Вас вітає кафедра терапії та сімейної медицини !

Колектив кафедри (зліва направо) : доцент  С.С. Рябоконь, доцент Н.І.Корильчук, доцент  Н.Є.Боцюк , доцент В.М.Творко, професор Л.С.Бабінець, 

доцент Б.О.Мігенько, доцент О.Р.Ясній, доцент І.О.Боровик, асистент К.Ю.Кицай  (2023 рік) . 

Штат кафедри:   1 професор,  7 доценти,  3 асистенти,  1 лаборант

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

  На кафедрі навчаються студенти:

 за спеціальностями:

  за формою навчання: