На кафедрі первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

САБАТ Зоряна Іванівна

РЕДЬКВА Олена Василівна

МАХНІЦЬКА Ірина Володимирівна


за заочною формою навчання:

ШАЙГЕН Олена Романівна

ХОМИН Галина Олександрівна

САСИК Галина Михайлівна

ОНУФРИК Зореслава Ярославівна

ЗЕМЛЯК Олександр Степанович


САБАТ ЗОРЯНА ІВАНІВНА

У 2017 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2017 року по 31.08.2021 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патоґенетичні особливості вегетативної дисфункції при хронічному панкреатиті, оптимізація комплексу лікування і реабілітації».

Науковий керівник: професор Бабінець Л.С.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

1. Сабат З.І. Аналіз дієвості програми реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутньою анемією на амбулаторному рівні допомоги / З.І. Сабат, М.В. Палихата, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018 (№2) – С.78-80.

2. Сабат З.І. Вегетативні дисфункції та інші психосоматичні розлади при хронічному панкреатиті та поєднаних шлунково-кишкових станах / З.І. Сабат, Л.С. Бабінець // Здоров’я України. – Київ, 2016. - №13/14. – С.41-42.

3. Сабат З.І. Вегетативні дисфункції та інші психосоматичні розлади при хронічному панкреатиті та поєднаних шлунково-кишкових станах / З.І. Сабат, Л.С. Бабінець // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2016. - №3 (60). – С.22-27.

Участь у наукових форумах, вебінарах,воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

1. ХХІV Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених 13-15 квітня 2020 р. - ТЕРНОПІЛЬ, online

2. Щорічна підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 7 червня 2018 року.

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Компетенції сімейного лікаря в питаннях реабілітації пацієнтів» 05-06 грудня 2019 року, м.Київ


РЕДЬКВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

У 2019 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичні чинники формування і прогнозування хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2 типу, оптимізація ведення пацієнтів у амбулаторній практиці ».

Науковий керівник: доктор медичних наукпрофесор Бабінець Л.С.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

  • Бабінець Л.С, Сабат З.І. Настороженість щодо екзокринної недостатності підшлункової залози у коморбідних пацієнтів з диспепсичними і тривожними розладами. Збірник тез та постерних робіт «Актуальні питання діагностики та лікування внутрішніх хвороб на прикладі клінічного випадку» березень-травень 2020, - Харків. – С.64-66.

Участь у наукових форумах, вебінарах,воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

1. ХХІV Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених 13-15 квітня 2020 р. - ТЕРНОПІЛЬ, online

2. Щорічна підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 7 червня 2018 року.

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Компетенції сімейного лікаря в питаннях реабілітації пацієнтів» 05-06 грудня 2019 року, м.Київ

4. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, профілактики та реабілітації в практиці сімейного лікаря» - 25-26 червня 2020 року - online


МАХНІЦЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2020 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2020 року по 31.08.2024 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичні особливості гастродуоденальних порушень при хронічному панкреатиті, комплексні підходи до їх корекції ».

Науковий керівник: професор Бабінець Л.С.

Публікації за темою дисертаційної роботи

  • Бабінець Л.С., Махніцька І.В., Складанюк Л.І. Оптимізація лікування пацієнтів з поєднаним перебігом хронічного H. Pylori-асоційованого гастриту та хронічного панкреатиту // Modern science: problems and innovations – 2020. – 5-7 April. – С. 92-95

  • Бабінець Л.С., Махніцька І.В. Діагностична значимість рН-метрії в персоніфікованому веденні пацієнта після пілорус-зберігальної панкреатодуоденальної резекції // Здоров’я України 21 сторіччя. –2019. – №13-14. – С. 28

  • Бабінець Л.С., Махніцька І.В. Можливості корекції стану червоної крові і протеїнограми при хронічному H. Pylori-асоційованому гастриті на тлі хронічного панкреатиту // Здоров’я суспільства – 2019. – №6 – С. 221-226


Участь у наукових форумах, вебінарах,воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

1. ХХІV Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених 13-15 квітня 2020 р. - ТЕРНОПІЛЬ, online

2. Щорічна підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 7 червня 2018 року.

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Компетенції сімейного лікаря в питаннях реабілітації пацієнтів» 05-06 грудня 2019 року, м.Київ

ШАЙГЕН ОЛЕНА РОМАНІНА

У 2017 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2017 року по 31.08.2021 року.

Форма навчання: заочна .

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичні особливості хронічного панкреатиту у поєднанні з вірусним гепатитом С, оптимізація програм комплексної реабілітації в сімейній медицині»

Науковий керівник: професор Бабінець Л.С.

Публікації за темою дисертаційної роботи

1. Бабінець Л.С. Ефективність біорегуляційного підходу у комплексній корекції ендогенної інтоксикації при хронічних ураженнях панкреатогепатобіліарної системи / Бабінець Л.С., Криськів О.І., Шайген О.Р., Хомин Г.О. // Гастроентерологія. – 2020. - № 2. – С. 84 – 87

2. Liliya S. Babinets. Specific aspects of clinical course in case of combination of chronic pancreatitis and concomitant viral hepatitis C / Liliya S. Babinets, Olena R. Shaihen, Halyna Ol. Homyn, Iryna M. Halabitska // Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 4 Scopus

3. Шайген О.Р. Етіологічне значення вірусу гепатиту С серед інших інфекційних чинників хронічного панкреатиту / Шайген О.Р., Бабінець Л.С. // Вісник клубу панкреатологів. - 2019. - № 1. - С. 41-45

4. Бабінець Л. С. Клінічні аспекти хронічного панкреатиту в поєднанні із вірусним гепатитом С / Бабінець Л.С., Шайген О.Р. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2019. - N 2. - С. 69-74

5. Бабінець Л.С. Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту в поєднанні з вірусним гепатитом С в амбулаторній практиці / Бабінець Л.С., Шайген О.Р., Хомин Г.О. // Гастроентерологія. - 2018. - Т. 52, № 2. - С. 88-92

6. Бабінець Л. С. Якість життя хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із вірусним гепатитом С / Бабінець Л. С., Шайген О. Р., Хомин Г. О. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - N 1. - С. 38-43

7. Бабінець Л. С. Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту в поєднанні з вірусним гепатитом С в амбулаторній практиці / Бабінець Л. С., Шайген О. Р., Хомин Г. О. // Гастроентерологія. - 2018. - № 2. - С. 50-54

8. Бабінець Л.С. Синдром ендогенної інтоксикації при хронічному панкреатиті та коморбідних станах / Бабінець Л.С., Сабат З.І., Шайген О.Р., Земляк О.С. // Ліки України плюс. - № 3 (32). – 2017. – С. 27 – 29

9. Шайген О. Інфекційні чинники у формуванні терапевтичної патології підшлункової залози / О.Р. Шайген, Л.С. Бабінець // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - №4(28). - С. 13-16

10. Бабінець Л. С. Особливості коморбідного перебігу хронічного панкреатиту та вірусного гепатиту С у загальноклінічній практиці / Бабінець Л. С., Шайген О. Р., Хомин Г. О. // Здоров’я України. - 2018. - № 5. - С. 35

11. Бабінець Л. С. Особливості коморбідного перебігу хронічного панкреатиту та вірусного гепатиту С у загальноклінічній практиці / Бабінець Л. С., Шайген О. Р., Хомин Г. О. // Здоров’я України. Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія. - 2018. - № 1. - С. 56

12. Бабінець Л. С. Корекція якості життя хворих хронічним панкреатитом у поєднанні із вірусним гепатитом C в амбулаторній практиці / Бабінець Л. С., Шайген О. Р., Хомин Г. О. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2018

13. Шайген О. Інфекційні чинники у формуванні патології підшлункової залози/ Л.С. Бабінець, О.Р. Шайген // Здоров`я України. – 2017. - №1 (398). – C. 22 -23

14. Шайген О. Роль інфекційних чинників у формуванні хронічного панкреатиту / Л. Бабінець, О. Шайген // Бібліотека сімейного лікаря. – 2016. - №6. – С. 11.

15. Шайген О. Сучасні аспекти лікування хронічного панкреатиту / О.Р. Шайген, З.І. Сабат, Л.С. Бабінець // Студентський науковий вісник . - 2015. – С. 62

16. Шайген О. Динаміка показників ендогенної інтоксикації при комплексній біорегуляційній терапії хронічних уражень панкреатогепатобіліарної системи / Шайген О. Р., Бабінець Л. С., Хомин Г. О. // Impact of modernity science and practice. – Edmonton, Canada. – 2020. – С. 645-647


Участь у наукових форумах, вебінарах,воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

1. ХХІV Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених 13-15 квітня 2020 р. - ТЕРНОПІЛЬ, online

2. Щорічна підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 7 червня 2018 року.

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Компетенції сімейного лікаря в питаннях реабілітації пацієнтів» 05-06 грудня 2019 року, м.Київ

4. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, профілактики та реабілітації в практиці сімейного лікаря» - 25-26 червня 2020 року - online

ХОМИН ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

У 2007 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: заочна .

Тема дисертаційної роботи: "Клініко-патоґенетичне обґрунтування оптимізації комплексного лікування хронічного панкреатиту у коморбідності з вірусним гепатитом С (раst treatment)"

Науковий керівник: професор Бабінець Л.С.

Публікації за темою дисертаційної роботи

1. Бабінець Л.С. Ефективність біорегуляційного підходу у комплексній корекції ендогенної інтоксикації при хронічних ураженнях панкреатогепатобіліарної системи / Бабінець Л.С., Криськів О.І., Шайген О.Р., Хомин Г.О. // Гастроентерологія. – 2020. - № 2. – С. 84-87

2. Babinets, L.S., Shaihen, O.R., Homyn, H.O., Halabitska, I.M. Specific aspects of clinical course in case of combination of chronic pancreatitis and concomitant viral hepatitis C // Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). – 2019. - №72(4). - Р.595-599. Scopus

3. Liliya S. Babinets. Specific aspects of clinical course in case of combination of chronic pancreatitis and concomitant viral hepatitis C / Liliya S. Babinets, Olena R. Shaihen, Halyna Ol. Homyn, Iryna M. Halabitska // Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 4 Scopus

4. Бабінець Л.С. Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту в поєднанні з вірусним гепатитом С в амбулаторній практиці / Бабінець Л.С., Шайген О.Р., Хомин Г.О. // Гастроентерологія. - 2018. - Т. 52, № 2. - С. 88-92

5. Бабінець Л. С. Якість життя хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із вірусним гепатитом С / Бабінець Л. С., Шайген О. Р., Хомин Г. О. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - N 1. - С. 38-43

6. Бабінець Л. С. Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту в поєднанні з вірусним гепатитом С в амбулаторній практиці / Бабінець Л. С., Шайген О. Р., Хомин Г. О. // Гастроентерологія. - 2018. - № 2. - С. 50-54

Участь у наукових форумах, вебінарах,воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

1. Щорічна підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 7 червня 2018 року.

2. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Компетенції сімейного лікаря в питаннях реабілітації пацієнтів» 05-06 грудня 2019 року, м.Київ

3. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, профілактики та реабілітації в практиці сімейного лікаря» - 25-26 червня 2020 року - online


САСИК ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА

У 2011 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2017 року по 31.08.2021 року.

Форма навчання: заочна .

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з цукровим діабетом з використанням медикаментозних засобів, східницьких мінеральних вод і рефлексотерапії »

Науковий керівник: професор Бабінець Л.С.

Публікації за темою дисертаційної роботи

1. Babinets L.S., Shevchenko N.A. , Sasyk H.N. Research of lipid exchange diffusion of medium-age patients with chronic pancreatitis with diabetes mellitus //Journal of Education, Health and Sport formerly journal of Health Sciences. – Vol 7 No 11 – 2017.

2. Бабінець Л.С, Редьква О.В., Сасик Г.М.. Ефективність рефлексотерапії у комплексній реабілітації хворих на цукровий діабет. – Сімейна медицина. - №6 (74), 2017.- С. 33-37.

3. Бабінець Л.С., Захарчук У.М. , Підручна С.Р. Патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту у коморбідності із цукровим діабетом (калікреїн-кініновий дисбаланс і ендотоксикоз). – Сімейна медицин. -№1 (75), 2018.- С. 91-94.

4. Бабінець Л.С., Шевченко Н.О. Дисліпідемія та чинники її прогресування при коморбідності хронічного панкреатиту і цукрвоого діабету / Л.С. Бабінець, Н.О. Шевченко, Г.М. Сасик, О.С. Земляк //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018. - № 1 (33). – С. 44-48.


Участь у наукових форумах, вебінарах,воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

1. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Компетенції сімейного лікаря в питаннях реабілітації пацієнтів» 05-06 грудня 2019 року, м.Київ

2. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, профілактики та реабілітації в практиці сімейного лікаря» - 25-26 червня 2020 року - online


ОНУФРИК ЗОРЕСЛАВА ЯРОСЛАВІВНА

У 2011 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: заочна .

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичі особливості впливу тютюнопаління при хронічному панкреатиті, шляхи оптимізації введення пацієнтів в амбулаторній практиці »

Науковий керівник: професор Бабінець Л.С.

Публікації за темою дисертаційної роботи

1. Бабінець Л. С. Клініко-патогенетичне обґрунтування впливу тютюнопаління на клінічний перебіг хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець, З.Я. Пінкевич // Здоров‘я України. – 2013. – № 4. – С. 46-48.

2. Onufryk Z., Babinets L., Drapak O. (2019) Сurrent approaches in the management of chronic pancreatitis and nicotine addiction: зб. матеріалів ХI міжнародної наукової конференції «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions» (м. Штутгарт, Німеччина, 20 грудня 2019 р. 441 с. С. 316-319).


Участь у наукових форумах, вебінарах,воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

1. ХХІV Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених 13-15 квітня 2020 р. - ТЕРНОПІЛЬ, online

2. Щорічна підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 7 червня 2018 року.

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Компетенції сімейного лікаря в питаннях реабілітації пацієнтів» 05-06 грудня 2019 року, м.Київ

4. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, профілактики та реабілітації в практиці сімейного лікаря» - 25-26 червня 2020 року - online

ЗЕМЛЯК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

У 2008 році закінчив Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2017 року по 31.08.2021 року.

Форма навчання: заочна .

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патоґенетичне обґрунтування формування ендотоксикозу та дисметаболічних порушень при хронічному панкреатиті у поєднанні з цукровим діабетом та їх комплексної корекції на етапі первинної медичної допомоги »

Науковий керівник: професор Бабінець Л.С.


Публікації за темою дисертаційної роботи

1. Babinets, L.S., Kytsai, K.Y., Kotsaba, Y.Y., Halabitska, I.M., Melnyk, N.A., Semenova, I.V., Zemlak, O.S. Improvement of the complex medical treatment for the patients wіth chronic biliary pancreatitis (2017) Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960) 70 (2), pp. 213-216.

2. Babinets L.S. Research of lipid exchange diffusion of medium-age patients with chronic pancreatitis with diabetes mellitus / L.S. Babinets, N.O. Shevchenko, H.N. Sasyk, O.S. Zemlyak // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences.-2017.-№11.-Vol.7.-309-318.

3. Л.С. Бабінець, У.М. Захарчук, С.Р. Підручна, Н.О. Шевченко, Г.М. Сасик, О.С. Земляк, Г.В. Адамів. Патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту у коморбідності із цукровим діабетом (калікреїн-кініновий дисбаланс і ендотоксикоз). – «Сімейна медицина», №1 (75), 2018.- С. 91-94.

4. Бабінець Л.С., Шевченко Н.О. Дисліпідемія та чинники її прогресування при коморбідності хронічного панкреатиту і цукрового діабету / Л.С. Бабінець, Н.О. Шевченко, Г.М. Сасик, О.С. Земляк /Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018. - № 1 (33). – С. 44-48.

5. Л. С. Бабінець, О. С. Земляк. Ендотоксикоз як чинник функціональної недостатності підшлункової залози при поєднанні хронічного панкреатиту і цукрового діабету 2 типу // Здоров’я нації УжНУ 2020 фахове видання у друці.


Участь у наукових форумах, вебінарах,воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

1. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Компетенції сімейного лікаря в питаннях реабілітації пацієнтів» 05-06 грудня 2019 року, м.Київ

2. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, профілактики та реабілітації в практиці сімейного лікаря» - 25-26 червня 2020 року - onlineСертифікати аспірантів-учасників наукових форумів