Наукові публікації Ірини Олегівни Боровик

1. Боровик І.О. Менеджмент функціональної диспепсії згідно з сучасними настановами і рекомендаціями // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2020. - № 2(42). - С. 13-18.

2. Liliia S Babinets, Bogdan O Migenko, Iryna O Borovyk, Iryna M Halabitska, Nataliia V Lobanets, Orest O Onyskiv The role of cytocin imbalance in the development of man infertility // Wiadomosci lekarskie. – 2020. – Vol. 73(No 3). – Р. 525-528.

3. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Галабіцька І.М., Дацко Т.В., Бутницький Ю.І., Дацко В.А. Відновлення слизової оболонки шлунка при хронічному ерозивному Helicobacter pylori-асоційованому гастриті// Сучасна гастроентерологія. – 2019. - № 3 (107). – С 13-18.

4. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є. Амбулаторна лікарська практика як ключова складова підготовки сімейного лікаря // Медична освіта. - 2019. - № 2 (82). - С. 152-155.

5. Кастнерова М., Бабінець Л. С., Боровик І. О., Боцюк Н. Є., Мігенько Б. О. Синдром вигорання – важлива проблема підготовки медичних сестер (досвід південної Чехії) // Медична освіта. - 2018. - № 1. - С. 75-78.

6. Палихата М. В., Бабінець Л. С., Сабат З. І., Боровик І. О. Аналіз дієвості програми реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутньою анемією на амбулаторному рівні допомоги // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2018. - № 2. - С. 78-80.

7. Кастнерова М., Бабінець Л. С., Боровик І. О., Боцюк Н. Є. Вплив високочастотної магнітно-імпульсної терапії HIT TheraCell 100 на хронічний біль спини // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - № 2. - С. 53-59.

8. Гощинський В. Б., Бабінець Л. С., Мігенько Б. О., Боровик І. О., Творко В. М., Рябоконь С. С. "Гострий живіт" та абдомінальний біль у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини // Семейная медицина. - 2018. - № 2. - С. 22-27.

9. Babinets L.S., Halabitska I.M., Kotsaba Y.Y., Borovyk I.O., Migenko B.O. The effect of the proteolisis' system activity for the trophological status of patients with osteoarthrosis and excretory insufficiency of pancreas / //Wiadomosci lekarskie. – 2018. – Vol. 71 (No 2). - P. 273-276.

10. Кастнерова М., Бабінець Л.С., Боровик І.О., Бабінець А.І. Поширеність синдрому вигорання серед медсестер у лікарнях південної Чехії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – № 3. – С. 82-87.

11. Бабінець Л.С., Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Стародуб Є. М., Воронцов О.О., Рябоконь С.С., Мігенько Б.О., Творко В.М., Ясній О.Р. Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання // Медична освіта. – 2017. - № 4(76). – С. 5-9.

12. Корильчук Н.И., Корильчук Т.Б., Боровик И.О. К вопросу лечения метаболического синдрома. / //Трансляционная медицина. – 2016. – № 2. – С. 35.

13. Медвідь І.І., Бабінець Л.С., Боровик І.О. Ефективність препарату Мебікар у поєднанні з рефлексотерапією при гіпертонічній хворобі з супутнім хронічним панкреатитом // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - № 2. – С. 128.

14. Палихата М.В., Бабінець Л. С., Боровик І.О. Анемія та інші трофологічні розлади при хронічному панкреатиті // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 133.

15. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Кміта Г.Г. Особливості функціонування системи охорони здоров’я в умовах децентралізації та співпраці з об’єднаними територіальними громадами на прикладі Тернопільської області //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 4. – С. 17-19.

16. Liliya S Babinets, Igor I Medvid, Iryna I Herasymets, Iryna O Borovyk, Liudmyla M Migenko, Bogdan O Migenko, Svitlana S Ryabokon, Neonila I Korylchuk, Natalia E Botcyk, Vadym M Tvorko Combination effect of hypertonic disease with chronic pancreatitis on the processes maintain homeostasis // Wiadomosci Lekarskie. – 2014. - Vol. 70 (No 6). – P. 1037-1041.

17. Бабінець Л.С., Семенова І.В., Боровик І.О. Остеодефіцит при хронічному панкреатиті: шляхи корекції // Лікарська справа. – 2014. - № 11. – С. 134-138.

18. Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Боровик І.О. Ключові аспекти системи підготовки лікаря загальної практики у Cловаччині // Медична освіта. – 2014. - № 3 (63). – С. 13-15.

19. Babinets L.S., SemenovaI.V., Borovyk I.O. Comparative analysis of programs of complete correction osteogenic in patients with chronic pancreatitis // Wiadomosci Lekarskie. – 2014. – Vol. 67 (No 2). – С. 282-284.

20. І.О. Боровик, Бабінець Л.С., Шостак С.Є., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є. Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою// Гастроентерологія. - № 1 (51). – 2014. – С. 18-20.

21. Кормило О.М., Слободянюк О.Л., Литвиненко І.В., Боровик І.О. Психологічна профілактика синдрому емоційного вигорання у медичних працівників станції швидкої допомоги //Медична освіта. – 2014. - № 1 (61). – С. 41-43.

22. Стародуб Є.М., Шостак С.Є., Боровик І.О., Бенч Т.С. Хронічний гастродуоденіт: антигелікобактерна терапія у практиці сімейного лікаря // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. - № 1 (18). – С. 174-175.

23. Бабинец Л.С., Боровик И.О., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Е. Нарушение экскреторной функции поджелудочной железы как фактор минеральной недостаточности при хроническом панкреатите //Abstracts of 15th Intern. Jub. Slavic-Baltic Scien. Forum, Snt-Petersburg- Gasrtro-2013. –№2. – С. 3.

24. Шостак С.Е., Боровик И.О. Эффективность препарата «Энерлив» для лечения дислипидемий у больных гастроэнтерологического профиля с повышенным уровнем трансаминаз // Abstracts of 15th Intern. Jub. Slavic-Baltic Scien. Forum, Snt-Petersburg- Gasrtro-2013. – №2. – С. 35.

25. Бабинец Л.С., Медвидь И.И., Боровик И.О Клинико-патогенетические аспекты использования многоигольчатой разнометаллической аппликации в комплексной терапии гипертонической болезни // Мат-лы международной научно-конференции «Вопросы современной медицины». – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 23-27.

26. Бабінець Л.С., Шевчук Ю.В., Семенова І.В., Боровик І.О. Анемія, залізодефіцит і метаболічна ендогенна інтоксикація при хронічному панкреатиті //Вісник наукових досліджень. – 2012. – №1. – С. 28-30.

27. Боровик І.О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є. Клінічні та лабораторні особливості жовчнокам’яної хвороби у пацієнтів з ішемічною хворобою серця // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №1. – С. 42-43.

28. Боровик І.О., Творко В.М. Досвід викладання елективного курсу медичні апарати і системи для субординаторів медичного факультету // Медична освіта. – 2012. –№1. – С. 96-98.

29. Боровик І. О., Гевко С. Р., Пастернак А. М., Бородюх І. І., Войтович Л. В Оптимізація лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагальною рефлюксною хворобою // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №3. – С. 40-41.

30. Боровик І.О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є. Клінічні та лабораторні особливості жовчнокам’яної хвороби у пацієнтів з ішемічною хворобою серця // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №1. – С. 42-43.

31. Ковальчук Л.Я., Гощинський В.Б., Бабинець Л.С., Боровик І.О., Герасимець Ю.М. // Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – нова форма підготовки сімейних лікарів // Сімейна медицина. – 2010. - № 3. – С. 23-24.

32. Боровик И.О., Корильчук Н. И. Боцюк Н.Е., Рябоконь С.С. Перспективные аспекты лечения стрессовых язв желудка// 12-й Славяно-Балтийский научный форум. Санкт-Петербург. – 2010. - № 3-4. – С.36.

33. Лобанець Н.В., Самогальська О.Є., Шостак С.Є., Складанюк Л.І., Боровк І.О., Дуць Р.П., Депутат Б.М. Роль ендогенної інтоксикації у формуванні портальної гіпертензії при алкогольних циррозах печінки // Проблеми екології та медицини. – 2010. - Том 14. - № 5-6. - С.16-20.

34. Зоря А.В., Боровик І.О., Бутвин С.М., Рябоконь С.С., Творко В.М. Фактори ризику остеодефіцитних станів при патології верхнього відділу травної системи // Biomedical and biosocial anthropology. – 2007. – № 8. – С. 159.

35. Гощинський В.Б., Гнатюк М.С., Люпак Т.Я., Боровик І.О. Патоморфологічні особливості стану шлунка та дванадцятипалої кишки при гострих експериментальних ерозіях і виразках // Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 2. – С. 47-50.

36. Гощинський В.Б., Боровик І.О, Корильчук Н.І. Корекція остеопенічного синдрому та якість життя пацієнтів з виразковою хворобою // Український морфологічний альманах. – 2006. – Том 4. - № 2. – С.41-43.

37. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Рябоконь-Гранківська С.С., Творко В.М. Ефективність препарату “Кальцій Д3 Нікомед” в лікуванні остеопенічного синдрому у хворих, прооперований з приводу виразкової хвороби // Вісник наукових досліджень. – 2004. - №2. – С. 37-40.

38. Корніцька-Боровик І.О. Операції на шлунку та дванадцятипалій кишці як чинники впливу на мінеральний стан кісткової тканини // Український медичний альманах. – 2003. – Том 6. - № 5. – С.205-207.

39. Корніцька-Боровик І.О. Структурно-функціональний стан кісткової тканини після операцій на шлунку та дванадцятипалій кишці // Український медичний альманах. – 2003. – Том 6. - № 2. – С.93-94.

40. Гощинський В.Б., Корніцька-Боровик І.О., Бабінець Л.С. Синдром вторинного остеодефіциту у хворих, оперованих із приводу виразкової хвороби, в поєднанні із хронічним панкреатитом // Проблеми остеології. – 2003. – Том 6. - № 1-2. – С. 48-50.

41. Гощинський В.Б., Корніцька І.О. Аналіз показників остеоденситометрії при консервативному та оперативному лікуванні виразкової хвороби в літньому віці // Проблеми остеології. – 2002. – Том 5. - № 2-3. – С. 37-40.