На кафедрі  терапії та сімейної медицини  в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

РЕДЬКВА Олена Василівна

за заочною формою навчання:

ОНУФРИК Зореслава Ярославівна

ЗЕМЛЯК Олександр Степанович


РЕДЬКВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

У 2019 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: "Клініко-патогенетичні чинники формування і прогнозування хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2 типу, оптимізація ведення пацієнтів у амбулаторній практиці".

Науковий керівник: докор медичних наук, професор Л.С.Бабінець

Публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:


 


ОНУФРИК ЗОРЕСЛАВА ЯРОСЛАВІВНА

У 2011 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: заочна .

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичі особливості впливу тютюнопаління при хронічному панкреатиті, шляхи оптимізації введення пацієнтів в амбулаторній практиці »

Науковий керівник: професор Бабінець Л.С.

Публікації за темою дисертаційної роботи


Участь у наукових форумах, вебінарах,воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

ЗЕМЛЯК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

У 2008 році закінчив Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2017 року по 31.08.2021 року.

Форма навчання: заочна .

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патоґенетичне обґрунтування формування ендотоксикозу та дисметаболічних порушень при хронічному панкреатиті у поєднанні з цукровим діабетом та їх комплексної корекції на етапі первинної медичної допомоги »

Науковий керівник: професор Бабінець Л.С.


Публікації за темою дисертаційної роботи


Участь у наукових форумах, вебінарах,воркшопах, тренінгах, стажуваннях:


Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів