Наукові публікації Банадиги Андрія Ігоровича

 1. Budniak, L., Slobodianiuk, L., Marchyshyn, S., Basaraba, R., Banadyga, A. (2021). The antibacterial and antifungal activities of the extract of Gentiana cruciata L. herb. Pharmacologyonline, 2, 188-197. (Scopus).

 2. Banadyga A. I., Banadyha N. V., Banadyga S. V. Early diagnosis and prevention of complications of acute pancreatitis. Journal of Education, Health and Sport. 2020. Vol. 10 (2). P. 74–78.

 3. Дзюбановський І.Я., Банадига А.І. Клінічний моніторинг перебігу і попередження ускладнень гострого панкреатиту .// Шпитальна хірургія.-2020.-№2.-С.15-20.

 4. Banadyga А.І. Early diagnosis of infected acute necrotising pancreatitis / А. I. Banadyga , I. Ya. Dzyubanovsky, OI Dzyubanovsky, O. Paslay, G. Lambert // Госпитальная хирургия. Журнал имени Л. Я. Ковальчука . - 2018. - № 4. - С. 36-40.

 5. Банадига А.І. Клініко-лабораторні, прогностичні критерії моніторингу перебігу гострого панкреатиту. // Шпитальна хірургія.-2018.-№1.-С. 23-28.

 6. Марценюк В.П., Банадига А.І. Граматика мови графічної візуалізації медичних даних в пакеті GGPLOT2 // Медична інформатика та інженерія. 2017, № 2

 7. Банадыга А.И. Динамика лабораторних показателей у больных на фоне острого панкреатита различной степени тяжести.//Материалы 70-й научной конференции студентов медиков с международным участием: “Актуальные проблемы современной медицинской науки”.-Самарканд.-2016.-С.10.

 8. Dzyubanovsky I.Ya., Banadyga А.I, Banadyha N.V. Diagnostic value of paraclinical markers in the early diagnosis of various forms of acute pancreatitis/ I.Ya Dzyubanovsky, //Journal of Public Health and Sports.-2016.-№.4.-P.63-70

 9. Дзюбановський І.Я., Банадига А.І. Діагностична і прогностична цінність прокальцитоніну і окремих загальноклінічних обстежень у ранній діагностиці інфікованого гострого некротичного панкреатиту // Шпитальна хірургія.-2015.-№4.-С.51-56

 10. Ярославіцька С.В., Банадига А.І., Ярославіцький Р.В. Лейоміома матки та репродуктивна система: сучасні принципи діагностики і лікування ( Огляд літератури) // Студентський науковий вісник.-2014.-№2.- С. 52-60.

 11. Банадига А.И. Клинические особенности течения различных форм панкреатита // Материалы XXI научно-практической конференции молодых ученых и студентов: «Актуальные проблемы медицины».- Урганч- 2014.- C. 92-93.

 12. Банадига А.І. Сучасні можливості хірургічного лікування ожиріння // Всеукраїнський медичний журнал «Хист».-2013.- №15.-C. 356.

 13. Банадига А.І. Еволюція та перспективи хірургічних методів лікування мор бідного ожиріння ( Огляд літератури) // Студентський науковий вісник.-2013.-№1.- С. 4-9.

 14. Банадига А.І. Шляхи досягнення контролю над перебігом бронхіальної астми у дітей //Український медичний альманах.-2012.- Tом15, №2(додаток).-C.82-83.

 15. Банадига Н.В., Дутчак О.М , Банадига А.І Функціональні порушення підшлункової залози у дітей на тлі патології травної системи //Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології.-2012.-№2.-C.14-17.

 16. Банадига Н.В., Дутчак О.М., Рогальський І.О., Банадига А.І., Яцків О.Н. Панкреатична недостатність у дітей з патологією травної системи // Современная педиатрия. – 2011. – № 3. – С. 115-118.

 17. Банадига Н.В., Рогальський І,О., Банадига А.І. Дисбаланс імунологічної рівноваги при бронхіальній астмі // Современная педиатрия.-2010.- № 4(32).- C. 208.

 18. Банадига Н.В., Дутчак О.М., Банадига А.І. Місце та значення імунологічних методів дослідження в діагностиці уражень підшлункової залози // Перинатологія і педіатрія.- 2009- № 3.-С. 123.

 19. Банадига Н.В., Рогальський І,О., Банадига А.І. Вплив супутньої патології на перебіг бронхіальної астми у дітей.//Астма та алергія.-2008.- №1-2.-C.65-66.