Клінічними базами кафедри є: Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська комунальна міська лікарня № 2": хірургічне відділення поліклініки, жіноча консультація, денний стаціонар поліклініки, денні стаціонари хірургічного відділення та жіночої консультації, гастроентерологічне та хірургічне відділення; Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги"; Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська комунальна міська дитяча лікарня": поліклінічне відділення та стаціонар денного перебування хворого.

Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська комунальна міська лікарня № 2" Адреса: вулиця Р. Купчинського 14, Тернопiль, 46023 (2021 рік)

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Адреса: вулиця Р.Купчинського 14, Тернопiль, 46023 (2021 рік)

Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська комунальна міська дитяча лікарня" Адреса: вулиця Федьковича 16, Тернопiль, 46000 (2019рік)

Лікувально-профілактична робота професорсько-викладацьким складом кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики - сімейної медицини виконується на базі Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська комунальної міська лікарня № 2», на території якої функціонує 12 відділень загальною потужністю 455 ліжок та Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня», педіатричне відділення № 3 – потужністю 60 ліжок і поліклінічне відділення. Клінічною базою кафедри є денний стаціонар поліклініки, денні стаціонари хірургічного відділення та жіночої консультації, гастроентерологічне та хірургічне відділення КНП «Тернопільська комунальної міська лікарня № 2», Тернопільський міський комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (ЦПМСД), а також поліклінічне відділення та стаціонар денного перебування хворого КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня». Працівники кафедри здійснюють консультативний прийом у ТМКЗ «ЦПМСД», потужність якого 800 відвідувань в день та надання допомоги близько 92 тисячам дорослого населення міста Тернополя.

Професор Л. С. Бабінець проводить обхід хворих у денному стаціонарі поліклініки КНП "ТКМЛ № 2" (2019 рік)

Кафедру очолює доктор медичних наук, професор Л.С. Бабінець - лікар-терапевт вищої категорії, лікар загальної практики – сімейний лікар, рефлексотерапевт вищої категорії. Під її керівництвом працює колектив у складі 9 викладачів: доцент Н.І. Корильчук - лікар-терапевт вищої категорії, лікар-ендокринолог; доцент І.О. Боровик - лікар-терапевт вищої категорії; доцент В.М. Творко - лікар-терапевт вищої категорії, кардіолог вищої категорії; доцент О.О. Воронцов - лікар акушер-гінеколог вищої категорії; доцент Б.О. Мігенько - лікар-хірург вищої категорії, доцент Н.Є. Боцюк - лікар-педіатр першої категорії, лікар-алерголог, лікар загальної практики – сімейний лікар; доцент О.Р. Ясній - лікар-педіатр вищої категорії; асистент С.С. Рябоконь – лікар-терапевт вищої категорії, асистент А.І. Банадига - лікар-хірург .

Особливістю є те, що колектив кафедри складають спеціалісти різного профілю: хірурги, акушер - гінеколог, педіатри, терапевти.

Професорсько-викладацький склад здійснює курацію хворих у прикріплених до кафедри відділеннях, здійснює обходи у денному стаціонарі поліклініки, денному стаціонарі жіночої консультації, проводить консультативний прийом в поліклінічному відділенні ТКМЛ № 2.

Основні завдання працівників кафедри: висококваліфікована медична допомога хворим м. Тернополя; постійне втілення нових ефективних методів діагностики і лікування хворих із захворюваннями внутрішніх органів; розробка заходів щодо покращення якості лікувально-діагностичної допомоги; пропаганда заходів щодо усунення факторів ризику розвитку захворювань: куріння, ожиріння, нераціонального харчування, гіподинамії; підвищення кваліфікації лікарів і медперсоналу з питань медичної допомоги хворим терапевтичного профілю.

Відділення денного стаціонару поліклініки (ДСП) є лікувально-діагностичним підрозділом, поліклінічного відділення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарні № 2», що надає кваліфіковану стаціонарну медичну допомогу населенню, на основі сучасних досягнень медичної науки, шляхом госпіталізації на денний час, при відсутності показів до цілодобового медичного нагляду.

Потужність відділення - 70 ліжок: соматичних – 30; кардіологічних – 30; неврологічних - 10.

У відділенні проводять клінічні обходи професор Бабінець Л.С., доцент Корильук Н.І., доцент Творко В.М., доцент Боровик І.О., курацію хворих здійснює асистент Рябоконь С.С.

Доцент В. М. Творко здійснює огляд хворих із патологією серцево-судинної системи. (2017 рік)

Консультативні прийоми проводить лікар-алерголог, доцент кафедри Н. Є. Боцюк (2014 рік)

На клінічних базах кафедри виконується фрагмент загальноуніверситетської міжкафедральної НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб і загальній практиці - сімейній медицині: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування», у рамках якої виконано наступні дослідження: вивчено клініко-патогенетичні чинники формування трофологічних розладів при хронічному панкреатиті у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, оптимізація лікування; проведено клініко-патогенетичне обґрунтування методів корекції порушень трофологічного статусу хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою; вивчено клініко-патогенетичні чинники порушення ліпідного обміну і трофологічного статусу при хронічному панкреатиті, намічено шляхи корекції. Виконуються подальші дослідження з клініко-патогенетичного обґрунтування застосування методів рефлексотерапії при поперековому остеохондрозі, дослідження супутньої артеріальної гіпертензії як предиктора ускладненя перебігу хронічного панкреатиту та можливості корекції; вивченню змін цитокінового профілю у тварин з комбінованою травмою після корекції ксеноімплантантами; з’ясуванню впливу наявності інкреторної недостатності підшлункової залози на клінічний перебіг хронічного панкреатиту за системою M-ANNHEIM; вивченню аскаридозу як чинника поглиблення тяжкості хронічного панкреатиту; статистичному аналізу показників вегетативного статусу у хворих із гіпертонічною хворобою та супутнім хронічним панкреатитом; дослідженню клінічного перебігу хронічного біліарного панкреатиту після перенесеної лапароскопічної холецистектомії; застосуванню аплікації за методом Ляпко при нейроциркуляторній дистонії у практиці сімейної медсестри та ін.

Колектив кафедри надає лiкувально-дiагностичну та консультативну допомогу населенню, доценти та асистенти кафедри ведуть консультативний прийом в амбулаторіях сімейного лікаря ряду сіл Тернопільщини: с. Гнилиці, с. Зарубинці, с Кокошенці, с. Говилів, с. Увисла та геріатричному будинку в с. Денисів.та профілактичні огляди студентів ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. Здійснюють ургентні та клінічні чергування у клініці та на дому.

Доценти Н. Є. Боцюк та Н.І . Корильчук обговорюють результати обстеження (2017 рік)

Наукові досягнення кафедри постійно впроваджуються в практику у вигляді патентів та інформаційних листів, що дає можливість покращити стан охорони здоров’я населення на амбулаторному етапі.

Клінічною базою кафедри є оновлені відділення лікарні, що створені згідно програми "Велике будівництво" Президента України (2021 рік)