Наукові публікації Лілії Степанівни Бабінець

 1. Liliya S. Babinets, Yuliya V. Dronyak, Nataliia A. Меlnyk. Concomitant ascariasis as a factor in reducing the quality of life of patients with chronic pancreatitis/ Wiadomości Lekarskie 2018, tom LXXI, nr 7. 1250-1253.
 2. Babinets L.S., Melnyc N.A., Shevchenko N.O. Optimization of the complex therapy of chronic pancreatitis with metabolic syndrome / [Babinets L.S., Melnyc N.A., Shevchenko N.O. at all.] // Likarski Widomosti. 2018 /tom LXXI, № 2, cz. 1. – P. 337-340.
 3. LS Babinets, IM Halabitska, YY Kotsaba, IO Borovyk, BO Migenko, SS Ryabokon, LS Tsybulska The effect of the proteolisis' system activity for the trophological status of patients with osteoarthrosis and excretory insufficiency of pancreas // Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 2018;71 (2 pt 1): 273-276
 4. Наталья Б. Губергриц, Елена А. Дядык, Лилия С. Бабинец, Ольга А. Бондаренко, Александр Н. Агибалов, Надежда В. Беляева, Александр А. Супрун. Ангиодисплазия слизисой тонкой кишки у пожилых: клиническое наблюдение ы обзор литературы. / Wiadomości Lekarskie 2018, tom LXXI, nr 7. S. 1433-1440.
 5. Л.С. Бабінець, У.М. Захарчук, С.Р. Підручна, Н.О. Шевченко, Г.М. Сасик, О.С. Земляк, Г.В. Адамів. Патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту у коморбідності із цукровим діабетом (калікреїн-кініновий дисбаланс і ендотоксикоз). – «Сімейна медицина», №1 (75), 2018.- С. 91-94.
 6. В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, Б.О. Мігенько, І.О. Боровик, В.М. Творко, С.С. Рябоконь. «Гострий живіт» та абдомінальний біль у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини. – «Сімейна медицина», №2 (76), 2018.- С. 22-27.
 7. Бабінець Л.С., Шайген О.Р., Хомин Г.О. Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту в поєднанні з вірусним гепатитом С в амбулаторній практиці. – «Гастроентерологія» - Том 52, № 2, 2018. – С. 50-54.
 8. Бабінець Л.С., Шевченко Н.О. Дослідження трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит у віковому аспекті. – «Гастроентерологія» - Том 52, № 1, 2018. С. 28-32.
 9. О.С. Земляк, Л.С. Бабінець. Метаболічний ацидоз як важливий чинник патогенезу хронічного панкреатиту. – «Вестник клуба панкреатологов». - № 3 (40) август 2018 г. С. 17-19.
 10. Л.С. Бабінець, М.В. Палихата, Г.М. Сасик. Можливості комплексної реабілітації хворих на хронічний панкреатит на етапі первинної медичної допомоги (огляд літератури). «Вестник клуба панкреатологов». - № 2 (39) май 2018 г. С. 4-11.
 11. Бабінець Л.С., Шевченко Н.О. Дисліпідемія та чинники її прогресування при коморбідності хронічного панкреатиту і цукрвоого діабету / Л.С. Бабінець, Н.О. Шевченко, Г.М. Сасик, О.С. Земляк /Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018. - № 1 (33). – С. 44-48.
 12. Л. С. Бабінець, Н. А. Мельник, У. М. Захарчук, Г. В. Адамів, В. Є. Шамбель Дисбаланс калікреїн-кінінової системи у хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця. - «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». - № 1(33). – 2018. – C. – 36.
 13. Л. С. Бабінець, О. Р. Шайген, Г. О. Хомин. Якість життя хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із вірусним гепатитом. - «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». - № 1(33). – 2018. – C. – 38.
 14. Л. С. Бабінець, Н. О. Шевченко, Г. М. Сасик, О. С. Земляк. Дисліпідемія та чинники її прогресування при коморбідності хронічного панкреатиту і цукрового діабету. - «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». - № 1(33). – 2018. – C. – 44.
 15. Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька, Ю. Я. Коцаба Стан протеолізу антипротеолітичного захисту при остеоартрозі на тлі екскреторної недостатності підшлункової залози. - «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». - № 2(34). – 2018. – С.- 25.
 16. M. Кастнерова, Л. С. Бабінець, I. O. Боровик, Н. Є. Боцюк. Вплив високчастотної магнітно-імпульсної терапії HIT THERACELLx100 на хронічний біль спини. - «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». - № 2(34). – 2018. – С.- 53.
 17. Л. С. Бабінець, М. В. Палихата, З. І. Сабат, І. О. Боровик Аналіз дієвості програми реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутньою анемією на амбулаторному рівні допомоги. - «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». - № 2(34). – 2018. – С.- 78.
 18. Л. С. Бабінець, К. Ю. Кицай, Г. М. Сасик, Н. В. Грималюк. Стан соматичного пулу білка як маркер трофологічного статусу при хронічному пагнкреатиті, поєднаному з ожирінням. - «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». - № 2(34). – 2018. – С.- 235.
 19. Л. С. Бабінець, О. В. Редьква, Т. Б. Лазарчук, О. І. Криськів Аналіз ефективності комплексної реабілітації із застосуванням голкорефлексотерапії на основі клінічних параметрів і лабораторних показників хворих на цукровий діабет. - «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». - № 2(34). – 2018. – С.- 238.
 20. Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник. Плейотропні властивості омега-3 поліненасичених жирних кислот у комплексному лікуванні пацієнтів з коморбідністю хронічного панкреатиту та стабільної ішемічної хвороби серця. – «Вестник клуба панкреатологов” - № 1(30). – февраль 2018. – С. 22-27.
 21. Бабінець Л.С., Шевченко Н.О. Дослідження трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит у віковому аспекті. - Гастроентерологія:– Том 52, № 1. – 2018.
 22. Бабінець Л.С., Шайген О.Р., Хомин Г.О. Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту в поєднанні з вірусним гепатитом С в амбулаторній практиці. - Гастроентерологія. – Том 52, № 2. – 2018.
 23. Л.С. Бабінець, М.В. Палихата, Г.М. Сасик. Можливості комплексної реабілітації хворих на хронічний панкреатит на етапі первинної медичної допомоги (огляд літератури). – «Вестник клуба панкреатологов». - № 2 (39) май 2018. – С. 4-11.
 24. Л.С. Бабінець, У.М. Захарчук, С.Р. Підручна, Н.О. Шевченко, Г.М. Сасик, О.С. Земляк, Г.В. Адамів. «Патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту у коморбідності із цукровим діабетом (калікреїн-кініновий дисбаланс і ендотоксикоз)». - «Сімейна медицина». - №1 (75). – 2018. - С. 91-94.
 25. М. Кастнерова, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, Б.О. Мігенько. Синдром вигорання – важлива проблема підготовки медичних сестер (досвід Південної Чехії). Медична освіта. - № 1. – 2018. – С. 75-78.
 26. Babinets L.S., Shevchenko N.A., Bobrik L.M. Research of mineral exchange in patients of various age on chronic pancreatitis with containing diabetes mellitus. 4th International Scientific Conference. Hosted by the ORT Publishing and the Center for Scientific Research “Solution” Stuttgart, Germany December 28, - 2018. 402 403.
 27. О.О. Воронцов, Л.С. Бабінець. Використання афоризмів медичного спрямування у викладанні загальної практики-сімейної медицини на додипломному етапі вищої медичної освіти. - «Сімейна медицина». - №1 (75), 2018.- С. 51-54.
 28. Бабінець Л.С., Шевченко Н.О. Дисліпідемія та чинники її прогресування при коморбідності хронічного панкреатиту і цукрвоого діабету / Л.С. Бабінець, Н.О. Шевченко, Г.М. Сасик, О.С. Земляк / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018. - № 1 (33). – С. 44-48.
 29. Л.С. Бабінець, Б.О. Мігенько, Н.І. Корильчук, Н.Є. Боцюк, Л.М. Мігенько, Є.М. Стародуб, О.Р. Ясній. Псевдоабдомінальний синдром у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини /Сімейна медицина. - №3 (77). – 2018. – С40-44.
 30. L.S. Babinets, N.A. Shevchenko, H.N. Sasyk, O.S. Zemlyak “Research of lipid exchange diffusion of medium-age patients with chronic pancreatitis with diabetes mellitus” /ISSN 2391-8306 Formerly ISSN 1429-9623 / 2300-665X Journal of Education, Health and Sport formerly journal of Health Sciences – Vol 7 No 11 – 2017.
 31. Бабінець Л.С., Шевченко Н.О. Актуальність вікового аспекта клінічного перебігу і ведення хворих на хронічний панкреатит / Л.С. Бабінець, Н.О. Шевченко/Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. - № 4(32). – С. 5-11.
 32. Л.С. Бабінець, О.В. Редьква, Г.М. Сасик. Ефективність рефлексотерапії у комплексій реабілітації хворих на цукровий діабет. - «Сімейна медицина»: -№ 6 (74). – 2017. – С. 55-57.
 33. В. П. Марценюк, Л. С. Бабінець, Ю. В. Дроняк. Використання технології Data mining із метою диференціальної діагностики коморбідних станів хронічного панкреатиту й аскаридозу на підставі даних клінічної симптоматики й ультразвукових досліджень /1 ISSN 1996-1960. Медична інформатика та інженерія. № 4. – 2017. - С.97-99.
 34. Л.С. Бабінець, О.В. Редьква, Г.М. Сасик. Ефективність рефлексотерапії у комплексній реабілітації хворих на цукровий діабет. – «Сімейна медицина». - №6 (74), 2017.- С. 33-37.
 35. Бабінець Л.С., Шевченко Н.О. Актуальність вікового аспекта клінічного перебігу і ведення хворих на хронічний панкреатит / Л.С. Бабінець, Н.О. Шевченко/Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. - № 4(32). – С. 5-11.
 36. ЛL.S. Babinets, K.Yu. Kytsai et al. Improvement of the complex medical treatment for the patients with chronic billiary pancreatitis. - Wiadomosci lekarskie, 2017, tom LXX, nr 2 cz 1. – P. 213-216.
 37. Babinets Liliya, Melnyk Natalia. The place of meldonium in complex treatment of patients with comorbidity of chronic pancreatitis and stable coronary heart disease.- Buletinul acadeviei de stiinte a moldovei stinte medicale. - 2(54)/2017. – Р. 140-145.
 38. Л.С. Бабінець. Місце сімейного лікаря в системі охорони здоровя Угорщини. – Здоров'я України. – Київ, №9 (406), 2017. - С. 40.
 39. Л.С. Бабінець,Н.А. Мельник. Ефективність мельдоній-електрофорезу у лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця. – «Сімейна медицина». – Київ, №2, 2017. – С. 115-119.
 40. Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник, І.О. Гніздюх, Л.В. Доброродня. Застосування мельдонію в реабілітації хворих на хронічний панкреатит у поєднані із стабільнорю ішемічною хворобою серця. - Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль, 2017. - № 1 (29). – С. 11-14.
 41. Л.С. Бабінець, М.В. Палихата. Патогенетичні та клінічні особливості залізодефіцитної анемії на тлі хронічного панкреатиту \Вестник Клуба панкреатологов, 2017. - №3 (36). - С. 36-39.
 42. Liliy S. Babinets, Tatiana H. Maevska, Olga I. Rrsskiv, Liudmyla S. Tsybulska, Iruna B. Chornomydz, Oksana Ya. Drapak. Clinico-pathogenic aspects of osteodeficiency in osteoarthritis in combination with chronic pancreatitis. - Wiadomosci lekarskie, 2017, tom LXX, nr 6 cz 1. – P. 1067-1071.
 43. Л.С. Бабінець, М.В. Палихата. Патогенетичні та клінічні особливості залізодефіцитної анемії на тлі хронічного панкреатиту \Вестник Клуба панкреатологов, 2017. - №3 (36). - С. 36-39.
 44. Babinets, A., S., Kastnerova, M., Kornatovska, Z., Andrijuk, L., Kotsaba, J., Y., Kytsay, C., Halabitska, I. The correlations between trophplogy status and the main disease characteristics of patients with biliary. Genesis chronic pancreatitis, Acta Salus Vitae, 2017, 5 (1). 9 -17. ISSN: 1805-8787.
 45. Л.С. Бабінець. Місце сімейного лікаря в системі охорони здоровя Угорщини. – «Здоров'я України». – Київ, №9 (406), 2017. - С. 40.
 46. Л.С. Бабінець,Н.А. Мельник. Ефективність мельдоній-електрофорезу у лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця. – «Сімейна медицина». – Київ, №2, 2017. – С. 115-119.
 47. Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник, І.О. Гніздюх, Л.В. Доброродня Застосування мельдонію в реабілітації хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із стабільною ішемічною хворобою серця. – «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – Тернопіль, 2017. - № 1 (29). – С. 11-14.
 48. L.S. Babinets, K.Yu. Kytsai et al. Improvement of the complex medical treatment for the patients with chronic billiary pancreatitis. - Wiadomosci lekarskie, 2017, tom LXX, nr 2 cz 1. – P. 213-216.
 49. Л.С. Бабінець. Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря. – «Здоров'я України». – Київ, № 11-12, червень 2017. - С. 44.
 50. О. Воронцов, Л. Бабінець та ін. Партнерські пологи: декілька запитань, відповідей і підказок сімейному лікарю. – «Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри». – Київ, №2, 2017. – С. 18-23.
 51. Л.С. Бабінець, О.О. Воронцов. Диспансерне допологове ведення вагітних жінок – спільна справа сімейного лікаря та акушера-гінеколога. – «Здоров'я України». – Київ, №3, 2017. - С. 64-65.
 52. Л.С. Бабінець, О.О. Воронцов та ін. Актуальні питання підготовки до партнерських пологів у практиці сімейного лікаря. – «Здоров'я України». – Київ, №6 (403), 2017. - С. 82-83.
 53. Babinets Liliya, Melnyk Natalia. The place of meldonium in complex treatment of patients with comorbidity of chronic pancreatitis and stable coronary heart disease.- BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ŞTIINŢE MEDICALE. - 2(54)/2017. – Р. 140-145.
 54. Liliya Babinets, Yuliya Kotsaba, Kateryna Kytsai, Iryna Halabitska, Ketevan Jugheli. The Сorrelations Between Trophology Status and the Main Disease Characteristics of Patients with Bilary Genesis Chronic Pancreatitis.- Bulletin of Akaki Tsereteli state University. - №2 (8), 2016.- Р. 180-184.
 55. L.S. Babincova, L.V. Andrijyk, K.J. Kytsai, A.L. Babincova. Pouzvani aplikatoru Lapka v komplexni terapii chronicke pankreatitidy v kombinaci s obezitou \\ Eniologie cloveka. – c. 9, 6\2016.- Sovenio s.r.o. - P. 4-5.
 56. L.S. Babincova, L.V. Andrijyk, A.L. Nadkevic, T.B. Kadobny. Moznosti homeosiniatrie pri rehabilitaci osob trpicich reflexnimi projevy osteochondrozy bederni casti patere \\ Eniologie cloveka. – c. 8, 3\2016.- Sovenio s.r.o. - P. 3-5.
 57. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Корильчук Н.І. Сімейна медицина: у 3 кн. : підручник. Кн. 2. Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб / Л.С. Бабінець, О.М. Барна, С.В. Білецький та ін. ; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі. — К. : ВСВ «Медицина», 2016. — 456 с. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина». Гриф МОН України ISBN: 978-617-505-454-3.
 58. Liliya Babinets, Yuliya Kotsaba, Kateryna Kytsai, Iryna Halabitska, Ketevan Jugheli. The Сorrelations Between Trophology Status and the Main Disease Characteristics of Patients with Bilary Genesis Chronic Pancreatitis.- Bulletin of Akaki Tsereteli state University. - №2 (8), 2016.- Р. 180-184.
 59. L.S. Babincova, L.V. Andrijyk, K.J. Kytsai, A.L. Babincova. Pouzvani aplikatoru Lapka v komplexni terapii chronicke pankreatitidy v kombinaci s obezitou \\ Eniologie cloveka. – c. 9, 6\2016.- Sovenio s.r.o. - P. 4-5.
 60. L.S. Babincova, L.V. Andrijyk, A.L. Nadkevic, T.B. Kadobny. Moznosti homeosiniatrie pri rehabilitaci osob trpicich reflexnimi projevy osteochondrozy bederni casti patere \\ Eniologie cloveka. – c. 8, 3\2016.- Sovenio s.r.o. - P. 3-5.
 61. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук та ін. Необхідність оновлення навчальної програми до дипломної медичної освіти у зв’язку з пріоритетністю загальної практики-сімейної медицини. – «Сімейна медицина». – Київ, 2016. - №4 (66). – С. 118-120.
 62. Л.С. Бабінець, В.Г. Богайчук, І.О. Боровик, О.О. Ткач, Л.М. Матюк. Виклики системі охорони здоров'я в умовах децентралізації, пріоритету ПМД і утворення госпітальних округів: досвід Тернопільської області. – «Сімейна медицина». – Київ, 2016. - №4 (66). – С. 125-127.
 63. Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай, Б.О. Мігенько. Хронічний панкреатит після холецистектомії: особливості лікувальної тактики. – «Вестник Клуба панкреатологов». - №4 (33). - С. 28-32.
 64. Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, А.Р. Малярчук. Клініко-патогенетичні особливості ентеропанкреатичного синдрому у хворих на хронічний панкреатит та його корекція на амбулаторному етапі. – «Вестник Клуба панкреатологов». - №4 (33). - С. 33-35.
 65. Л.С. Бабінець, І.І. Медвідь, І.І. Герасимець. Вплив включення мебікару у лікування хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім хронічним панкреатитом. – «Сімейна медицина». – 2016. - №2 (64). – С. 52-55.
 66. Бабінець Л.С. Оптимізація лікування хворих на хронічний біліарний панкреатит в поєднанні з ожирінням // Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай. – «Здоров’я України». – 2016. – №1. – C. 2-3.
 67. Бабінець Л.С.Патогенетичні аспекти порушень ліпідного обміну при хронічному панкреатиті, підходи до їх корекції / Л.С. Бабінець, Л.М. Мігенько, К. Ю. Кицай і ін. – «Вестник клуба панкреатологов». – 2016. – № 1(30). – С.16-19.
 68. Бабінець Л.С. Клініко-патогенетичні паралелі хронічного панкреатиту біліарного генезу та ожиріння / Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай. – «Гастроентерологія». – Дніпропетровськ, 2016. – № 1(59). – С. 86-92.
 69. Бабінець Л.С., Кицай К.Ю. Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту міліарного ґенезу та ожиріння. – «Гастроентерологія». - №1 (59).- 2016. – С. 86-92.
 70. Л.С. Бабінець, О.І. Криськів. Сучасні підходи до лікування закрепів у практиці сімейного лікаря. – Здоров'я України. – 2016, №4 (377). – С. 21-22.Л.С. Бабінець, Т.Г. Маєвська. Остеоартроз у практиці сімейного лікаря: вибрані питання клініки, патогенезу, діагностики та лікування. – «Здоров'я України». – 2016, №7 (380). – С. 42-43.
 71. Л.С. Бабінець, І.І. Медвідь, І.І. Герасимець. Вплив включення мебікару у лікування хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім хронічним панкреатитом. – «Сімейна медицина». – 2016. - №2 (64). – С. 52-55.
 72. Т. Г. Маєвська, Л. С. Бабінець. «Вибрані питання коморбідного перебігу остеоартрозу і хронічного панкреатиту (огляд літератури)».- «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2016. – № 2. – С. 8-12.
 73. Л. С. Бабінець, Н. А. Мельник, Л. С. Цибульська, М. В. Скрипник. «Особливості анемічного синдрому як прояву трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця». – «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2016. – № 2. – С. 29-32.
 74. Б. О. Мігенько, Л. С. Бабінець, Л. М. Мігенько, С. С. Рябоконь. «Трофічні виразки при післятромбофлебітичному синдромі, сучасні підходи до лікування хворих». – «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2016. – № 2. – С. 99-100.
 75. Л. С. Бабінець, Н. А. Мельник. «Зв’язок показників ліпідного обміну із клінічними параметрами хронічного панкреатиту на тлі стабільної ішемічної хвороби серця». – «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2016. – № 2. – С. 103.
 76. Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька. «Вплив динамічної електронейростимуляції на показники вітамінного статусу при хронічному панкреатиті». – «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2016. – № 2. – С. 104.
 77. Л. С. Бабінець, К. Ю. Кицай, О. І. Криськів. «Стан показників калікреїн-кінінової системи хворих на хронічний біліарний панкреатит із супутнім ожирінням». – «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2016. – № 2. – С. 105.
 78. Л. С. Бабінець, Ю. Я. Коцаба. «Ефективність різних схем денс-терапії у реабілітації хворих на хронічний панкреатит». – «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2016. – № 2. – С. 106.
 79. Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич, І. В. Готь. «Ефективність комплексного лікування хворих з поперековим остеохондрозом за динамікою стану ендотеліальної дисфункції». – «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2016. – № 2. – С. 107.
 80. У. М. Захарчук, Л. С. Бабінець, М. С. Підручний. «Застосування аплікаторів ляпка у комплексній терапії больового синдрому у хворих на хронічний панкреатит». – «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2016. – № 2. – С. 121.
 81. І. І. Медвідь, Л. С. Бабінець, І. О. Боровик. «Ефективність препарату мебікар у поєднанні з рефлексотерапією при гіпертонічній хворобі з супутнім хронічним панкреатитом». –«Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2016. – № 2. – С. 128.
 82. М. В. Палихата, Л. С. Бабінець, І. О. Боровик, С. С. Рябоконь. «Анемія та інші трофологічні розлади при хронічному панкреатиті». – «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2016. – № 2. – С. 133.
 83. І. В. Семенова, Л. С. Бабінець. «Результати оцінки якості життя хворих на хронічний панкреатит із супутнім остеодефіцитом». – «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2016. – № 2. – С. 137.
 84. Zakharchuk U. M. Diabetes mellitus as a predictor of development of cognitive impairment and complication of clinical course in patients with chronic pancreatitis / U. M. Zakharchuk, L. S. Babinets, O. V. Skovronska // Вопросы современной медицинской науки: науч. конф. с международным участием, 3-4 апреля 2015 г. Самарканд: материалы конф. – Самарканд, 2015 – Т. ІІ – С .143.
 85. Коцаба Ю.Я. Ефективність застосування ДЕНС-терапії у хворих на хронічний панкреатит / Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець, І.В. Семенова// Український журнал медицини, біології та спорту. - Миколаїв: Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – 2015. - №2(2). – с. 109-112.
 86. Мельник Н. Частота діагностичних критеріїв метаболічного синдрому у хворих на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця / Н. Мельник, Л. Бабінець, Н. Боцюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 45.
 87. Мельник Н.А. // Гіполіпідемічні ефекти омега-3 поліненасичених жирних кислот у терапії хронічного панкреатиту в поєднанні з ішемічною хворобою серця / Мельник Н.А., Бабінець Л.С., Ониськів Л.С. // Медицина ХХІ століття. – Харків, 2015. – С. 50.
 88. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я. Акупунктурна динамічна електронейростимуляція у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, І.М. Галабіцька, Н.В. Марків // Журнал «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль׃ ТДМУ, 4(24)/2015. – С. 16-19.
 89. Zakharchuk U. M. Diabetes mellitus as a predictor of development of cognitive impairment and complication of clinical course in patients with chronic pancreatitis / U. M. Zakharchuk, L. S. Babinets, O. V. Skovronska // Вопросы современной медицинской науки : науч. конф. с международным участием, 3-4 апреля 2015 г. Самарканд : материалы конф. – Самарканд, 2015 – Т. ІІ – С .143.
 90. Бабінець Л.С., Надкевич А.Л. Патогенетичне обґрунтування застосування антигомотоксичних препаратів в комплексному лікуванні рефлекторних проявів поперекового остеохондрозу \Надкевич А.Л.//Лікарська справа.-2015. -№7-8.- С. 52-57.
 91. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я. Обгрунтування ефективності різних методик лікування при хронічному панкреатиті з імунною недостатністю /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, І.І. Молень, С.С. Рябоконь // Матеріали науково-практичної конференції «Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста». – Тернопіль׃ ТДМУ «Укрмедкнига». – 5 березня 2015. – с. 5-6.
 92. Бабінець Л.С. Реабілітація хворих на хронічний панкреатит за допомогою динамічної електронейростимуляції /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба// Гастроэнтерологический журнал «Вестник клуба панкреатологов». – К.: MediLand, 2015. - №2(27). – с. 15-16.
 93. Л.С. Бабінець, Ю.В. Дроняк. Хронічний панкреатит і аскаридоз: спільні клініко-патогенетичні аспекти та підходи до діагностики й лікування. – Здоров'я України. – 2015, №4 (38). – С. 53-55.
 94. Бабінець Л. С. Ефективність включення амінокислотного комплексу з вітамінами в комплексну терапію хронічного панкреатиту/Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька. — Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — 2015.-С.19
 95. Бабінець Л. С. Оптимізація про/антиоксидантного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом динамічної електронейростимуляції /Л.С. Бабінець, І. М. Галабіцька, О. І. Криськів. — Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ- інфекції. — Київ, 2015. — С.63-65.
 96. Мельник Н. Частота діагностичних критеріїв метаболічного синдрому у хворих на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця / Н. Мельник, Л. Бабінець, Н. Боцюк / Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 45.
 97. Прояви ліпідного дистрес-синдрому при коморбідності хронічного панкреатиту та ішемічної хвороби серця / Мельник Н.А., Бабінець Л.С. / Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини. – Харків, 2015. – С. 82.
 98. Медвідь І.І. Позитивний вплив поверхневої багатоголчастої різнометалевої аплікації на клінічний, психо-емоційний стан та вегетативний баланс при лікуванні коморбідних захворювань у практиці сімейного лікаря / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець / Здобутки клінічної та експериментальної медицини (17 червня 2015 р.). – Тернопіль, 2015. – с. 45-46.
 99. Дроняк Ю.В. Якість життя пацієнтів з хронічним панкреатитом і супутнім аскаридозом/Л.С. Бабінець / Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2015.-№1.-с.58.
 100. Дроняк Ю. В. Результати досліджень комплексного лікування хронічного панкреатиту на тлі аскаридозу/ Бабінець Л. С / Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2015.- С.29
 101. L.S. Babinets, K. Yu. Kytsay. Stool test and pancreas structural condition among patients with chronic pancreatitis after cholecystectomy. – Sanatate publica, Economie si Management in Medicina. – 2015, №4 (61). – Р. 129-131.
 102. Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай. Хронічний біліарний панкреатит: етіологічні аспекти, патогенетичні механізми. – Здоров'я України. – 2015, №3 (37). – С. 44-47.
 103. О.І. Криськів, Т.Б. Лазарчук, Л.С. Бабінець, В.М. Творко. Складові якісної інтернатури з фаху «Внут рішні хвороби». – Медична освіта. – 2015, №3. – С. 36-38.
 104. Л.С. Бабінець, О.О. Ткач, Л.М. Матюк та ін. Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку. – Сімейна медицина. – 2015, №3. – С. 28-31.
 105. Л.С. Бабінець, Н.В. Назарчук. Підшлункова залоза, хронічний панкреатит і трофологічна недостатність: етіологічні, патогенетичні та клінічні аспекти. – Здоров'я України. – 2015, №2 (36). – С. 55-57.
 106. L.S. Babinets, A.L. Nadkevych. The State of bone density, cytokine status and endothelial dysfunction in the patients with reflex manifestations of Lumbar Osteochondrosis and possible ways of their correction. – Journal of Education, Helth and Sport. – 2015, 5 (6): 29-36.
 107. Вabinets L.S. Patogenetic substantiation of trofologic impact of complex therapy of chronic pancreatitis / L.S. Babinets, I.M. Halabitska, K.Yu. Kytsai /Journal of Health Sciences. – 2014. – №4 (16). – Р. 272-275.
 108. Babinets L. S. Pathogenetic substantiation of trophologic impact of complex therapy of chronic pancreatitis/ L. S. Babinets, I. M. Halabitska, K. Yu. Kytsai. — Journal of Health Sciences Vol 4 No 16 2014. — 2014. — С.273.
 109. Бабінець Л. С. Ефективність етіологічної корекції супутнього аскаридозу в комплексному лікуванні хронічного панкреатиту/Ю.В. Дроняк, К.О. Пляшко, А.І. Бабінець/Лікарська справа.-2014. -№2.- С.116.
 110. Мельник Н. /Особливості дисліпідних та трофологічний порушень при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця / Н. Мельник, Л. Бабінець, Т. Безкоровайна / Медицина ХХІ століття. – Харків, 2014. – С. 76.
 111. Медвідь І.І. Ефективність аплікаторів Ляпко у лікуванні хворих з коморбідністю гіпертонічної хвороби та хронічного панкреатиту на основі показників варіабельності серцевого ритму / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець / Лікарська справа. Врачебное дело. – Київ, 2014. - № 11 (1131), с. 102-105.
 112. Л.С. Бабінець, Ю.В. Дроняк. «Аскаридоз і хронічний панкреатит: спільні етіопатогенетичні аспекти, оптимізація лікування в практиці сімейного лікаря» /Сімейна медицина. – 2014. - №2. – С. 101-104.
 113. Л.С. Бабінець, Н.В. Назарчук. «Патогенетичні впливи холецистектомії на формування і перебіг хронічного панкреатиту» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 12-17.
 114. Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька, Н.Є. Боцюк, О.А. Качмар. «Динаміка антиоксидантного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом комплексного лікування» / Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 148.
 115. Л.С. Бабінець, Ю.В. Дроняк, Л.С. Цибульська, Б.М. Депутат. «Клінічна оцінка поєднаного перебігу хронічного панкреатиту та аскаридозу» / Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 149.
 116. Л.С. Бабінець, Н.В. Назарчук, Б.О. Мігенько, І.О. Гніздюх, Н.О. Марченкова. «Порівнянльна характеристика якості життя хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії». /Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 150.
 117. Л.С. Бабінець, Л.М. Мігенько, О.С. Квасніцька, О.В. Цибік. «Хронічний панкреатит та дисліпідемія, нові підходи до лікування». /Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 151.
 118. У.М. Захарчук, Л.С. Бабінець, Л.І. Складанюк, С.С. Рябоконь, І.О. Сивирин, Т.В. Войцехівська. «Шкала SF-36 для оцінки впливу цукрового діабету на якість життя хворих на хронічний панкреатит». /Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 157.
 119. І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець, Г.П. Ялінська, І.О. Боровик. «Особливості стану вегетативної нервової системи у хворих на хронічний панкреатит та супутню гіпертонічну хворобу за даними кардіоінтервалографії». /Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 162-163.
 120. Н.А. Мельник, Л.С. Бабінець, В.М. Творко, С.Я. Боднар, Т.О. Безкоровайна. «Дисліпідні та трофологічні порушення при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця». // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 163-164.
 121. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Коваль Ю.В., Творко В.М. «Вплив альтернативних методик лікування на рівень якості життя хворих на хронічний панкреатит». /Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 7-8.
 122. Л.С. Бабінець, Н.В. Назарчук. Особливості лікування хворих на хронічний панкреатит після перенесеної холецистектомії /Здоров’я України, 2014. - №3 (33). – С. 38-39.
 123. Babinets L. S., Zakharchuk U. M., Pidruchna S. R. The effects of the presents of diabetes mellitus on clinical course of chronic pancreatitis by M-ANNHEIM scoring system /The Economy, Management and Psychology Assciation in Medicine. – N 5 (56). – 2014. - P. 162-165.
 124. Л.С. Бабінець, Н.В. Назарчук. Патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного ґенезу після холецистектомії /Вестник Клуба Панкреатологов. – 2014. - №3 (август). – С. 4-9.
 125. Л.С. Бабінець, Н.Є Боцюк, І.О. Боровик та ін. «Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині» /Сімейна медицина. – 2014. - №3 (53). – С. 19-22.
 126. Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник. «Патогенетичні паралелі у формуванні дисліпідних змін при комор бідності хронічного панкреатиту та ішемічної хвороби серця /Сімейна медицина. – 2014. - №3 (53). – С. 42-45.
 127. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк. Післядипломна медична освіта у Словацькій Республіці. / «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. - С. 49-61.
 128. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Шостак С.Є. та ін.. Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з ГЕРХ. – Гастроентерологія. - Дніпропетровськ, 2014. - №1 (51). – С. 18-21.
 129. Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, О.І. Криськів. Підвищення рівня якості життя хворих на хронічний панкреатит за допомогою альтернативних методів корекції. – Wiadomosci Lekarskie. – Том LХУІІ, 2014, №2. – С. 338-340.
 130. Л.С. Бабінець, І.В. Семенова, І.О. Боровик. Порівняльний аналіз програм комплексної корекції остеодефіциту хворих на хронічний панкреатит. – Wiadomosci Lekarskie. – Том LХУІІ, 2014, №2. – С. 282-284.
 131. Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець. «Комплексна корекція якості життя хворих на хронічний панкреатит за допомогою динамічної електронейростимуляції» – Вестник Клуба Панкреатологов. – 2014. - №2 (май). – С. 33-35.
 132. Л.С. Бабінець, Ю.В. Дроняк. «Аскаридоз і хронічний панкреатит: спільні етіопатогенетичні аспекти, оптимізація лікування в практиці сімейного лікаря» /Сімейна медицина. – 2014. - №2. – С. 101-104.
 133. Л.С. Бабінець, Н.М. Панасюк. Методики прийому масажу і самомасажу при нейроциркуляторній дистонії у мед сестринській практиці. - Медсестринство. – Тернопіль. - №1, 2014. – С. 5-8.
 134. Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба. Реабілітація хворих на хронічний панкреатит за допомогою динамічної електронейростимуляції. – Здоров’я України. – №1-2 (326-327). – Київ. – 2014. – С. 40.
 135. Л.С. Бабінець, У.М. Захарчук, С.Р. Підручна. Впровадження міжнародних стандартів оцінювання клініки хронічного панкреатиту у сімейній медицині. – Сімейна медицина. – Київ. – 2014. – №1 (51). - С. 70-72.
 136. Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька, А.І. Бабінець. Вітамінний і антиоксидантний дисбаланс у клінічній картині хронічного панкреатиту у практиці сімейного лікаря. – Сімейна медицина. – Київ. – 2014. – №1 (51). - С. 122-124.
 137. І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець. Визначення характеру порушень автономної нервової системи у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, ХП та їх поєднанням у сімейній медицині. – Сімейна медицина. – Київ. – 2014. – №1 (51). - С. 94-96.
 138. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик та інші. Оптимізація підготовки кадрів для первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням міжнародного досвіду //Сімейна медицина. – 2013. - №5 (49). – С. 10-13.
 139. Бабінець Л.С., Семенова І.В., Криськів О.І. Корекція остеодефіциту вітамінно-мінеральним препаратом у комплексній терапії хронічного панкреатиту. – Український медичний альманах. – Том 16, №1. – Луганськ, 2013. - С. 40-42.
 140. Л.С. Бабинец, И.И. Медвидь, А.И. Бабинец «Многоигольчатая разнометаллическая аппликация в лечении гипертонии: клинико-патогенетические аспекты и использование аппликации». – LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, 2013. – 49 с. – 1,5 друк. арк.
 141. Л.С. Бабінець, Н.М. Панасюк. Використання різних видів масажу при нейроциркуляторній дистонії у медсестринській практиці. – Медсестринство. – Тернопіль. - №2, 2013. - С.12-14.
 142. Бабинец Л.С., Медвидь И.И., Бабинец А.І. Клинико-патогенетические аспекты использования многоигольчатой разнометаллической аппликации в комплексной терапии гипертонической болезни. – «Вопросы современной медицины»: мат-лы междунар. науч.-практ. конфер. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 23-27.
 143. Бабинец Л.С., Семенова И.В., Рябоконь С.С. Возможности коррекции остеодефицита при хроническом панкреатите. – «Вопросы современной медицины»: мат-лы междунар. науч.-практ. конфер. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 107-112.
 144. Л.С. Бабінець, О.Я. Пінкевич. Застосування L-аргініну в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою. – Вестник Клуба Панкреатологов. – 2013. - №3. – С. 30-32.
 145. Л.С. Бабинец, Ю.Я. Коцаба. Роль про- и пребиотических препаратов в комплексной реабилитации больных хроническим панкреатитом. – Sanatate Publica, Economie si Management in Medicina. – 2013. - №5. – P 81-84.
 146. L.S. Babinets, I.V. Semenova. Secondary osteopenia at chronic pancreatitis and ways of correction. – Sanatate Publica, Economie si Management in Medicina. – 2013. - №5. – P 14-17.
 147. Л.С. Бабінець, О.О. Воронцов, Л.Ф. Матюха та співавт. Сімейний лікар акушер-гінеколог. Готовність до співпраці. – Сімейна медицина. – Київ, 2013. - №3 (47). – С. 5-7.
 148. Бабинец Л.С., Боровик И.О., Рябоконь С.С. Нарушение экскреторной функции поджелудочной железы как фактор минеральной недостаточности при хроническом панкреатите. – Abstracts of 15th Intern. Jub. Slavic-Baltic Scien. Forum, Snt-Petersburg- Gasrtro-2013. – 2013, №2. – M1-M3.
 149. Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба. Включення альтернативних методик у комплексну реабілітацію хворих на хронічний панкреатит с дисбіозом товстої кишки. – Вісник проблем біології і медицини. – Полтава, 2013. - Вип. 3, том 1 (102). – С. 104-106. (РІНЦ e-LIBRARY.RU).
 150. Л.С. Бабінець, О.Я. Драпак. Клініко-патогенетичні порушення при хронічному панкреатиті у поєднанні з гіпертонічною хворобою та шляхи їх корекції в практиці сімейного лікаря. - Здоров’я України, 2013. - №2 (28). – С. 44-45.
 151. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є Боцюк, О.О. Воронцов та співавт. Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету. – Сімейна медицина. – Київ, 2013. - №4 (48). – С. 28-30.
 152. Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, О.В. Денефіль. Комплексна корекція ентеропанкреатичного синдрому при хронічному панкреатиті в практиці сімейного лікаря. – Сімейна медицина. – Київ, 2013. - №5 (49). – С. 79-81.
 153. Бабинец Л.С., Надкевич А.Л. Обоснование комплексной коррекции состояния костной ткани, цитокинового обмена и эндотелиальной дисфункции при поясничном остеохондрозе с неврологическими проявлениями в практике семейного врача. – Наука в Центральной России. – Тамбов, октябрь 2013. - С. 87-93.
 154. Л.С. Бабінець, Ю.В. Коваль, Ю.Я. Коцаба. Предикторна роль дисбіозу товстої кишки у формуванні недостатності тіаміну та піридоксину при хронічному панкреатиті. – Вестник Клуба Панкреатологов. – 2013. - №1. – С. 22-24.
 155. Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, О.В. Денефіль. Ентеропанкреатичний синдром і його вплив на трофологічні порушення при ХП. – Гастроенетрологія. – № 4 (50). – Дніпропетровськ. – 2013. – С. 61-65.
 156. Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба. Ефективність комплексної програми корекції дисбіозу товстої кишки при ХП в практиці сімейного лікаря. – Збірник наукових праць співробітників НМАПО. – Випуск 22. Книга 2. – Київ. – 2013. – С. 50-56.
 157. Л.С. Бабінець, У.М. Захарчук. Можливості практичного застосування бальної системи M-ANNHEIM при ХП в практиці сімейного лікаря. – Збірник наукових праць співробітників НМАПО. – Випуск 22. Книга 2. – Київ. – 2013. – С. 16-20.
 158. Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька. Оксидативний стрес і система антиоксидантного захисту в патогенезі формування терапевтичної патології. – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. - №1 (18). – С. 7-10.
 159. Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець, Л.Ф. Матюха. Можливості застосування динамічної електронейростимуляції у реабілітації хворих на хронічний панкреатит. - Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. - №1 (18). – С. 87-88.
 160. Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька, О.М. Пашкудська. Роль оксидативного стресу та стану фрментних та нефементних антиоксидантів у перебігу хронічного панкреатиту. – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. - №1 (18). – С. 139-140.
 161. Бабінець Л.С., Надкевич А.Л., Мороз С.Я., Качмар О.А. Роль цитокінового статусу у формуванні остеопенії при поперековому остеохондрозі. – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. - №1 (18). – С. 140.
 162. Л.С. Бабінець, Н.М. Панасюк, А.І. Бабінець. Клініко-патогенетичні аспекти використання аплікації за методом Ляпко при нейроциркуляторній дистонії у медсестринській практиці. – Медсестринство. – Тернопіль. - №4, 2012. - С.9-11.