МІГЕНЬКО БОГДАН ОРЕСТОВИЧ

Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії

Освіта:

Закінчив медичний факультет Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського у 2001р. Після проходження інтернатури (2003р.) отримав кваліфікацію лікаря-хірурга. З 2002р. по 2003р. працював ургентним хірургом Теребовлянської ЦРЛ. З 2003р. по 2005р. – навчався в клінічній ординатурі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» за спеціальністю «Хірургія». З жовтня 2005 року по грудень 2008 року – старший лаборант кафедри хірургії ФПО ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». На посаді асистента кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики сімейної медицини з 02.01.2009 року

Наукова діяльність:

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Синдром поліорганної недостатності та його корекція у хворих з гострим поширеним перитонітом». Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.601.01 у Державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Наукові інтереси:

Основні напрями наукової і практичної діяльності стосуються розробки нових методів діагностики, лікування хворих з хірургічною гастроентерологією та вивиченню ролі малоінвазивних втручань у невідкладній хірургії органів черевної порожнини.

Наукові публікації та рейтинги:

Всього друкованих робіт – 76, за останні 5 років – 42, з них в закордонних виданнях – 5; патенти на корисну модель – 4; публікація в матеріалах з’їзду хірургів України – 1; автор розділу «Урологія» в навчальному посібнику «Сімейна медицина».