КОРИЛЬЧУК НЕОНІЛА ІВАНІВНА

Лікар-ендокринолог, лікар-терапевт вищої категорії

Освіта:

У 1995 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». Первинну спеціалізацію (інтернатуру) з терапії пройшла на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні в 1995 -1997 роках. З 1999 року працює на кафедрі «Поліклінічна справа», в 2001 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді (14.01.02 – внутрішні хвороби) Івано-Франківської державної медичної академії МОЗ України і отримала звання кандидата медичних наук.

Наукова діяльність:

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування використання фосамаксу для корекції остеодефіцитних станів у хворих на ревматоїдний артрит».

Працює над докторською дисертацією по аналізу, діагностиці та лікуванні пацієнтів з порушенням вуглеводного обміну, інсулінорезистентністю, лептинорезистентністю.

Наукові інтереси:

Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики захворювань ендокринної системи.

Діагностика інсулінорезистентності, лептинорезистентності, порушень вуглеводного та ліпідного обмінів.

Розроблення та впровадження методів ранньої діагностики та лікування метаболічного синдрому, порушень толерантності до вуглеводів, цукрового діабету 2 типу, аліментарно-конституційного ожиріння.

Вивчення впливу традиційних та нетрадиційних методів лікування аліментарно-конституційного ожиріння, МСХ.

Наукові публікації та рейтинги:

Автор понад 150 друкованих робіт, співавтор підручника «Сімейна медицина» 2016 р. (українською, російською мовами), співавтор посібника «Сімейна медицина» 2014 р., співавтор монографії «Проблеми остеопорозу» 2002 р.

Співавтор підручника «Первинна медична допомога» (2019 р.); Співавтор колективної монографії «Здобутки і перспективи» (2019 р.).