Наукові публікації Лілії Степанівни Бабінець

 1. Babinets L. S, Halabitska I. M., Kotsaba Y.Ya ., Irine Dj. Pkhakadze and Ketevan N Jugheli. Peculiarities of Bone Mineral Metabolism at Osteoarthritis and Exocrine Pancreatic Insufficiency / Pulmonology and Respiratory medicine 10.3/ - 2021: 02-06.(Scopus)

 2. Земляк О.С., Бабінець Л.С. Оцінка ефективності медикаментозної корекції стану хронічної ендогенної інтоксикації у пацієнтів з терапевтичним загостренням хронічного панкреатиту в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу шляхом малооб”ємної інфузійної терапії /Czeslochova, Republic of Poland. – April 23-24. 2021.

 3. Бабінець Л.С., Мельник Н.А. . Порівняльний аналіз параметрів шкал якості життя пацієнтів із поєднанням стабільної ішемічної хвороби серця і метаболічного синдрому / Сімейна медицина.-2021.- N 5-6. – С. 53-57.

 4. Бабінець Л.С., Галабіцька І.М.. Вплив коморбідності нозологій травної системи на клінічний перебіг первинного остеоартрозу і функціональну спроможність підшлункової залози / Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2021. - №3. – С. 52-55.

 5. Бабінець Л.С., Кицай К.Ю.. Взаємозалежність стану печінки і підшлункової залози при хронічному біліарному панкреатиті на тлі ожиріння. Підходи до комплексного лікування / Сучасна гастроентерологія. - № 1 (117). – 2021. – С. 5-10.

 6. Бабінець Л.С., Галабіцька І.М. . Діагностичні підходи до пацієнта з проблемою гострого болю у спині у практиці сімейного лікаря (за досвідом Хорватії та Словенії) / Сімейна медицина. – 2021. – С. 24-27.

 7. Бабінець Л.С., Онуфрик З.Я.. Тютюнопаління: патогенетичні механізми, можливості медикаментозної корекції (Огляд літератури) / Сімейна медицина. – 2021. – С. 92-105.

 8. Бабінець Л.С., Галабіцька І.М. . Вплив зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози на перебіг первинного остеоартрозу за умов коморбідності /Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2021. - №1. – С.164-169.

 9. Бабинец Л.С., Галабицкая И.М. Прогнозирование гиповитаминоза ретинола при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы в общеврачебной практике / “Recipe”, 2021, volume 24, N1. – 20-25.

 10. Бабинец Л.С., Галабицкая И.М. Актуальные патогенетические аспекты коморбидности хронического панкреатита и сахарного диабета 2-го типа / “Recipe”, 2021, volume 24, N4. – 523-529.

 11. Halabitska I.M., Babinets L.S. The Aggravating effect of comorbidity of primary osteoarthritis and diseases with exocrine pancreatic insufficiency / Czeslochova, Republic of Poland. – April 23-24. 2021. – 53-56

 12. Babinets L.S., Halabitska I.M. Characteristics of joint pain in patients with primary osteoarthritis with comorbid conditions with exocrine pancreatic insufficiency. Lekarsky Obzor 2021; 70(2): 62–64 (Scopus)

 13. Бабинец Л.С., Галабицкая И.М. Прогнозирование гиповитаминоза ретинола при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы в общеврачебной практике. Рецепт. 2021;(1):20-29. 

 14. Babinets L.S., Sasyk H.M., Halabitska I.M., Mykuliak V.R. Possibilities of complextreatment of patients with type 2 diabetes with concomitant chronic pancreatitis in ambulatory practice. Acta Balneol, TOM LXIII, 2021; 1(163):33-37. (WOS)

 15. Babinets L.S., Dronyak Y.V.. Concomitant ascariasis as a factor in reducing the quality of life of patients with chronic pancreatitis/ Wiadomości Lekarskie 2018, tom LXXI, nr 7. 1250-1253.

 16. Babinets L.S., Melnyc N.A., Shevchenko N.O. Optimization of the complex therapy of chronic pancreatitis with metabolic syndrome / [Babinets L.S., Melnyc N.A., Shevchenko N.O. at all.] // Likarski Widomosti. 2018 /tom LXXI, № 2, cz. 1. – P. 337-340.

 17. Babinets L.S.,Halabitska I.M.The effect of the proteolisis' system activity for the trophological status of patients with osteoarthrosis and excretory insufficiency of pancreas // Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 2018;71 (2 pt 1): 273-2740.

 18. Бабінець Л.С., Захарчук У.М., Підручна С.Р., Шевченко Н.О. Патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту у коморбідності із цукровим діабетом (калікреїн-кініновий дисбаланс і ендотоксикоз). – «Сімейна медицина», №1 (75), 2018.- С. 91-94.

 19. Бабінець Л.С., Шайген О.Р., Хомин Г.О. Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту в поєднанні з вірусним гепатитом С в амбулаторній практиці. – «Гастроентерологія» - Том 52, № 2, 2018. – С. 50-54.

 20. Бабінець Л.С., Шевченко Н.О. Дослідження трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит у віковому аспекті. – «Гастроентерологія» - Том 52, № 1, 2018. С. 28-32.

 21. Бабінець Л.С., Мельник Н.А. . Плейотропні властивості омега-3 поліненасичених жирних кислот у комплексному лікуванні пацієнтів з коморбідністю хронічного панкреатиту та стабільної ішемічної хвороби серця. – «Вестник клуба панкреатологов” - № 1(30). – февраль 2018. – С. 22-27.

 22. Бабінець Л.С., Шевченко Н.О. Дослідження трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит у віковому аспекті. - Гастроентерологія:– Том 52, № 1. – 2018.

 23. Бабінець Л.С., Шайген О.Р., Хомин Г.О. Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту в поєднанні з вірусним гепатитом С в амбулаторній практиці. - Гастроентерологія. – Том 52, № 2. – 2018.

 24. Бабінець Л.С.,. Палихата М.В, Cасик Г.М. . Можливості комплексної реабілітації хворих на хронічний панкреатит на етапі первинної медичної допомоги (огляд літератури). – «Вестник клуба панкреатологов». - № 2 (39) май 2018. – С. 4-11.

 25. Бабінець Л.С., Захарчук У.М., .Підручна С.Р, Шевченко Н.О., Г.М. Сасик, Земляк О.С., Адамів Г.В. «Патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту у коморбідності із цукровим діабетом (калікреїн-кініновий дисбаланс і ендотоксикоз)». - «Сімейна медицина». - №1 (75). – 2018. - С. 91-94.

 26. Babinets L.S., Shevchenko N.A., Bobrik L.M. Research of mineral exchange in patients of various age on chronic pancreatitis with containing diabetes mellitus. 4th International Scientific Conference. Hosted by the ORT Publishing and the Center for Scientific Research “Solution” Stuttgart, Germany December 28, - 2018. 402 403.

 27. Бабінець Л.С.,. Воронцов О.О. Використання афоризмів медичного спрямування у викладанні загальної практики-сімейної медицини на додипломному етапі вищої медичної освіти. - «Сімейна медицина». - №1 (75), 2018.- С. 51-54.

 28. Бабінець Л.С., Шевченко Н.О. Дисліпідемія та чинники її прогресування при коморбідності хронічного панкреатиту і цукрвоого діабету / Л.С. Бабінець, Н.О. Шевченко, Г.М. Сасик, О.С. Земляк / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018. - № 1 (33). – С. 44-48.

 29. Бабінець Л.С., Мігенько Б.О., Корильчук Н.І. та ін. Псевдоабдомінальний синдром у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини /Сімейна медицина. - №3 (77). – 2018. – С40-44.

 30. Babinets L.S., Shevchenko N.A , Sasyk H.N., Zemlyak O.S. “Research of lipid exchange diffusion of medium-age patients with chronic pancreatitis with diabetes mellitus” /ISSN 2391-8306 Formerly ISSN 1429-9623 / 2300-665X Journal of Education, Health and Sport formerly journal of Health Sciences – Vol 7 No 11 – 2017.

 31. Бабінець Л.С., Шевченко Н.О. Актуальність вікового аспекта клінічного перебігу і ведення хворих на хронічний панкреатит / Л.С. Бабінець, Н.О. Шевченко/Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. - № 4(32). – С. 5-11.

 32. Бабінець Л.С., Редьква О.В., Сасик Г.М. Ефективність рефлексотерапії у комплексій реабілітації хворих на цукровий діабет. - «Сімейна медицина»: -№ 6 (74). – 2017. – С. 55-57.

 33. Марценюк В. П., Бабінець Л. С., Дроняк Ю. В.. Використання технології Data mining із метою диференціальної діагностики коморбідних станів хронічного панкреатиту й аскаридозу на підставі даних клінічної симптоматики й ультразвукових досліджень /1 ISSN 1996-1960. Медична інформатика та інженерія. № 4. – 2017. - С.97-99.

 34. Бабінець Л.С., Редьква, О.В. Сасик Г.М. Ефективність рефлексотерапії у комплексній реабілітації хворих на цукровий діабет. – «Сімейна медицина». - №6 (74), 2017.- С. 33-37.

 35. Бабінець Л.С., Шевченко Н.О. Актуальність вікового аспекта клінічного перебігу і ведення хворих на хронічний панкреатит / Л.С. Бабінець, Н.О. Шевченко/Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. - № 4(32). – С. 5-11.

 36. Babinets L.S., Kytsai K.Yu et al. Improvement of the complex medical treatment for the patients with chronic billiary pancreatitis. - Wiadomosci lekarskie, 2017, tom LXX, nr 2 cz 1. – P. 213-216.

 37. Babinets Liliya, Melnyk Natalia. The place of meldonium in complex treatment of patients with comorbidity of chronic pancreatitis and stable coronary heart disease.- Buletinul acadeviei de stiinte a moldovei stinte medicale. - 2(54)/2017. – Р. 140-145.

 38. Бабінець Л.С. Місце сімейного лікаря в системі охорони здоровя Угорщини. – Здоров'я України. – Київ, №9 (406), 2017. - С. 40.

 39. Бабінець Л.С., Мельник Н.А.. Ефективність мельдоній-електрофорезу у лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця. – «Сімейна медицина». – Київ, №2, 2017. – С. 115-119.

 40. Бабінець Л.С, Мельник Н.А., Гніздюх І.О., Доброродня Л.В. . Застосування мельдонію в реабілітації хворих на хронічний панкреатит у поєднані із стабільнорю ішемічною хворобою серця. - Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль, 2017. - № 1 (29). – С. 11-14.

 41. Бабінець Л.С., Палихата М.В.. Патогенетичні та клінічні особливості залізодефіцитної анемії на тлі хронічного панкреатиту \Вестник Клуба панкреатологов, 2017. - №3 (36). - С. 36-39.

 42. Liliy S. Babinets, Tatiana H. Maevska, Olga I. Rrsskiv, Liudmyla S. Tsybulska, Iruna B. Chornomydz, Oksana Ya. Drapak. Clinico-pathogenic aspects of osteodeficiency in osteoarthritis in combination with chronic pancreatitis. - Wiadomosci lekarskie, 2017, tom LXX, nr 6 cz 1. – P. 1067-1071.

 43. Бабінець Л.С., Палихата М.В.. Патогенетичні та клінічні особливості залізодефіцитної анемії на тлі хронічного панкреатиту \Вестник Клуба панкреатологов, 2017. - №3 (36). - С. 36-39.

 44. Babinets L.S., Kastnerova M., Kornatovska, Z., Andrijuk, L., Kotsaba, J., Y., Kytsay, C., Halabitska, I. The correlations between trophplogy status and the main disease characteristics of patients with biliary. Genesis chronic pancreatitis, Acta Salus Vitae, 2017, 5 (1). 9 -17. ISSN: 1805-8787.

 45. Бабінець Л.С. Місце сімейного лікаря в системі охорони здоровя Угорщини. – «Здоров'я України». – Київ, №9 (406), 2017. - С. 40.

 46. Бабінець Л.С., Мельник Н.А. Ефективність мельдоній-електрофорезу у лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця. – «Сімейна медицина». – Київ, №2, 2017. – С. 115-119.

 47. Бабінець Л.С., Мельник Н.А., Гніздюх І.О, Доброродня Л.В. Застосування мельдонію в реабілітації хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із стабільною ішемічною хворобою серця. – «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – Тернопіль, 2017. - № 1 (29). – С. 11-14.

 48. Babinets L.S. Kytsai K.Yu. et al. Improvement of the complex medical treatment for the patients with chronic billiary pancreatitis. - Wiadomosci lekarskie, 2017, tom LXX, nr 2 cz 1. – P. 213-216.

 49. Бабінець Л.С.. Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря. – «Здоров'я України». – Київ, № 11-12, червень 2017. - С. 44.

 50. Воронцов O.O., Бабінець Л.С. та ін. Партнерські пологи: декілька запитань, відповідей і підказок сімейному лікарю. – «Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри». – Київ, №2, 2017. – С. 18-23.

 51. Бабінець Л.С., Воронцов О.О. Диспансерне допологове ведення вагітних жінок – спільна справа сімейного лікаря та акушера-гінеколога. – «Здоров'я України». – Київ, №3, 2017. - С. 64-65.

 52. Бабінець Л.С.,, О.О. Воронцов та ін. Актуальні питання підготовки до партнерських пологів у практиці сімейного лікаря. – «Здоров'я України». – Київ, №6 (403), 2017. - С. 82-83.

 53. Babinets Liliya, Melnyk Natalia. The place of meldonium in complex treatment of patients with comorbidity of chronic pancreatitis and stable coronary heart disease.- BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ŞTIINŢE MEDICALE. - 2(54)/2017. – Р. 140-145.

 54. Babinets L.S., Kotsaba Y, Kytsai K et al. The Сorrelations Between Trophology Status and the Main Disease Characteristics of Patients with Bilary Genesis Chronic Pancreatitis.- Bulletin of Akaki Tsereteli state University. - №2 (8), 2016.- Р. 180-184.

 55. Babincova L.S., Andrijyk L.V., Kytsai K.J., Babincova A.L. Pouzvani aplikatoru Lapka v komplexni terapii chronicke pankreatitidy v kombinaci s obezitou \\ Eniologie cloveka. – c. 9, 6\2016.- Sovenio s.r.o. - P. 4-5.

 56. Babincova L.S., Andrijyk L.V., Nadkevic A.L., Kadobny T.B. Moznosti homeosiniatrie pri rehabilitaci osob trpicich reflexnimi projevy osteochondrozy bederni casti patere \\ Eniologie cloveka. – c. 8, 3\2016.- Sovenio s.r.o. - P. 3-5.

 57. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Корильчук Н.І. Сімейна медицина: у 3 кн. : підручник. Кн. 2. Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб / Л.С. Бабінець, О.М. Барна, С.В. Білецький та ін. ; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі. — К. : ВСВ «Медицина», 2016. — 456 с. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина». Гриф МОН України ISBN: 978-617-505-454-3.

 58. Liliya Babinets, Yuliya Kotsaba, Kateryna Kytsai, Iryna Halabitska, Ketevan Jugheli. The Сorrelations Between Trophology Status and the Main Disease Characteristics of Patients with Bilary Genesis Chronic Pancreatitis.- Bulletin of Akaki Tsereteli state University. - №2 (8), 2016.- Р. 180-184.

 59. Babincova L.S., Andrijyk L.V., Kytsai K.J. Pouzvani aplikatoru Lapka v komplexni terapii chronicke pankreatitidy v kombinaci s obezitou \\ Eniologie cloveka. – c. 9, 6\2016.- Sovenio s.r.o. - P. 4-5.

 60. Babincova L.S., Andrijyk L.V., Nadkevic A.L. , Kadobny T.B.. Moznosti homeosiniatrie pri rehabilitaci osob trpicich reflexnimi projevy osteochondrozy bederni casti patere \\ Eniologie cloveka. – c. 8, 3\2016.- Sovenio s.r.o. - P. 3-5.

 61. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Корильчук Н.І. та ін. Необхідність оновлення навчальної програми до дипломної медичної освіти у зв’язку з пріоритетністю загальної практики-сімейної медицини. – «Сімейна медицина». – Київ, 2016. - №4 (66). – С. 118-120.

 62. Бабінець Б.О., Богайчук В.Г.,.Боровик І.О, Ткач О.О., Матюк Л.М. Виклики системі охорони здоров'я в умовах децентралізації, пріоритету ПМД і утворення госпітальних округів: досвід Тернопільської області. – «Сімейна медицина». – Київ, 2016. - №4 (66). – С. 125-127.

 63. Бабінець Л.С., Кицай К.Ю., Мігенько Б.О. Хронічний панкреатит після холецистектомії: особливості лікувальної тактики. – «Вестник Клуба панкреатологов». - №4 (33). - С. 28-32.

 64. Бабінець Л.С, Коцаба Ю.Я., Малярчук А.Р. Клініко-патогенетичні особливості ентеропанкреатичного синдрому у хворих на хронічний панкреатит та його корекція на амбулаторному етапі. – «Вестник Клуба панкреатологов». - №4 (33). - С. 33-35.

 65. Бабінець Л.С., Медвідь І.І. Герасимець І.І. Вплив включення мебікару у лікування хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім хронічним панкреатитом. – «Сімейна медицина». – 2016. - №2 (64). – С. 52-55.

 66. Бабінець Л.С. Оптимізація лікування хворих на хронічний біліарний панкреатит в поєднанні з ожирінням // Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай. – «Здоров’я України». – 2016. – №1. – C. 2-3.

 67. Бабінець Л.С.Патогенетичні аспекти порушень ліпідного обміну при хронічному панкреатиті, підходи до їх корекції / Л.С. Бабінець, Л.М. Мігенько, К. Ю. Кицай і ін. – «Вестник клуба панкреатологов». – 2016. – № 1(30). – С.16-19.

 68. Бабінець Л.С. Клініко-патогенетичні паралелі хронічного панкреатиту біліарного генезу та ожиріння / Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай. – «Гастроентерологія». – Дніпропетровськ, 2016. – № 1(59). – С. 86-92.

 69. Бабінець Л.С., Кицай К.Ю. Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту міліарного ґенезу та ожиріння. – «Гастроентерологія». - №1 (59).- 2016. – С. 86-92.

 70. Бабінець Л.С., Криськів О.І. Сучасні підходи до лікування закрепів у практиці сімейного лікаря. – Здоров'я України. – 2016, №4 (377). – С. 21-22.Л.С. Бабінець, Т.Г. Маєвська. Остеоартроз у практиці сімейного лікаря: вибрані питання клініки, патогенезу, діагностики та лікування. – «Здоров'я України». – 2016, №7 (380). – С. 42-43.

 71. Бабінець Л.С., Медвідь І.І. Герасимець І.І. Вплив включення мебікару у лікування хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім хронічним панкреатитом. – «Сімейна медицина». – 2016. - №2 (64). – С. 52-55.

 72. Маєвська Т.Г., Бабінець Л.С. «Вибрані питання коморбідного перебігу остеоартрозу і хронічного панкреатиту (огляд літератури)».- «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2016. – № 2. – С. 8-12.

 73. Бабінець Л.С., Мельник Н.А., Цибульська Л.С., Скрипник М,В. «Особливості анемічного синдрому як прояву трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця». – «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2016. – № 2. – С. 29-32.

 74. Мігенько Б.О., Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Рябоконь С.С. «Трофічні виразки при післятромбофлебітичному синдромі, сучасні підходи до лікування хворих». – «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2016. – № 2. – С. 99-100.

 75. Коцаба Ю.Я. Ефективність застосування ДЕНС-терапії у хворих на хронічний панкреатит / Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець, І.В. Семенова// Український журнал медицини, біології та спорту. - Миколаїв: Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – 2015. - №2(2). – с. 109-112.

 76. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я. Акупунктурна динамічна електронейростимуляція у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, І.М. Галабіцька, Н.В. Марків // Журнал «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль׃ ТДМУ, 4(24)/2015. – С. 16-19.

 77. Бабінець Л.С., Надкевич А.Л. Патогенетичне обґрунтування застосування антигомотоксичних препаратів в комплексному лікуванні рефлекторних проявів поперекового остеохондрозу \Надкевич А.Л.//Лікарська справа.-2015. -№7-8.- С. 52-57.

 78. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я. Обгрунтування ефективності різних методик лікування при хронічному панкреатиті з імунною недостатністю /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, І.І. Молень, С.С. Рябоконь // Матеріали науково-практичної конференції «Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста». – Тернопіль׃ ТДМУ «Укрмедкнига». – 5 березня 2015. – с. 5-6.

 79. Бабінець Л.С. Реабілітація хворих на хронічний панкреатит за допомогою динамічної електронейростимуляції /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба// Гастроэнтерологический журнал «Вестник клуба панкреатологов». – К.: MediLand, 2015. - №2(27). – с. 15-16.

 80. Бабінець Л.С. ,. Дроняк Ю.В. Хронічний панкреатит і аскаридоз: спільні клініко-патогенетичні аспекти та підходи до діагностики й лікування. – Здоров'я України. – 2015, №4 (38). – С. 53-55.

 81. Бабінець Л. С. Оптимізація про/антиоксидантного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом динамічної електронейростимуляції /Л.С. Бабінець, І. М. Галабіцька, О. І. Криськів. — Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ- інфекції. — Київ, 2015. — С.63-65.

 82. Медвідь І.І. Позитивний вплив поверхневої багатоголчастої різнометалевої аплікації на клінічний, психо-емоційний стан та вегетативний баланс при лікуванні коморбідних захворювань у практиці сімейного лікаря / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець / Здобутки клінічної та експериментальної медицини (17 червня 2015 р.). – Тернопіль, 2015. – с. 45-46.

 83. Дроняк Ю.В. Якість життя пацієнтів з хронічним панкреатитом і супутнім аскаридозом/Л.С. Бабінець / Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2015.-№1.-с.58.

 84. Babinets L.S. , Kytsay K. Yu. Stool test and pancreas structural condition among patients with chronic pancreatitis after cholecystectomy. – Sanatate publica, Economie si Management in Medicina. – 2015, №4 (61). – Р. 129-131.

 85. Бабінець Л.С. , Кицай К.Ю.. Хронічний біліарний панкреатит: етіологічні аспекти, патогенетичні механізми. – Здоров'я України. – 2015, №3 (37). – С. 44-47.

 86. О.І. Криськів, Т.Б. Лазарчук, Л.С. Бабінець, В.М. Творко. Складові якісної інтернатури з фаху «Внут рішні хвороби». – Медична освіта. – 2015, №3. – С. 36-38.

 87. Бабінець Л.С., Ткач О.О., Матюк О.О. та ін. Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку. – Сімейна медицина. – 2015, №3. – С. 28-31.

 88. Бабінець Л.С. , Назарчук Н.В. . Підшлункова залоза, хронічний панкреатит і трофологічна недостатність: етіологічні, патогенетичні та клінічні аспекти. – Здоров'я України. – 2015, №2 (36). – С. 55-57.

 89. L.S. Babinets, A.L. Nadkevych. The State of bone density, cytokine status and endothelial dysfunction in the patients with reflex manifestations of Lumbar Osteochondrosis and possible ways of their correction. – Journal of Education, Helth and Sport. – 2015, 5 (6): 29-36.

 90. Вabinets L.S. Patogenetic substantiation of trofologic impact of complex therapy of chronic pancreatitis / L.S. Babinets, I.M. Halabitska, K.Yu. Kytsai /Journal of Health Sciences. – 2014. – №4 (16). – Р. 272-275.

 91. Babinets L. S. Pathogenetic substantiation of trophologic impact of complex therapy of chronic pancreatitis/ L. S. Babinets, I. M. Halabitska, K. Yu. Kytsai. — Journal of Health Sciences Vol 4 No 16 2014. — 2014. — С.273.

 92. Бабінець Л. С. Ефективність етіологічної корекції супутнього аскаридозу в комплексному лікуванні хронічного панкреатиту/Ю.В. Дроняк, К.О. Пляшко, А.І. Бабінець/Лікарська справа.-2014. -№2.- С.116.

 93. Захарчук У.М., Бабінець Л.С., Складанюк Л.І, РябоконьС.С. «Шкала SF-36 для оцінки впливу цукрового діабету на якість життя хворих на хронічний панкреатит». /Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 157.

 94. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Коваль Ю.В., Творко В.М. «Вплив альтернативних методик лікування на рівень якості життя хворих на хронічний панкреатит». /Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 7-8.

 95. Babinets L. S., Zakharchuk U. M., Pidruchna S. R. The effects of the presents of diabetes mellitus on clinical course of chronic pancreatitis by M-ANNHEIM scoring system /The Economy, Management and Psychology Assciation in Medicine. – N 5 (56). – 2014. - P. 162-165.

 96. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Шостак С.Є. та ін.. Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з ГЕРХ. – Гастроентерологія. - Дніпропетровськ, 2014. - №1 (51). – С. 18-21.

 97. Бабінець Л.С., Семенова І.В., Криськів О.І. Корекція остеодефіциту вітамінно-мінеральним препаратом у комплексній терапії хронічного панкреатиту. – Український медичний альманах. – Том 16, №1. – Луганськ, 2013. - С. 40-42.

 98. Бабінець Л.С. Панасюк Н.М. . Використання різних видів масажу при нейроциркуляторній дистонії у медсестринській практиці. – Медсестринство. – Тернопіль. - №2, 2013. - С.12-14.

 99. Бабинец Л.С., Медвидь И.И., Бабинец А.І. Клинико-патогенетические аспекты использования многоигольчатой разнометаллической аппликации в комплексной терапии гипертонической болезни. – «Вопросы современной медицины»: мат-лы междунар. науч.-практ. конфер. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 23-27.

 100. Бабинец Л.С., Семенова И.В., Рябоконь С.С. Возможности коррекции остеодефицита при хроническом панкреатите. – «Вопросы современной медицины»: мат-лы междунар. науч.-практ. конфер. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 107-112.

 101. Бабинец Л.С., Боровик И.О., Рябоконь С.С. Нарушение экскреторной функции поджелудочной железы как фактор минеральной недостаточности при хроническом панкреатите. – Abstracts of 15th Intern. Jub. Slavic-Baltic Scien. Forum, Snt-Petersburg- Gasrtro-2013. – 2013, №2. – M1-M3.

 102. Бабинец Л.С., Надкевич А.Л. Обоснование комплексной коррекции состояния костной ткани, цитокинового обмена и эндотелиальной дисфункции при поясничном остеохондрозе с неврологическими проявлениями в практике семейного врача. – Наука в Центральной России. – Тамбов, октябрь 2013. - С. 87-93.

 103. Бабінець Л.С., Надкевич А.Л., Мороз С.Я., Качмар О.А. Роль цитокінового статусу у формуванні остеопенії при поперековому остеохондрозі. – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. - №1 (18). – С. 140.