Вас вітає кафедра терапії та сімейної медицини !

Штат кафедри:   1 професор,  7 доценти,  3 асистенти,  1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

  На кафедрі навчаються студенти:

 за спеціальностями:

  за формою навчання: