Наукові публікації Рябоконь Світлани Степанівни


  1. Larysa M. Malanchuk, Mariia O. Riabokon, Artem S. Malanchuk, Svitlana S. Riabokon, Serhiy L. Malanchuk Viktoriia M. Martyniuk, Tetiana A. Grabchak, Inna B. Pitsyk relationship between pathological menstrual symptoms and the development of extragenital forms of local inflammation Wiadomości Lekarskie 2021;74(1):64-67

2. Н. Є. Романюк, Л. М. Романюк, П. І. Скобляк, С. С. Рябоконь Стратегічні завдання та перспективи розвитку центрів громадського здоров’я в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2021. - № 2 (88) – С. 34–40.

3. Volodymyr B. Goshchynsky, Bogdan O. Migenko, Svitlana S. Riabokon Pathophysiological and Athomorphological aspects of relapse of varicose veins after endovascular laser vein coagulation Wiadomości Lekarskie. 2020, tom LXXIII, № 11, P. 2468-2475.

4. Malanchuk L., Riabokon M., Malanchuk A., Malanchuk S., Riabokon S. and Kovalchuk O."The Use of Data Mining Techniques for Analysis of Menstrual Cycle Parameters and Prognosis of Migraine Symptoms in Reproductive Age Women//2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany, 2020. – P. 77-81

5. Денефіль О. В., Болюх О. О., Рябоконь С. С., Кулянда О. О. Спектральний аналіз серцевого ритму у молодих людей різної статі з різними рівнями невротич-ності, та емоційної лабільності// Art of Medicine. – 2020. – № 1 (13). – С. 75–81

6. Denefil O. V., Riabokon S. S., Mits I. R. Dynamics of free radical oxidation indices and antioxidant protection in male rats’ heart undergone various types of stress// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2020. № 2 – С. 41–49.

7. Марченкова Н. О., Цвях А. І., Рябоконь С. С., Копитчак І. Р. Актуальні проблеми підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю «ортопедія і травматологія»// Медична освіта. – 2020. – № 1 (13). – С. 91–95. 

8. Nataliia O. Marchenkova, Svitlana S. Riabokon, Mariia O. Riabokon. The main mistakes in sonographic examination of hip joints in infants under one year of age. Wiadomości Lekarskie. 2019, tom LXXII, № 10, P. 1953-1956.

9. Riabokon S. S., Riabokon M. O., Romanjuk N. YE., Romanjuk L. M., Migenko L. M., Migenko B. O. The role of the primary link in the provision of social service of palliative and care to patients of ternopil region// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я. 2019 №4 (82), C. 24-29.

10. Денефіль О. В., Ординський Ю. М., Рябоконь М. О., Рябоконь С. С. Механізми адаптації до іммобілізаційного стресу в низькостійких до гіпоксії щурів різної статі// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2019. № 1 - C. 53 - 58.

11. Романюк Н.Є., Романюк Л.М., Рябоконь М.О., Рябоконь С.С., Мігенько Л.М. Роллікарів первинної медико-санітарної допомоги в боротьбі з епідемією неінфекційнихзахворювань// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. № 2 - C. 249 - 252.

12. Денефіль О.В., Рябоконь М.О., Рябоконь С.С., Усинський Р.С. Зміни показників перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи у внутрішніх органах щурів при дії кардіотоксичної дози адреналіну// Буковинський медичний вісник. – 2018. – Т. 22 (88), № 4. –С. 20 – 26.

13. Гощинський В.Б., Бабінець Л.С., Мігенько Б.О., Боровик І.О., Творко В.М., РябоконьС.С. «Гострий живіт» та абдомінальний біль у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини// Науково-практичний журнал: сімейна медицина – 2018. №2 (76) - С. 22-27.

14. Babinets LS, Halabitska IM, Kotsaba YY, Borovyk IO, Migenko BO, Ryabokon SS, Tsybulska LS. The effect of the proteolisis' system activity for the trophological status of patients with osteoarthrosis and excretory insufficiency of pancreas// Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 2018;71 (2 pt 1): 273-276

15. . Mykhalkiv M, Logoyda L., Polyauk O., Zarivna N., Soroka Y., Ryabokon S., Riabokon M. HPLC as assay method for the investigation of conditions of bisoprolol extraction by organicsolvents// International Journal of Green Pharmacy. – 2018. Vol. 12, № 1, Suppl. Р.276–279

16. Бабінець Л.С.,. Боцюк Н.Є,. Корильчук Н.І, Боровик І.О., Стародуб Є.М., Воронцов О.О., Рябоконь С.С., Мігенько Б.О., Творко В.М., Ясній О.Р. Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання// Медична освіта. – 2017. – № 4. – С. 6-8.

17. Денефіль О.В., Рябоконь М.О., Покришко А.О., Рябоконь С.С. Peculiarities of stomach lesion in laboratory white rats caused by variousmodes of stress exersion// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. - № 2. – С. 153-154.

18. Babinets L.S., Medvid I.I., Herasymets I.I., Borovyk I.O., Migenko L.M., Migenko B.O., Ryabokon S.S., Korylchuk N.I., Botcyk N.E., Tvorko V.M. Combination effect of hypertonic disease with chronic pancreatitis on the processes maintain homeostasis // Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland : 1960) 2017;70 (6 pt 1):1037-1041. PubMed PMID: 29478975.

19. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Стародуб Є.М., Воронцов О.О., Рябоконь С.С., Мігенько Б.О., Творко В.М., Ясній О.Р. Необхідність оновлення навчальної програми до дипломної медичної освіти у зв’язку з пріоритетністю загальноїпрактики-сімейної медицини// Сімейна медицина. – 2016. – № 4 (66). – С. 118-120.

20. Мігенько Б.О., Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Рябоконь С.С. Трофічні виразки припіслятромбофлебітичному синдром, сучасні підходи до лікування// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - № 2 (26). – C. 99-100.

21. Палихата М.В., Бабінець Л.С., Боровик І.О., Рябоконь С.С.Анемія та іншітрофологічні розлади при хронічному панкреатиті //Здобутки клінічної і експериментальноїмедицини. – 2016. - № 2 (26). – С. 133.

22. Бабінець Л.C., Кицай К.Ю., Боровик І.О., Рябоконь С.С.Структурні та клініко-лабораторні особливості хворих на хронічний панкреатит біліарного ґенезу// Здобуткиклінічної і експериментальної медицини. – 2015. - № 1 (22). – С. 141.

23. Бабінець Л.С., Ткач О.О., Матюк Л.М., Чарторинський В.Ю., Боровик І.О., СтародубЄ.М., Боцюк Н.Є., Воронцов О.О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Творко В.М., МігенькиБ.О. Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку // Сімейна медицина. – 2015. – № 3 (59). – С. 28-31.

24. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., ВоронцовО.О., Мігенько Б.О. Особливості підготовки сімейного лікаря та його місце в системіохорони здоров’я в Угорщині // Здоров’я суспільства № 1-2, 2014. – С. 68 – 69.

25. Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Стародуб Є.М., Воронцов О.О., Творко В.М.,Рябоконь С.С., Марченкова Н.О., Мігенько Б.О., Цибульська Л.С., Ясній О.Р. Досвідпідготовки лікаря загальної практики у Словаччині// Сімейна медицина № 3 (53), 2014. – С.19-21.

26. Бабінець Л.С., Галабіцька І.М., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Патогенетичнеобґрунтування трофологічних впливів комплексної терапії хронічного панкреатиту//Лікарська справа № 11, 2014 С. – 128 – 130.

27. Захарчук У.М., Бабінець Л.С., Складанюк Л.І., Рябоконь С.С., Сивирин І.О.,Войцехівська Т.В.. «Шкала SF-36 для оцінки впливу цукрового діабету на якість життяхворих на хронічний панкреатит». // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. –2014. - №1 (20). – С. 157.

28. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Шостак С.Є., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є. Особливостілікування бронхіальної астми в поєднанні з ГЕРХ. – Гастроентерологія. - Дніпропетровськ,2014. - №1 (51). – С. 18-21.

29. Воронцов О.О., Бабінець Л.С., Матюха Л.Ф., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є.Сімейний лікар – акушер-гінеколог. Готовність до співпраці. – Сімейна медицина № 3 (47),2013, С. 5-7.

30. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Воронцов О.О., Мігенько Б.О., РябоконьС.С., Стародуб Є.М., Творко В.М., Ясній О.Р. Успіхи та проблеми викладання сімейноїмедицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету// Сімейна медицина. – Київ, 2013. - №4 (48). – С. 28-30.

31. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є та ін. «Оптимізація кадрів для первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням міжнародного досвіду»// Сімейна медицина. – 2013. - №5 (49). – С. 10-13

32. Бабінець Л.С., Шевчук Ю.В., Семенова І.В., Боровик І.О., Рябоконь С.С. Анемія,залізодефіцит і метаболічна ендогенна інтоксикація при хронічному панкреатиті// Вісник наукових досліджень №1, 2012 р., С 28 – 30.

33. Ковальчук Л.Я., Гощинський В.Б., Бабінець Л.С., Творко В.М., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Оцінка ефективності навчально-практичних центрів ПМСД у сільській місцевості Тернопілля у підготовці сімейних лікарів// Сімейна медицина. – 2011. - № 4 (38). –С. 67-69

34. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є. Патоморфологічні особливості загоєння гострих експериментальних стресових виразок//Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія» (випуск 45), Дніпропетровськ – 2011. – С. 173 –180.

35. Бабінець Л.С., Кміта В.В., Ялинська Г.П., Ониськів О.О., Корильчук Н.І., Качмар О.А., Творко В.М., Рябоконь С.С., Боднар С.Я., Боцюк Н.Є. Ефективність денного стаціонару загального профілю як структурного підрозділу поліклініки// Вісник соц. гігієни та орг.охорони здор. України. – Тернопіль, 2010. - №1. – С. 44-48.

36. Боровик .О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., В’юнова Р.О. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з жовчокамяною хворобою// Вісник наукових досліджень № 2. - Тернопіль 2010. - С. 120-121

37. Бабінець Л.С., Квасніцька О.С., Рябоконь С.С., Скрипник М.В. Дисбіоз товстого кишечника при хронічному панкреатиті та ефективність застосування біфі-форму комплексдля корекції його клінічних проявів// Архів клінічної медицини (м Івано-Франківськ), 2009,№ 1, С. 28-31.

38. Корильчук Н.І., Корильчук Т.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С., Творко В.М., Мігенько Б.О. Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії та інсулінрезистентності у молодих жінок з ожирінням// Вісник наукових досліджень - 2009. –№ 4, С. 66.

39. Ворнцов О.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С., Наконечна І.Є. Ефективність навчання вагітних жінок сучасним принципам вигодовування // Вісник наукових досліджень - 2009. –№ 4, С. 67.

40. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, С.С. Рябоконь Цитокіновий профіль і його взаємозв’язок із процесами ліпероксидації, ендогенної інтоксикації та станом антиоксидантних систем захисту при хронічному панкреатиті// Міжвідомчий збірник Гастроентерологія, Випуск 41, Дніпропетровськ – 2008. –С. 173 – 180.

41. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Стан-фосфорного обміну в пацієнтів з виразковою хворобою// Вісник Вінницького національного медичного університету – 2008. – С.214-215.

42. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Ясній О.Р., Воронцов О.О., Боровик І.О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С. Запровадження новітніх форм організації навчального процесу при підготовці лікаря загальної практики – сімейної медицини на додипломному етапі// Медична освіта – 2008. №1. – С. 41 – 43.

43. Зоря А.В., Боровик І.О., Бутвин С.М., Рябоконь С.С., Творко В.М. Фактори ризику остеодефіцитних станів при патології верхнього відділу травної системи.//Біомедична і біосоціальна антропологія. - Вінниця.-2007.- С. 159.

44. Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Ясній О.Р., Воронцов О.О., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Творко В.М. Деякі аспекти імунореабілітації в практиці сімейного лікаря// Вісник наукових досліджень - 2007. – № 4, С. 30-32. 45. Воронцов О.О., Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Медична реабілітація після аборту в практиці сімейного лікаря// Вісник наукових досліджень - 2007. – № 4, С. 41-43.

46. Гонський Я.І., Ястремська С.О., Рябоконь С.С., Дмухальська Є.Б. Ентеросорбція –ефективний і доступний метод корекції токсичного гепатиту// Медична хімія – 2005, № 4,том 7. – С. 6-10.

47. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Рябоконь-Гранківська С.С., Творко В.М. Ефективність препарату «Кальцій D 3  Нікомед» в лікуванні остеопатичного синдрому у хворих, прооперованих з приводу виразкової хвороби// «Вісник наукових досліджень» -2004, № 2, - С. 37-40.

48. Рябоконь-Гранківська С.С., Боровик І.О., Творко В. М., Михалків М. М., Кубант Р. М. Вплив металокомплексу гістидинату міді на деякі показники ендогенної інтоксикації у щурів різного віку із нітритним токсикозом//Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль – 2004 р. №2

49. Михалків М.М., Рябоконь – Гранківська С.С., Кубант Р.М. Вплив металокомплексів гістидину на вміст заліза, а також церулоплазміну та трансферину в крові тварин з хімічним ураженням печінки// Здобутки клінічної та експериментальної медицини – 2003, № 1, С. –147-148

50. Рябоконь - Гранківська С.С., Кубант Р.М., Михалків М.М., Павліковська В.В., Сусла Г.Б. Вплив металокомплексу гістидинату міді на показники вільно радикального окиснення ліпідів та білків плазми крові тварин із нітратною інтоксикацією// Здобутки клінічної таекспериментальної медицини – 2003, № 1, С. – 150

51. Гранківська С.С., Михалків М.М., Гонський Я.І., Калинський М.І. Ендогенна інтоксикація у тварин уражених натрію нітритом та її корекція ентеросорбентом «Фібрабет» і металокомплексом гістидинатом міді// Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 2. – С. 90-92.

52. Гонський Я.І., Гранківська С.С., Михалків М.М. Вплив гістидинату міді на деякіпоказники крові тварин різного віку з хімічним ураженням печінки// Буковинський медичнийвісник. – 2002. - Т. 6, № 3. – С. 163-166.

53. Гранківська С.С. Вплив поєднаної дії ентеросорбенту “Фібрабет” та металокомплексугістидину з міддю на стан детоксикуючої системи у тварин різного віку з хімічним ураженням// Медична хімія – 2002. – Т. 4, № 2. – С. 27-30.

54. Гонський Я.І., Гранківська С.С. Корекція порушень ендогенної інтоксикації при експериментальному токсикозі, спричиненому поєднаною дією нітриту натрію та тетрахлорметану// Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія – 2002. – № 3.- С. 12-16.