РЯБОКОНЬ СВІТЛАНА СТЕПАНІВНА

Лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії

Освіта:

Закінчила медичний факультет Тернопільської державної медичної академії у 1998 р. Після проходження інтернатури (1999 р.) отримала кваліфікацію лікаря-терапевта. З 1999 р. по 2002 р. навчалася в аспірантурі у Тернопільський державній медичній акдемії імені І. Я. Горбачевського. З грудня 2002 року по лютий 2003 року – асистент кафедри медичної хімії Тернопільської державної медичної акдемії імені І. Я. Горбачевського. З лютого 2003 року по теперішній час - асистент кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики сімейної медицини.

Наукова діяльність:

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль порушень детоксикуючої системи та ендогенної інтоксикації в патогенезі експериментального гепатиту, викликаного поєднаною дією натрію нітриту та тетрахлорметану, та їх корекція» за спецальністю 14.03.04- патологічна фізіологія

Наукові інтереси:

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

    • вивчення питань коморбідності в практиці сімейного лікаря;
    • особливості викладання дисципліни загальна практика-сімейна медицина та можливості оптимізації викладання сімейної медицини у ВНЗ України.

Наукові публікації та рейтинги:

Всього друкованих робіт – 73, за останні 5 років – 37, з них в закордонних виданнях – 3; патенти на корисну модель – 1