колектив резерв

Завідувач кафедри — доктор медичних наук, професор

Лілія Степанівна Бабінець

лікар-терапевт вищої категорії,

віце-президент ГО «Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області», член правління Всеукраїнської ГО «Українська асоціація сімейної медицини», віце-президент ГО «Український Клуб панкреатологів», член Європейського Клубу панкреатологів, член ГО «Асоціація нетрадиційної медицини та класичної акупунктури України», головний редактор фахового журналу «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», член редколегії журналу «Бібіліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри».

Електронна адреса: babinets@tdmu.edu.ua

Освіта:

У 1987 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». Первинну спеціалізацію (інтернатуру) з терапії пройшла на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні в 1987-1989 роках. З 1989 по 1991 рік – дільничний терапевт поліклінічного відділення Тернопільської міської клінічної лікарні №2. Після проходження навчання за спеціальністю «Рефлексотерапія» на кафедрі нейрохірургії та рефлексотерапії ФПО Львівського державного медичного інституту до 2000 року працювала лікарем-рефлексотерапевтом цієї ж лікарні.

З грудня 1998 року навчалась у заочній аспірантурі Тернопільської медичної академії імені І.Я. Горбачевського на кафедрі шпитальної терапії №2, де розпочала поглиблене вивчення патогенетичних аспектів первинного остеоартрозу і супутнього остеопорозу. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Мінеральна щільність кісткової тканини при первинному остеоартрозі: етіопатогенетичні аспекти, підходи до лікування» у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківської державної медичної академії МОЗ України і отримала звання кандидата медичних наук (ДК №008659).

У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні аспекти формування полінутрієнтної недостатності при хронічному панкреатиті, шляхи оптимізації профілактики та лікування» за спеціальністю гастроентерологія у спецраді Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України та ДУ «Інститут гастроентерології АМН України».

Наукова діяльність:

Науковий керівник 3 захищених кандидатських дисертацій; 5 кандидатських дисертацій, що виконуються; 10 захищених магістерських робіт за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»; член спецради Д 58.601.02 при ДВНЗ «ТДМУ імені І.Я. Горбачевського за шифром 14.01.02.

Наукові інтереси:

- вивчення трофологічних розладів і полінутрієнтної недостатності при хронічному

панкреатиті;

- клініко-патогенетичне обґрунтування клінічного перебігу коморбідних станів при хронічному панкреатиті (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, ХОЗЛ, дисбіоз товстого кишечника, аскаридоз, цукровий діабет та ін.);

- обґрунтування комплексних програм корекції полінутрієнтних змін при хронічному панкреатиті і комор бідних патологіях із включенням медикаментозних та не медикаментозних методии в лікуванні та реабілітації в практиці сімейного лікаря;

- вивчення ефективності рефлексотерапевтичних програм лікування при остеохондрозі хребта, хронічному панкреатиті, гіпертонічній хворобі, вегетативній дисфункції та ін. (акупунктура, багатоголчаста поверхнева різнометалева аплікація, антигомотоксична терапія, гомеосиніатрія та ін.);

- тютюнопаління при різних нозологіях та методи корекції.

Наукові публікації та рейтинги:

Автор 305 друкованих робіт, 10 патентів, 9 інформаційних листів, співавтор національного підручника «Загальні питання сімейної медицини» (гриф МОН України) 1 том укр., рос. мовами; посібника «Сімейна медицина» (гриф МОЗ України) 2005 р., перевидання 2014 р.; посібника «Невідкладні стани в клініці внутрішніх захворювань» укр. та рос. мовами (гриф МОЗ України); «Гастроентерологія: психосоматичні аспекти перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту в практиці інтерніста та сімейного лікаря» (гриф МОЗ України»; «Ведення фізіологічної вагітності» (гриф МОЗ України); «Проблеми остеопорозу»; автор методичних рекомендацій «Хронічний панкреатит: діагностика і лікування, алгоритми динамічного спостереження лікарем загальної практики-сімейної медицини на засадах доказової медицини» (гриф МОЗ України) та ін.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=MD26c0UAAAAJ&hl=en
https://ua.linkedin.com/in/liliia-babinets-813611113

Професор кафедри, доктор медичних наук

Євген Михайлович Стародуб

лікар-терапевт, гастроентеролог вищої категорії

Електронна адреса: starodub@tdmu.edu.ua

Освіта:

В 1961 році закінчив ТДМУ. У тому ж році з серпеня 1962 року працював рентгенологом у Скалатській райлікарні і за сумісництвом там же – терапевтом. З серпня 1962 року по серпень 1964 року працював штатним викладачем у Кременецькому медучилищі. З 01.09.1964 року по 01.09.1967 року навчався у аспірантурі по терапії ТДМУ. Написав кандидатську дисертацію, яку захистив у 1969 році і став працювати асистентом на кафедрі факультетської терапії. У 1980 році отримав звання доцента. У 1981 році перейшов доцентом на ФПО, який було відкрито у 1980 році, одночасно був призначений деканом цього факультету. З вересня 1988 року по січень 2010 року завідував кафедрою терапії на ФПО. У 1992 році захистив докторську дисертацію і в тому ж році – звання професора. З 02.01.2010 року був переведений професором на кафедру поліклінічної справи і сімейної медицини де працюю і до цього часу.

Наукова діяльність:

Підготував 10 кандидатів і 1 доктора медичних наук наук.

Наукові інтереси:

Гастроентерологія, спеціаліст-терапевт вищої категорії.

Консультую хворих у гастроентерологічному відділі і денному стаціонарі поліклініки, а також, згідно графіка, і у поліклініці.

Наукові публікації та рейтинги:

Співавтор однієї монографії, двох посібників та підручника «Сімейна медицина». Автор 300 наукових робіт, друкованих у медичних виданнях.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=KYpzvxsAAAAJ&hl=uk
https://ua.linkedin.com/in/євген-михайлович-стародуб-856614113

Доцент кафедри — кандидат медичних наук

Неоніла Іванівна Корильчук

ендокринолог, лікар-терапевт вищої категорії

Електронна адреса: korylchuk@tdmu.edu.ua

Освіта:

У 1995 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». Первинну спеціалізацію (інтернатуру) з терапії пройшла на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні в 1995 -1997 роках. З 1999 року працює на кафедрі «Поліклінічна справа», в 2001 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді (14.01.02 – внутрішні хвороби) Івано-Франківської державної медичної академії МОЗ України і отримала звання кандидата медичних наук.

Наукова діяльність:

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування використання фосамаксу для корекції остеодефіцитних станів у хворих на ревматоїдний артрит».

Працює над докторською дисертацією по аналізу, діагностиці та лікуванні пацієнтів з порушенням вуглеводного обміну, інсулінорезистентністю, лептинорезистентністю.

Наукові інтереси:

Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики захворювань ендокринної системи.

Наукові публікації та рейтинги:

Автор більше 100 друкованих робіт, співавтор посібника «Сімейна медицина» 2014 р., співавтор монографії «Проблеми остеопорозу»2002 р.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=DqpRW5IAAAAJ&hl=en
https://ua.linkedin.com/in/neonila-korylchuk-4a1616113

Доцент кафедри, завуч кафедри, кандидат медичних наук

Ірина Олегівна Боровик

лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії

Електронна адреса: borovic@tdmu.edu.ua

Освіта:

В 1995 році закінчила ТДМУ. З січня 1999 року старший лаборант, а з вересня 1999 року асистент кафедри поліклінічної справи. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Діагностика і лікування остеопенічного синдрому при виразковій хворобі та її ускладненнях» в 2004 році.

Наукова діяльність:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Діагностика і лікування остеопенічного синдрому при виразковій хворобі та її ускладненнях» 14.01.36 – гастроентерологія, захищена 11 листопада 2004 року на засіданні спеціалізованої вченої ради при Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України та Інституті гастроентерології АМН України

Наукові інтереси:

Вивчення особливостей стану мінеральної щільності кісткової тканини при захворюваннях органів травлення. Визначення факторів ризику розвитку остеопорозу. Розробка оптимальних профілактичних програм попередження розвитку остеопорозу при захворюваннях органів травлення. Патогенетичне обгрунтування й впровадження ефективних та безпечних комплексів лікування вторинного остеопорозу. Критерії оцінки якості життя хворих з гастроентерологічною патологією.

Вивчення питань коморбідності в практиці сімейного лікаря.

Вивчення основних стратегій впровадження сімейної медицини за кордоном. Особливості викладання дисципліни загальна практика-сімейна медицина та можливості оптимізації викладання сімейної медицини України.

Наукові публікації та рейтинги:

Співавтор посібника «Сімейна медицина». Автор 128 наукових робіт, друкованих у медичних виданнях.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Cao0XKMAAAAJ&hl=ru
https://ua.linkedin.com/in/iryna-borovik-726616113

Доцент кафедри — кандидат медичних наук

Наталія Євгенівна Боцюк

Лікар-педіатр першої квалафікаційної категорії,

лікар-алерголог другої квалафікаційної категорії

Електронна адреса: botcyk@tdmu.edu.ua

Освіта:

У 1987 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут.

З 1987р. по 1988 р. проходила інтернатуру з педіатрії на базі Кременецької ЦРЛ Тернопільської області.

З 1987 р. по 1995 р. працювала викладачем педіатрії у Кременецькому медичному училищі.

З 1995 р. по 1996р. навчання в магістратурі, а з 1996 – в аспірантурі при Тернопільському державному медичному інституті. Впродовж цього періоду пройшла спеціалізацію з функціональної діагностики, стажування з ендоскопії та ультразвукової діагностики. В подальшому пройшла спеціалізацію в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України за фахом «Алергологія» та підвищення кваліфікації за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» українського тренінгового центру сімейної медицини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина».

Наукова діяльність:

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетична оцінка кровоплину слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки та удосконалення комплексного лікування дітей з хронічними гастродуоденітами».

Наукові інтереси:

Дитяча гастроентерологія. Алергологія.

Вивчення особливостей стану алергічної патології при захворюваннях органів травлення. Розробка оптимальних програм визначення факторів ризику розвитку алергії тапрофілактики для сімейного лікаря.

Вивчення питань коморбідності в практиці сімейного лікаря.

Вивчення основних стратегій впровадження сімейної медицини за кордоном. Особливості викладання дисципліни загальна практика-сімейна медицина та можливості оптимізації викладання сімейної медицини України.

Наукові публікації та рейтинги:

Співавтор посібника «Сімейна медицина». Автор 97 наукових робіт, друкованих у медичних виданнях.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4Klk90cAAAAJ&hl=uk
https://ua.linkedin.com/in/natalia-botcyk-577899113

Доцент кафедри, кандидат медичних наук

Вадим Михайлович Творко

лікар-терапевт, кардіолог вищої кваліфікаційної категорії.

Електронна адреса: tvorko@tdmu.edu.ua

Освіта:

У 1993 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут. З 1993р. по 1995р. проходив інтернатуру на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні.З 1995р. по 2003 рік працював лікарем-кардіологом-реаніматологом БРІТ кардіологічного відділу Тернопільської міської комунальної лікарні №2

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 2002 р. Дисертацію захистив 17 січня 2002 року у спеціалізованій вченій раді Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського, номер диплома ДК № 014343.

09.02.2002 р. – 15.01.2008 р. – асистент кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;

16.01.2008 р. – 18.01.2011 р. – асистент кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;

19.01.2011 р. – по теперішній час – доцент кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики - сімейної медицини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України..

Являється керівником навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги, які розташовані в с. Зарубинці Збаразького району, с. Гнилиці Підволочиського району, с. Говилів Теребовлянського району, с. Увисла та с. Кокощинці Гусятинського району.

Наукові інтереси:

стосуються терапевтичних дисциплін: кардіологія, сімейна медицина

Наукові публікації та рейтинги:

Автор 65 наукових робіт, співавтор посібника під грифом МОЗ України «Сімейна медицина».

https://scholar.google.com.ua/citations?user=RtZce6sAAAAJ&hl=uk
https://ua.linkedin.com/in/vadim-tvorko-4a096964

Доцент кафедри — кандидат медичних наук

Олександр Олександрович Воронцов

лікар-акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії.

Електронна адреса: vorontsov@tdmu.edu.ua

Освіта:

Закінчив Тернопільський медичний інститут у 1973 році.

У 1996 році отримав вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності акушерство та гінекологія. Переатестацію з підтвердженням вищої категорії проходив у 2001, 2006 та 2011 роках. У 2013 році проходив підвищення кваліфікації УТЦСМ Національного медичного університету імені О.О. Богомольця із Загальної практики-сімейної медицини.

Наукова діяльність:

Вчений ступінь кандидата медичних наук отримав в 1983 році, коли закінчив заочну аспірантуру на кафедрі акушерства та гінекології Чернівецького медичного інституту і захистив кандидатську дисертацію.

Наукові інтереси:

Дослідження можливості удосконалення амбулаторної медичної допомоги вагітним жінкам на етапі допологового спостереження лікарями жіночої консультації в частині повноважень, що делеговано лікарям широкого профіля/сімейним лікарям.

Вивчення факторів особистісної реакції вагітних щодо запровадження «партнерських» пологів та можливостей її корекції за рахунок занять з жінками на допологовому етапі.

Вивчення особливостей використання «Школи відповідального батьківства» в питаннях реалізації сучасних принципів грудного вигодовування з метою попередження проблем з лактацією після завершення вагітності.

Наукові публікації та рейтинги:

Приклад публікацій, що відображують наукові інтереси:

1. Харчування вагітних як фактор ризику та медико-соціальна проблема / Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.-2006.-№ 1- С.38-42.

2. Допологова підготовка вагітних в умовах школи відповідального батьківства міської жіночої консультації / Актуальні питання медицини. Матеріали наук-практ конф., присвяченій 30-літтю ФПО. 29-30 жовтня 2009 року. Тернопіль.Укрмедкнига.-2009.-С.156-158

3. Грудне вигодовування в програмі школи відповідального батьківства / Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. –2009. – №3. –С. 54-56.

4. Роль школи відповідального батьківства в до пологовій підготовці вагітних за програмою «Партнерські пологи»

5. Акушерсько-гінекологічний розділ підручника «Сімейна медицина» за редакцією професорів Л.І. Бабинець, В.Б. Гощинського та Є.М. Стародуба (2015р.).

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jnB40dMAAAAJ&hl=uk
https://ua.linkedin.com/in/alexander-vorontsov-abb611113

Доцент кафедри, кандидат медичних наук

Богдан Орестович Мігенько,

лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії

Електронна адреса: migenko@tdmu.edu.ua

Освіта:

Закінчив медичний факультет Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського у 2001р. Після проходження інтернатури (2003р.) отримав кваліфікацію лікаря-хірурга. З 2002р. по 2003р. працював ургентним хірургом Теребовлянської ЦРЛ. З 2003р. по 2005р. – навчався в клінічній ординатурі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» за спеціальністю «Хірургія». З жовтня 2005 року по грудень 2008 року – старший лаборант кафедри хірургії ФПО ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». На посаді асистента кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики сімейної медицини з 02.01.2009 року

Наукова діяльність:

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Синдром поліорганної недостатності та його корекція у хворих з гострим поширеним перитонітом». Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.601.01 у Державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Наукові інтереси:

Основні напрями наукової і практичної діяльності стосуються розробки нових методів діагностики, лікування хворих з хірургічною гастроентерологією та вивиченню ролі малоінвазивних втручань у невідкладній хірургії органів черевної порожнини.

Наукові публікації та рейтинги:

Всього друкованих робіт – 76, за останні 5 років – 42, з них в закордонних виданнях – 5; патенти на корисну модель – 4; публікація в матеріалах з’їзду хірургів України – 1; автор розділу «Урологія» в навчальному посібнику «Сімейна медицина».

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5i0fBpUAAAAJ&hl=uk
https://ua.linkedin.com/in/bogdan-migenko-922608113

Доцент кафедри — кандидат медичних наук

Оксана Романівна Ясній

лікар-педіатр, вищої кваліфікаційної категорії

Електронна адреса: yasniy@tdmu.edu.ua

Освіта:

В 1984 році закінчила педіатричний факультет Мінського медичного інституту, з 2001 року асистент кафедри поліклінічної справи. З 2007 року працюю на посаді доцента кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини.

Наукова діяльність:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Стан кісткової тканини у дітей хворих на хронічний гастродуоденіт», захищена 03 травня 2001 року на засіданні спеціалізованої вченої ради при Київському національному університеті імені О.О. Богомольця.

Наукові інтереси:

Визначення особливостей стану мінеральної щільності кісткової тканини у дітей при захворюваннях гепатобіліарної системи та хронічного гастродуоденіту. Розробка оптимальний профілактичних програм та лікування дефіциту кальцію та зниження мінеральної щільності кісткової тканини у дітей. Вивчення основних стратегій впровадження сімейної медицини за кордоном. Особливості викладання дисципліни загальна практика-сімейна медицина та можливості оптимізації викладання сімейної медицини України.

Наукові публікації та рейтинги:

Співавтор посібника «Сімейна медицина». Автор 75 наукових робіт.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=07CqiJsAAAAJ&hl=uk
https://ua.linkedin.com/in/oksana-yasniy-7a7609113

Асистент кафедри , кандидат медичних наук

Світлана Степанівна Рябоконь,

лікар-терапевт першої кваліфікаційної категорії

Електронна адреса: ryabokon@tdmu.edu.ua

Освіта:

В1998 році закінчила медичний факультет Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю «лікувальна справа».

З 1998 по 1999 роки проходила інтернатуру на базі Тернопільської міської клінічної лікарні №2, після закінчення якої, присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «терапія».

З грудня 1999 по листопад 2002 року аспірант кафедри медичної хімії. З грудня 2002 по січень 2003 років асистент кафедри медичної хімії. З лютого 2003 до цього часу асистент кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини з курсом медичних апаратів і систем Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, в червні 2012 року кафедру перейменовано – кафедра первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини.

Наукова діяльність:

В лютому 2003 року захистила кандидатську дисертацію на тему „Роль порушень детоксикуючої системи та ендогенної інтоксикації в патогенезі експериментального гепатиту, викликаного поєднаною дією натрію нітриту та тетрахлоретану, та їх корекція”, в спеціалізованій вченій раді Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського МОЗ України зі спеціальності «патологічна фізіологія» , в червні 2003 року присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук (номер диплома ДК № 019302 від 11 червня 2003 року).

Наукові інтереси:

Сучасні методи діагностики і лікування захворювань дихальної системи .

Наукові публікації та рейтинги:

Є автором і співавтором понад 60 наукових та навчально-методичних друкованих праць, 35 з яких за останні 5 років.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=MgAJk5gAAAAJ&hl=uk
https://ua.linkedin.com/in/svitlana-ryabokon-57a229113
orcid.org/0000-0002-4413-0582

Нова версія

Лілія Степанівна Бабінець

Посада – завідувач кафедри

Науковий ступінь – д-р. мед. наук

Вчене звання – професор

Е-mail – babinets@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Євген Михайлович Стародуб

Посада – професор кафедри

Науковий ступінь – д-р. мед. наук

Вчене звання – професор

Е-mail – starodub@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Неоніла Іванівна Корильчук

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail – korylchuk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Ірина Олегівна Боровик

Посада – завуч кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail – borovic@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Наталія Євгенівна Боцюк

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail – botcyk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Вадим Михайлович Творко

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail – tvorko@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Олександр Олександрович Воронцов

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail – vorontsov@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Богдан Орестович Мігенько

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail – migenko@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Оксана Романівна Ясній

Посада – доцент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Вчене звання – доцент

Е-mail – yasniy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Світлана Степанівна Рябоконь

Посада – асистент кафедри

Науковий ступінь – канд. мед. наук

Вчене звання

Е-mail ryabokon@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації