Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Сторінка викладача Олександр Олександрович Воронцов

 
 Доцент кафедри,
 
кандидат медичних наук 
лікар - акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії.
Освіта:

Закінчив Тернопільський медичний інститут у 1973 році. 

У 1996 році отримав вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності акушерство та гінекологія. Переатестацію з підтвердженням вищої категорії проходив у 2001, 2006 та 2011 роках. У 2013 році проходив підвищення кваліфікації УТЦСМ Національного медичного університету імені О.О. Богомольця із Загальної практики-сімейної медицини. 

Наукова діяльність:
Вчений ступінь кандидата медичних наук отримав в 1983 році, коли закінчив заочну аспірантуру на кафедрі акушерства та гінекології Чернівецького медичного інституту і захистив кандидатську дисертацію. 
   
Наукові інтереси: 
Дослідження можливості удосконалення амбулаторної медичної допомоги вагітним жінкам на етапі допологового спостереження лікарями жіночої консультації в частині повноважень, що делеговано лікарям широкого профіля/сімейним лікарям. 
Вивчення факторів особистісної реакції вагітних щодо запровадження «партнерських» пологів та можливостей її корекції за рахунок занять з жінками на допологовому етапі. 
Вивчення особливостей використання «Школи відповідального батьківства» в питаннях реалізації сучасних принципів грудного вигодовування з метою попередження проблем з лактацією після завершення вагітності.
Наукові публікації та рейтинги:

Приклад публікацій, що відображують наукові інтереси: 

1. Харчування вагітних як фактор ризику та медико-соціальна проблема / Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.-2006.-№ 1- С.38-42. 

2. Допологова підготовка вагітних в умовах школи відповідального батьківства міської жіночої консультації / Актуальні питання медицини. Матеріали наук-практ конф., присвяченій 30-літтю ФПО. 29-30 жовтня 2009 року. Тернопіль.Укрмедкнига.-2009.-С.156-158 

3. Грудне вигодовування в програмі школи відповідального батьківства / Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. –2009. – №3. –С. 54-56. 

4. Роль школи відповідального батьківства в до пологовій підготовці вагітних за програмою «Партнерські пологи» 

5. Акушерсько-гінекологічний розділ підручника «Сімейна медицина» за редакцією професорів Л.І. Бабинець, В.Б. Гощинського та Є.М. Стародуба (2015р.).
Comments