Наукові публікації Ірини Олегівни Боровик

 1. Кастнерова М. Синдром вигорання – важлива проблема підготовки медичних сестер (досвід південної Чехії) / М. Кастнерова, Л. С. Бабінець, І. О. Боровик, Н. Є. Боцюк, Б. О. Мігенько // Медична освіта. - 2018. - № 1. - С. 75-78
 2. Палихата М. В. Аналіз дієвості програми реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутньою анемією на амбулаторному рівні допомоги / М. В. Палихата, Л. С. Бабінець, З. І. Сабат, І. О. Боровик // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2018. - № 2. - С. 78-80
 3. Кастнерова М. Вплив високочастотної магнітно-імпульсної терапії HIT TheraCell 100 на хронічний біль спини / М. Кастнерова, Л. С. Бабінець, І. О. Боровик, Н. Є. Боцюк, // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - № 2. - С. 53-59
 4. Гощинський В. Б. "Гострий живіт" та абдомінальний біль у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини / В. Б. Гощинський, Л. С. Бабінець, Б. О. Мігенько, І. О. Боровик, В. М. Творко, С. С. Рябоконь // Семейная медицина. - 2018. - № 2. - С. 22-27
 5. The effect of the proteolisis' system activity for the trophological status of patients with osteoarthrosis and excretory insufficiency of pancreas /L.S. Babinets, I.M. Halabitska, Y.Y. Kotsaba, I.O. Borovyk, B.O. Migenko //Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960), 71, 2018 (2 pt 1), 273-276.
 6. Кастнерова М. Поширеність синдрому вигорання серед медсестер у лікарнях південної Чехії //М. Кастнерова, Л. С. Бабінець, І.О. Боровик, А.І. Бабінець // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – № 3. – С. 82-87.
 7. Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання /Бабінець Л.С., Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Боровик І.О. [та ін.]// Медична освіта. - . – 2017. - № 4(76). – С. 5-9
 8. Корильчук Н.И. К вопросу лечения метаболического синдрома. / Корильчук Н.И., Корильчук Т.Б., Боровик И.О. //Трансляционная медицина. – 2016. – Приложение № 2. – С. 35.
 9. Медвідь І.І. Ефективність препарату Мебікар у поєднанні з рефлексотерапією при гіпертонічній хворобі з супутнім хронічним панкреатитом / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - № 2. – С. 128
 10. Бабінець Л.С. Необхідність оновлення навчальної програми до дипломної медичної освіти у зв’язку з пріоритетністю загальної практики-сімейної медицини /Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є. [та ін.]//Сімейна медицина. – Київ, 2016. - №4 (66). – С. 118-120.
 11. Бабінець Л.С. Виклики системі охорони здоров'я в умовах децентралізації, пріоритету ПМД і утворення госпітальних округів: досвід Тернопільської області /Бабінець Л.С., Боровик І.О., Богайчук В.Г [та ін.]//Сімейна медицина. – Київ, 2016. - №4 (66). – С. 125-127.
 12. Палихата М.В. Анемія та інші трофологічні розлади при хронічному панкреатиті / М. В. Палихата, Л. С. Бабінець, І.О. Боровик // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 133.
 13. Бабінець Л.С. Особливості функціонування системи охорони здоров’я в умовах децентралізації та співпраці з об’єднаними територіальними громадами на прикладі Тернопільської області / Л. С. Бабінець, І.О. Боровик, Г.Г.Кміта //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 4. – С. 17-19.
 14. Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку. /Л.С. Бабінець, Л.М. Матюк, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик [та ін.] // Сімейна медицина. – 2015. – № 3 (59). – С. 28-31.
 15. Combination effect of hypertonic disease with chronic pancreatitis on the processes maintain homeostasis / Бабінець Л., Медвідь І., Герасимець І., Боровик І. [та ін.]// Wiadomosci Lekarskie. – Том LХУІІ, 2014, №2. – С. 282-284.
 16. Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині /Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик [та ін.]. //Сімейна медицина. – 2014. – № 3 (53). – С. 19-21.
 17. Особливості підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині /Бабінець Л.С., І.О. Боровик, Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., [та ін.]//Здоров’я суспільства/Здоровье общества/The health of Sosiety № 1-2. – 2014. – С. 68-69.
 18. Ключові аспекти підготовки та роботи лікаря загальної практики в Угорщині /Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Л.М. Матюк, Н.Є. Боцюк [та ін.]// Сімейна медицина. – 2014. – № 5 (55). – С. 4-6.
 19. Бабінець Л.С. Остеодефіцит при хронічному панкреатиті: шляхи корекції / Л.С. Бабінець, І.В. Семенова, І.О. Боровик// Лікарська справа. – 2014.- № 11. – С. 134-138
 20. Ключові аспекти системи підготовки лікаря загальної практики у Cловаччині /Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик// Медична освіта. – 2014. - № 3 (63). – с. 13-15
 21. Сімейна медицина на Тернопільщині: успіхи, проблеми, шляхи вирішення. /Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Л.М. Матюк, Н.Є. Боцюк [та ін.] //Сімейна медицина. – 2014. – № 6 (56). – С. 4-6.
 22. Бабінець Л.С. Порівняльний аналіз програм комплексної корекції остеодефіциту хворих на хронічний панкреатит/ Л.С. Бабінець, І.В. Семенова, І.О. Боровик// Wiadomosci Lekarskie. – Том LХУІІ, 2014, №2. – С. 282-284.
 23. Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою /Бабінець Л.С., І.О. Боровик, Шостак С.Є., Рябоконь С.С., [та ін.].// Гастроентерологія. - № 1 (51). – 2014. – с. 18-20
 24. Психологічна профілактика синдрому емоційного вигорання у медичних працівників станції швидкої допомоги О.М. Кормило, О.Л. Слободянюк, І.В. Литвиненко, І.О. Боровик //Медична освіта. – 2014. - № 1 (61). – с. 41-43
 25. Особливості стану вегетативної нервової системи у хворих на хронічний панкреатит та супутню гіпертонічну хворобу за даними кардіоінтервалографії /І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець, І.О. Боровик [та ін.]//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - № 1 (20). – с. 162-163
 26. Оптимізація підготовки кадрів для первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням міжнародного досвіду /Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик [та ін.]. //Сімейна медицина. – 2013. – № 5 (49). – С. 10-13.
 27. Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету / Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк [та ін.]// Сімейна медицина. – 2013. – № 4 (48). – С. 28-30.
 28. Сімейний лікар-акушер-гінеколог. Готовність до співпраці / Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, О.О. Воронцов [та ін.]// Сімейна медицина. – 2013. – №3 (47). – С. 5-7.
 29. Хронічний гастродуоденіт: антигелікобактерна терапія у практиці сімейного лікаря / Є.М. Стародуб, С.Є. Шостак, І.О. Боровик, Т.С. Бенч // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. - № 1 (18). – с. 174-175
 30. Нарушение экскреторной функции поджелудочной железы как фактор минеральной недостаточности при хроническом панкреатите / Л.С. Бабинец, И.О. Боровик, С.С.Рябоконь, Н.Е. Боцюк. //Abstracts of 15th Intern. Jub. Slavic-Baltic Scien. Forum, Snt-Petersburg- Gasrtro-2013. – 2013, №2. – M3.
 31. Шостак С.Е. Эффективность препарата «Энерлив» для лечения дислипидемий у больных гастроэнтерологического профиля с повышенным уровнем трансаминаз/ С.Е. Шостак, И.О. Боровик// Abstracts of 15th Intern. Jub. Slavic-Baltic Scien. Forum, Snt-Petersburg- Gasrtro-2013. – 2013, №2. – M35.
 32. Бабинец Л.С. Оптимизация лечения бронхиальной астмы, асоциированой с ГЭРХ / Л.С.Бабинец, И.О.Боровик, В.М. Творко// Мат-лы международной конференции (теоретические и практические научные инновации). – Польша. – 2013. - С. 79.
 33. Клинико-патогенетические аспекты использования многоигольчатой разнометаллической аппликации в комплексной терапии гипертонической болезни/ Л.С.Бабинец, И.И.Медвидь, И.О. Боровик [и др.]//.Мат-лы международной научно-конференции «Вопросы современной медицины». – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 23-27.
 34. Анемія, залізодефіцит і метаболічна ендогенна інтоксикація при хронічному панкреатиті /Л.С. Бабінець, Ю.В.Шевчук, І.В. Семенова, І.О. Боровик //Вісник наукових досліджень. – 2012. – №1. – С. 28-30.
 35. Клінічні та лабораторні особливості жовчнокам’яної хвороби у пацієнтів з ішемічною хворобою серця / І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк// Вісник наукових досліджень. – 2012. – №1. – С. 42-43
 36. Боровик І.О. Досвід викладання елективного курсу медичні апарати і системи для субординаторів медичного факультету/ І.О. Боровик, В.М. Творко// Медична освіта. – 2012. –№1. – С. 96-98.
 37. Оптимізація лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагальною рефлюксною хворобою / Боровик І.О., С.Р. Гевко, А.М Пастернак, [та ін.]// Вісник наукових досліджень. – 2012. – №3. – С. 40-41.
 38. Анемія, залізодефіцит і метаболічна ендогенна інтоксикація при хронічному панкреатиті /Л.С. Бабінець, Ю.В.Шевчук, І.В. Семенова, І.О. Боровик //Вісник наукових досліджень. – 2012. – №1. – С. 28-30.
 39. Клінічні та лабораторні особливості жовчнокам’яної хвороби у пацієнтів з ішемічною хворобою серця / І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк// Вісник наукових досліджень. – 2012. – №1. – С. 42-43
 40. Боровик І.О. Досвід викладання елективного курсу медичні апарати і системи для субординаторів медичного факультету/ І.О. Боровик, В.М. Творко// Медична освіта. – 2012. –№1. – С. 96-98.
 41. Оптимізація лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагальною рефлюксною хворобою / Боровик І.О., С.Р. Гевко, А.М Пастернак, [та ін.]// Вісник наукових досліджень. – 2012. – №3. – С. 40-41.
 42. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з жовч нокам’яною хворобою Боровик І.О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., В’юнова Р.О. // Вісник наукових досліджень - 2010. – № 2, С. 120
 43. Л.Я. Ковальчук, В.Б. Гощинський, Л.С. Бабинець, І.О. Боровик, Ю.М. Герасимець// Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – нова форма підготовки сімейних лікарів. – Сімейна медицина. -. 2010- № 3. – С. 23-24.
 44. Боровик И.О., Корильчук Н. И. Боцюк Н.Е., Рябоконь С.С. Перспективные аспекты лечения стрессовых язв желудка// 12-й Славяно-Балтийский научный форум. Санкт-Петербург. – 2010. - № 3-4. – С.36.
 45. Лобанець Н.В., Самогальська О.Є., Шостак С.Є., Складанюк Л.І., Боровк І.О., Дуць Р.П., Депутат Б.М. Роль ендогенної інтоксикації у формуванні портальної гіпертензії при алкогольних циррозах печінки. – Проблеми екології та медицини. – Том 14. - № 5-6. – 2010. – С.16-20.
 46. Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії та інсулінрезистентності у молодих жінок з ожирінням /Корильчук Н.І., Корильчук Т.Б., Боровик І.О [та ін.]// Вісник наукових досліджень - 2009. – № 4, С. 66.
 47. Грудне вигодовування в програмі школи відповідального батьківства /Воронцов О.О., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Боровик І.О., Колочун Г.В., Наконечна І.Є. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2009. - № 3. – С. 54-56.
 48. Запровадження новітніх форм організації навчального процесу при підготовці лікаря загальної практики – сімейної медицини на додипломному етапі /В.Б.Гощинський, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик, [та ін.]// Медична освіта. – 2008. - №1.- С. 41 – 43.
 49. Цитокіновий профіль і його взаємозв’язок із процесами ліпероксидації, ендогенної інтоксикації та станом антиоксидантних систем захисту при хронічному панкреатиті Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, С.С. Рябоконь // Міжвідомчий збірник Гастроентерологія, Випуск 41, Дніпропетровськ – 2008. –С. 173 – 180.
 50. Современные методы оценки состояния костной ткани при язвенной болезни /Боровик И.О., Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е., Рябоконь С.С.// 10-й Славяно-Балтийский научный форум. Санкт-Петербург. – 2008. - № 2-3. – С.49.
 51. Фактори ризику остеодефіцитних станів при патології верхнього відділу травної системи / Зоря А.В., Боровик І.О., Бутвин С.М., Рябоконь С.С., Творко В.М. // Biomedical and biosocial anthropology. – 2007. – № 8. – С. 159.
 52. Патоморфологічні особливості стану шлунка та дванадцятипалої кишки при гострих експериментальних ерозіях і виразках / В.Б. Гощинський, М.С. Гнатюк., Т.Я. Люпак., І.О.Боровик // Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 2. – С. 47-50.
 53. Порівняльний аналіз альтернативних методів лікування хворих на хронічний панкреатит в амбулаторній практиці / Л.С. Бабінець, О.І. Криськів, І.О. Боровик, Л.Д. Семяоніді, Л.О. Ковалевська, Л.С. Ониськів // Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 4. – С. 55-60.
 54. Деякі аспекти імунореабілітації в практиці сімейного лікаря /Н.Є. Боцюк, Н.І. Корильчук, О.Р. Ясній, І.О. Боровик, [та ін.]//Вісник наукових досліджень - 2007. – № 4, С. 30-32.
 55. Корильчук Н.ІЦ., Корильчук Т.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О. Часткова реалізація ідей кредитно-модульної системи навчання у студентів-медиків. – Материалы I международной научно-практической конференции «Наука и технологии: шаг в будущее – ’2006». – том 15. – Медицина. – Белгород – Руснаучкнига. – 2006. – С 13.
 56. Корекція остеопенічного синдрому та якість життя пацієнтів з виразковою хворобою / В.Б.Гощинський, І.О.Боровик, Н.І.Корильчук та ін.// Український морфологічний альманах. – 2006. – Том 4. - № 2. – С.41-43.
 57. Харчування вагітних як фактор ризику та медико-соціальна проблема / О.О.Воронцов, В.Б. Гощинський, І.О.Боровик та ін. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. - № 1. – С. 38-42.
 58. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Рябоконь-Гранківська С.С., Творко В.М. Ефективність препарату “Кальцій Д3 Нікомед” в лікуванні остеопенічного синдрому у хворих, прооперований з приводу виразкової хвороби // Вісник наукових досліджень. – 2004. -- №2. – С. 37-40.
 59. Ефективність препарату “Кальцій Д3 Нікомед” В лікуванні остеопенічного синдрому у хворих, прооперованих з приводу виразкової хвороби / В.Б.Гощинський, І.О.Боровик, С.С.Рябоконь-Гранківська, В.М.Творко // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 2. – С. 37-40.
 60. Корніцька-Боровик І.О. Операції на шлунку та дванадцятипалій кишці як чинники впливу на мінеральний стан кісткової тканини // Український медичний альманах. – 2003. – Том 6. - № 5. – С.205-207.
 61. Корніцька-Боровик І.О. Структурно-функціональний стан кісткової тканини після операцій на шлунку та дванадцятипалій кишці // Український медичний альманах. – 2003. – Том 6. - № 2. – С.93-94.
 62. Бабінець Л.С., Корніцька-Боровик І.О. Основні завдання роботи з первинною медичною документацією на циклі “Поліклінічна терапія” (кафедра поліклінічної справи та сімейної медицини)” //Медична освіта.—2003.--№2.—С. 32-34.
 63. Гощинський В.Б., Корніцька-Боровик І.О., Бабінець Л.С. Синдром вторинного остеодефіциту у хворих, оперованих із приводу виразкової хвороби, в поєднанні із хронічним панкреатитом // Проблеми остеології. – 2003. – Том 6. - № 1-2. – С. 48-50.
 64. Гощинський В.Б., Корніцька І.О. Аналіз показників остеоденситометрії при консервативному та оперативному лікуванні виразкової хвороби в літньому віці // Проблеми остеології. – 2002. – Том 5. - № 2-3. – С. 37-40.
 65. Порівняльна характеристика стану мінеральної щільності кісткової тканини після оперативного та консервативного лікування виразкової хвороби / В.Б.Гощинський, М.В.Бойчак, І.О.Корніцька, Л.С. Бабінець //Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 10, книга 3.– Київ, 2001. – С. 867 – 872.