Наукові публікації Наталії Євгенівни Боцюк


  1. Babinets L. S, Halabitska I. M., Kotsaba Y.Ya ., N.Botsyuk. Peculiarities of Bone Mineral Metabolism at Osteoarthritis and Exocrine Pancreatic Insufficiency / Pulmonology and Respiratory medicine 10.3/ - 2021: 02-06.(Scopus)

  2. Первинна медична допомога: посібник: у 2 т. / Л.С. Бабінець, С.І. Шкробот, О.П. Венгер та ін.; за ред. Л.С. Бабінець. – Львів:«Магнолія 2006», 2019. – Т.2.: Поліпрофільні питання у загальній лікарській практиці.- 424 с. ISBN 978-617-574-157-3.

  3. Компетентнісні підходи у підготовці кадрів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» : Навч.-метод. посіб. / за ред. проф. Л.С. Бабінець. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2022. – 607 с. ISBN 978-617-7793-89-1.

  4. Короновірусна хвороба: підходи до ведення пацієнтів: Навч.-наук. посіб. / за ред. проф. Л.С. Бабінець. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. 768 с. ISBN 978-617-7793-71-6.

  5. Актуальні аспекти вищої медичноої освіти за фахом «загальна практика-сімейна медицина»: Навч.-наук. посіб. / за ред. проф. Л.С. Бабінець. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. – 652 с. ISBN 978-617-7793-53-2.

  6. Наукові інновації – в практику первинної медичної допомоги: науково-методичний посіб. для лікарів загальної практики-сімейних лікарів. /за ред. Матюхи Л.Ф., Бабінець Л.С. - Київ, АНФ ГРУП, ТОВ, 2018. – 486 с.

  7. Псевдоабдомінальний синдром у практиці лікаря загальної практики - сімейної медицини / Л. С. Бабінець, Б. О. Мігенько, Н. І. Корильчук, Н. Є. Боцюк, Л. М. Мігенько, Є. М. Стародуб, О. Р. Ясній // Сімейна медицина. - 2018. - № 3. - С. 40-44.

  8. abinets L.S., Medvid I.I., Herasymets I.I., Borovyk I.O., Migenko L.M., Migenko B.O., Ryabokon S.S., Korylchuk N.I., Botcyk N.E., Tvorko V.M. Combination effect of hypertonic disease with chronic pancreatitis on the processes maintain homeostasis // Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland : 1960) 2017;70 (6 pt 1):1037-1041. PubMed PMID: 29478975.

  9. Бабінець Л.С. Досвід запровадження оптимізованої технології аналізу ситуацій у додипломній підготовці сімейного лікаря/[Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є. та ін. ]Матеріали ХIV Всеукраїнської науково-практичноїконференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» 18-19 травня 2017 року. – том 2. – С. 7-8

  10. .Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., СтарічковП.В., Перейма В.Р. Коморбідність ожиріння та порушення вуглеводного обміну в практиці алерголога//Матеріали підсумкової LIXнауково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».-2016.-С.103-104.

  11. Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е., Корильчук Б.Т. Метаболический синдром и аллергия //Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.34-35.

  12. Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е. Метаболический синдром и пищевая аллергия // Тезисы республиканской научно-практической конференции «Метаболический синдром и современные методы лечения дисметаболизма».-Ташкент.-2016.-С63.

  13. Боцюк Н.Є., Бабінець Л.С., Корильчук Н.І., Боровик І.О., Ландяк Е.А. «Профілактика жовчнокам’яної хвороби у дітей на амбулаторному етапі» //Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - 15 червня 2016 року. - Тернопіль. - ТДМУ. - «Укрмедкнига». – С. 40-41.

  14. Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е., Корильчук Б.Т. Метаболический синдром и аллергия //Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.34-35.

  15. Мельник Н. Частота діагностичних критеріїв метаболічного синдрому у хворих на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця / Н. Мельник, Л. Бабінець, Н. Боцюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 45.

  16. Мельник Н. Частота діагностичних критеріїв метаболічного синдрому у хворих на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця / Н. Мельник, Л. Бабінець, Н. Боцюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 45.

  17. Бабінець Л.С., , Ткач О.О, Матюк Л.М, Чарторинський В.Ю., Боровик І.О., Стародуб Є.М., Боцюк Н.Є., Воронцов О.О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Творко В.М., Мігенько Б.О. Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку. Сімейна медицина. – 2015. – № 3 (59). – С. 28-31.

  18. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Стародуб Є.М. та ін. Досвід впровадження сімейної медицини в Угорщині. – Українські медичні вісті (Мат-ли конгресу СФУЛТ, Чернівці, 2014). – Том 11, число 1-4. – С. 22.

  19. Бабінець Л.С., Панасюк Н.М., Боцюк Н.Є., Бабінець А.І. «Ефективність використання лікувального масажу при нейроциркуляторній дистонії у практиці сімейної медсестри». // Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 8.

  20. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н. Є., Шостак С.Є. та ін.. Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з ГЕРХ. – Гастроентерологія. - Дніпропетровськ, 2014. - №1 (51). – С. 18-21.

  21. Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є. та ін. Досвід системи підготовки лікаря загальної практики у Словаччині // Мат-ли Всеукраїнської навч.-наук. конфер. з міжнар. участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України». – Тернопіль, 2014. - С. 370-371.

  22. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Воронцов О.О., Мігенько Б.О. Особливості підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині // Здоров’я суспільства № 1-2, 2014. – С. 68 – 69.