Наукові публікації Рябоконь Світлани Степанівни

 1. Механізми адаптації до іммобілізаційного стресу в низькостійких до гіпоксії щурів різної статі / Денефіль О. В., Ординський Ю. М., Рябоконь М. О., Рябоконь С. С. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2019. № 1 - C. 53 - 58
 2. Роль лікарів первинної медико-санітарної допомоги в боротьбі з епідемією неінфекційних захворювань / Н.Є. Романюк, Л.М. Романюк, М.О. Рябоконь, С.С. Рябоконь, Л.М. Мігенько // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. № 2 - C. 249 - 252
 3. Денефіль О.В., Зміни показників перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи у внутрішніх органах щурів при дії кардіотоксичної дози адреналіну / Денефіль О.В., Рябоконь М.О., Рябоконь С.С., Усинський Р.С. // Буковинський медичний вісник. – 2018. – Т. 22 (88), № 4. – С. 20 – 26.
 4. В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, Б.О. Мігенько, І.О. Боровик, В.М. Творко, С.С. Рябоконь. «Гострий живіт» та абдомінальний біль у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини. Науково-практичний журнал: сімейна медицина, №2 (76), 2018.- С. 22-27.
 5. LS Babinets, IM Halabitska, YY Kotsaba, IO Borovyk, BO Migenko, SS Ryabokon, LS Tsybulska The effect of the proteolisis' system activity for the trophological status of patients with osteoarthrosis and excretory insufficiency of pancreas // Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 2018;71 (2 pt 1): 273-276
 6. HPLC as assay method for the investigation of conditions of bisoprolol extraction by organic solvents / M. Mykhalkiv, L. Logoyda, O. Polyauk, N. Zarivna, Y. Soroka, S. Ryabokon, M. Riabokon. International Journal of Green Pharmacy. 2018. Vol. 12, № 1, Suppl. Р. S276–279
 7. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Н.І. Корильчук, І.О. Боровик, Є.М. Стародуб, О.О. Воронцов, С.С. Рябоконь, Б.О. Мігенько, В.М. Творко, О.Р. Ясній Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання // Медична освіта. – 2017. – № 4. – С. 6-8.
 8. О.В. Денефіль, М.О. Рябоконь, А.О. Покришко, С.С. Рябоконь Peculiarities of stomach lesion in laboratory white rats caused by variousmodes of stress exersion // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. - № 2. – С. 153-154.
 9. Babinets L.S., Medvid I.I., Herasymets I.I., Borovyk I.O., Migenko L.M., Migenko B.O., Ryabokon S.S., Korylchuk N.I., Botcyk N.E., Tvorko V.M. Combination effect of hypertonic disease with chronic pancreatitis on the processes maintain homeostasis // Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland : 1960) 2017;70 (6 pt 1):1037-1041. PubMed PMID: 29478975.
 10. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, Н.Є. Боцюк, Є.М. Стародуб, О.О. Воронцов, С.С. Рябоконь, Б.О.Мігенько, В.М. Творко, О.Р. Ясній Необхідність оновлення навчальної програми до дипломної медичної освіти у зв’язку з пріоритетністю загальної практики-сімейної медицини // Сімейна медицина. – 2016. – № 4 (66). – С. 118-120.
 11. Б.О.Мігенько, Л.С. Бабінець, Л.М. Мігенько, С.С.Рябоконь Трофічні виразки при післятромбофлебітичному синдром, сучасні підходи до лікування // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - № 2 (26). – с. 99-100.
 12. М.В. Палихата, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, С.С.Рябоконь Анемія та інші трофологічні розлади при хронічному панкреатиті //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - № 2 (26). – с. 133.
 13. Л. Бабінець, К.Ю. Кицай, І.О. Боровик, С.С.Рябоконь Структурні та клініко-лабораторні особливості хворих на хронічний панкреатит біліарного ґенезу // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. - № 1 (22). – с. 141.
 14. Л.С. Бабінець, О.О, Ткач, Л.М. Матюк, В.Ю.Чарторинський, І.О. Боровик, Є.М. Стародуб, Н.Є. Боцюк, О.О. Воронцов, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь, В.М. Творко, Б.О.Мігеньки Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку // Сімейна медицина. – 2015. – № 3 (59). – С. 28-31.
 15. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Воронцов О.О., Мігенько Б.О. Особливості підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині // Здоров’я суспільства № 1-2, 2014. – С. 68 – 69.
 16. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк , І.О.Боровик, Є.М. Стародуб, О.О. Воронцов, В.М. Творко, С.С. Рябоконь, Н.О. Марченкова, Б.О. Мігенько, Л.С. Цибульська, О.Р. Ясній Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині // Сімейна медицина № 3 (53), 2014. – С. 19-21.
 17. Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька, Н.Є.Боцюк, С.С. Рябоконь Патогенетичне обґрунтування трофологічних впливів комплексної терапії хронічного панкреатиту // Лікарська справа № 11, 2014 С. – 128 – 130.
 18. У.М. Захарчук, Л.С. Бабінець, Л.І. Складанюк, С.С. Рябоконь, І.О. Сивирин, Т.В. Войцехівська. «Шкала SF-36 для оцінки впливу цукрового діабету на якість життя хворих на хронічний панкреатит». // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 157.
 19. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Шостак С.Є., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є. Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з ГЕРХ. – Гастроентерологія. - Дніпропетровськ, 2014. - №1 (51). – С. 18-21.
 20. Воронцов О.О., Бабінець Л.С., Матюха Л.Ф., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є. Сімейний лікар – акушер-гінеколог. Готовність до співпраці. – Сімейна медицина № 3 (47), 2013, С. 5-7.
 21. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є Боцюк, О.О. Воронцов, Б.О.Мігенько, С.С. Рябоконь, Є.М. Стародуб, В.М. Творко, О.Р. Ясній Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету. – Сімейна медицина. – Київ, 2013. - №4 (48). – С. 28-30.
 22. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь, Н.Є Боцюк та ін. «Оптимізація кадрів для первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням міжнародного досвіду» // Сімейна медицина. – 2013. - №5 (49). – С. 10-13
 23. Л.С. Бабінець, Ю.В. Шевчук, І.В. Семенова, І.О, Боровик, С,С, Рябоконь Анемія, залізодефіцит і метаболічна ендогенна інтоксикація при хронічному панкреатиті // Вісник наукових досліджень №1, 2012 р., С 28 – 30.
 24. Л.Я. Ковальчук, В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, В.М. Творко, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, С.С. Рябоконь /Оцінка ефективності навчально-практичних центрів ПМСД у сільській місцевості Тернопілля у підготовці сімейних лікарів //Сімейна медицина. – 2011. - № 4 (38). – с. 67-69
 25. В.Б. Гощинський, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк Патоморфологічні особливості загоєння гострих експериментальних стресових виразок// Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія» (випуск 45), Дніпропетровськ – 2011. –С. 173 – 180.
 26. Л.С. Бабінець, В.В. Кміта, Г.П. Ялинська, О.О. Ониськів, Н.І. Корильчук, О.А. Качмар, В.М. Творко, С.С. Рябоконь, С.Я. Боднар, Н.Є. Боцюк Ефективність денного стаціонару загального профілю як структурного підрозділу поліклініки // Вісник соц. гігієни та орг. охорони здор. України. – Тернопіль, 2010. - №1. – С. 44-48.
 27. Боровик .О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., В’юнова Р.О. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з жовчокамяною хворобою// Вісник наукових досліджень № 2. - Тернопіль 2010. - С. 120-121
 28. Л.С. Бабінець, О.С. Квасніцька, С.С. Рябоконь, М.В. Скрипник Дисбіоз товстого кишечника при хронічному панкреатиті та ефективність застосування біфі-форму комплекс для корекції його клінічних проявів // Архів клінічної медицини (м Івано-Франківськ), 2009, № 1, С. 28-31.
 29. Корильчук Н.І., Корильчук Т.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С., Творко В.М., Мігенько Б.О. Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії та інсулінрезистентності у молодих жінок з ожирінням// Вісник наукових досліджень - 2009. – № 4, С. 66.
 30. Ворнцов О.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С., Наконечна І.Є. Ефективність навчання вагітних жінок сучасним принципам вигодовування // Вісник наукових досліджень - 2009. – № 4, С. 67.
 31. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, С.С. Рябоконь Цитокіновий профіль і його взаємозв’язок із процесами ліпероксидації, ендогенної інтоксикації та станом антиоксидантних систем захисту при хронічному панкреатиті // Міжвідомчий збірник Гастроентерологія, Випуск 41, Дніпропетровськ – 2008. –С. 173 – 180.
 32. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Стан кальцієво-фосфорного обміну в пацієнтів з виразковою хворобою //Вісник Вінницького національного медичного університету – 2008. – С.214-215.
 33. В.Б.Гощинський, Н.Є. Боцюк, О.Р. Ясній, О.О. Воронцов, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь Запровадження новітніх форм організації навчального процесу при підготовці лікаря загальної практики – сімейної медицини на додипломному етапі. – Медична освіта 2008 р. , №1. С. 41 – 43.
 34. Зоря А.В., Боровик І.О., Бутвин С.М., Рябоконь С.С., Творко В.М. Фактори ризику остеодефіцитних станів при патології верхнього відділу травної системи. /Біомедична і біосоціальна антропологія. - Вінниця.-2007.- С. 159.
 35. Н.Є. Боцюк, Н.І. Корильчук, О.Р. Ясній, О.О. Воронцов, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь, В.М. Творко. Деякі аспекти імунореабілітації в практиці сімейного лікаря //Вісник наукових досліджень - 2007. – № 4, С. 30-32.
 36. Воронцов О.О., Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Медична реабілітація після аборту в практиці сімейного лікаря // Вісник наукових досліджень - 2007. – № 4, С. 41-43.
 37. Гонський Я.І., Ястремська С.О., Рябоконь С.С., Дмухальська Є.Б. Ентеросорбція – ефективний і доступний метод корекції токсичного гепатиту // Медична хімія – 2005, № 4, том 7. – С. 6-10.
 38. Гощинський В. Б., Боровик І. О., Рябоконь- Гранківська С. С., Творко В. М. Ефективність препарату «Кальцій D3 Нікомед» в лікуванні остеопатичного синдрому у хворих, прооперованих з приводу виразкової хвороби. – «Вісник наукових досліджень» - 2004, № 2, - с. 37-40.
 39. Рябоконь-Гранківська С.С., Боровик І.О., Творко В. М., Михалків М. М., Кубант Р. М. Вплив металокомплексу гістидинату міді на деякі показники ендогенної інтоксикації у щурів різного віку із нітритним токсикозом. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль – 2004 р. №2
 40. М.М. Михалків, С.С. Рябоконь – Гранківська, Р.М. Кубант Вплив металокомплексів гістидину на вміст заліза, а також церулоплазміну та трансферину в крові тварин з хімічним ураженням печінки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини – 2003, № 1, С. – 147-148
 41. С.С. Рябоконь - Гранківська, Р.М. Кубант, М.М. Михалків, В.В. Павліковська, Г.Б. Сусла Вплив металокомплексу гістидинату міді на показники вільно радикального окиснення ліпідів та білків плазми крові тварин із нітратною інтоксикацією // Здобутки клінічної та експериментальної медицини – 2003, № 1, С. – 150
 42. Гранківська С.С., Михалків М.М., Гонський Я.І., Калинський М.І. Ендогенна інтоксикація у тварин уражених натрію нітритом та її корекція ентеросорбентом «Фібрабет» і металокомплексом гістидинатом міді / Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 2. – С. 90-92.
 43. Гонський Я.І., Гранківська С.С., Михалків М.М. Вплив гістидинату міді на деякі показники крові тварин різного віку з хімічним ураженням печінки // Буковинський медичний вісник. – 2002. - Т. 6, № 3. – С. 163-166.
 44. Гранківська С.С. Вплив поєднаної дії ентеросорбенту “Фібрабет” та металокомплексу гістидину з міддю на стан детоксикуючої системи у тварин різного віку з хімічним ураженням // Медична хімія – 2002. – Т. 4, № 2. – С. 27-30.
 45. Гонський Я.І., Гранківська С.С. Корекція порушень ендогенної інтоксикації при експериментальному токсикозі, спричиненому поєднаною дією нітриту натрію та тетрахлорметану // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія – 2002. – № 3.- С. 12-16.