РЕДЬКВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Освіта

Редьква Олена Василівна закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» у 2015 році за спеціальністю «Лікувальна справа».

Протягом 2015 - 2017 рр проходила інтернатуру у Зборівському районному центрі ПМСД та Тернопільському державному медичному університеті за спеціальністю «Загальна практика–сімейна медицина».

Також у 2017 році закінчила магістратуру з відзнакою зі спеціальності «Загальна практика–сімейна медицина», захистила магістерську роботу на тему : «Оптимізація комплексної реабілітації хворих на цукровий діабет 2 типу з ангіопатіями нижніх кінцівок на основі оцінки клінічних параметрів та якості життя».

У 2017-2019 рр проходила клінічну ординатуру кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики–сімейної медицини.

Автор 28 друкованих робіт, з них 10 статтей, 4 з яких у фахових виданнях. Неодноразово виступала з доповідями на Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених Тернопільського державного медичного університету, двічі нагороджена дипломом I ступеня за найкращу наукову доповідь.

Наукова діяльність:

Взяла участь у наступних конференціях:

1. Конгресу з міжнародною участю «якість первинної медичної допомоги в ракурсі реформи» (присвячений 100-річчю Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика), червень 2018 року, м. Київ.

2. Щорічна підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 7 червня 2018 року.

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Компетенції сімейного лікаря в питаннях реабілітації пацієнтів» 05-06 грудня 2019 року, м.Київ

4. ХХІV Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених 13-15 квітня 2020 р. - ТЕРНОПІЛЬ, online

5. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, профілактики та реабілітації в практиці сімейного лікаря» - 25-26 червня 2020 року - online

Наукові інтереси:

- вивчення трофологічних розладів і полінутрієнтної недостатності при хронічному панкреатиті, цукровому діабеті;

- клініко-патогенетичне обґрунтування клінічного перебігу коморбідних станів при хронічному панкреатиті ;

- обґрунтування комплексних програм корекції при хронічному панкреатиті та цукровому діабеті із включенням медикаментозних та немедикаментозних методів у лікуванні та реабілітації в практиці сімейного лікаря;