Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

Бабінець Л.С. "Кілніко-патогенетичні предиктори формування полінутрієнтної недостатності при хронічному панкреатиті, шляхи оптимізації профілактики та лікування" за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія (Дніпропетровськ, 2007).

Корильчук Н.І. «Клініко-патогенетичне обгрунтування використання фосамаксу для корекції остеодефіцитних станів у хворих на ревматоїдний артрит» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби (Івано-Франківськ, 2001).

Боровик   І.О. "Діагностика і лікування остеопенічного синдрому при виразковій хворобі та її ускладненнях" за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія (Дніпропетровськ, 2004).

Творко В.М. «Морфофункціональні особливості міокарда при адаптації організму до загального зневоднення» за спеціальністю 14.03.01 - анатомія (Тернопіль, 2002).

Боцюк Н.Є. «Клініко-патогенетична оцінка кровоплину слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки та удосконалення комплексного лікування дітей з хронічними гастродуоденітами» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (Київ, 2002).

Мігенько Б.О. «Синдром поліорганної недостатності та його корекція у хворих з гострим поширеним перитонітом» за спеціальністю 14.01.03 - хірургія (Тернопіль, 2008).

Рябоконь С.С. «Роль порушень детоксикуючої системи та ендогенної інтоксикації в патогенезі експериментального гепатиту, викликаного поєднаною дією натрію нітриту та тетрахлорметану, та їх корекція» за спецальністю 14.03.04- патологічна фізіологія (Тернопіль, 2003).

Ясній О.Р. «Стан кісткової тканини у дітей хворих на хронічний гастродуоденіт» за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія (Київ, 2001).

Кицай К.Ю.  "Клініко - патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного генезу в поєднанані з ожирінням, диференційовані підходи до лікуванння" за спеціальністю 222 "Медицина" , галузь знань 22 "Охорона здоров'я"(Тернопіль, 2020 ).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Л.С. Бабінець:

Квасніцька О.С.  “Клініко-патогенетичні чинники формування трофологічних розладів при хронічному панкреатиті у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, оптимізація лікування” за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби (Київ, 2012).

Пінкевич О.Я “Клініко-патогенетичне обґрунтування методів корекції порушень трофологічного статусу хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою” за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика-сімейна медицина (Луганськ, 2013).

Мігенько Л.М. “Клініко-патогенетичні чинники порушення ліпідного обміну і трофологічного статусу при хронічному панкреатиті, шляхи корекції” за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія (Дніпропетровськ, 2013).

Коцаба Ю.Я. "Клініко-патогенетичнне обґрунтування лікування та реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутнім дисбіозом товстої кишки" за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика-сімейна медицина (Запоріжжя, 2017).

Галабіцька І.М.  “Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного лікування та реабілітаціі хворих на хронічний панкреатит з порушенням вітамінного то прооксидантно-антиоксидантного статусу” за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика-сімейна медицина (Запоріжжя, 2017).

Захарчук У.М. "Клініко-патоґенетичне обґрунтування оптимізації комплексної реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом” за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика-сімейна медицина (Запоріжжя, 2018)

Мельник Н.А.  "Клініко-патогенетичні особливості хронічного панкреатиту у поєднанні з ішемічною хворобою серця, оптимізація лікування та реабілітації" за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика-сімейна медицина (Запоріжжя, 2018).

Наткевич А. Л.  "Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування методів рефлексотерапії при поперековому остеохондрозі " за спеціальністю  14.01.15.  – нервові хвороби (Харків, 2019).

Семенова І.В. "Клініко-патогенетичнне обґрунтування прогнозування і лікування остеодефіциту у хворих на хронічний панкреатит в практиці сімейного лікаря" 14.01.38 - загальна практика-сімейна медицина (Запоріжжя, 2019).

 Дроняк Ю.В. "Клініко - патогенетичне обґрунтування трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті у поєднанні з аскаридозом, оптимізація лікування та реабілітації" 14.01.38 - загальна практика-сімейна медицина (Запоріжжя, 2019).

 Маєвська Т.Г. "Клініко-патогенетичні особливості перебігу первинного остеоартрозу у поєднанні з хронічним панкреатитом та ожирінням, оптимізація лікування та реабілітація" 14.01.38 - загальна практика-сімейна медицина (Запоріжжя, 2019).

Кицай К.Ю.  "Клініко - патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного генезу в поєднанані з ожирінням, диференційовані підходи до лікуванння" за спеціальністю 222 "Медицина" (галузь знань 22 "Охорона здоров'я") .

Сасик Г. М. "Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з цукровим діабетом з використанням медикаментозних засобів, східницьких мінеральних вод і рефлексотерапії" (галузь знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина).