Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Неоніла Іванівна Корильчук


1. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Воронцов О.О., Мігенько Б.О. Особливості підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині // Здоров’я суспільства № 1-2, 2014. – С. 68 – 69.

2. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С. Особливості підготовки кадрів для первинної медико-санітарної допомоги у Великій Британії // матеріали регіональної науково-практичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст». – Тернопіль, 2014. – С. 10-12.

3. Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку. Сімейна медицина. – 2015. – № 3 (59). – С. 28-31. (фахове видання) Л.С. Бабінець, О.О, Ткач, Л.М. Матюк, В.Ю.Чарторинський, І.О. Боровик, Є.М. Стародуб, Н.Є. Боцюк, О.О. Воронцов, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь, В.М. Творко, Б.О.Мігенько

4. Корильчук Н.И. «Типологические нарушения пищевого поведения пациентов с признаками избыточного веса и ожирения» //Тезисы Ежегодного Международного Форума «Питание и здоровье». - Москва, декабрь. – 2014. – С. 29-30.

5. Корильчук Н.И. и соавт. «Нарушения структуры пытания в подростковом воздасте» //Тезисы Ежегодного Международного Форума «Питание и здоровье». - Москва, декабрь. – 2014. – С. 30.

6. Корильчук Т.Б., Корильчук Н.И. «Эрентильная дисфункция у мужчин с абдоминальным типом ожирения» //Тезисы Ежегодного Международного Форума «Питание и здоровье». - Москва, декабрь. – 2014. – С. 30-31.
 
7. Корильчук Н.І. Вивчення та корекція фізичної активності та харчових традицій у чоловіків з ранніми проявами МС //Збірник тез наукових робіт «Пріоритети розвитку медичних наук у XXI столітті» - 2015. – с. 35-39.

8. Корильчук Н.І. Корекція гіперінсулінемії, гіперлептинемії та інсулінорезистентності в пацієнтів з ознаками абдомінально-вісцерального ожирінні //Зб-ник матер. «Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя» - 2015. – с. 31-35.

9. Корильчук Н.І. Абдомінально-вісцеральне ожиріння – маркер зниження рівня здоров’я чоловіків // Матеріали «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» - 2015. – с. 59-62.

10.Корильчук Н.І. Корекція наслідків абдомінально-вісцерального ожиріння у жінок // Зб-ник мат. «Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання» - 2015. – с. 65-68.

11.Корильчук Н.И. Ранее выявление факторов риска сердечнососудистых заболеваний в амбулаторных условиях / Российский кардиолог. журнал «Российские дни сердца». – 2015. – 4 (120). – с. 54.

12.Корильчук Н.И. «Коррекция типологии питания женщин с диагностированной инсулинорезистентностью». – Ташкент. «Метаболический синдром: инсулинорезистентность и другие категории дисметаболизма. - 2015. – с. 79-80.

13.Корильчук Н.І. Корекція факторів ризику серцево-судинних захворювань у жінок // Зб-ник тез «Ключові питання наукових досліджень у серці медицини у ХХІ ст. – 2015. – с. 59-63.

14.Корильчук Н.І. Схеми корекції інсулінорезистентності / Зб-ник тез «Бюллетень ХІV чтений им. В.В. Подвисоцкого». – 2015. – с. 109-110.

15.Корильчук Н.І. Гендерні відмінності у ставленні до ожиріння. /Мат. IV Між. Науково-практична конференція «Гендер. Екологія. Здоров’я». – 2015. – с. 71-72.

16.Корильчук Н.І. Гендерні особливості порушень харчової поведінки /Мат. IV Між. Науково-практична конференція «Гендер. Екологія. Здоров’я». – 2015. – с. 168-169.

17.Корильчук Н.І. До питання лікування ЦД 2 типу // Ювілейна Південноукраїнська науково-практична конференція «Вища школа в рішенні проблем внутрішньої медицини».. – 2015. – с. 82-83.

18.Корильчук Н.І., Рябоконь С.С. Особливості різних типів загострення ХОЗЛ // Х Ювілейна Південноукраїнська науково-практична конференція «Вища школа в рішенні проблем внутрішньої медицини». – 2015. – с. 83-84.

19.Корильчук Н.І. і співавтори. Хронічна хвороба нирок на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння // Х Ювілейна Південноукраїнська науково-практична конференція «Вища школа в рішенні проблем внутрішньої медицини». – 2015. – с. 84-85.

20.Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І. Корекція харчової алергії – запорука зниження ваги // Х Ювілейна Південноукраїнська науково-практична конференція. – 2015. – с. 58-59.

21.Корильчук Н.И. Метаболический синдром у пожилых пациентов //Тезисы VII съезда кардиологов Узбекистана. Научно-практический журнал «Кардиология Узбекистана». - №2 (36). – 2015. – с. 104-105.

22.Корильчук Н.И. К вопросу о сохранении здоровья молодым мужчинам с абдоминальным ожирением // Материалы VI Международный научно-практической конференции «Здоровье для всех». Часть І. – 2015. – с. 91-93. Полесский госуд. Университет. Г. Пинск (Беларусия)

23.Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є. Метаболічний синдром у практиці алерголога // Тези доповідей Людина та ліки України.-2015.С.25.

24.Корильчук Н.І. Корекція проявів Метаболічного синдрому  // Тези доповідей Людина та ліки України.-2015.С.25-26.

25.Корильчук Н.І. Зміни харчування на тлі надлишкової ваги та ожиріння // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні досягнення наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя» .- 2015.С.50-53.

26.Корильчук Н.І. Аспекти ожиріння в молодих жінок // науково-практична конференція «Ендокринна патологія у віковому аспекті».-2015.С.53-54.

27. Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е., Корильчук Б.Т. Метаболический синдром и аллергия //Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.34-35.

28. Корильчук Н.И., Боровик И.О., Корильчук Т.Б. К вопросу лечения метаболического синдрома // Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.35.

29. Корильчук Н.И., Рябоконь С.С., Гниздюх И.О., Творко В.М., Корильчук Б.Т. Метаболический синдром и ХОБЛ// Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.35-36.

30. Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Бабінець Л.С., Боровик І.О., Ландяк Е.А. Профілактика жовчнокам’яної хвороби у дітей на амбулаторному етапі //Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2016.-С.40-41.

31. Корильчук Н.И., Рябоконь С.С., Гниздюх И.О., Корильчук Б.Т. Особенности ХОБЛ при метаболическом синдроме //Тезисы республиканской научно-практической конференции «Метаболический синдром и современные методы лечения дисметаболизма».-Ташкент.-2016.-С64.

32. Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е. Метаболический синдром и пищевая аллергия // Тезисы республиканской научно-практической конференции «Метаболический синдром и современные методы лечения дисметаболизма».-Ташкент.-2016.-С63.

33. Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Творко В.М. Комунікативність майбутнього лікаря //Матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова».- 2016.-С.6-8.

34. Корильчук Н.І. Характер змін лептину при ожирінні у чоловіків //Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2016.-№3.-С.118.

35. Корильчук Н.І. До питання лікування абдомінального ожиріння // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2016.-№4.-С.164.

36. Корильчук Н.І., Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Воронцов О.О. Поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій у викладанні сімейної медицини на до дипломному рівні //Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти».-2016.-Т.1.-С.121-122.

37. Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., СтарічковП.В., Перейма В.Р. Коморбідність ожиріння та порушення вуглеводного обміну в практиці алерголога//Матеріали підсумкової LIXнауково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».-2016.-С.103-104.

38. Корильчук Н.І., Бабінець Л.С., Боровик І.О., Гнатюк Л.Б., Воронцов О.О. Метаболічний синдром та фертильний вік// Матеріали підсумкової LIXнауково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».-2016.-С.105-106.

39. Корильчук Н.І., Корильчук Б.Т., Боцюк Н.Є. Рівень здоров’я сьогодні – запорука здоров’я в майбутньому//Збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 квітня 2017 року.-Чернігів.-Том1.С.347-354.

40. Korylchuk B.T., Korylchuk N.I. Risk and complication factors of ischemic heart disease// VII international conference researchers.-Wroclaw.2017.-S/102.

41. Корильчук Н.И., Перейма В.Р., Корильчук Б.Т. Приверженность больных с метаболическим синдромом.-Кардиосоматика.-Том8,№1.-С.45.

42. Корильчук Н.И.. Корильчук Т.Б. Аспекты абдоминального ожирения и эректильной дисфункции.- ІІ Всеросийская конференция с международным участием «Репродуктивное здоровье женщин и мужчин».-2017.-с.23-24.

43. Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С., Творко В.М. Тандем сімейного лікаря та ендокринолога в спілкуванні з пацієнтом // Матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» .-2017. С.16-18.

44. Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Качмар О.А., Корильчук Б.Т. Препарати хрому при метаболічному синдромі // Національний конгрес «Людина та Ліки –Україна 2017».-С.20.

45. Korylchuk N. Verdict examination of the patient with abdominal obesity//Scientific discussion.-2017.-№4.-S.7-8.

45. Корильчук Н.І. Застосування препаратів хрому при метаболічному синдромі //Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах.-2017.-С.103-104.

47. Корильчук Н.І. Результати огляду «Випадок контроль пацієнтів з абдомінальним ожирінням// Міжнародна науково-практична конференція «Медична наука та практика ХХІ.-2017.-С.79-83.

48. Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Творко В.М. Абдомінальне ожиріння у жінок працездатного віку// Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної наки».-2017.-С.-31-35.11.

49. Корильчук Н.І. Лікування ожиріння у жінок//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові інновації».- 2017.-С.31-33.

50. Корильчук Н.І. До питання лікування ожиріння // «Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я світового співтовариства»// 2017.-С.40-43.
Comments