворих  із патологією серцево-судинної системи та консультує лікарів з приводу ДМАТ (2017 рік) 

На клінічних базах кафедри виконується фрагмент загальноуніверситетської міжкафедральної НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб і загальній практиці - сімейній медицині: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування», у рамках якої виконано наступні дослідження: вивчено клініко-патогенетичні чинники формування трофологічних розладів при хронічному панкреатиті у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, оптимізація лікування; проведено клініко-патогенетичне обґрунтування методів корекції порушень трофологічного статусу хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою; вивчено клініко-патогенетичні чинники порушення ліпідного обміну і трофологічного статусу при хронічному панкреатиті, намічено шляхи корекції.  Виконуються подальші дослідження з клініко-патогенетичного обґрунтування застосування методів рефлексотерапії при поперековому остеохондрозі, дослідження супутньої артеріальної гіпертензії як предиктора ускладненя перебігу хронічного панкреатиту та можливості корекції; вивченню змін цитокінового профілю у тварин з комбінованою травмою після корекції ксеноімплантантами; з’ясуванню впливу наявності інкреторної недостатності підшлункової залози на клінічний перебіг хронічного панкреатиту за системою M-ANNHEIM; вивченню аскаридозу як чинника поглиблення тяжкості хронічного панкреатиту; статистичному аналізу показників вегетативного статусу у хворих із гіпертонічною хворобою та супутнім хронічним панкреатитом;  дослідженню клінічного перебігу хронічного біліарного панкреатиту після перенесеної лапароскопічної холецистектомії; застосуванню аплікації за методом Ляпко при нейроциркуляторній дистонії у практиці сімейної медсестри  та ін. 


Професор Л. С. Бабінець проводить обхід хворих у денному стаціонарі поліклініки   КНП "ТКМЛ № 2"  (2016 рік)

Доцентка Н.І.Корильчук оглядає пацієнта (2015 рік)

Доцентка І.О.Боровик оглядає пацієнта (2015 рік)

 Доцентки Н.Є.Боцюк  та Н.І.Корильчук  обговорюють результати обстеження  (2015 рік)

Консультативні прийоми проводить лікар-алерголог,  доцентка кафедри Н. Є. Боцюк  (2014 рік)

Кафедра виконує основні завдання  (під керівництвом проф. Л.С.Бабінець з 2012 року): висококваліфікована медична допомога хворим м. Тернополя; постійне втілення нових ефективних методів діагностики і лікування хворих із захворюваннями внутрішніх органів; розробка заходів щодо покращення якості лікувально-діагностичної допомоги; пропаганда заходів щодо усунення факторів ризику розвитку захворювань: куріння, ожиріння, нераціонального харчування, гіподинамії; підвищення кваліфікації лікарів і медперсоналу з питань медичної допомоги хворим терапевтичного профілю. Відділення денного стаціонару поліклініки (ДСП) є лікувально-діагностичним підрозділом, поліклінічного відділення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарні № 2», що надає кваліфіковану стаціонарну медичну допомогу населенню, на основі сучасних досягнень медичної науки, шляхом госпіталізації на денний час, при відсутності показів до цілодобового медичного нагляду. Потужність відділення - 70 ліжок: соматичних – 30; кардіологічних  – 30;  неврологічних - 10. У відділенні проводять клінічні обходи професор Л.С.Бабінець, доцентка Н.І.Корильук, доцент В.М.Творко, доцентка І.О.Боровик, курацію хворих здійснює асистент С.С.Рябоконь, консультації у відділенні проводять доцентка Н.Є.Боцюк (алерголог), доцент Б.О.Мігенько (хірург), доцент О.О.Воронцов (гінеколог). 

Асистент  Б.О.Мігенько проводить хірургічні маніпуляції разом з студентами (2012 рік)

Доцент О.О.Воронцов під час огляду пацієнток в денному стаціонарі жіночої консультації (2012 рік)

Асистент І.О.Боровик здійснює огляд пацієнтів у гастроентерологічному відділенні (2011 рік)

Доцент В.М.Творко проводить ЕХО огляд пацієнтки (2011 рік)

Професор В.Б.Гощинський консультує пацієнтку (2010 рік)

Асистент М.В.Бойчак готує інструмент до маніпуляцій (2009 рік)

Лікувально-профілактична робота (під керівництвом завідувача кафедри проф.В.Б.Гощинського) професорсько-викладацьким складом кафедри (1999-2012 роки) виконується на базі Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська комунальної міська лікарня № 2», на території якої функціонує 12 відділень загальною потужністю 455 ліжок та Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня», педіатричне відділення № 3 – потужністю 60 ліжок і поліклінічне відділення. Клінічною базою кафедри є денний стаціонар поліклініки, денні стаціонари хірургічного відділення та жіночої консультації, гастроентерологічне та хірургічне відділення КНП «Тернопільська комунальної міська лікарня № 2», Тернопільський міський комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (ЦПМСД), а також поліклінічне відділення та стаціонар денного перебування хворого КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня». Працівники кафедри здійснюють консультативний прийом у ТМКЗ «ЦПМСД», потужність якого 800 відвідувань в день та надання допомоги близько 92 тисячам дорослого населення міста Тернополя.