Наукові публікації Богдана Орестовича Мігенька

 1. Babinets L.S., Migenko B.O., Migenko L. M. Optimization opportunities of management of chronic pancreatitis exacerbation which develops due to acute pancreatitis // “Modern science: problems and innovations”, Abstracts of the 2 nd International scientific and practical conference SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 71-73. URL: http://sci-conf.com.ua.

 2. Goshchynsky V.B., Migenko B.O., Luhovyi О.B., Migenko L.M. Perspectives on Using Platelet-Rich Plasma and Platelet- Rich Fibrin for Managing Patients with Critical Lower Limb Ischemia After Partial Foot Amputation //Journal of Medicine and Life Vol. 13, Issue 1, January-March 2020

 3. Бабінець Л. С., Мігенько Л. М., Мігенько Б. О. Клінічний досвід оцінки рівня ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний панкреатит після перенесеного гострого панкреатиту. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2019. С.5-6.

 4. Бабінець Л. С., Мігенько Л. М., Мігенько Б.О. Синдром Коуніса. Актуальні питання діагностики та лікування внутрішніх хвороб на прикладі клінічного випадку. березень-травень 2019, Харків, ХНМУ. С.16-18.

 5. Riabokon S. S., Riabokon M. O., Romanjuk N. YE., Romanjuk L. M., Migenko L. M., Migenko B. O. The role of the primary link in the provision of social service of palliative and hospice care to patients of ternopil region. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя. 2019 №4 (82), ст. 24-29.

 6. Гощинський В.Б., Бабінець Л.С., Мігенько Б.О., Боровик І.О., Творко В.М., Рябоконь С.С.. «Гострий живіт» та абдомінальний біль у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини. Науково-практичний журнал: сімейна медицина, №2 (76), 2018.- С. 22-27.

 7. Гощинський В. Б., Кохан Р. С., Мігенько Б. О.,. Герасимець Ю. М . Місце вакуумної терапії у хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок у стадії декомпенсації. Науково-практичний журнал «Здобутки клінічної і експериментальної

 8. Кастнерова М, Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Мігенько Б.О.. Синдром вигорання – важлива проблема підготовки медичних сестер (досвід Південної Чехії). Медична освіта. - № 1. – 2018. – С. 75-78.

 9. Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Мігенько Б.О., Герасимець Ю.М. (всього 4 осіб) / Місце вакуумної терапії у хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок в стадії декомпенсації. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018.

 10. Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Мігенько Б.О. та ін. (всього 10 осіб) / Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання. // Медична освіта, 2017.- № 4 (76).- С. 5-8.

 11. Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Мігенько Б.О., Кицай К.Ю., Квасніцька О.С. (всього 5 осіб) / Патогенетичниі аспекти порушень ліпідного обміну при хронічному панкреатиті, підходи до їх корекції. // Вестник клуба панкреатологов. –2016. - №1 (30). – С. 16-19.

 12. Бабінець Л.С., Мігенько Б.О., Мігенько Л.М., Рябоконь С.С. (всього 4 осіб) / Трофічні виразки при післятромбофлебітичному синдромі, сучасні підходи до лікування хворих. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. Т. 26. №2. – С. 99-100.

 13. Бабінець Л. С., Назарчук Н. В., Мігенько Б. О. (всього 7 осіб) / Трофологічний статус хворих на хронічний панкреатит біліарного ґенезу. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. - №1 (22). – С. 142-143.

 14. Мігенько Б.О. / Деякі підходи до сучасного лікування хворих із трофічними виразками при післятромбофлебітичному синдромі. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. Т. 23. №2-3. – С. 21-23.

 15. Мігенько Б.О / Клінічний досвід оцінки рівня ендогенної інтоксикації та динаміки активності антиоксидантної системи у хворих на гострий поширений перитоніт. // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17. №3. – С. 105-108.

 16. Мігенько Б.О / Хронічний панкреатит та постхолецистектомічний синдром, підходи до лікування. // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль, 2015. Т. 80 - №3. – С. 11-14.

 17. Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Мігенько Б.О. / «Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині» // Сімейна медицина. – 2014. - №3 (53). – С. 19-22. (педагог.).

 18. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Мігенько Б.О. / Особливості підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині.6. // Науково-практичний журнал «Здоров’я суспільства» №1-2, 2014. - С. 68-69.

 19. Бабінець Л.С., Назарчук Н.В., Мігенько Б.О./ Порівнянльна характеристика якості життя хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 150.

 20. Дзюбановський І.Я., Мігенько Б.О., Поляцко К.Г. / Cиндром поліорганної недостатності у хворих на гострий поширений перитоніт. // Клінічна анатомія та оперативна хірургія – 2014.- Том 13 №2 (48).-С. 56-61.

 21. Бабінець Л.С.,. Боровик І.О , Мігенько Б.О. / Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету. // Сімейна медицина. – Київ, 2013. - №4 (48). – С. 28-30.

 22. Дзюбановський І.Я., Мігенько Б.О. / Комплексне лікування хворих на гострий поширений перитоніт. // Галицький лікарський вісник 2012.-№3 (частина 2)-С.42-44.

 23. Л. С. Бабинец, Л. М. Мигенько, Б. О. Мигенько / Патогенетические аспекты формирования дисфункции поджелудочной железы при хроническом панкреатите с дислипидемией. // Наука в центральной России. – 2012. – № 2. – С. 45–52.

 24. Корильчук Н.І., Корильчук Т.Б., Мігенько Б.О. / Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії та інсулінрезистентності у молодих жінок з ожирінням. // Вісник наукових досліджень - 2009. – № 4, С. 66.

 25. Дзюбановський І.Я., Пустовойт Г.Т., Мігенько Б.О.) / Хірургічні методи лікування в світлі доказової медицини. // Медична освіта, 2008.- № 3.- С. 40-42.

 26. Дзюбановський І.Я., Мігенько Б.О. ,. Поляцко К.Г. / Етапність розвитку поліорганної дисфункції у хворих на гострий поширений перитоніт. // „Хірургія України”. 2008.-№ .- С 79-81. Матеріали Всеукраїнської Навчально-наукової конференції „Актуальні проблеми невідкладної хірургії”. 13-14 листопада 2008 року. м. Київ.

 27. Дзюбановський І.Я., Мігенько Б.О. / Активність процесів вільно радикального окислення в тканинах кишки в умовах експериментально змодельованого перитоніту. // Вісник наукових досліджень 2007.-№2-С.67-69.

 28. Дзюбановський І.Я., Мігенько Б.О. / Динаміка активності антиоксидантної системи у хворих на гострий поширений перитоніт. // Клінічна та експериментальна патологія. − 2007. − Т.VІ, № 3.− С. 38-40.

 29. Дзюбановський І.Я., Мігенько Б.О. / Поліорганна дисфункція у хворих на гострий поширений перитоніт. // Харківська хірургічна школа 2007.-№4-С.70-73.

 30. Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., Мігенько Б.О. (всього 10 осіб) / Роль клінічних баз в оволодінні практичними навичками інтернами-хірургами у світлі кваліфікаційної категорії. // Медична освіта, 2006.- № 1.- С. 70-72.

 31. Бенедикт В.В., Мігенько Б.О. / Фоноентерографія. Післяопераційний моніторинг відновлення моторики травного тракту. Шпитальна хірургія. 2005.-№.1 –С. 165-168.

 32. Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., Мігенько Б.О. / Гострий поширений перитоніт: значення моніторингу відновлення моторики травного каналу в післяопераційному періоді. // Харківська хірургічна школа 2005.-№1 - С. 30-10. Матеріали науково-практичної конференції „Актуальні питання невідкладної хірургії”.

 33. Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., Мігенько Б.О., Туманова О.Р. / Особливості перебігу післяопераційного перитоніту у хворих з гематологічною патологією. // Здобутки клінічної та експериментальої. медицини.2005.-№2. С.193-195.

 34. Дзюбановський І.Я., Мігенько Б.О. / Роль синдрому ентеральної недостатності у розвитку абдомінального сепсису в хворих на гострий поширений перитоніт. // Шпитальна хірургія 2005.-№.4 –С.71-73.

 35. Бенедикт В.В., Мігенько Б.О., Копистянський М.Я. (всього 7 осіб)Обтураційна жовчнокам’яна непрохідність тонкої кишки. // Шпитальна хірургія. 2004.-№3.-С.93-95.

 36. Дзюбановський І.Я., Мігенько Б.О. / Хірургічні аспекти лікування хворих на гострий перитоніт. // Шпитальна хірургія, 2004.-№4.-С. 193-196.

 37. Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., П’ятночка В.І., Мігенько Б.О. / Рідкісна причина гострої мехінічної непрохідності товстої кишки. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2003.-№1.-С.72-73.

 38. Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., Мігенько Б.О. (всього 8 осіб). / Синдром Мошковіца, як причина шлунково-кишкової кровотечі. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини 2003.-№2.-С. 148-152.

 39. Бенедикт В.В., Гнатюк М.С., Мігенько Б.О. / Особливості лікування післяопераційної функціональної кишкової непрохідності у хворих на перитоніт. // Хірургія України - 2003.-№4 (8).-С124-127.