БАБІНЕЦЬ ЛІЛІЯ СТЕПАНІВНА

лікар-терапевт, лікар-рефлексотерапевт вищої категорії, лікар загальної практики-сімейний лікар, заступник голови асоціації сімейної медицини Тернопільщини

Освіта:

У 1987 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». Первинну спеціалізацію (інтернатуру) з терапії пройшла на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні в 1987-1989 роках. З 1989 по 1991 рік – дільничний терапевт поліклінічного відділення Тернопільської міської клінічної лікарні №2. Після проходження навчання за спеціальністю «Рефлексотерапія» на кафедрі нейрохірургії та рефлексотерапії ФПО Львівського державного медичного інституту до 2000 року працювала лікарем-рефлексотерапевтом цієї ж лікарні.

З грудня 1998 року навчалась у заочній аспірантурі Тернопільської медичної академії імені І.Я. Горбачевського на кафедрі шпитальної терапії №2, де розпочала поглиблене вивчення патогенетичних аспектів первинного остеоартрозу і супутнього остеопорозу. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Мінеральна щільність кісткової тканини при первинному остеоартрозі: етіопатогенетичні аспекти, підходи до лікування» у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківської державної медичної академії МОЗ України і отримала звання кандидата медичних наук (ДК №008659).

У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні аспекти формування полінутрієнтної недостатності при хронічному панкреатиті, шляхи оптимізації профілактики та лікування» за спеціальністю гастроентерологія у спецраді Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України та ДУ «Інститут гастроентерології АМН України».

Наукова діяльність:

Науковий керівник 8 захищених кандидатських дисертацій; 8 кандидатських дисертацій і 2 докторських дисертацій, що виконуються; 12 захищених магістерських робіт за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»; член спецради Д 58.601.02 при ДВНЗ «ТДМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» за шифром 14.01.02.

На теперішній час під керівництвом проф. Бабінець Л.С. виконуються наступні дисертаційні роботи: кандидатська дисертація “Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування методів рефлексотерапії при поперековому остеохондрозі ” Надкевич А. Л. 14.01.30 - неврологія; кандидатська дисертація "Клініко-патогенетичнне обґрунтування прогнозування і лікування остеодефіциту у хворих на хронічний панкреатит в практиці сімейного лікаря "Семенова І.В., 14.01.38 - загальна практика-сімейна медицина; кандидатська дисертація "Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного генезу в поєднанні з ожирінням, диференційовані підходи до лікування" Кицай К.Ю. 14.01.02 – внутрішні хвороби; кандидатська дисертація "Клініко - патогенетичне обґрунтування трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті у поєднанні з аскаридозом, оптимізація лікування та реабілітації" Дроняк Ю.В. 14.01.38 - загальна практика-сімейна медицина; кандидатська дисертація «Клініко-патогенетичні особливості перебігу первинного остеоартрозу у поєднанні з хронічним панкреатитом та ожирінням, оптимізація лікування та реабілітація» Маєвська Т.Г. 14.01.38 - загальна практика-сімейна медицина.

Наукові публікації та рейтинги:

Автор 492 друкованих робіт, 14 підручників, 18 патентів, 10 інформаційних листів, співавтор національного підручника «Загальні питання сімейної медицини» (гриф МОН України) у трьох томах укр., рос. і англ. мовами; посібника «Сімейна медицина» (гриф МОЗ України) 2005 р., перевидання 2014 р.; посібника «Невідкладні стани в клініці внутрішніх захворювань» укр. та рос. мовами (гриф МОЗ України); «Гастроентерологія: психосоматичні аспекти перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту в практиці інтерніста та сімейного лікаря» (гриф МОЗ України»; «Ведення фізіологічної вагітності» (гриф МОЗ України); «Проблеми остеопорозу»; «Наукові інновації-в практику первинної медичної допомоги»; «Скринінг у первинній медичній допомозі. Клінічна настанова, заснована на доказах»; 7 монографій, автор методичних рекомендацій «Хронічний панкреатит: діагностика і лікування, алгоритми динамічного спостереження лікарем загальної практики-сімейної медицини на засадах доказової медицини» (гриф МОЗ України) та ін.

Член правління Всеукраїнської ГО «Українська асоціація сімейної медицини», віце-президент ГО «Український Клуб панкреатологів», член Європейського Клубу панкреатологів, член ГО «Асоціація класичної акупунктури і рефлексотерапії України», головний редактор фахового журналу «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», член редколегії журналу «Вісник клубу панкреатологів», «Бібіліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри».

Наукові інтереси:

- вивчення трофологічних розладів і полінутрієнтної недостатності при хронічному панкреатиті;

- клініко-патогенетичне обґрунтування клінічного перебігу коморбідних станів при хронічному панкреатиті (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, ХОЗЛ, дисбіоз товстого кишечника, аскаридоз, цукровий діабет та ін.);

- обґрунтування комплексних програм корекції полінутрієнтних змін при хронічному панкреатиті і коморбідних патологіях із включенням медикаментозних та немедикаментозних методів у лікуванні та реабілітації в практиці сімейного лікаря;

- вивчення ефективності рефлексотерапевтичних програм лікування при остеохондрозі хребта, хронічному панкреатиті, гіпертонічній хворобі, вегетативній дисфункції та ін. (акупунктура, багатоголчаста поверхнева різнометалева аплікація, антигомотоксична терапія, гомеосиніатрія та ін.);

- тютюнопаління при різних нозологіях та методи корекції.