Від початку існування кафедри викладачами постійно проводиться активна науково-пошукова робота з метою підтримки та розвитку науково-дослідного потенціалу університету. Колективом кафедри виконано цілий ряд наукових досліджень з вивчення різних проблем медицини.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри, котрі були започатковані професором В.Б. Гощинським: попередження віддалених післяопераційних ускладнень після резекції кишечника; застосування ліофілізованих ксенодермоімплантатів для попередження неспроможності кишкових швів та анастомозів; діагностика та лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок та попередження її післяопераційного рецидиву; діагностика і лікування остеопенічного синдрому при виразковій хворобі та її ускладненнях.

Одним з пріоритетних напрямів наукової роботи колективу під керівництвом професора Л.С.Бабінець є проблема ранньої діагностики, профілактики та лікування коморбідних станів у клініці внутрішніх хвороб: предикторів розвитку. На основі проведених досліджень професором Л. С. Бабінець та її учнями було опрацьовано та обґрунтовано новий концептуальний підхід до діагностики, наукової інтерпретації та лікування хронічного панкреатиту на тлі супутніх захворювань та вивчення проблеми формування полінутрієнтної недостатності у хворих на хронічний панкреатит. Вивчались трофологічні розлади при хронічному панкреатиті у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень; порушення трофологічного статусу хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою; порушення ліпідного обміну і трофологічного статусу при хронічному панкреатиті та шляхи корекції; нові підходи до лікування та реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутнім дисбіозом товстої кишки; особливості комплексного лікування та реабілітаціі хворих на хронічний панкреатит з порушенням вітамінного та прооксидантно-антиоксидантного статусу; оптимізація комплексної реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом: оптимізація лікування та реабілітації; особливості вегетативного статусу, лікування та реабілітації при коморбідності гіпертонічної хвороби з хронічним панкреатитом. За участю співробітників кафедри тривають дослідження особливостей хронічного панкреатиту у поєднанні з ішемічною хворобою серця, питання трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті у поєднанні з аскаридозом; особливостей перебігу первинного остеоартрозу у поєднанні з хронічним панкреатитом та ожирінням; хронічного панкреатиту біліарного генезу в поєднанні з ожирінням. Окремо слід виділити роботу над клініко-патогенетичним обґрунтуванням застосування методів рефлексотерапії при поперековому остеохондрозі.

Робота над фрагментом міжкафедральної наукової роботи. Доцент І. О. Боровик та асистент С. С. Рябоконь (2019рік. )

На теперішній час наукова робота кафедри спрямована на вирішення найбільш актуальних проблем діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря. Проводиться робота над вивченням клініко-патогенетичних аспектів метаболічного синдрому Х та оптимізації лікування хворих в практиці сімейного лікаря; остеодефіциту у хворих на хронічний панкреатит в практиці сімейного лікаря

Наукові розробки кафедри стали складовою декількох міжкафедральних науково-дослідних робіт, присвячених актуальним проблемам абдомінальної та судинної хірургії, внутрішньої медицини, сімейної медицини.

ОСНОВНI НАУКОВI ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

Дослiджено механiзм впливу антибактерiального шовного розсмоктувального матерiалу на перебiг раневого процесу та особливостi загоєння хiрургiчних ран, залежно вiд марки шовного матерiалу; Розроблено методи запобiгання пiсляоперацiйним ускладненням в абдомiнальнiй хiрургiї. Розроблено методику попередження розвитку остеопорозу пiсля операцiй на шлунку та дванадцятипалiй кишцi, тонкiй та товстiй кишцi. Запропоновано для практичної хiрургiї новi антимiкробнi розсмоктувальнi полiмернi шовнi матерiали: капройод, капромед. Розроблено та впроваджено в практику методику пломбування розширених вен за допомогою клейової композицiї КЛ-3.

Створено концепцію формування полінутрієнтної недостатності при хронічному панкреатиті; Запропоновано та впроваджено в практику методику корекції остеодифіциту у хворих на хронічний панкреатит; Впроваджено комплекс гомеосиніатричної корекції порушень трофологічного статусу при хронічному панкреатиті; Сформульовано положення про порушення ліпідного статусу у хворих на хронічний панкреатит і запропоновано комплексне лікування із включенням статинів; Досліджено стан мікробіоцинозу товстої кишки при ХП у поєднанні з ХОЗЛ ті впроваджено методику корекції дисбіозу із включенням синбіотиків; Досліджено вплив супутньої артеріальної гіпертензії та ендотеліальної дисфункцї у патогенезі трофологічних змін при ХП, досліджено роль метаболічної терапії таких станів; Досліджено роль цитокінового статусу при остеохондрозі хребта з рефлекторними синдромами і впроваджено методику фармакопунктурної корекції больового синдрому.

Перспективи наукової роботи полягають у вдосконаленні міжкафедральних планових та власних наукових розробок та їх впровадженні у практику.

Традицією для кафедри стало щорічне проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій з міжнародною участю а також організація регіональних науково-практичних конференцій та шкіл-семінарів для сімейних лікарів області.

Професор Л. С. Бабінець у президії під час роботи конференції "Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря" (2019 рік)

Слухачі конференції "Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря" (2019 рік)

Працівники кафедри постійні учасники онлайн-семінарів та тренінгів (2021 рік)