Дисертації

На кафедрі захищено дисертації:

Бабінець Л.С. докторська дисертація на тему "Кілніко-патогенетичні пре диктори формування полінутрієнтної недостатності при хронічному панкреатиті, шляхи оптимізації профілактики та лікування" наукові консультанти: професор Ковальчук Л.Я. та професор Смісян С.І., 14.01.36 - гастроентерологія, Дніпропетровськ - 2007 рік.

Науковий керівник професор Гощинський В.Б.

Бойчак М.В. кандидатська дисертація на тему "Попередження віддалених післяопераційних ускладнень після резекції кишечника" захищена в 2004 році.

Боровик І.О. кандидатська дисертація на тему "Діагностика і лікування остеопенічного синдрому при виразковій хворобі та її ускладненнях" захищена в 2004 році

Зима І.Я. кандидатська дисертація на тему "Клініко-сонографічні показання до виконання оперативних втручань при варикозній хворобі нижніх кінцівок" захищена в 2011 році

Назарчук А.Я. кандидатська дисертація на тему "Попередження недостатності швів в хірургії кишечника" захищена в 2012 році

Науковий керівник професор Бабінець Л.С.

Квасніцька О.С. кандидатська дисертація на тему “Клініко-патогенетичні чинники формування трофологічних розладів при хронічному панкреатиті у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, оптимізація лікування” захищена в 2012 році

Пінкевич О.Я. кандидатська дисертація на тему “Клініко-патогенетичне обґрунтування методів корекції порушень трофологічного статусу хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою” захищена в 2013 році.

Мігенько Л.М. кандидатська дисертація “Клініко-патогенетичні чинники порушення ліпідного обміну і трофологічного статусу при хронічному панкреатиті, шляхи корекції” захищена в 2013 році.

Коцаба Ю.Я. кандидатська дисертація "Клініко-патогенетичнне обґрунтування лікування та реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутнім дисбіозом товстої кишки" 14.01.38 - загальна практика-сімейна медицина. захищена в 2017 році

Галабідська І.М. кандидатська дисертація “Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного лікування та реабілітаціі хворих на хронічний панкреатит з порушенням вітамінного то прооксидантно-антиоксидантного статусу”, захищена в 2017

На теперішній час на кафедрі виконуються наступні дисертаційні роботи:

Докторська дисертація: “Клініко-патогенетичні аспекти метаболічного синдрому Х та оптимізація лікування хворих в практиці сімейного лікаря» доцент Корильчук Н.І.

Кандидатська дисертація “Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування методів рефлексотерапії при поперековому остеохондрозі ” Наткевич А. Л.

Кандидатська дисертація "Клініко-патогенетичнне обґрунтування прогнозування і лікування остеодефіциту у хворих на хронічний панкреатит в практиці сімейного лікаря" Семенова І.В., 14.01.38 - загальна практика-сімейна медицина

Кандидатська дисертація "Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного генезу в поєднанні з ожирінням, диференційовані підходи до лікування" Кицай К.Ю.

Кандидатська дисертація „Клініко-патоґенетичне обґрунтування оптимізації комплексної реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом” Захарчук У.М.

Кандидатська дисертація "Клініко-патогенетичні особливості хронічного панкреатиту у поєднанні з ішемічною хворобою серця, оптимізація лікування та реабілітації" Мельник Н.А.

Кандидатська дисертація “Особливості вегетативного статусу, лікування та реабілітації при коморбідності гіпертонічної хвороби з хронічним панкреатитом” Медвідь І.І.

Кандидатська дисертація "Клініко - патогенетичне обґрунтування трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті у поєднанні з аскаридозом, оптимізація лікування та реабілітації" Дроняк Ю.В.

Кандидатська дисертація «Клініко-патогенетичні особливості перебігу первинного остеоартрозу у поєднанні з хронічним панкреатитом та ожирінням, оптимізація лікування та реабілітація» Маєвська Т.Г.