Наукові публікації Неоніли Іванівни Корильчук

  1. Indicators of gout interlaykins and thermography of joints on the background ofenterosorbtion therapy /U. Mudra, S. Andreychyn, I. Hanberher, N. Korylchuk. Georgian medical news. 2020. Vol. 303. P. 97—102.

  2. Корильчук Н.І. Спосіб життя як основа метаболічного синдрому: погляд на наші реалії/ Вісник соціальної гігієни та охорони здоров’я України.-№3.-2019.-С.114-123.

  3. Корильчук Н.І., Воронцов О.О., Ясній О.Р. Проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту: погляд викладачів старших курсів/Медична освіта.-№4.-2019.-С.18-23.

  4. Корильчук Н.І. Клініко-патогенетичні особливості метаболічного синдрому в загальній лікарській практиці /Н.І.Корильчук, Б.Т.Корильчук// Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2018.-№2.-С.8-15.

  5. Корильчук Н.І. Ожиріння як передумова метаболічного синдрому//Вісник наукових досліджень.-2018.-№2.-С.24-28.

  6. Бабінець Л.С. Псевдоабдомінальний синдром у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини// Л.С.Бабінець, Б.О.Мігенько, Н.І.Корильчук, Н.Є. Боцюк та ін../Сімейна медицина.-2018.-№3.-40-44.

  7. Бабінець Л.С. Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання / Л.С.Бабінець, Н.І.Корильчук, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик та ін.// Медична освіта. - . – 2017. - № 4(76). – С. 5-9

  8. Korylchuk N. Verdict examination of the patient with abdominal obesity//Scientific discussion.-2017.-№4.-S.7-8.

  9. Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е., Корильчук Б.Т. Метаболический синдром и аллергия //Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.34-35.

  10. Корильчук Н.И., Боровик И.О., Корильчук Т.Б. К вопросу лечения метаболического синдрома // Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.35.

  11. Корильчук Н.И., Рябоконь С.С., Гниздюх И.О., Творко В.М., Корильчук Б.Т. Метаболический синдром и ХОБЛ// Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.35-36.

  12. Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Бабінець Л.С., Боровик І.О., Ландяк Е.А. Профілактика жовчнокам’яної хвороби у дітей на амбулаторному етапі //Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2016.-С.40-41.

  13. Корильчук Н.І. Характер змін лептину при ожирінні у чоловіків //Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2016.-№3.-С.118.

  14. Корильчук Н.І. До питання лікування абдомінального ожиріння // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2016.-№4.-С.164.

  15. Корильчук Н.И. Приверженность к лечению больных с артериальной гипертензией и сахарным диабетом// Российский кардиологический журнал.-2016.-№4.-С.44.

  16. Бабінець Л.С. Необхідність оновлення навчальної програми до дипломної медичної освіти у зв’язку з пріоритетністю загальної практики-сімейної медицини /Л.С.Бабінець, І.О. Боровик І.О., Н.І.Корильчук, Н.Є.Боцюк [та ін.]//Сімейна медицина. – Київ, 2016. - №4 (66). – С. 118-120.

  17. Корильчук Н.И., Перейма В.Р., Корильчук Б.Т. Приверженность больных с метаболическим синдромом.-Кардиосоматика.-2016.-Том8,№1.-С.45.

  18. Бабінець Л.С., , Ткач О.О, Матюк Л.М, Чарторинський В.Ю., Боровик І.О., Стародуб Є.М., Боцюк Н.Є., Воронцов О.О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Творко В.М., Мігенько Б.О. Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку. Сімейна медицина. – 2015. – № 3 (59). – С. 28-31.

  19. Корильчук Н.И. Ранее выявление факторов риска сердечнососудистых заболеваний в амбулаторных условиях / Российский кардиолог. журнал «Российские дни сердца». – 2015. – №4 (120). – с. 54.

  20. Корильчук Н.И. Метаболический синдром у пожилых пациентов //«Кардиология Узбекистана». - №2 (36). – 2015. – с. 104-105.

  21. Корильчук Н.И. К вопросу о сохранении здоровья молодым мужчинам с абдоминальным ожирением //Здоровье для всех. Часть І. – 2015. – с. 91-93.

  22. Корильчук Н.І. Аспекти ожиріння в молодих жінок // науково-практична конференція «Ендокринна патологія у віковому аспекті».-2015.-С.53-54.

  23. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Воронцов О.О., Мігенько Б.О. Особливості підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині // Здоров’я суспільства № 1-2, 2014. – С. 68 – 69.

  24. Боровик І.О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., В’юнова Р.О. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з жовч нокам’яною хворобою// Вісник наукових досліджень - 2010. – № 2, С. 120.

  25. Корильчук Н.І., Бабінець Л.С., Ялінська Г.П., Кміта В.В. Ефективність денного стаціонару загального профілю як структурного підрозділу поліклініки// Вісник соц.гігієни та охорони здор.України.-2010.-№1.-С.44-48.

  26. Корильчук Н.І., Воронцов О.О., Боцюк Н.Є., Боровик І.О. Грудне вигодовування в програмі школи відповідального батьківства // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.-2009.-№3.-С.54-56.

  27. Корильчук Н.І., Корильчук Т.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Аспекти корекції компенсаторної ГІ та ІР у молодих жінок з ожирінням // Вісник наукових досліджень.-2009.-№4.-С.66.

  28. Корильчук Н.І. Вивчення типологічних порушень харчової поведінки у пацієнтів з ознаками надмірної маси тіла та ожиріння //Вісник наукових досліджень.-2009.-№4.-С.42-44.

  29. Корильчук Н.І., Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Ясній О.Р., Воронцов О.О., Боровик І.О., Рябоконь С.С. Запровадження новітніх форм організації навчального процесу при підготовці лікаря загальної практики – сімейної медицини на додипломному етапі// Медична освіта.- 2008.-№1.-С.41–43.

  30. Боровик И.О., Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е., Рябоконь С.С. Современные методы оценки состояния костной ткани при язвенной болезни // Гастроэнтерология. – 2008. - № 2-3. – С.49.

  31. Корильчук Н.І. Корекція проявів МС у молодих чоловіків// Вісник наукових досліджень.-2008.-№4.-С.24-26.

  32. Корильчук Н.І., Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О. Організація навчального процесу на кафедрі поліклінічна справа та сімейна медицина на базі амбулаторії сімейного типу в с.Галущинці//Вісник наукових досліджень.-2008.-№2.-С.8-12.

  33. Корильчук Н.І., Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Ясній О.Р.Формування науково-доказового світогляду студентів – основа підготовки лікаря сімейної медицини на до дипломному рівні // Вісник наукових досліджень .-2008.-№2.-С.18-22.

  34. Корильчук Н.І., Гощинський В.Б.. Боцюк Н.Є., Ясній О.Р. Запровадження новітніх форм організації навчального процесу при підготовці лікаря ЗП-СМ на до дипломному етапі// Медична освіта.-2008.-№1.-С.41-43.

  35. Н.І. Корильчук, Н.Є. Боцюк,О.Р. Ясній, О.О. Воронцов, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь, В.М. Творко. Деякі аспекти імунореабілітації в практиці сімейного лікаря //Вісник наукових досліджень - 2007. – № 4, С. 30-32.

  36. Корильчук Н.І., В.Б.Гощинський, І.О.Боровик Корекція остеопенічного синдрому та якість життя пацієнтів з виразковою хворобою // Український морфологічний альманах. – 2006. – Том 4. - № 2. – С.41-43.

  37. Корильчук Н.І., О.О.Воронцов, В.Б. Гощинський, І.О.Боровик Харчування вагітних як фактор ризику та медико-соціальна проблема //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.–2006. -№1.–С.38-42.

  38. Корильчук Н.І., Корильчук Т.Б. Інтенсифікація навчального процесу студента за допомогою активізації самостійної роботи // Медична освіта.-2006.-№3.-С.109-112.

  39. Корильчук Н.И., Нетяженко В.З., Барна О.Н., Галникина С.А. МПКТ у женщин с хирургической и естественной менопаузой//Проблемы остеологии.-2003.-№1.-С.34-37.

  40. Корильчук Н.І., Воронцов О.О., Архіпова Н.О., Павліковська В.В. // Удосконалення психопрофілактичної роботи з вагітними жінками – вимога часу // Вісник наукових досліджень.-2002.-№2.-С.69-70.

  41. Корильчук Н.І., Сміян С.І., Масик О.М. Ревматоїдний артрит – Монографія.-Проблеми остеопорозу за ред. Л.Я.Ковальчука.-2002.-С.397-415.

  42. Корильчук Н.І., Сміян С.І. Високий ризик виникнення переломів та зміни імунного статусу у хворих на РА // Шпитальна хірургія.-2001.-№1.-С.94-96.

  43. Корильчук Н.І., Воронцов О.О., Ониськів Б.О., Михайлечко Н.В. Амбулаторна допомога жінкам із загрозою розвитку пізніх гестозів // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.-2001.-№1.-С.21-24.

  44. Корильчук Н.І., Сміян С.І., Жулкевич І.В., Масик О.М. Показники МЩКТ здорових жінок за результатами двофотонної рентгенівської денситометрії// Проблеми остеології.-2000.-№1.-С.9-16.

  45. Корильчук Н.І., Сміян С.І., Масик О.М. Вплив постменопаузального періоду на вираженість дефіциту МЩКТ у хворих на РА// Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2000.-С.184-186.

  46. Корильчук Н.І., Сміян С.І., Масик О.М., Бабінець Л.С. Ендогенна інтоксикація як маркер запального процесу при ревматичних захворюваннях суглобів// Вісник наукових досліджень.-2000.-№1.-С.42-4

  47. Корильчук Н.І., Сміян С.І., Масик О.М., Сидоренко О. Лікування та профілактика глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу у хворих на РА // Проблеми остеопорозу.-2000.-№1.-С.109.

  48. Корильчук Н.І., Жулкевич І.В. Гематологічні аспекти остеопорозу// Вісник наукових досліджень.-1999.-№2.-С.12-17.

  49. Корильчук Н.І., Жулкевич І.В. Досвід вивчення МЩКТ у гематологічних хворих // Проблеми остеології.-1999.-№1.-С.84.

  50. Корильчук Н.І., Сміян С.І., Масик О.М. Синдром ендогенної інтоксикації та його вплив на стан кісткової тканини хворих на РА// Проблеми остеології.-1999.-№1.-С.81.

  51. Корильчук Н.І., Сміян С.І., Масик О.М., Слаба У.С. Вплив фосамаксу на стан кісткової тканини у хворих на РА (за даними рентгенівської денситометрії) //Лікарська справа.-1999.-№1.-С.117-120.

  52. Корильчук Н.І., Сміян С.І., Бабінець Л.С. Порівняльна характеристика змін КТ у хворих на РА і первинний остеоартроз// Проблеми остеології.-1999.-№1.-С.96.

  53. Корильчук Н.І., Сміян С.І., Масик О.М., Слаба У.С. Діагностика порушень МЩКТ у хворих анкілозуюсчим спондилоартритом та її корекція// Проблеми остеології.-1999.-№1.-С.81.

  54. Корильчук Н.І., Масик О.М., Сміян С.І., Слаба У.С., Бабінець Л.С. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на ревматичні захворювання суглобів //Лікарська справа.-1998.-№8.-С.70-72.

  55. Корильчук Н.І., Сміян С.І., Слаба У.С. Остеопороз і РА у жінок у постменопаузальному періоді // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-1998.-№1.-С.175.

  56. Корильчук Н.І, Сміян С.І., Слаба У.С. Маркери ендотоксикозу та система імунітету в динаміці активності РА // Галицький лікарський вісник.-1998.-Т.5, число2.-С.13-15.