Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Олександр Олександрович Воронцов

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць за 2013-2015 роки


№№

пп

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

Досвід впровадження практично-орієнтованої підготовки лікаря
загальної практики на додипломному рівні
 

друк

Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової
конференції з міжнародною участю
«Кредитно-модульна система
організації навчального процесу
у вищих медичних
(фармацевтичному) навчальних
закладах україни на новому етапі» ТДМУ, «Укрмедкнига» ,  2013. Частина 2.– С. 19-21

3

Л.С Бабінець,  Н.Є. Боцюк,
 Б.О. Мігенько, С.С. Рябоконь,
Є.М. Стародуб, В.М. Творко, О.Р. Ясній
 

2

Комунікативна культура майбутніх сімейних лікарів у питаннях планування сімї

 

Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №1.- С. 58-62.

5

 Л. Бабінець,.

3

Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету

 

Сімейна медицина. – 2013. – № 4 (48). – С. 28-30.
(фахове видання)

3

Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк
С.С. Рябоконь,
 Б.О. Мігенько,
[та ін.]

4

Сімейний лікар-акушер-гінеколог. Готовність до співпраці

 

Сімейна медицина. – 2013. – №3 (47). – С. 5-7.
(фахове видання)

3

Л.С. Бабінець, Л.Ф. Матюха, Н.Є. Боцюк С.С. Рябоконь,

5

Денний стаціонар жіночої консультації: сімейний лікар - акушер-гінеколог – обгрунтована співпраця. –
 

 

Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №3.- С. 12-15.

4

Л. Бабінець,
 Г. Колочун,

6.

Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині

 

Сімейна медицина. – 2014. – № 3 (53). – С. 19-21.
 

3

Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Є.М. Стародуб

7

Особливості підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині

 

Здоров’я суспільства/Здоровье общества/The health of Sosiety № 1-2. – 2014. – С. 68-69

2

Бабінець Л.С., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., [та ін.]

8

Акушерська проблема не виношування вагітності в практиці сімейного лікаря

 

Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2014. - № 4. – с. 29-32.

5

Л.С. Бабінець,  С.С. Рябоконь

9

Сімейна медицина на Тернопільщині: успіхи, проблеми, шляхи вирішення

 

Сімейна медицина. – 2014. – № 6 (56). – С. 4-6.
 

 

Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Є.М.Стародуб,
[та ін.]

10

Сімейна медицина:навч.посібник.
Розділ 12. Акушерство та гінекологія

 

Навч.посібник за ред. В.Б.Гощинського, Л.С.Бабінець, Є.М.Стародуба
2-ге вид., доп. і перероб. -  Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 845-886.

41

 

11

Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку.

 

Сімейна медицина. – 2015. – № 3 (59). – С. 28-31.
 

3

Л.С. Бабінець, Л.М. Матюк, Є.М.Стародуб,  Н.Є. Боцюк,  [та ін.]

12

Хворі на інсомнію в практиці сімейних лікарів

 

Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2015. - № 2 (53). – с. 34-38.

4

Л. Бабінець,
Н. Боцюк,
С. Рябоконь

13

Вагінальний кандидоз (молочниця) 
 

 

Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2016. - № 1 (58). – с. 26-31.

5

Л. Бабінець,
 Г. Колочун

     

Comments