Теоретичнi й практичнi знання на кафедрi отримують студенти шостого курсу медичного факультету. Успішна реалізація навчальних програм з модуля "Загальна практика - сімейна медицина" можлива завдяки потужній клінічній базі кафедри, яка включає терапевтичні відділення поліклініки, відділення сімейної медицини, хірургічне відділення поліклініки, жіночу консультацію, денний стаціонар поліклініки, денні стаціонари хірургічного відділення та жіночої консультації, гастроентерологічне, хірургічне та приймальне відділення, а також діагностичний центр Тернопільської міської комунальної лікарні № 2, поліклінічне відділення та стаціонар денного перебування хворого Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні.

Доцент Н. Є. Боцюк під час практичної частини заняття (2016 рік)

Доцент В. М. Творко під час практичної частини заняття (2017 рік)

Доцент Н. Є. Боцюк під час семінарського заняття з циклу "Педіатрія в сімейній медицині" (2018 рік)

Доцент І. О. Боровик проводить заняття з циклу "Внутрішні хвороби в сімейній медицині" (2018 рік)

Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги

Завдяки збудованим та сучасно оснащеним навчально-практичним центрам первинної медико-санітарної допомоги у с. Зарубинці Збаразького району, с. Гнилиці Підволочиського району, с. Говилів Теребовлянського району, с. Увислів та с. Кокошинці Гусятинського району студенти шостого курсу проходять самостійну тижневу навчальну практику в реальних умовах роботи сімейного лікаря. Вони виконують функціональні обов’язки сімейного лікаря: здійснюють амбулаторний прийом хворих, проводять профілактичні огляди декретованих груп населення із оформленням відповідної медичної документації (амбулаторна карта хворого, паспорт сім'ї, карта диспансерного хворого, відповідно талони, тощо), приймають участь у протиепідемічних заходах, в організації та проведенні санітарно-освітньої роботи серед населення, надають першу та невідкладну допомоги хворим при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях та нещасних випадках. Студенти проводять електрокардіографічне та лабораторне обстеження хворих і можуть on line отримати консультацію відповідних спеціалістів з університетської лікарні.

Професор Л.С. Бабінець під час консультативного прийому в с. Гнилиці Підволочиського району (2019рік)

Доцент І.О. Боровик на консультативному пирйомі в с. Кокошинці Гусятинського району (2019 рік)

Основою навчального процесу є формування у студентів основ клінічного мислення. Навчання здiйснюється згiдно з програмами, затвердженими Центральним методичним кабiнетом МОЗ України та проводиться за кредитно-модульною системою в межах системи «Єдиного дня». Впроваджений тестовий контроль знань студентів за системою «Moodle». Створено базу тестових завдань для комплексного семестрового іспиту. Викладачi використовують у навчальному процесi методичні розробки, ситуацiйнi задачi, амбулаторні карти тематичних хворих. Для кращого засвоєння предметів цiкавi в дiагностичному планi хворi обговорюються на клiнiчних обходах професорiв, доцентiв. На кафедрi постiйно оновлюються й удосконалюються тематика лекцiй, практичних занять та методичнi розробки. Для унiфiкацiї облiку оволодiння практичними навичками i об'єктивiзацiї контролю за навчанням студентiв колективом кафедри розроблено «Протокол курації амбулаторного хворого», на циклі загальна практика – сімейна медицина кожним студентом заповнюється «Медична карта амбулаторного хворого».

На кафедрі впроваджено самостійну науково-навчальну індивідуальну роботу студентами 6 курсу, проводяться навчальні конференції. На сайті університету розроблено WEB сторінку кафедри, де представлені усі необхідні навчально-методичні матеріали до практичних занять з усіх циклів.здiйснюється згiдно з програмами, затвердженими Центральним методичним кабiнетом МОЗ України та проводиться за кредитно-модульною системою в межах системи «Єдиного дня». Впроваджений тестовий контроль знань студентів за системою «Moodle». Створено базу тестових завдань для комплексного семестрового іспиту. Викладачi використовують у навчальному процесi методичні розробки, ситуацiйнi задачi, амбулаторні карти тематичних хворих. Для кращого засвоєння предметів цiкавi в дiагностичному планi хворi обговорюються на клiнiчних обходах професорiв, доцентiв. На кафедрi постiйно оновлюються й удосконалюються тематика лекцiй, практичних занять та методичнi розробки. Для унiфiкацiї облiку оволодiння практичними навичками i об'єктивiзацiї контролю за навчанням студентiв колективом кафедри розроблено «Протокол курації амбулаторного хворого», на циклі загальна практика – сімейна медицина кожним студентом заповнюється «Медична карта амбулаторного хворого».

Згідно завдання ЦМК МОЗ України колективом кафедри спільно із кафедрою терапії та сімейної медицини ФПО створена наскрізна програма оволодіння практичними навичками з сімейної медицини студентами шостого курсу та інтернами. Програма затверджена МОЗ України і є обов’язковою для вищих медичних навчальних закладів України.

За участю працівників кафедри у видавництві «Укрмедкнига» надруковані посібники «Клінічна флебологія» (2008) та «Венозні тромбози та їх ускладнення» (2010). Проф. Бабінець Л.С. є співавтором методичного посібника для викладачів «Ведення фізіологічної вагітності» (2012). Колективом кафедри підготовлено перевидання доповненого посібника «Сімейна медицина».

У перспективних планах кафедри є створення авторської програми із сімейної медицини та створення посібника «Амбулаторна хірургія».

Ми переконалися у тому, що самостійна робота студентів у навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги значно підвищує якість навчального процесу, дає можливість реалізувати набуті на попередніх курсах теоретичні знання та практичні навички, тому виникає необхідність у збільшенні кількості навчально-практичних баз сімейної медицини для стажування студентів шостого курсу, як у сільській місцевості, так і в м. Тернополі. Передбачається розширення можливостей для самостійної роботи студентів на амбулаторному прийомі, для обслуговування активних та пасивних викликів та у оформленні відповідної документації сімейного лікаря.

Асистент А.І. Банадига під час проведення заняття із "хірургії в сімейній медицині" онлайн ( 2021рік).

Асистент А.І. Банадига зі студентами V курсу після здачі заліку по лікарській практиці з хірургії ( 2021рік).