Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Неоніла Іванівна Корильчук

СПИСОК 

наукових та навчально-методичних праць 

за останні 5 років 

1. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Воронцов О.О., Мігенько Б.О. Особливості підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині // Здоров’я суспільства № 1-2, 2014. – С. 68 – 69.

2. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С. Особливості підготовки кадрів для первинної медико-санітарної допомоги у Великій Британії // матеріали регіональної науково-практичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст». – Тернопіль, 2014. – С. 10-12.

3. Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку. Сімейна медицина. – 2015. – № 3 (59). – С. 28-31. (фахове видання) Л.С. Бабінець, О.О, Ткач, Л.М. Матюк, В.Ю.Чарторинський, І.О. Боровик, Є.М. Стародуб, Н.Є. Боцюк, О.О. Воронцов, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь, В.М. Творко, Б.О.Мігенько

4. Корильчук Н.И. «Типологические нарушения пищевого поведения пациентов с признаками избыточного веса и ожирения» //Тезисы Ежегодного Международного Форума «Питание и здоровье». - Москва, декабрь. – 2014. – С. 29-30.

5. Корильчук Н.И. и соавт. «Нарушения структуры пытания в подростковом воздасте» //Тезисы Ежегодного Международного Форума «Питание и здоровье». - Москва, декабрь. – 2014. – С. 30.

6. Корильчук Т.Б., Корильчук Н.И. «Эрентильная дисфункция у мужчин с абдоминальным типом ожирения» //Тезисы Ежегодного Международного Форума «Питание и здоровье». - Москва, декабрь. – 2014. – С. 30-31.
 
7. Корильчук Н.І. Вивчення та корекція фізичної активності та харчових традицій у чоловіків з ранніми проявами МС //Збірник тез наукових робіт «Пріоритети розвитку медичних наук у XXI столітті» - 2015. – с. 35-39.

8. Корильчук Н.І. Корекція гіперінсулінемії, гіперлептинемії та інсулінорезистентності в пацієнтів з ознаками абдомінально-вісцерального ожирінні //Зб-ник матер. «Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя» - 2015. – с. 31-35.

9. Корильчук Н.І. Абдомінально-вісцеральне ожиріння – маркер зниження рівня здоров’я чоловіків // Матеріали «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» - 2015. – с. 59-62.

10.Корильчук Н.І. Корекція наслідків абдомінально-вісцерального ожиріння у жінок // Зб-ник мат. «Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання» - 2015. – с. 65-68.

11.Корильчук Н.И. Ранее выявление факторов риска сердечнососудистых заболеваний в амбулаторных условиях / Российский кардиолог. журнал «Российские дни сердца». – 2015. – 4 (120). – с. 54.

12.Корильчук Н.И. «Коррекция типологии питания женщин с диагностированной инсулинорезистентностью». – Ташкент. «Метаболический синдром: инсулинорезистентность и другие категории дисметаболизма. - 2015. – с. 79-80.

13.Корильчук Н.І. Корекція факторів ризику серцево-судинних захворювань у жінок // Зб-ник тез «Ключові питання наукових досліджень у серці медицини у ХХІ ст. – 2015. – с. 59-63.

14.Корильчук Н.І. Схеми корекції інсулінорезистентності / Зб-ник тез «Бюллетень ХІV чтений им. В.В. Подвисоцкого». – 2015. – с. 109-110.

15.Корильчук Н.І. Гендерні відмінності у ставленні до ожиріння. /Мат. IV Між. Науково-практична конференція «Гендер. Екологія. Здоров’я». – 2015. – с. 71-72.

16.Корильчук Н.І. Гендерні особливості порушень харчової поведінки /Мат. IV Між. Науково-практична конференція «Гендер. Екологія. Здоров’я». – 2015. – с. 168-169.

17.Корильчук Н.І. До питання лікування ЦД 2 типу // Ювілейна Південноукраїнська науково-практична конференція «Вища школа в рішенні проблем внутрішньої медицини».. – 2015. – с. 82-83.

18.Корильчук Н.І., Рябоконь С.С. Особливості різних типів загострення ХОЗЛ // Х Ювілейна Південноукраїнська науково-практична конференція «Вища школа в рішенні проблем внутрішньої медицини». – 2015. – с. 83-84.

19.Корильчук Н.І. і співавтори. Хронічна хвороба нирок на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння // Х Ювілейна Південноукраїнська науково-практична конференція «Вища школа в рішенні проблем внутрішньої медицини». – 2015. – с. 84-85.

20.Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І. Корекція харчової алергії – запорука зниження ваги // Х Ювілейна Південноукраїнська науково-практична конференція. – 2015. – с. 58-59.

21.Корильчук Н.И. Метаболический синдром у пожилых пациентов //Тезисы VII съезда кардиологов Узбекистана. Научно-практический журнал «Кардиология Узбекистана». - №2 (36). – 2015. – с. 104-105.

22.Корильчук Н.И. К вопросу о сохранении здоровья молодым мужчинам с абдоминальным ожирением // Материалы VI Международный научно-практической конференции «Здоровье для всех». Часть І. – 2015. – с. 91-93. Полесский госуд. Университет. Г. Пинск (Беларусия)

23.Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є. Метаболічний синдром у практиці алерголога // Тези доповідей Людина та ліки України.-2015.С.25.

24.Корильчук Н.І. Корекція проявів Метаболічного синдрому  // Тези доповідей Людина та ліки України.-2015.С.25-26.

25.Корильчук Н.І. Зміни харчування на тлі надлишкової ваги та ожиріння // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні досягнення наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя» .- 2015.С.50-53.

26.Корильчук Н.І. Аспекти ожиріння в молодих жінок // науково-практична конференція «Ендокринна патологія у віковому аспекті».-2015.С.53-54.

27. Корильчук Н.І, Боцюк Н.Є., Старічков П.В., Перейма В.Р. «Коморбідність ожиріння та порушення вуглеводного обміну в практиці алерголога» // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2016.-С.103-104.

28. Корильчук Н.І., Бабінець Л.С., Боровик І.О., Гнатюк Л.Б., Воронцов О.О. «Метаболічний синдром та фертильний вік» // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2016.-С.105-106.

29. Корильчук Н.И., Боровик И.О., Корильчук Т.Б. «К вопросу лечения метаболического синдрома» //Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.35.

30. Корильчук Н.И., Рябоконь С.С., Гниздюх И.О., Творко В.М., Корильчук Б.Т. «Метаболический синдром и ХОБЛ» // Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.35-36.

31. Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е., Корильчук Б.Т. «Метаболический синдром и алергія» // Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.34-35.

32. Корильчук Н.И. «Приверженность к лечению больных с артериальной гипертензией и сахарным діабетом» //Российский кардиологический журнал.-2016.-№4.-с.44-45.

33. Корильчук Н.И., Рябоконь С.С., Гниздюх И.О., Корильчук Б.Т. «Особенности ХОБЛ при метаболическом синдроме» // Тезисы республиканской научно-практической конференции «Метаболический синдром и современные методы лечения дисметаболизма», Ташкент.-2016.-С.64.

34. Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е. Метаболический синдром и алергія Тезисы республиканской научно-практической конференции «Метаболический синдром и современные методы лечения дисметаболизма», Ташкент.-2016.-С.63.

35. Корильчук Н.І. До питання лікування ожиріння // Тези науково-практичної конференції « Реабілітація та фізіотерапія».-2016.-С45.

36. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Корильчук Н.І. Сімейна медицина: у 3 кн. : підручник. Кн. 2. Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб / Л.С. Бабінець, О.М. Барна, С.В. Білецький та ін. ; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі. — К. : ВСВ «Медицина», 2016. — 456 с. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина». Гриф МОН України ISBN: 978-617-505-454-3

37. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Корильчук Н.І. Семейная медицина: в 3 книгах. — Книга 2. Семейная медицина: в 3 кн. : учебник. Кн. 2. Симптомы и синдромы в клинике внутренних болезней / Л.С. Бабинец, О.Н. Барна, С.В. Билецкий и др. ; под ред. О.Н. Гириной, Л.М. Пасиешвили. — К. : ВСИ «Медицина», 2016. — 488 с. - Київ: Видавництво «Медицина», 2016р. – 488 с. - С. 69-99. Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации, врачей-интернов по специальности «Общая практика—семейная медицина». Гриф МОН України ISBN: 978-617-505-506-9.


39. Корильчук Н.І. Застосування препаратів хрому при метаболічному синдромі у жінок //Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах 3 березня 2017 року Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику. – С. 103-104.


40. Л. С. Бабінець, Н. Є. Боцюк, Н. І. Корильчук, І. О. Боровик, Є. М. Стародуб, О. О. Воронцов, С. С. Рябоконь, Б. О. Мігенько, В. М. Творко, О. Р. Ясній «Досвід запровадження оптимізованої технології аналізу ситуацій у додипломній підготовці сімейного лікаря» // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку 18–19 травня 2017 року м. Тернопіль у двох томах. - ТОМ 2. - Тернопіль ТДМУ. - «Укрмедкнига». – 2017. - С 7-8.


41. Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С., Творко В.М. «Тандем сімейного лікаря та ендокринолога у спілкуванні з пацієнтом» //Українська професійна мова: історія і сучасність матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського 22-23 червня 2017. – С. 16.Comments