Наукові публікації Вадим Михайлович Творко

1.               Морфофункціональні особливості міокарда при загальному обезводненні організму та адаптації / В.М. Творко // Вісник наукових досліджень. – 1997. - № 2 – 3. с. 21 – 23.

2.               Содержание макро - и микроэлементов в миокарде при общей дегидратации организма Творко В.М., Белозецкая – Смиян С. И., Журавлев Е. В. // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 1998. - № 2. 1. с. 244 – 245.

3.               Морфофункціональні зміни в міокарді та щитовидній залозі під впливом дегідратації у тварин, адаптованих до зневоднення організму / Боднар Я.Я.Творко В. М., Мельник П.    Левандовська Н.М. // Український медичний альманах. – 1998.   - № 2. с. 27.

4.               Закономірності морфогенезу деяких внутрішніх органів при ексікозі, адаптації до нього та в залежності від вегетативного статусу організму / Творко В.М., Сморщок О. С., Волошин В. Д., Левандовська Н.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Мат. наук. конф. – Тернопіль: “Медична академія” – 1997.  – В. 2, ч. 2. – с. 578 – 582.

5.               Changes of myocardium structure during organism dehydration and during readaptive period/ Yaroslav FedonyukVadym Tvorko/ Pavlo Melnik, Mykola Mykula // Folia morphologica –  Poland, 1999. – Vol. 58, N 1. – P. 57.

6.                Структурно- функціональні зміни в міокарді адаптованого до дегідратації організму / Боднар Я. Я., Федонюк Я. І., Творко В.М., Мельник П.І. та інші // Український медичний альманах. –2000.   - № 1.с. 7-8.

7.                Патогенез водно-електролітної міокардіопатії при зневоденні організму / Боднар Я. Я., Федонюк Я. І., Творко В.М., Мельник П. І., Боднар Л. П. // Український    медичний альманах. –2000.   - № 3. – С. 24-27.

8.               Морфо-функціональні особливості міокарда щурів у реабілітаційному періоді після перенесеного сублетального зневоднення / Творко В.М. // Вісник наукових досліджень. –2000. -№4. – С. 104 – 106.

9.                Ефективність препарату «Кальцій D3 Нікомед» в лікуванні остеопатичного синдрому у хворих, прооперованих з приводу виразкової хвороби. / Гощинський В. Б., Боровик І. О., Творко В. М., Рябоконь-Гранківська С. С. // Вісник наукових досліджень» - 2004, № 2, - с. 37-40.

10.            Структурна характеристика серця дорослих і старих тварин у різні терміни розвитку адреналінової міокардіодистрофії. / Мисула І. Р., Сусла О.Б., Творко В.М. // Вісник наукових досліджень», 2004, № 3, с. 29-33.

11.            Деякі аспекти імунореабілітації  в практиці сімейного лікаря. / Н.Є. Боцюк, Н.І. Корильчук, В.М. Творко, О.Р. Ясній та інші / Вісник наукових досліджень», 2007, №4, с. 30-32.

12.            Сумісне використання гомеопатії і рефлексотерапії в комплексному лікуванні не госпітальної пневмонії в амбулаторній практиці /  Бабінець Л.С., Криськів О. І., Чорна А. С., Творко В.М. та інші // Вісник наукових досліджень, 2008, № 3, с. 11-13.

13.            Класична акупунктура та цзю-терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з артеріальною гіпертонією. // Бабінець Л.С., Пінкевич О.Я., Боцюк Н.Є., Криськів О.І., Творко В.М. // Вісник наукових досліджень, 2009, № 2, с. 9-11.

14.            Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії  та інсулорезистентності у молодих           жінок з ожирінням. / Корильчук Н. І., Корильчук Т. Б., Творко В.М., Боровик І.О. та інші // Вісник наукових досліджень, 2009, № 4, с. 66-67.

15.            Ефективність денного стаціонару загального профілю як структурного підрозділу поліклініки. / Л.С. Бабінець, М.Г. Ляпко Л.С., Г.П. Ялинська, В.М. Творко // Вісник наукових досліджень», 2010, № 1, с. 35-38.

16.            Оцінка ефективності застосування поверхневої багатоголчастої різнометалевої аплікації при травматичній хворобі спинного мозку в поєднанні з поперековим остеохондрозом. / Ляпко М.Г., Бабінець Л.С., Надкевич А.Л., Творко В.М. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Київ, 2011.-С.311-317.

17.            Супутнє хронічне обструктивне захворювання легень як пре диктор ускладнення  клінічного перебігу та зниження якості життя при хронічному панкреатиті. / Л.С. Бабінець, О.С. Квасніцька, О.І. Криськів, Ю.М. Герасимець, В.М. Творко // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актальні питання пульмонології:обмін досвідом та перспективи розвитку» (8-9 вересня 2011 року, (м.Чернівці), Буковинський медичний вісник. 2011, т 15, № 3, с.153-156. //

18.            Оцінка ефективності навчально-практичних центрів ПМСД у сільській місцевості  Тернопілля у підготовці сімейних лікарів. / Л.Я. Ковальчук, В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, В.М. Творко  та інші // Сімейна медицина. 2011, № 4, с.67-69.

19.            Впровадження елементів доказовості у викладання основ сімейної медицини на до  дипломному рівні – вимога часу. / В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, В.М. Творко та інші // Медична освіта. – 2005. - №4. – С. 23-27.

20.            Науково-доказова медицина – основна стратегія підготовки сімейного лікаря на медичному факультеті. / В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, В.М. Творко та інші // Матеріали науково-практичної конференції “Доказова медицина та удосконалення охорони здоров¢я України. 10-11.04.2008. – Тернопіль, Медична освіта. – 2008. - №3. – С. 31-34.

21.            Деонтологічні аспекти практичної роботи лікарів-інтернів та субординаторів   терапевтичного профілю./М.В. Гребеник, О.І. Криськів, Л.С. Бабінець, В.М. Творко //             Медична освіта», 2010, №4, 33-35.

22.            Шляхи оптимізації комплексного лікування хронічного панкреатиту. / Бабінець Л. С., Мігенько Л.М., Творко В.М. /  «Вісник наукових досліджень», 2012, №1,с. 39-41.

23.            Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету. / Л.С. Бабинец, І.І. Медвідь, В.М. Творко та інші // «Сімейна медицина», 2013,№4(48), с. 28-30.

24.            Аналіз результатів обстеження пацієнтів з гіпертензією на основі кореляційних показників та багатопараметричної нейромережевої кластеризації з метою оптимізації             прогнозування перебігу захворювання на первинному рівні. / В.П. Марценюк, П.Р.             Сельський, В.М. Творко // «Медична інформатика та інженерія», 2013, № 2, с. 55-60.

25.            Ліпідні та трофологічні порушення при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця. / Н.А. Мельник, Л.С. Бабінець, В.М. Творко та інші // «Здобутки клінічної і експериментальної медицини»,1(20)/2014, с. 163-164.

26.            Досвід впровадження сімейної медицини в Угорщині. / Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, В.М. Творко та інші // ХV конгрес СФУЛТ, м.Чернівці,16-18 жовтня 2014 року, матеріали, Українськи медичні вісті, том 11, с. 22.    

27.            Шляхи підвищення мотивації до професійного росту у лікарів загальної практики-сімейної медицини. / М.В. Гребеник, С.С. Шостак, Я.М. Кицак, В.М. Творко // «Сімейна медицина», 2014р., № 5, с. 149-151.

28.            Сімейна медицина на Тернопільщині: успіхи, проблеми, шляхи вирішення. / Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Творко В.М.та інші. // «Семейная» медицина», 2014р., №6 (56), с. 29-31.

29.            Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з  акцентом на первинну ланку. / Бабінець Л. С.,Мігенько Л.М.,  Творко В.М. та інші // «Семейная медицина»,3 (59)/2015,с.28-30.

30.            Складові якісної інтернатури з фаху «Внутрішні хвороби». / Криськів О.І., Лазарчук  Т.В., Творко В.М. та інші // «Медична освіта», № 3, 2015 р., с. 36-38.

31.            Необхідність оновлення навчальної програми додипломної медичної освіти у зв’зку з  приоритетністю загальної практики-сімейної медицини. / Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Творко В.М. та інші // «Семейная медицина», 4 (66)/2016,с.109-110.

32.            Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання. / Бабінець Л. С., Мігенько Л.М., Творко В.М. та інші // «Медична освіта», № 4(76), 2017 р., с.5-8.

Comments