Наукові публікації Наталії Євгенівни Боцюк

  1. M. Кастнерова, Л. С. Бабінець, I. O. Боровик, Н. Є. Боцюк. Вплив високчастотної магнітно-імпульсної терапії HIT THERACELLx100 на хронічний біль спини. Науково-практичний журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». - № 2(34). – 2018. – С.- 53.
  2. М. Кастнерова, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, Б.О. Мігенько. Синдром вигорання – важлива проблема підготовки медичних сестер (досвід Південної Чехії). Медична освіта. - № 1. – 2018. – С. 75-78.
  3. Л.С. Бабінець, Б.О. Мігенько, Н.І. Корильчук, Н.Є. Боцюк, Л.М. Мігенько, Є.М. Стародуб, О.Р. Ясній. Псевдоабдомінальний синдром у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини /Сімейна медицина. - №3 (77). – 2018. – С40-44.
  4. Babinets L.S., Medvid I.I., Herasymets I.I., Borovyk I.O., Migenko L.M., Migenko B.O., Ryabokon S.S., Korylchuk N.I., Botcyk N.E., Tvorko V.M. Combination effect of hypertonic disease with chronic pancreatitis on the processes maintain homeostasis // Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland : 1960) 2017;70 (6 pt 1):1037-1041. PubMed PMID: 29478975.
  5. Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання /Бабінець Л.С., Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Боровик І.О. [та ін.]// Медична освіта. - . – 2017. - № 4(76). – С. 5-9
  6. Бабінець Л.С. Досвід запровадження оптимізованої технології аналізу ситуацій у додипломній підготовці сімейного лікаря/[Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є. та ін. ]Матеріали ХIV Всеукраїнської науково-практичноїконференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» 18-19 травня 2017 року. – том 2. – С. 7-8
  7. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, Н.Є. Боцюк та ін. Необхідність оновлення навчальної програми до дипломної медичної освіти у зв’язку з пріоритетністю загальної практики-сімейної медицини. – Сімейна медицина. – Київ, 2016. - №4 (66). – С. 118-120.
  8. .Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., СтарічковП.В., Перейма В.Р. Коморбідність ожиріння та порушення вуглеводного обміну в практиці алерголога//Матеріали підсумкової LIXнауково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».-2016.-С.103-104.
  9. Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е., Корильчук Б.Т. Метаболический синдром и аллергия //Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.34-35.
  10. Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е. Метаболический синдром и пищевая аллергия // Тезисы республиканской научно-практической конференции «Метаболический синдром и современные методы лечения дисметаболизма».-Ташкент.-2016.-С63.
  11. Боцюк Н.Є., Бабінець Л.С., Корильчук Н.І., Боровик І.О., Ландяк Е.А. «Профілактика жовчнокам’яної хвороби у дітей на амбулаторному етапі» //Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - 15 червня 2016 року. - Тернопіль. - ТДМУ. - «Укрмедкнига». – С. 40-41.
  12. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк. Тренінг ЮНІСЕФ: ефективне консультування з питань вакцинації проти поліомієліту – актуальна проблема в практиці сімейного лікаря. – Здоров'я України. – 2016, №6 (379). – С. 39.
  13. Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е., Корильчук Б.Т. Метаболический синдром и аллергия //Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.34-35.
  14. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Н.Н. Корильчук, І.О. Боровик, О.О. Воронцов. «Поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій у викладанні сімейної медицини на додипломному рівні» // Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти». – 12–13 травня 2016 року. – Тернопіль. – Том 1. – «Укрмедкнига». – С. 121-122.
  15. Мельник Н. Частота діагностичних критеріїв метаболічного синдрому у хворих на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця / Н. Мельник, Л. Бабінець, Н. Боцюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 45.
  16. Трофологічний статус хворих на хронічний панкреатит біліарного генезу /ЛС Бабінець, Н.В. Назарчук, Н.Є. Боцюк, В.М. Творко та ін.. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015
  17. Мельник Н. Частота діагностичних критеріїв метаболічного синдрому у хворих на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця / Н. Мельник, Л. Бабінець, Н. Боцюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 45.
  18. Бабінець Л.С., , Ткач О.О, Матюк Л.М, Чарторинський В.Ю., Боровик І.О., Стародуб Є.М., Боцюк Н.Є., Воронцов О.О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Творко В.М., Мігенько Б.О. Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку. Сімейна медицина. – 2015. – № 3 (59). – С. 28-31.
  19. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Стародуб Є.М. та ін. Досвід впровадження сімейної медицини в Угорщині. – Українські медичні вісті (Мат-ли конгресу СФУЛТ, Чернівці, 2014). – Том 11, число 1-4. – С. 22.
  20. Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька, Н.Є. Боцюк, О.А. Качмар. «Динаміка антиоксидантного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом комплексного лікування» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 148.
  21. Бабінець Л.С., Панасюк Н.М., Боцюк Н.Є., Бабінець А.І. «Ефективність використання лікувального масажу при нейроциркуляторній дистонії у практиці сімейної медсестри». // Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 8.
  22. Л.С. Бабінець, Н.Є Боцюк, І.О. Боровик та ін. «Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині» // Сімейна медицина. – 2014. - №3 (53). – С. 19-22.
  23. Сімейна медицина на Тернопільщині: успіхи, проблеми, шляхи вирішення. /Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Л.М. Матюк, Н.Є. Боцюк [та ін.] //Сімейна медицина. – 2014. – № 6 (56). – С. 4-6.
  24. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк. Післядипломна медична освіта у Словацькій Республіці. \\ «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. - С. 49-61.
  25. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н. Є., Шостак С.Є. та ін.. Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з ГЕРХ. – Гастроентерологія. - Дніпропетровськ, 2014. - №1 (51). – С. 18-21.
  26. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк та ін. Досвід системи підготовки лікаря загальної практики у Словаччині // Мат-ли Всеукраїнської навч.-наук. конфер. з міжнар. участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України». – Тернопіль, 2014. - С. 370-371.
  27. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Воронцов О.О., Мігенько Б.О. Особливості підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині // Здоров’я суспільства № 1-2, 2014. – С. 68 – 69.
  28. Патогенетичне обґрунтування трофологічних впливів комплексної терапії хронічного панкреатиту/ Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька, Н.Є. Боцюк, С.С. Рябоконь//Лікарська справа.-2014.- С.128-131.
  29. Ключові аспекти підготовки та роботи лікаря загальної практики в Угорщині /Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Л.М. Матюк, Н.Є. Боцюк [та ін.]// Сімейна медицина. – 2014. – № 5 (55). – С. 4-6.
  30. Н.І Корильчук, Л.С Бабінець, Н.Є Боцюк, В.М Творко. «Підвищення рівня колективної емпатії в майбутніх лікарів» . – Мат-ли підсумк. наук.-практ. конфер «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст. – 2014.-С. 55.
  31. Л.Бабінець, І Боровик, Н. Боцюк, С. Рябоконь. «Оптимізація викладання сімейної медицини з урахуванням міжнародного досвіду // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №6.- С. 19-25.
  32. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк та інші. Оптимізація підготовки кадрів для первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням міжнародного досвіду //Сімейна медицина. – 2013. - №5 (49). – С. 10-13.
  33. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є Боцюк, О.О. Воронцов та співавт. Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету. – Сімейна медицина. – Київ, 2013. - №4 (48). – С. 28-30.
  34. Бабінець Л.С., Лещук Ю.В., Боцюк Н.Є., Гніздюк І.О. Аскаридоз як чинник поглиблення тяжкості хронічного панкреатиту. – Мат-ли підсумк. наук.-практ. конфер. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2013. - С. 10.
  35. Л.Бабінець, І Боровик, Н. Боцюк, С. Рябоконь. «Лихоманка нез’ясованого генезу // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №2 (40).- С. 13-16.
  36. Сімейний лікар – акушер-гінеколог.Готовність до співпраці / О. О. Воронцов, Л. С. Бабінець, Л. Ф. Матюха, І. О. Боровик, С. С. Рябоконь, Н. Є. Боцюк // Семейная медицина. - 2013. - № 3. - С. 5-7.
  37. Нарушение экскреторной функции поджелудочной железы как фактор минеральной недостаточности при хроническом панкреатите / Л.С. Бабинец, И.О. Боровик, С.С.Рябоконь, Н.Е. Боцюк. //Abstracts of 15th Intern. Jub. Slavic-Baltic Scien. Forum, Snt-Petersburg- Gasrtro-2013. – 2013, №2. – M3.