Наукові публікації Оксани Романівни Ясній

  1. Clinical neurological characteristics of ischemic stroke subtypes in acute phase [Текст] / S. I. Shkrobot, N. R. Sokhor, L. S. Milevska-Vovchuk, I. Ya. Krynetska, M. I. Marushchak, L. V. Shkrobot, O. R. Yasnij // Запорожский медицинский журнал. - 2018. - Т. 20, № 1. - С. 41-46.
  2. С.И. Шкробот, Н.Р. Сохор, Л.С. Милевская-Вовчук, О.Р. Ясний, Л.В. Шкробот. Клинико-гемодинамические особенности течения острого периода гемодинамического ишемического инсульта. -. Georgian medical, 2017. – 263. - №2 – С. 35 - 44.
  3. Сохор Н.Р., Шкробот С.І., О. Р. Ясній. Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ендотеліну-1 при різних підтипах ішемічного інсульту // Вісник наукових досліджень. – 2016. - №1. – С. 84-88.
  4. Н.Р. Сохор,С. І. Шкробот, М. С. Мисула, О. Р. Ясній. Предиктори геморагічної трансформації при кардіоемболічному ішемічному інсульті // Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science». – 2016. - №6/2. – С. 26-32.
  5. Сохор Н.Р., Шкробот С.І., О. Р. Ясній. Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ендотеліну-1 при різних підтипах ішемічного інсульту // Вісник наукових досліджень. – 2016. - №1. – С. 84-88.
  6. Н.Р. Сохор,С. І. Шкробот, М. С. Мисула, О. Р. Ясній. Предиктори геморагічної трансформації при кардіоемболічному ішемічному інсульті // Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science». – 2016. - №6/2. – С. 26-32.
  7. Сохор Н.Р., С. І. Шкробот, О. Ю. Бударна, О. Р. Ясній. Активність каспази-3 та катепсину D при різних підтипах ішемічного інсульту // ScienceRise. – 2015. - №6/4 (11). – С.18-24.
  8. Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Кулак О.В, О. Р. Ясній. Активність катепсину D у гострому періоді ішемічного інсульту // Буковинський медичний вісник. – 2014. – Том 18, №3 (71). – С. 140-144.
  9. Сохор Н.Р., О. Ю. Бударна, О. Р. Ясній. Можливості корекції психоемоційних порушень у пацієнтів із розсіяним склерозом // Укр. мед. часопис. - 2014. - № 5. - С. 68-70.
  10. Сохор Н.Р., С.І. Шкробот, О. Р. Ясній. Медіатори запалення у гострому підтипі різних підтипів ішемічного інсульту // Буковинський медичний вісник. 2013. – Том 17, №1 (65). – С. 126-129.
  11. С. Н. Вадзюк, Б. О. Паласюк, О. Р. Ясній. Автономна регуляція в дітей старшого шкільного віку з різним рівнем тривожності // Буковинський медичний вісник. - 2013. - Т. 17, № 1. - С. 23-27.
  12. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, О.Р. Ясній, О.О. Воронцов, І.О. Боровик. Запровадження новітніх форм організації навчального процесу при підготовці лікаря загальної практики – сімейної медицини на до дипломному етапі // Медична освіта. - 2008. - № 1. - С. 41-43.
  13. О.Р. Боярчук, І.Р. Сагаль, О.Р. Ясній. Застосування кардонату в лікуванні пролапсу мітрального клапана у дітей // Вісник наукових досліджень. - 2008. - № 1. - С. 27-28.
  14. Н.Б. Пінь, О.Р. Ясній, О.Р. Боярчук, М. Т. Ворона. Щодо проблеми перинатальних уражень нервової системи у дітей // Вісник наукових досліджень. - 2008.-№ 1.- С. 28-29.
  15. Н.Є. Боцюк, Н.І. Корельчук, О.Р. Ясній. Деякі аспекти імунореабілітації в практиці сімейного лікаря // Вісник наукових досліджень. - 2007.-№ 8.-С. 30-32.
  16. О.Р. Боярчук, О.Р. Ясній, Г.В. Манько. Шляхи профілактики хронічного гастродуоденіту у дітей. Матеріали IV Конгресу педіатрів України “Сучасні проблеми клінічної педіатрії” // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2007. - № 4. - С. 94-95.
  17. О.Р. Ясній, О.Р. Боярчук, Н.Є. Боцюк. Формування комплексного підходу до реабілітації дітей з хронічною патологією у студентів та лікарів-інтернів // Медична освіта. - 2007. - № 4. - С. 33-35.
  18. Воронцов О.О. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Ясній, О.Р.; Бабінець, Л.С.; Воронцов, О.О.; Боровик, І.О. До питання підготовки лікарів загальної практики загальної практики – сімейної медицини // Медична освіта.-2006.-№1.-С.60-61.
  19. Ясній О.Р., Боярчук О.Р., Балацька Б.Д., Фіра Б.Д. Лікування хворих на хронічний гастродуоденіт з остеопенічним синдромом // Проблеми остеології. – 2006. - Том 9. - № 2-3. – С. 90-92.
  20. Ясній О.Р., Боярчук О.Р., Балацька Н.І. Шляхи корекції імунологічних порушень у дітей з хронічним гастродуоденітом // Проблеми остеології. – 2006. – Т.9 (додаток) – С. 128-129.
  21. Ясній О.Р., Сохор Н.Р. Спосіб лікування хворих на хронічний гастродуоденіт дітей. Патент на винахід (11) 4455, (51) 7А61 К31 // 00.
  22. Воронцов О.О., Гощинський В.Б., Бабінець Л.С, Боцюк Н.Є., Бутвин С.М., Ясній О.Р., Павліковська В.В. Впровадження елементів доказовості у викладання основ сімейної медицини на доклінічному рівні – вимога часу // Медична освіта.-2005.-№4.-С.23-26.
  23. Воронцов О.О., Гощинський В.Б., Бабінець Л.С, Ясній О. Р. Самостійна практична робота студентів на циклі акушерства та гінекології кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини // Медична освіта. – 2004. - №4 - С. 26-28.
  24. Лобода В.Ф., Балацька Н.І., Ясній О. Р. Остеопенічний синдром у дітей з хронічною гастродуоденальною та гепатобіліарною патологією. Методичні рекомендації для студентів та лікарів-інтернів.-Тернопіль.-2004.- 24 с.
  25. Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Ясній О. Р. Використання кальцеміну для корекції остеодефіцитних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я №22/2004. - Київ.
  26. Сагаль І.Р, Ясній О. Р. Досвід застосування імуномоделюючого респіраторного спрею (ІРС-19) // Перинатологія та педіатрія. - №3. - 2003. - С.88.
  27. Ясній О. Р., Бабінець Л.С., Боцюк Н.Е. Алгоритм роботи по заповненню студентами первинної медичної документації на циклі “Поліклінічна педіатрія” (кафедра поліклінічної справи та сімейної медицини)// Медична освіта.- 2003. - №4. – с.22-24.
  28. Ясній О.Р. Денситометричні показники у хворих на хронічний гастродуоденіт // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2001. - №2. - С.
  29. Лобода В.Ф., Ясній О.Р. Клінічна та параклінічна діагностика остеопенії та остеопорозу дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт // Інформаційний лист, Київ. - №7. - 2001. - 2с.
  30. Лобода.В.Ф., Балацька Н.І., Шидловська Н.В., Ясній О.Р. Остеопенічний синдром у дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.А. Шупика, Київ - 2001. - Вип.10. - Книга 2. – С. 850-854.
  31. Слободян Л.М., Лобода В.Ф., Ходорчук Н.Я., Боярчук О.Р., Бузько Є.Ф., Балацька Н.Я., Борисова Т.З., Воронцова Н.С., Сагаль І.Р., Ясній О.Р. Ефективність препаратів вітаміну Д і магне-В6 в комплексному лікуванні поєднаної патології гастродуоденальної та гепатобіліарної систем у дітей // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-Вип.5. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 404 - 413.
  32. Боярчук О.Р., Ясний О.Р. Клинические особенности гастроезофагального рефлюкса у детей // Вестник Российского государственого медицинского университета.- 2000. - №2/12. - С. 142.
  33. Ходорчук Н.Я, Лобода В.Ф., Слободян Л.М., Боярчук О.Р., Балацька Н.І., Ясній О.Р. Функціональний стан серцево-судинної системи у дітей з поєднаною хронічною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем // Педіатрія, акушерство та гінекологія - 2000. - №2. - С. 70-71.
  34. Лобода В.Ф., Ясній О.Р., Боярчук О.Р. Значення різних факторів при формуванні кісткової системи у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт //Буковинський медичний вісник. – 2000. – №1-2. – С. 73-76.
  35. Лобода В.Ф., Ясній О.Р. Остеопатії у дітей з хронічними гастродуоденітами //Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2000. - №2. – С.29-31.
  36. Ясній О.Р., Шульгай О.М., Балацька Н. І. Рівень ендогенної інтоксикації при хронічному гастродуоденіті у дітей // Вісник наукових досліджень. – 1999. - №3. – С. 56-57.
  37. Лобода В.Ф., Ясній О.Р. Остеопороз у дітей //Вісник Вінницького державного медичного університету. - 1999. – т.3. - №2. -С. 438 - 441.
  38. Сколіоз у дітей як важлива медико-соціальна проблема / В. Ф. Лобода, О.Р.Ясній, Т. З. Борисова, О. Р. Боярчук, Н. Р. Сохор // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. - №4.- С.154-155.
  39. Бузько Є.Ф., Борисова Т.З., Ясній О.Р. Стан клітинного і гуморального імунітету у дітей з поєднаною патологією шлунково-кишкового тракту // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига. - 1999. – Випуск 4.- С.314-317.
  40. Лобода В.Ф., Гнатюк М.С., Ясній О.Р., Боярчук О.Р., Шульгай О.М.Стан місцевого імунітету при хронічному гастриті у дітей // Імунологія та алергологія. – 1999. - №4.
  41. Вплив дисбактеріозу кишок на клінічну симптоматику та деякі показники реактивності організму дітей /В.Ф. Лобода, О.Р. Боярчук, О.Р. Ясній, А.Р. Малярчук // Інфекційні хвороби.-1998.-№4.- С.38-41.