Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Олександр Олександрович Воронцов

1.    Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку. /Л.С. Бабінець, Л.М. Матюк, Є.М. Стародуб,  Н.Є. Боцюк, О.О. Воронцов  [та ін.] // Сімейна медицина. – 2015. – № 3 (59). – С. 28-31.

2.    Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині /Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Є.М. Стародуб, О.О. Воронцов   [та ін.] // Сімейна медицина. – 2014. – № 3 (53). – С. 19-21.

3.    Сімейна медицина на Тернопільщині: успіхи, проблеми, шляхи вирішення /Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Є.М. Стародуб, О.О. Воронцов  [та ін.] // Сімейна медицина. – 2014. – № 6 (56). – С. 4-6.

4.    Сімейний лікар акушер-гінеколог. Готовність до співпраці / О.О. Воронцов, Л.С. Бабінець, [та ін.] // Сімейна медицина. – 2013. – №3 (47). – С. 5-7.

5.    Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету /Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, О.О. Воронцов [та ін.] // Сімейна медицина. – 2013. – № 4 (48). – С. 28-30.

6.    Сімейна медицина : у 3 кн. : підручник. Кн. 3. Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарської практики/Л.С. Бабінець, П.А. Бездітко, С.А. Бондар, В.І. Величко, Я.І. Венгер, О.О. Воронцов та ін..   За ред. О.М. Гиріної, проф. Л.М.Пасієшвілі. – К. :ВСВ «Медицина», 2017. -  680с. + 14с. кольор. вкл. 

7.    Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання / Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Н.І. Корильчук, О.О. Воронцов [та ін.] //Медична освіта –2017.– №4(76). – С.5-8.

8.    Метод індивідуальної психопрофілак-тичної роботи в системі знань та вмінь майбутніх сімейних лікарів. Воронцов О.О., Павліковська В.В // Медична освіта.-2003 .-№1.-С.46-47

9.    Можливості збереження репродуктивного здоров’я молодих жінок шляхом оптиміза-ції лікування первинної альгодисменореї. Воронцов О.О., Гощинський В.Б.,Архіпова Н.О..// Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2003,- №2.-С.112-115.

10. МАГНЕ-Б6  в схемі амбулаторної допомоги жінкам з клімактеричним синдромом. Воронцов О.О.  // Український медичний часопис.-2003.- № 8.

11.Стан та перспективи медичної допомоги пацієнтам з клімактеричним синдромом в умовах міських жіночих консультацій. Воронцов О.О., Корильчук Н.І.// Н.-практ. журнал - Здобутки клінічної та експерименталь- ної медицини.-2003.-№1.-С.123.

12.Альгодисменорея. Біль, як критерій якості життя та ефективності лікування. Воронцов О.О., Cоколухо Н.В.// Вісник наукових досліджень.-2003.-№1.-С.170-172.

13.Застосування учбових варіантів медичної документації в процесі підготовки сімейного лікаря на циклі акушерства та гінекології. Воронцов О.О., Гощинський В.Б., Архіпова Н.О.// Медична освіта.-2003 .-№ 3.-C.26-28.

14. Активний патронаж вагітних в практичній роботі студентів на кафедрі поліклінічної справи та сімейної медицини. Воронцов О.О. Гощинський В.Б., Корильчук Н.І., Бабінець Л.С.// Медична освіта.-2004.-№1.-С. 18-20.

15.Самостійна практична робота студентів на циклі акушерства та гінекології кафедри  поліклінічної справи та сімейної медицини. Воронцов О.О., Гощинський В.Б.,  Бабинець Л.С.  [та ін.]// Медична освіта.-2004 .-№3-С.32-34.

16.Деякі принципи та резерви амбулаторної допомоги жінкам з хронічними неспецифічними запальними процесами внутрішних статевих органів Воронцов О.О., Гощинський В.Б., Воронцова Т.В.// Вісник наукових досліджень 2004.-№ 2. –С.17-21.

17. Активний патронаж породіль, неформаль-ний підхід. Воронцов О.О.// Здобутки клінічної та експери-ментальної медицини.-2005.-№ 1.-С.24-26.

18. Акушерсько-гінекологічні аспекти підго-товки студентів на кафедрі поліклінічної справи та сімейної медицини.Воронцов О.О., Гощинський В.Б.,Павліковська В.В.[та ін.]// Міжнародний медичний журнал. Спеціальний випуск. Матеріали ІІ з’їзду лікарів загальної (сімейної) практики України. Харків. 25-26 жовтня 2005.-С-116.

19.Харчування вагітних як фактор ризику та медико-соціальна проблема. Воронцов О.О., Гощинський В.Б,  Бойчук М.В., Боцюк Н.Є. [та ін.]// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.-2006.-№ 1- С.38-42.

20. Медикаментозна допомога вагітним жінкам в практиці сімейного лікаря: Методичні рекомендації. Воронцов О.О. / Тернопіль: Укрмедкнига.- 2006.- 28с.

21. Анкетно-тестовий метод дослідження аліментарного фактору ризику в практиці дільничного акушер-гінеколога та сімей-ного лікаря. О.О.Воронцов, Н.В.Михайлечко, М.М.Васильєв, [та ін.]  // Здобутки та перспективи внутрішньої медицини. Всеукраїнська наук.- практ. конф. 19-20 жовтня 2006 р. Тернопіль: Укрмедкнига.- 2006.- С. 108-109.

22.  Допологова підготовка вагітних в умовах школи відповідального батьківства міської жіночої консультації. Воронцов О.О., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І. [та ін.] // Актуальні питання медицини. Матеріали наук-практ конф., присвяченій 30-літтю ФПО. 29-30 жовтня 2009 року. Тернопіль.Укрмедкнига.-2009.-С.156-158.

23.  Грудне вигодовування в програмі школи відповідального батьківства. Воронцов О.О., Колочун Г.В., Наконечна І.Є.//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. –2009. – №3. –С. 54-56.

24. Грудне вигодовування в програмі школи відповідального батьківства та у навчальній програмі кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини. Воронцов О.О., Гощинський В.Б. // Медична освіта.-2009 .-№3-С.32-34.

Comments