Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Оксана Романівна Ясній1. Вплив дисбактеріозу кишок на клінічну симптоматику та деякі показники реактивності організму дітей /В.Ф. Лобода, О.Р. Боярчук, О.Р. Ясній, А.Р. Малярчук //Інфекційні хвороби.-1998.-№4.- С.38-41.

2. Ясній О.Р., Шульгай О.М., Балацька Н. І. Рівень ендогенної інтоксикації при хронічному гастродуоденіті у дітей // Вісник наукових досліджень. – 1999. - №3. – С. 56-57.

3. Лобода В.Ф., Ясній О.Р. Остеопороз у дітей //Вісник Вінницького державного медичного університету. - 1999. – т.3.-№2.- С.438-441.

4. Лобода В.Ф., Ясній О.Р., Боярчук О.Р. Значення різних факторів при формуванні кісткової системи у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт //Буковинський медичний вісник. – 2000. – №1-2. – С. 73-76.

5. Лобода В.Ф., Ясній О.Р. Остеопатії у дітей з хронічними гастродуоденітами //Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2000. - №2. – С.29-31.

6. Сколіоз у дітей як важлива медико-соціальна проблема / В. Ф. Лобода, О.Р.Ясній, Т. З. Борисова, О. Р. Боярчук, Н. Р. Сохор //Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. - №4.- С.154-155.

7. Клінічні та параклінічні особливості хронічних гастродуоденітів у дітей/ В.Ф.Лобода, О.Р.Ясній, Н.Б.Пінь, О. Р. Боярчук //Матеріали Республіканської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю Хмельницької обласної клінічної лікарні “Актуальні питання медицини”. - Хмельницький, 1998. - С. 96.

8. Сприяючі фактори розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей / В.Ф.Лобода, Л.М.Слободян, О.Р.Ясній, О.М. Шульгай, Н.Б.Пінь //Матеріали Республіканської наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю Хмельницької обласної клінічної лікарні “Актуальні питання медицини”. - Хмельницький, 1998. - С. 100-101.

9. Лобода В.Ф., Ясній О.Р. Харчування дітей при остеопорозі та ущільненні кісткової тканини на фоні хронічного гастродуоденіту //Труди ІІ-ї конф. Асоціації дитячих лікарів України “Лікувально-профілактичне харчування та пробіотики в педіатрії”. – Київ. - 1998. – С. 115-116.

10. Бузько Є.Ф., Борисова Т.З., Ясній О.Р. Стан клітинного і гуморального імунітету у дітей з поєднаною патологією шлунково-кишкового тракту // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига. - 1999. – Випуск 4.- С.314-317

11. Особливості клінічного перебігу поєднаної патології гастродуоденальної та гепатобіліарної системи у дітей/ Н.Я.Ходорчук, В.Ф.Лобода, Л.М.Слободян, І.Р.Сагаль, О.Р.Боярчук, О.М.Шульгай, Н.І.Балацька, О.Р.Ясній// Матеріали Третьої наук.-практ. конф. дитячих гастроентерологів України “Діагностика і лікування хвороб шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей ”.- Одеса. - 1999.- С.63-64.

12. Клінічні критерії хронічного гастродуоденіту, поєднаного з хронічною гепатобіліарною патологією у дітей шкільного віку /В.Ф.Лобода, Л.М.Слободян, Н.Я.Ходорчук, Є.Ф.Бузько, О.Р.Боярчук, Т.З.Борисова, І.Р.Сагаль, Н.І.Балацька, О.Р.Ясній, М.С.Стародуб //Матеріали наук.- практ. конф. Українського НДІ охорони здоров’я дітей та підлітків ”Здоров’я школярів на межі тисячоліть”.-Харків.-2000.-С.117-119.

13. Стан кісткової системи у дітей хворих на хронічний гастродуоденіт/ В.Ф.Лобода, О.Р.Ясній, Т.З.Борисова, О.Р.Боярчук, Н.І.Балацька, Т.П.Боймиструк, М.І.Кінаш //Матеріали науково-практичної конференції Українського НДІ охорони здоров’я дітей та підлітків ”Здоров’я школярів на межі тисячоліть” .- Ч.2.-Харків.-2000.-С.17-19.

14. Лобода В.Ф., Гнатюк М.С., Ясній О.Р., Боярчук О.Р., Шульгай О.М.Стан місцевого імунітету при хронічному гастриті у дітей//Імунологія та алергологія.-1999.-№4

15. Лобода В.Ф. Кінаш М.І. Ясній О.Р. Боймиструк Т. П.Стан кісткової тканини у дітей з гепатобіліарною патологією// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Вплив екологічного оточення на стан здоров¢я дітей.-Полтава,2000.-С.79-80

16. Слободян Л.М., Лобода В.Ф., Ходорчук Н.Я., Боярчук О.Р., Бузько Є.Ф., Балацька Н.Я., Борисова Т.З., Воронцова Н.С., Сагаль І.Р., Ясній О.Р. Ефективність препаратів вітаміну Д і магне-В6 в комплексному лікуванні поєднаної патології гастродуоденальної та гепатобіліарної систем у дітей // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-Вип.5. Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.- С. 404-413.

17. О. Борисова,.Лобода В.Ф., Боярчук О.Р., Ясній О.Р., Боймиструк Т.П., Балацька Н.Я. Зміни з боку сечовидільної системи у дітей з хронічним гастродуоденітом // Педіатрія, акушерство, гінекологія. Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання дитячої нефрології “ Київ 24-25 жовтня 2000 р. –2000-№6.- С.71.

18. Боярчук О.Р., Ясний О.Р. Клинические особенности гастроезофагального рефлюкса у детей // Вестник Российского государственого медицинского унивирситета.-2000.- №2/12.-С.142.

19. Ходорчук Н.Я, Лобода В.Ф., Слободян Л.М., Боярчук О.Р., Балацька Н.І., Ясній О.Р. Функціональний стан серцево-судинної системи у дітей з поєднаною хронічною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем // Педіатрія, акушерство та гінекологія - 2000.-№2.С.70-71.

20. Лобода В.Ф., Ясній О.Р., Балацька Н.І. Досвід застосування двофотонної рентгенівської абсорбціометрії в діагностиці остеопенії та остеопорозу у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт // Стан та перспективи діагностичної служби в системі охорони здоров’я регіону // Збірник наукових праць міжобласної науково-практичної конференції.-Рівне, 2 листопада 2000 р. - С100-101.

21. Ясній О.Р.Денситометричні показники у хворих на хронічний гастродуоденіт // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2001.-№2 С.

22. Лобода В.Ф., Ясній О.Р. Клінічна та параклінічна діагностика остеопенії та остеопорозу дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт //Інформаційний лист, м. Київ. - №7.-2001.-2с.

23. Лобода.В.Ф., Балацька Н.І., Шидловська Н.В., Ясній О.Р. Остеопенічний синдром у дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем //Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.А. Шупика.Вип.10.Книга 2.-Київ .2001р.- С 850-854.

24. Лобода В.Ф., Кінаш М.І., Боймиструк Т.П., Слободян Л.М., Ясній О.Р. Рівень середніх молекул крові у дітей з патологією гепатобіліарної та сечовидільної систем на фоні остеопенічного синдрому //Збірник наукових праць підсумкової наукової конференції. 5 червня 2001 р. Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-Вип.6. Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.- С. 64.

25. Ясній О.Р., Павліковська В.В., Боцюк Н.Є. Особливості перебігу епідпаротиту на сучасному етапі. //Збірник наукових праць підсумкової наукової конференції. 5 червня 2001 р. Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-Вип.6. Тернопіль. Укрмедкнига, 2001.- С.71.

26. Лобода В.Ф., Балацька Н.І., Боймиструк Т.П., Ясній О. Р. Клінічні та параклінічні критерії вторинного остеопенічного синдрому у дітей. Актуальні проблеми редіатрії і дитячої чірургії. Тези доповідей наук.-практ. Конференції присвяченої 10-річчю Львівської міської дитячої клінічної лікарні. – Львів. – 2003. - С. 26-27.

27. Лобода В.Ф., Балацька Н.І, Ясній О. Р. Корекція остеопенічного синдрому у дітей хворих на ХГД. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль . – 2003.

28. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Бабінець Л.С, Ясній О. Р. Деякі аспекти впливу операцій на шлунку та дванадцятипалій кишці на стан кісткової тканини. Матеріали XLVI підсумкової науково-практичної конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – 2003. - № 1 - С. 102-103.

29. Сагаль І.Р, Ясній О. Р. Досвід застосування імуномоделюючого респіраторного спрею (ІРС-19) Перинатологія та педіатрія.-№3.-2003. - С.88.

30. Ясній О. Р., Бабінець Л.С., Боцюк Н.Е. Алгоритм роботи по заповненню студентами первинної медичної документації на циклі “Поліклінічна педіатрія” (кафедра поліклінічної справи та сімейної медицини). Медична освіта.- 2003. - №4. – с.22-24.

31. Воронцов О.О., Гощинський В.Б., Бабінець Л.С, Ясній О. Р. Самостійна практична робота студентів на циклі акушерства та гінекології кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини. Медична освіта. – 2004. - №4 с.26-28.

32. Лобода В.Ф., Балацька Н.І., Федорців О.Є, Ясній О. Р. Особливості перебігу поєднаної патології гастодуоденальної та гепатобіліарної системи у дітей. Актуальні питання патології органів травлення у дітей. Науково-практична конференція, присвячена 75-річчю акад. І.С. Сміяна.-Тернопіль.-2004.

33. Лобода В.Ф., Николенко А.З., Ясній О. Р., Балацька Н.І. Формування групи ризику з розвитку остеопенічного синдрому серед школярів за допомогою комп’ютерної програми “Osteopenia P”. Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей. Матеріали Всеукраїнського симпозіуму педіатрів.-Тернопіль.-2004.-С. 70-71.

34. Лобода В.Ф., Балацька Н.І., Ясній О. Р. Остеопенічний синдром у дітей з хронічною гастродуоденальною та гепатобіліарною патологією. Методичні рекомендації для студентів та лікарів-інтернів.-Тернопіль.-2004.- 24 с.

35. Лобода В.Ф., Балацька Н.І, Ясній О. Р. Вікові особливості формування кісткової тканини у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт. ІІ Міжнародна практична конференція “Здорова дитина: здоровій дитині – здорове середовище ”.-Чернівці.-30.09-01.10.2004. - С. 76-77.

36. Лобода В.Ф., Балацька Н.І., Боймиструк Т.П., Ясній О. Р. Взаємозв’язок між показниками денситометрії, індексом маси тіла та віком у дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем. Науково-практична конференція “Сучасна конференція: досягнення і перспективи”. 13-14 жовтня.-2004.-м.Львів.-С.55.

37. Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Ясній О. Р. Використання кальцеміну для корекції остеодефіцитних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я №22./2004.-Київ.

38. Ясній О.Р., Сохор Н.Р. Спосіб лікування хворих на хронічний гастродуоденіт дітей. Патент на винахід (11) 4455, (51) 7А61 К31 // 00.

39. Боярчук О.Р., Лобода В.Ф., Сагаль І.Р., Балацька Н.І., Ясній О. Р. Особливості перебігу ревматичної гарячки у дітей. Перинатология и Педиатрия.-2005.-№1/2(23) часть 2.-С.12-14. Тези V Всеукраїнської науково-практичної конференції „Питання імунології в педіатрії”.

40. Воронцов О.О., Гощинський В.Б., Бабінець Л.С, Боцюк Н.Є., Бутвин С.М., Воронцов О.О., Ясній О.Р., Павліковська В.В. Впровадження елементів доказовості у викладання основ сімейної медицини на доклінічному рівні – вимога часу. Медична освіта.-2005.-№4.-С.23-26.

41. Воронцов О.О. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Ясній, О.Р.; Бабінець, Л.С.; Воронцов, О.О.; Боровик, І.О. До питання підготовки лікарів загальної практики загальної практики – сімейної медицини. Медична освіта.-2006.-№1.-С.60-61.

42. Боярчук О.Р., Ясній О. Р. Роль перинатальної патології та її наслідків у розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей. Матеріали наук.-практ. конф. “Екопатологія в педіатрії”. – Тернопіль. – 2006. – С. 19-20.

43. Ясній О.Р., Боярчук О.Р., Балацька Б.Д., Фіра Б.Д. Лікування хворих на хронічний гастродуоденіт з остеопенічним синдромом. Проблеми остеології. – 2006.- Том 9. - № 2-3. – С. 90-92.

44. Сагаль І.Р., Бузько Є.Ф., Боярчук О.Р., Ясній О. Р. Проблеми післядипломної освіти педіатрів в світлі положень Болонської декларації. Матеріали навчально-наукової конф.”Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір”-15-16 травня 2006 р. –С. 227-228.

45. Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Ясній О. Р. Проблеми впровадження основ доказової медицини і клінічної епідеміології на кафедрі педіатрії ФПО. Матеріали навчально-наукової конф.”Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір”-15-16 травня 2006 р. – С. 26-28.

46. Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Боймиструк Т.П., Ясній О. Р. Особливості перебігу пролапсу мітрального клапана у дітей. Матеріали ХLІХ підсумкової науково-практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної ме-дицини”. –2 червня 2006 року.-м.Тернопіль:Укрмедкнига.-С.115-116.

47. Боярчук О.Р., Ясній О.Р. Роль перинатальної патології та її наслідків у розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей. Матеріали наук.-практ. конф. “Екопатологія в педіатрії”. – Тернопіль. – 2006. – С. 19-20.

48. Ясній О.Р., Боярчук О.Р., Балацька Н.І. Шляхи корекції імунологічних порушень у дітей з хронічним гастродуоденітом. Проблеми остеології. – 2006. – Т.9 (додаток). – – С. 128-129.

49. Н.Є. Боцюк, Н.І. Корельчук, О.Р. Ясній. Деякі аспекти імунореабілітації в практиці сімейного лікаря. Вісник наукових досліджень. - 2007.-№ 8.-С. 30-32.

50. О.Р. Ясній, О.Р. Боярчук, Г.А. Гелета. Вплив надмірного комп'ютерного навантаження на стан здоров'я дітей. Матеріали наук,- практ. конф. “Методико-соціальні проблеми дитячого віку”. -Тернопіль “Укрмедкнига”,- 12-13.04.2007, - С.154-155.

51. О.Р. Боярчук, О.Р. Ясній, О.Л. Фаріон. Ефективність Артишока екстракту - Здоров’я в комплексному лікуванні захворювань жовчовивідних шляхів у дітей. Збірник матеріал. “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. - Тернопіль 2007. - С. 104-105.

52. О.Р. Боярчук, О.Р. Ясній, Г.В. Манько. Шляхи профілактики хронічного гастродуоденіту у дітей. Матеріали IV Конгресу педіатрів України “Сучасні проблеми клінічної педіатрії” //Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2007. - № 4. - С. 94-95.

53. О.Р. Ясній, О.Р. Боярчук, Н.Є. Боцюк. Формування комплексного підходу до реабілітації дітей з хронічною патологією у студентів та лікарів-інтернів. Медична освіта. - 2007. -№ 4,-С. 33-35.

54. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, О.Р. Ясній, О.О. Воронцов, І.О. Боровик. Запровадження новітніх форм організації навчального процесу при підготовці лікаря загальної практики – сімейної медицини на до дипломному етапі. Медична освіта. - 2008. -№ 1,-С. 41-43.

55. О.Р. Боярчук, І.Р. Сагаль, О.Р. Ясній. Застосування кардонату в лікуванні пролапсу мітрального клапана у дітей. Вісник наукових досліджень. - 2008.-№ 1.-С. 27-28.

56. Н.Б. Пінь, О.Р. Ясній, О.Р. Боярчук, М. Т. Ворона. Щодо проблеми перинатальних уражень нервової системи у дітей. Вісник наукових досліджень. - 2008.-№ 1.- С. 28-29.

57. І.Р. Сагаль, О.Р. Ясній, О.Б. Довгань. Прояви диспластичного синдрому в педіатричній практиці. Матеріали Всеукр. Наук.-практ. конф. ( «Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку» - Тернопіль, 2008. - С. 19-20.

58. І.Р. Сагаль, О.Р. Ясній. Деякі аспекти профілактики ревматичної хвороби серця у дітей. Материалы VIII Всеукр. Научно- практ. Конфер. «Актуальные вопросы детской кардиоревматологии» /Таврический медико- биологический вестник. - 2009. - Том 12. - № 2 (46). -С. 121.

59. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, Л.С. Бабінець, О.Р. Ясній, І.О. Боровик. Про додипломну професійну орієнтації сімейних лікарів. //Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір ( Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції м.Тернопіль).- 2009.- с.175-177.

60. Т.В. Гаріян, Г.В. Драчинська, О.Р. Ясній. Оптимізація антибактеріальної терапії у дітей з деструктивними ураженнями шлунка та дванадцятипалої кишки. Інфекційні і паразитарні хвороби в практиці клініциста: сучасний стан діагностики, лікування та їх запобігання // Матер. Наук,- практ. конф. 3 міжн. Участю «Інфекції у практиці клініциста. Антибактеріальна, антивірусна, імунотерапія і імунопрофілактика в умовах поліклініки та стаціонару». - 1 -2 квітня 2010 р. Харків. - С. 78-79.

61. І.Р. Сагаль, О.Р. Ясній, Г.В. Драчинська, О.І. Хом’як. Погляди на профілактику гострої ревматичної лихоманки у дітей // Матеріали XIII Конгресу Світової Федерації Українських лікарських товариств. – м. Львів. 30.09- 3.10.2010р.- Львів-Київ-Чікаго.- 2010.- С. 189.

62. І.Р. Сагаль, О.Р. Ясній. Деякі аспекти профілактики повторних епізодів гострих респіраторних захворювань у дітей // Тези конференції «Імунопрофілактика та імунотерапія в педіатрії» //Современная педиатрия. - 2010. - № 4 (32).- С. 228.

63. О.С. Маховська, О.Р. Ясній, Л.Б. Гнатюк. Патогенетичні ланки ревматичної хвороби серця // Тези доповідей VI Південноукраїнськ наук.-практ. конф. «Фундаментальні проблеми внутрішньої медицини - від молекули до практичного одужання». – Одеса. – 2011. – С. 36.

64. Т.Д. Катеринюк, І.Р. Сагаль, О.Р. Боярчук, О.Р. Ясній, О.І. Хом’як, Н.О. Піскорська. Особливості адаптації дітей з особливими потребами до дитячого дошкільного закладу // Збірник матеріалів LV підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини). - Тернопіль. - 2011. -С. 112-113.

65. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуб, Н.І. Корельчук, О.Р. Ясній. Ефективність кредитно-модульної системи в процесі підготовки сімейного лікаря на до дипломному рівні // Матеріали Всеукраїнської наукової кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІV рівня акредитації. Тернопіль 2011. - С. 211-213.

66. І.Р. Сагаль, О.Р. Боярчук, Т.Д. Катеринюк, О.Р. Ясній, О.І. Хом’як. Проблеми адаптації дітей з особливими потребами до дитячого дошкільного закладу // Материалы IV Конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблеми здоровья, развития и питаннях» - 25-26 апреля 2012. - Львов. - С. 399.

67. Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Кулак О.В, О. Р. Ясній. Активність катепсину D у гострому періоді ішемічного інсульту. Буковинський медичний вісник. – 2014. – Том 18, №3 (71). – С. 140-144.

68. Сохор Н.Р., С.І. Шкробот, О. Р. Ясній. Медіатори запалення у гострому підтипі різних підтипів ішемічного інсульту // Буковинський медичний вісник. 2013. – Том 17, №1 (65). – С. 126-129.

69. Сохор Н.Р., Шкробот С.І., О. Р. Ясній. Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ендотеліну-1 при різних підтипах ішемічного інсульту // Вісник наукових досліджень. – 2016. - №1. – С. 84-88.

70. Н.Р. Сохор,С. І. Шкробот, М. С. Мисула, О. Р. Ясній. Предиктори геморагічної трансформації при кардіоемболічному ішемічному інсульті // Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science». – 2016. - №6/2. – С. 26-32.

71. Сохор Н.Р., О. Ю. Бударна, О. Р. Ясній. Можливості корекції психоемоційних порушень у пацієнтів із розсіяним склерозом // Укр. мед. часопис. - 2014. - N 5. - С. 68-70.

72. С. Н. Вадзюк, Б. О. Паласюк, О. Р. Ясній. Автономна регуляція в дітей старшого шкільного віку з різним рівнем тривожності // Буковинський медичний вісник. - 2013. - Т. 17, № 1. - С. 23-27.

73. Сохор Н.Р., С. І. Шкробот, О. Ю. Бударна, О. Р. Ясній. Активність каспази-3 та катепсину D при різних підтипах ішемічного інсульту // ScienceRise. – 2015. - №6/4 (11). – С.18-24.
Comments