Наукові публікації Вадим Михайлович Творко

  

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

№№

пп

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Морфофункціональні особливості м’яза серця при дегідратації організму

 

друк.

Вестник проблем биологии и медицины.  1997. - № 8. – С. 138 – 143.

6

Мельник П. І.

2

Морфофункціональні особливості міокарда при загальному обезводненні організму та адаптації

друк.

Вісник наукових досліджень. – 1997. - № 2 – 3. – С. 21 – 23.

(фахове видання)

3

 

3

Содержание  макро- и микроэлементов в миокарде при общей дегидратации организма

друк.

Вісник Вінницького державного медичного університету. – 1998. - № 2. 1. – С. 244 – 245.

(фахове видання)

 

2

Белозецкая – Смиян С. И. Журавлев Е. В.

4

Морфофункціональні зміни в міокарді та щитовидній залозі під впливом дегідратації у тварин, адаптованих до зневоднення організму

 

друк.

Український медичний альманах. – 1998.   - № 2. – С. 27.

 (фахове видання)

 

 

1

Боднар Я.Я. ,

Мельник П. І., Левандовська Н. М. та інші, всього 4 особи

5

 

 

 

 

 

 

Зміни структури міокарда при загальному зневодненні організму 

друк.

Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання Щорічник. – Київ, 1997. – В. 1, ч. 1. – С. 467 – 468.

2

 

-

 

 

 

 

 

 

6

Зміни макро- і мікроелементів у серцевому м‘язі при загальній  дегідратації різних ступенів

друк.

 Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання /  Щорічник. – Київ, 1997. – В. 1, ч. 2. – С. 465 – 466.

 

2

 

7

Мікроскопічні зміни в серцевому м‘язі при загальній дегідратації різних ступенів

друк.

Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання /  Щорічник. – Київ, 1997. – В. 1, ч. 1. – С. 68 – 69.

 

2

Боднар Я. Я. , Федонюк Я. І. ,

Волков К. С.

8

Характеристика мікроциркуляторного русла м‘яза серця при загальній та клітинній дегідратації легкого ступення

друк.

Наукові записки з питань медицини, біології, хімії та сучасних технологій навчання /  Щорічник. – Київ, 1997. – В. 1, ч. 1. – С. 70 – 71.

 

2

   Федонюк Я. І., Мельник П. І.,  Федонюк Л. Я., та інші, всього 3 особи

9

Закономірності морфогенезу деяких внутрішніх органів при ексікозі, адаптації до нього та в залежності від вегетативного статусу організму

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Мат. наук. конф. – Тернопіль: “Медична академія” . – 1997.  – В.  2, ч. 2. – С. 578 – 582.

(фахове видання)

 

5

Сморщок О. С., Волошин В. Д., Левандовська Н.М. та інші, всього 5 осіб

10

Закономерности адаптации и морфофункциональных изменений в миокарде при дегидратации организма

 

друк.

Сборник научных материалов I международ- ного конгресса. – Ереван, 1998. – С. 86 – 87.

2

П. Мельник,

Н. Климнюк,

Я. Федонюк  та

 інші, всього 2 особи

11

Electrolytes and microelements state in myocardium in general dehydration //

друк.

I st Internacional Medical Congress of    Students and Young Scientists. Тези  доп. – Тернопіль, 1997. – С. 129.

1

-

12

 

 

 

 

 

Особливості будови серцевого м‘язу при загальній дегідратації

друк.

1 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. Тези доп. – Тернопіль,1997. – С. 355.

 

1

Тетяна Барвінська,

  Лариса Федонюк,

 Наталя Тупол

13

 

 

 

 

 

Change in the cardiac muscle due to general, cellular, extracellular systemic dehydration

друк.

XIVth International Symposium on Morphological Sciences /Abstracts. – Beijing, China. – 1997. – P. 522.

1

Fedonyuk Y.,

Melnik P.,

 Voloshin V., та

 інші, всього 3 особи

14

Структурные изменения миокарда при адаптации организма к обезвоживанию

друк.

Закономерности морфогенеза и регуляции тканевых процесов в нормальных, экспериментальных и патологических условиях / Всероссийская научная конференция. – Тюмень, 1998. – С. 115.

 

1

Я. И. Федонюк,

П. И. Мельник,

В. Д. Волошин, та

 інші, всього 2 особи

15

Regularities of structural organization  in the miocardium due to dehydration in animals adapted to dehydration

друк.

The Eleventh European Anatomical Congress / Abstracts  Book. – Romania, Timisoara, 1998. - P. 157 – 158.

2

P. Melnik,

Y. Fedonyuk,

 V. Yanushevsky     та

 інші, всього 4 особи

16

Changes of myocardium structure during organism dehydration and during readaptive period

друк.

Folia morphologica. – Poland, 1999. – Vol. 58, N 1. – P. 57.

 

1

Yaroslav Fedonyuk,

 Pavlo Melnik,

Mykola Mykula.

17.

Regularities of the Structural Changes in the  Myocardium, Liver and Thyroid Due to Dehydratijn in Animal Adapted to  Dehydration

друк.

The 2th Asian Pacific International Congress of Anatomists / Abstracts. – Beijing, China, 1999. – P. 89.

 

1

N. M. Levandovska, Y. I. Fedonyuk,

V. V. Dury,

 N. Y. Klymnyuk

18

Структурно- функціональні зміни в міокарді адаптованого до дегідратації організму

друк.

Український медичний альманах. –2000.   - № 1. – С. 7-8.

(фахове видання)

 

2

Боднар Я. Я.,

Федонюк Я. І.,

 Мельник П. І., та інші, всього 2 особи

19

Морфофункциональные изменения в миокарде сердца при обезвоживании организма

друк.

Функциональная морфология и клиническая медицина. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 61.

1

П. И. Мельник,

Я. Я. Боднар,

 Я. И. Федонюк

20

Реакция эндокринной системы сердца на дегидратацию организма

друк.

Функциональная морфология и клиническая медицина. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 93.

 

1

Я. И. Федонюк,

Я. Я. Боднар,

П. И. Мельник

21

Патогенез водно-електролітної міокардіОпатії при зневоденні організму

друк.

Український медичний альманах. –2000.   - № 3. – С. 24-27.

(фахове видання)

 

4

Боднар Я. Я.,

 Федонюк Я. І.,

 Мельник П. І.,

Боднар Л. П.

22

Морфо-функціональні особливості міокарда щурів у реабілітаційному періоді після перенесеного сублетального зневоднення

друк.

Вісник наукових досліджень. –2000. - №4. – С. 104 – 106.

(фахове видання)

 

3

 

 

23

 

 

 


Деякі аспекти впливу операцій на шлунку та дванадцятипалій кишці на стан кісткової тканини

 

 

 

 

друк.

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали XLVI підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – 2003. – № 1. – С. 102-103.

2

 

 

 

 

 

 

 

Гощинський В.Б., Корніцька-Боровик І.О., та інші, всього 5 осіб

 

 

24

Вплив метало комплексу гістидинату  міді на деякі показники ендогенної інтоксикації у щурів різного віку із нітритним токсикозом.

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль – 2004 р.

 

 

Рябоконь-Гранківська С. С.,

 Боровик І. О.,

Михалків М. М.,

Кубій Р. М.

25

Остеопороз як віддалені післяопераційні ускладнення резекції кишечника у людей похилого віку – новий підхід до реабілітації.

друк.

«Актуальні питання геріартричної хірургії» - Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль – 2004 р. с. 78-81.

4

Гощинський В. Б., Бойчук М. В.

26

 

Ефективність препарату «Кальцій D3 Нікомед» в лікуванні остеопатичного синдрому у хворих, прооперованих з приводу виразкової хвороби.

друк.

Вісник наукових досліджень» - 2004, № 2, - с. 37-40.

  (фахове видання)

4

Гощинський В. Б., Боровик І. О.,

Рябоконь-Гранківська С. С.

27

Структурна характеристика серця дорослих і старих тварин у різні терміни розвитку адреналінової міокардіодистрофії.

друк.

Вісник наукових досліджень», 2004, № 3, с. 29-33.

  (фахове видання)

5

Мисула І. Р.,

Сусла О. Б.

28

Використання акупунктурного введення препаратів Momordica compositum і Coenzyme compositum в комплексному лікуванні хронічного  панкреатиту

друк.

Матеріали підсумкової наук. конф. Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль. – 2005. – Вип. 3(2). – С. 103-105.

 

3

 

Бабінець Л.С.,

Криськів О.І.

29

Деякі аспекти імунореабілітації  в практиці сімейного лікаря

друк.

Вісник наукових досліджень», 2007, № 4, с. 30-32.

(фахове видання)

 

3

Н.Є. Боцюк,

Н.І. Корильчук,

О.Р. Ясній, та інші, всього 3 особи

30

Фактори ризику остеодефіцитних станів при патології верхнього відділу травної системи.

друк.

Матеріали науково-практичного симпозіуму «Новітні перспективні технології діагностики та контролю лікування захворювань органів травлення»-Biomedical and Biosocial Anthropology,  2007, № 8, с. 159.

1

Зоря А.В.,

Боровик І.О.,

 Бутвин С.М.,

Рябоконь С.С.

31

1.    Альтернативні методи лікування негоспітальної пневмонії в амбулаторній практиці

 

друк.

Мат-ли міжобл. наук.-практ. конфер. «Нові підходи в лікуванні хвороб органів дихання». – Тернопіль, 2008. - С. 9-10.

2

Бабінець Л. С., Криськів О.І.

32

Сумісне використання гомеопатії і рефлексотерапії в комплексному лікуванні не госпітальної пневмонії в амбулаторній практиці

друк.

Вісник наукових досліджень, 2008, № 3, с. 11-13.

 (фахове видання)

3

Бабінець Л.С.,

Криськів О. І. ,

Чорна А. С. та інші, всього 2 особи

33

2.    Прогнозування остеодефіциту при хронічному панкреатиті

3.      

друк.

4.     Матеріали підсумк. наук.-практ. конфер. «Здобутки клін. і експерим. мед-ни». – Тернопіль, 2008. - С. 39-40.

(фахове видання)

1

Бабінець Л. С.,

Криськів О.І.,

Боцюк Н.Є.,.

34

Класична акупунктура та цзю-терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з артеріальною гіпертонією.

друк.

Вісник наукових досліджень, 2009, № 2, с. 9-11.

 (фахове видання)

3

Бабінець Л.С.,  Пінкевич О.Я., Криськів О.І.,

 Боцюк Н.Є.

35

 

 

 

 

 

 

Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії  та інсулорезистентності у молодих жінок з ожирінням

 

друк.

Вісник наукових досліджень, 2009, № 4, с. 66-67.

(фахове видання)

 

2

Корильчук Н. І., Корильчук Т. Б., Боровик І. О. та інші, всього 3 особи

36

Трофологічні порушення і ліпідний статус хворих на хронічний панкреатит

друк.

Матеріали науково-практичної конференції, присвяченій 30-літтю факультету післядипломної освіти «Актуальні питання медицини». 29-30.10.2009. Тернопіль: ”Укрмедкнига”, 2009. – С. 69-70.

 

2

Бабінець Л. С.,

Криськів О.І., Квасніцька О.С. та інші, всього 2 особи

37

Ефективність денного стаціонару загального профілю як структурного підрозділу  поліклініки.

друк.

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України». 2010, №1, с. 44-48.

 (фахове видання)

 

5

Бабінець Л. С.,

 Кміта В. В.,

Ялинська Г. П. та інші, всього 6 осіб

38

 Застосування поверхневої багато голчастої різнометалевої аплікації в комплексному лікуванні захворювань внутрішніх органів

друк.

Вісник наукових досліджень», 2010, № 1, с. 35-38.

(фахове видання)

 

4

М.Г. Ляпко,

 Г.П. Ялинська, та інші, всього 6 осіб

39

5.               Дисліпідемія у клініці хронічного панкреатиту та програми її контролю

6.      

друк.

7.     Матеріали конфер. «Здобутки клін. та експерим. медицини». – Тернопіль, 2010. – С. 10-11.

(фахове видання)

8.      

2

Бабінець Л. С.,

 Мігенько Л.М.,

Проць О.С.

40

Оцінка ефективності застосування поверхневої багатоголчастої різнометалевої аплікації при травматичній хворобі спинного мозку в поєднанні з поперековим остеохондрозом

друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Київ, 2011.-С.311-317.

(фахове видання)

 

7

Ляпко М.Г.,

 Бабінець Л.С.,

Надкевич А.Л.

41

Супутнє хронічне обструктивне захворювання легень як пре диктор ускладнення клінічного перебігу та зниження якості життя при хронічному панкреатиті

друк

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актальні питання пульмонології: обмін досвідом та перспективи розвитку» (8-9 вересня 2011 року, м.Чернівці).

Буковинський медичний вісник. 2011, т 15, № 3, с.153-156.

(фахове видання)

 

4

Л.С. Бабінець,

 О.С. Квасніцька,

О.І. Криськів,

 Ю.М. Герасимець

42

Оцінка ефективності навчально-практичних центрів ПМСД у сільській місцевості Тернопілля у підготовці сімейних лікарів

друк

Сімейна медицина. 2011, № 4, с.67-69.

(фахове видання)

 

3

Л.Я. Ковальчук, В.Б.Гощинськи

й, Л.С. Бабінець та інші, всього 3 особи

43

Рефлексотерапія в комплексному лікуванні артеріальної гіпертензії в амбулаторній практиці

друк.

Матеріали конфер. «Здобутки клін. та експерим. медицини». – Тернопіль, 2011. – С. 10-11.

(фахове видання)

2

Бабінець Л. С.,

Пінкевич О.Я.,

 Яковлєва У.М.

44

Обгрунтування застосування донатора оксиду азоту L-аргініну в комплексному лікуванні  хронічного панкреатиту

друк.

Матеріали конфер. «Здобутки і перспективи внутрішньої патології». – Тернопіль, 2011. – С. 8-10.

 

 

3

Бабінець Л. С.,

Мігенько Л.М.,

45

Досвід організації навчально-практичного Центру сімейної медицини як бази вищого медичного закладу

друк.

Бібліотека сімейного лікаря. – 2011. - №3 (30).- С. 3-6

4

Бабінець Л. С.,

Швед М.І.,

Герасимець Ю.М.,

46

Впровадження елементів доказовості у викладання основ сімейної медицини на до дипломному рівні – вимога часу

друк.

Медична освіта. – 2005. - №4. – С. 23-27.

(фахове видання)

          5

В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець,

 Н.Є. Боцюк, та інші, всього 4 осіб

47

Науково-доказова медицина – основна стратегія підготовки сімейного лікаря на медичному факультеті

друк.

Матеріали науково-практичної конференції “Доказова медицина та удосконалення охорони здоров¢я України. 10-11.04.2008. – Тернопіль. // Медична освіта. – 2008. - №3. – С. 31-34.

(фахове видання)

 

           4

Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Бабінець та інші, всього 3 особи

48

Деонтологічні аспекти практичної роботи лікарів-інтернів та субординаторів терапевтичного профілю

друк.

Медична освіта», 2010, №4, 33-35.

(фахове видання)

3

М.В. Гребеник,

О.І. Криськів,

Л.С. Бабінець

49

Ефективність кредитно-модульної системи в процесі підготовки сімейного лікаря на до дипломному рівні

друк.

Матеріали всеукраїнської науково-навчальної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи в організацію навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-IV рівнів акредитації». 12-13 травня 2011.-Тернопіль.-С.211-213.

 

 

3

В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк,

Л.С. Бабінець та інші, всього 7 осіб

50.

Шляхи оптимізації комплексного лікування хронічного панкреатиту

друк.

«Вісник наукових досліджень», 2012, №1,39-41

(фахове видання)

3

 Бабінець Л. С.,

Мігенько Л.М.,                 -

51.

Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету

друк.

«Сімейна медицина», 2013,№4(48),28-30

(фахове видання)

3

Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк,

 та інші,  всього 9 осіб

52.

Клинико-патогенетические аспекты использования многоугольчатой разнометалической аппликации в комплексной терапии гипертонической болезни

друк.

Материалы международной заочной научно-практической конференции «Вопросы современной медицины», внутренние болезни,Новосибирск,2013,23-27,Россия

5

Л.С. Бабинец, І.І. Медвідь, І.О. Боровик та інші, всього 6 осіб

52.

Аналіз результатів обстеження пацієнтів з гіпертензією на основі кореляційних показників та багатопараметричної нейромережевої кластеризації з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання на первинному рівні

друк.

«Медична інформатика та інженерія», 2013, № 2, 55-60

(фахове видання)

6

В.П. Марценюк, П.Р. Сельський

53.

Досвід застосування телемедичних технологій у навчально-практичних центрах первинної медико –санітарної допомоги при підготовці студентів та лікарів-інтернів до роботи в первинній ланці охорони здоровя

друк

Тези і матеріали          І науковий симпозіум з міжнародною участю» Телемедицина та інформаційні технології», 28-29 листопада 2013 року, Львів, Україна,43-45

3

В.П. Марценюк, Ю.

М. Герасимець

54.

Ліпідні та трофологічні порушення при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця.

друк.

«Здобутки клінічної і експериментальної медицини»,1(20)/2014,163-164

(фахове видання)

2

Н.А. Мельник, Л.С. Бабінець, С.Я. Боднар та інші, всього 1 особа.

55.

Вплив альтернативних методик лікування на рівень якості життя хворих на хронічний панкреатит.

друк.

Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. 7-8.

(фахове видання)

2

Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, Ю.В. Коваль

56.

Досвід системи підготовки лікаря загальної практики у Словаччині

друк.

Мат-ли всеукраїнської навч.-наук. конфер. з міжнар. участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України»., Тернопіль, 2014. - С. 370-371.

 

2

Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк , І.О.Боровик та інші, всього 7 осіб.

57.

Можливості комплексної корекції остеодефіциту при хронічному панкреатиті.

друк.

Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 37.

(фахове видання)

 

1

І.В. Семенова, Л.С. Бабінець., Б.О. Мігенько

58.

Досвід впровадження сімейної медицини в Угорщині

друк.

ХV конгрес СФУЛТ, м.Чернівці,16-18 жовтня 2014 року, матеріали, Українські медичні вісті, Том 11, с.22

(фахове видання)

1

Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк , І.О.Боровик та інші, всього 9 осіб.

59.

Підвищення рівня комунікативної емпатії в майбутніх лікарів

друк

Матеріали регіональної науково-методичної конференції ,6-7 листопада 2014 року, Тернопіль, Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контест, с.55-56.

2

Н.І. Корильчук, Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк,

всього 3 осіб.

60

Досід США та Канади у підготовці лікарів загалної практики-сімей1ної медицини

друк

Матеріали регіональної науково-методичної конференції ,6-7 листопада 2014 року, Тернопіль, Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контест, с.12-14.

3

Бабінець Л. С.,

Мігенько Л.М.,  Воронцов О.О. та інші, всього 4 осіб       

61.

Шляхи підвищення мотивації до професійного росту у лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Друк.

«Сімейна медицина», 2014р., № 5, с. 149-151.

(фахове видання)

3

М.В. Гребеник, С.С. Шостак, Я.М. Кицак та інші, всього 4 осіб

62.

Сімейна медицина на Тернопільщині:успіхи, проблеми, шляхи вирішення.

Друк.

«Семейная» медицина», 2014р., №6 (56), с. 29-31.

(фахове видання)

3

Бабінець Л. С.,

Мігенько Л.М.,  Воронцов О.О. та інші, всього 10 осіб        

63.

Особливості анемічного синдрому при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції «Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста.», 5 березня 2015року, Тернопіль, с.64-65.

2

Н.А. Мельник, Л.С. Бабінець всього 3 особи.

64.

Трофологічний статус хворих на хронічний панкреатит біліарного генезу.

Друк.

«Здобутки клінічної і експериментальної медицини», 1(22)/2015р., с.142-143, Тернопіль

2

Бабінець Л. С.,

Мігенько Л.М.,  Воронцов О.О. та інші, всього 6 осіб       

65.

Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку.

Друк.

«Семейная медицина»,3 (59)/2015,с.28-30.

(фахове видання)

2

Бабінець Л. С.,

Мігенько Л.М.,  Воронцов О.О. та інші, всього 11 осіб       

66.

 

Складові якісної інтернатури з фаху «Внутрішні хвороби»

Друк.

«Медична освіта», № 3, 2015 р., с.36-38.

(фахове видання)

3

Криськів О.І., Лазарчук Т.В., Творко В.М. та інші, всього 4 особи.

67.

Комунікативність майбутнього лікаря.

Друк.

Матеріали II регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова:історія і сучасність»,23-24 червня 2016 року,с.6-8, Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига»

3

Н.І. Корильчук, В.М.. Творко, Н.Є. Боцюк

68.

Метаболический синдром и ХОБЛ

Друк.

«Трансляционная Медицина», Научно-практический рецензируемій медицинский журнал, Приложение 2, май 2016, Тезисы: Всеросийская конференция с международным участием «Командный подход в современной эндокринологии» 26-28 мая 2016 года Санкт-Петербург, с. 35-36.

1

Н.І. Корильчук, В.М.. Творко, С.С. Рябоконь, И.О. Гниздюх, Б.Т. Корильчук

69.

Необхідність оновлення навчальної програми додипломної медичної освіти у звзку з приоритетністю загальної практики-сімейної медицини.

Друк.

«Семейная медицина», 4 (66)/2016,с.109-110

(фахове видання)

2

Бабінець Л. С.,

Мігенько Л.М.,  Воронцов О.О. та інші, всього 10 осіб       

70.

Бихевиоральные факторы риска ИБС и осложнений

Друк.

V Международный образовательный форум «Российские дни сердца» 30 марта-01 апреля 2017года, Москва, с.36

1

Н.І. Корильчук, В.М.. Творко, Е.А.Качмар, Б.О. Мигенько

71.

Абдомінальне ожиріння у жінок працездатного віку.

Друк.

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки»,24-25 лютого 2017р.,с.31-35

5

Н.І. Корильчук, Н.Є. Боцюк, В.М. Творко,

72.

Тандем сімейного лікаря та ендокринолога у спілкуванні з пацієнтом

Друк.

«Українська професійна мова: історія і сучасність», Матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, 22-23 червня 2017 року,с.16-18

3

Н.І. Корильчук, Н.Є. Боцюк, С.С. Рябоконь,  всього 4 осіб.

 

                                               

Comments