Посібники, видані викладачами кафедри:

  1. Бабінець Л.С. Захворювання органів травлення у сімейній медицині: навч. посібю /Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Л.В. Андріюк. – К.: ВСВ «Медицина», 2021. – 328 с.

  2. Реабілітація в сімейній медицині: підручник / [Л.В. Андріюк, Л.С. Бабінець, В.І.Величко та ін]; за редакцією Л.С. Бабінець. – Львів: «Магнолія 2006», 2021. – 476 с.

  3. Короновірусна хвороба: підходи до ведення пацієнтів: Навч.-наук. посіб. / за ред. проф. Л.С. Бабінець. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. 768 с. ISBN 978-617-7793-71-6.

  4. Актуальні аспекти вищої медичноої освіти за фахом «загальна практика-сімейна медицина»: Навч.-наук. посіб. / за ред. проф. Л.С. Бабінець. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. – 652 с. ISBN 978-617-7793-53-2.

  5. Наукові інновації – в практику первинної медичної допомоги: науково-методичний посіб. для лікарів загальної практики-сімейних лікарів. /за ред. Матюхи Л.Ф., Бабінець Л.С. - Київ, АНФ ГРУП, ТОВ, 2018. – 486 с.

  6. Скринінг у первинній медичній допомозі. Клінічна настанова, заснована на доказах. /Матюха Л.Ф., Ліщишина О.М., Бабінець Л.С. та ін. – Бровари, АНФ ГРУП, ТОВ, 2018. – 496 с.

  7. Христич Т.М., Бабінець Л.С., Гонцарюк Д.О. Гастроентерологія: психосоматичні аспекти перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту в практиці інтерніста та сімейного лікаря: навчально-методичний посібник/ Т.Н. Христич, Л.С. Бабінець, Д.О. Гонцарюк. – Чернівці: БДМУ, 2014. – 128.

  8. Сімейна медицина: навчальнй посібник / [Гощинський В.Б., Бабінець Л.С., Стародуб Є.М. та ін.]; за ред. В.Б. Гощинського, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуба.- 2-ге вид., доп. і перероб. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – 1162 с.

  9. Сімейна медицина / За ред. Проф. Гощинського В.Б. та Стародуба Є.М.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 810 с.


Підручники, видані викладачами кафедри:

  1. Family Medicine: in 3 books: textbook. Book 2. Symptoms fnd syndromes in clinical course of internal diseases / O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili, O.M. Barna, A.S. Svintsitskyi et al. ; edited by O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili. — Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. — 376 p.

  2. Сімейна медицина: у 3 книгах. — Книга 3. Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарської практики: підручник (ВНЗ IV р. а.) / Л.С. Бабінець, П.А. Бездітко, С.А. Бондар та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі— К. : ВСВ «Медицина», 2017. — 680 с.

  3. Family Medicine : in 3 books : textbook. Book 1. General Issues of Family Medicine / O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili, O.M. Barna, A.S. Svintsitskyi et al. ; edited by O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili. — Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2016. — 560 p.

  4. Сімейна медицина: у 3 кн. : підручник. Кн. 2. Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб / Л.С. Бабінець, О.М. Барна, С.В. Білецький та ін. ; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі. — К. : ВСВ «Медицина», 2016. — 456 с.

  5. Семейная медицина: в 3 кн. — Кн. 2: Симптомы и синдромы в клинике внутренних болезней: Учебник для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. Утверждено МОН, Рекомендовано МЗ / Под ред. О.Н. Гириной, Л.М. Пасиешвили. — К., 2016. — 488 с., тв. пер., (ст. 8 экз.).

  6. Семейная медицина: в 3 книгах. — Книга 1. Общие вопросы семейной медицины: учебник / О.Н. Гирина, Л.М. Пасиешвили, Г.С. Попик, А.С. Свинцицкий и др. — К.: ВСИ «Медицина», 2015. — 672 с.

  7. Сімейна медицина: У 3 кн. — Кн. 1: Загальні питання сімейної медицини: Підручник для мед. ВНЗ ІV рів. акред. Затверджено МОН, Рекомендовано МОЗ / За ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік. — К., 2013. — 672 с.