Студентський науковий гурток на теренах кафедри існує від початків становлення самої кафедри.

 Перші доповіді, перша наука… (1999 рік)

На тематичних зібраннях розглядалися та висвітлювалися різносторонні питання практичної медицини, вивчалися нові методики досліджень, сучасне лікування та профілактика різних недуг. Науковий гурток працював різнобічно – проводили анкетування та їх аналіз, опитування пацієнтів та лікарів,  опрацьовували та опановували нові методи профілактики та лікування. 

Плакати мальовані від руки - супер презентації (1999 рік) 

Наукові зібрання проводилися почергово всіма працівниками кафедри у вигляді дискусій, конференцій, клінічних розборів тощо. Найуспішніші студентські наукові здобутки, завжди презентували для всіх студентів 5-6 курсів у вигляді конференцій на базі кафедри. 

Засідання гуртка… (1999 рік)

Фуршет після засідання … (1999 рік)

Тематики засідань гуртка й на сьогодення доволі різнобічні та охоплюють не лише аспекти сімейної медицини, але й питання хірургії, акушерства та гінекології, педіатрії, фізіотерапії, рефлексотерапії тощо. Щорічно відбувається низка засідань під керівництвом завідувача кафедри проф. Л.С.Бабінець, де заслуховуються наукові здобутки студентів курованих проф. Є.М.Стародубом, доц. Н.І.Корильчук, доц. І.О.Боровик, доц. Б.О.Мігенько, доц. Н.Є.Боцюк, ас. С.С.Рябоконь, доц. В.М.Творком, доц. О.О.Воронцовим, доц. О.Р.Ясній, які в подальшому є представлені на Всеукраїнських та міжнародних конференціях та конгресах.

Cтудентка-науковуць М. Рябоконь на конференції (2017 рік)

Студент-науковець О.Котик доповідає (2017 рік)

Виступи студента-гуртківця  закордоном (2017 рік)


Сучасні студенти-науковці активно позиціонують свої невеличкі наукові досягнення на наукових конференціях та конгресах закордоном. Де під керівництвом проф. Л.С.Бабінець та доц.Н.І.Корильчук були предстівлені роботи по ранній діагностиці коморбідної патології на тлі цукрового діабету та ожиріння.

Здобутки стуентів-гуртківців (2015-2017 роки)

Наукові праці представлені закордоном (2017 рік)

Студентка-гуртківець М.Рябоконь здобула 1 місце в номінації кращих наукових досягнень (2017 рік)

 Студенти -гуртківці (зліва на право) Б. Корильчук та І. Стецюк  на студентському  семінарі у Польщі (2017 рік)

Студенти-науковці свої наукові здобутки пропагують не лише в медичних ВУЗах. Так, вони виступали з доповіддю у Київському Національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на ІІІ міжнародній науково-практичній конференції  «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ» (2017 рік) на тему:

«Аспекти емоційного вигорання при спілкуванні з хворим»;

У Чернігівському національному технологічному університеті на VII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогіка здоров’я» на тему:

«Рівень здоров’я сьогодні - запорука здоров’я в майбутньому».

Наукові здобутки студентів-науковців у  немедичних ВУЗах  (2017 рік)

Впродовж 2017-2018 навчального року  науковий гурток працював за різними тематиками з викладачами-консультантами. За результатами досліджень 8 студентів прийняли участь у ХХІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (23-25 квітня, м. Тернопіль), 2 студентів - у ХІ національному медичному конгресі «Людина та ліки» - Україна (28-29 березня, м.Київ), 3 студентів – у VII international students conference of young medical researchers (06-08 квітня, м. Вроцлав) .

За час існування кафедри більше 100 друкованих робіт представлені студентами-науковцями. Наукові інтереси студентів сумлінно розвивають та впроваджують викладачі кафедри. Де виборюють призові місця в секціях «терапія», «акушерство та гінекологія», «хірургія», «педіатрія». 

Наукові здобутки студентів були представлені на конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук в галузі наук «Клінічна медицина» (2011-2012р., 2015-2016р., 2017-2018р.).

Студенти-гуртківці під керівництвом викладачів-наставників кафедри, щорічно представляють свої наукові здобутки на студентських конгресах нашого ВУЗу та інших медичних ВУЗів, презентуються як молоді науковці  в клініці Валіхновського, на UAMED. 

Студенти-науковці Б. Корильчук та І. Стецюк  в UAMED  (2018-2019 навч. рік)

Студенти-науковці Б.Корильчук та М.Когут  презентують наукові здобутки на медичному мотиваційному форумі (2019 рік)

Впродовж 2017-2018 навчального року  науковий гурток працював за різними тематиками з викладачами-консультантами. За результатами досліджень 8 студентів прийняли участь у ХХІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (23-25 квітня, м. Тернопіль), 2 студентів - у ХІ національному медичному конгресі «Людина та ліки» - Україна (28-29 березня, м.Київ), 3 студентів – у VII international students conference of young medical researchers (06-08 квітня, м.Вроцлав).

Студенти-науковці  переймають досвід у Р.Л.Валіхновського та Б.М.Тодурова  (2018 - 2019 навч.рік)

Наші здобутки  на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (2019 рік)

Викладачі та студенти приймають активну участь у відборі кращих наукових робіт ТНМУ (2020 рік)

Доц. І.О.Боровик проводить засідання гуртківців у симуляційному центрі (2023рік)


Мігенько Олександр та Свистун Юлія взяли участь в XXVI міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених 10-12 квітня 2023 року «Майбутнє за наукою», підготувавши доповідь на тему «Трофічні зміни шкіри при ендокринних захворюваннях, підходи до лікування хворих», науковий керівник – професорка Лілія Бабінець.

Засідання наукового гуртка (2023 рік)

Н.Є. Боцюк з гуртківцями (2023 рік)

За час існування кафедри більше 130 друкованих робіт були представлені студентами-науковцями на конференція студентів і молодих вчених. Наукові інтереси студентів сумлінно розвивають та впроваджують викладачі кафедри. Як результат проведеної роботи під керівництвом наукових керівників учасники гуртка щороку беруть участь в підсумкових конференціях. Так в 2023 році на XXVІІ Конгрес студентів та молодих учених "Майбутнє за наукою", який проводився в ТНМУ 10 -12 квітня було підготовлено наступні друковані роботи і стендові доповіді:

Здобувачі вищої освіти під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри продовжують наукові дослідження з питань сімейної медицини за обраними напрямками. До наукових інтересів студентів входять питання вивчення особливостей перебігу та оптимізація лікувальних програм в умовах поліморбідності з акцентом на первинну медичну допомогу.   


Гуртківці доповідають на конференціях (2023 рік)