Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Наталія Євгенівна Боцюк

1.    Деякі аспекти впливу операцій на шлунку та дванадцятипалій кишці на стан кісткової тканини / В.Б.Гощинський, І.О.Корніцька-Боровик, Л.С.Бабінець, Боцюк Н.Є.  та ін. // Матеріали XLVI підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. - 2003. – № 1. - С. 102-103.

2.    Алгоритм роботи  по  заповненню студентами первинної медичної документації на  циклі "поліклінічна педіатрія". / О.Р. Ясній, Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк // Медична освіта (Тернопіль). - 2003. - №4. - С. 22-24

3.    Аналіз показників остеоденситометрії після оперативного лікування виразкової хвороби в пізньому післяопераційному періоді. /Гощинський В.Б., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є.  та ін. // Матеріали ХLVІІ підсумкової науково-практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2004.

4.    Стан мінеральної щільності кісткової тканини за показником Т у хворих на виразкову хворобу, лікованих консервативно та після органозберігаючих операцій / В.Б.Гощинський, Н.І.Корильчук, І.О.Корніцька, Боцюк Н.Є. та ін. // Матеріали XLV підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига. - 2002. – С. 70-71.

5.     Гощинський В.Б., Бойчак М.В., Корніцька-Боровик І.О. Вплив експериментальної резекції тонкого кишечника на зміни гістоморфометричних показників кісткової тканини // Матеріали XLVI підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. - 2003. – № 1. - С. 142.

6.     Гощинський В.Б., Боровик І.О., Рябоконь-Гранківська С.С., Творко В.М. Ефективність препарату “Кальцій Д3 Нікомед” в лікуванні остеопенічного синдрому у хворих, прооперований з приводу виразкової хвороби // Вісник наукових досліджень. – 2004. -- №2. – С. 37-40.

7.    Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Бутвин С.М., Бойчак М.В. Запровадження кредитно-модульної системи у навчальному процесі з сімейної медицини: досвід та проблеми. // Медична освіта. – 2005.

8.    Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Рябоконь-Гранківська С.С., Творко В.М. Ефективність препарату “Кальцій Д3 Нікомед” в лікуванні остеопенічного синдрому у хворих, прооперований з приводу виразкової хвороби // Вісник наукових досліджень. – 2004. -- №2. – С. 37-40.

9.    15. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Рябоконь С.С. Розвиток остеопенічного синдрому при виразковій хворобі // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Морфогенез і патологія кісткової системи в умовах промислового регіону”. – Луганськ: Український медичний альманах. – 2005. – №2. – C. 51-53

10.Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Бутвин С.М., Бойчак М.В. Запровадження кредитно-модульної системи у навчальному процесі з сімейної медицини: досвід та проблеми. // Медична освіта. – 2005.- № 1. – С. 12-15

11.В.Б.Гощинський, Боцюк Н.Є. , І.О.Боровик, Н.І.Корильчук та ін.// Матеріали XLІХ підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига. - 2006. – С. 80-81.

12. Корекція остеопенічного синдрому та якість життя пацієнтів з виразковою хворобою / В.Б.Гощинський, І.О.Боровик, Н.І.Корильчук та ін.// Український морфологічний альманах. – 2006. – Том 4. - № 2. – С.41-43. 

13.Харчування вагітних як фактор ризику та медико-соціальна проблема / О.О.Воронцов, Боцюк Н.Є., В.Б. Гощинський, І.О.Боровик та ін. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. - № 1. – С. 38-42.

14.Дослідження окремих аспектів лікування хворих після резекцій шлунка / В.Б.Гощинський, І.О.Боровик, Н.І.Корильчук та ін.// Матеріали XLІХ підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига. - 2006. – С. 80-81.

15.Фактори ризику остеодефіцитних станів при патології верхнього відділу травної системи / Зоря А.В., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Бутвин С.М., Рябоконь С.С., Творко В.М. // Biomedical and biosocial anthropology. – 2007. – № 8. – С. 159.

16.Медична реабілітація після аборту в практиці сімейного лікаря / О. О. Воронцов, Н. І. Корильчук, Н. Є. Боцюк, С. С. Рябоконь // Вісник наукових досліджень. - 2007. - № 4(49). - С. 41-43.

17.О.Р. Ясній, О.Р. Боярчук, Н.Є. Боцюк.  Формування комплексного підходу до реабілітації дітей  з хронічною патологією  у  студентів  та  лікарів-інтернів. Медична освіта. - 2007. -№ 4,-С. 33-35. 

18.Н.Є. Боцюк, Н.І. Корильчук, О.Р. Ясній, О.О. Воронцов, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь, В.М. Творко. Деякі аспекти імунореабілітації в практиці сімейного лікаря //Вісник наукових досліджень - 2007. – № 4, С. 30-32.

19.Гощинський В.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Остеопенічний синдром при виразковій хворобі та її ускладненнях // Матеріали ІІІ Українського Конгресу гастроентерологів "Актуальні питання сучасної гастроентерології". – Дніпропетровськ. – 2008.

20.В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, Л.С. Бабінець, С.С. Рябоконь та ін. Формування науково-доказового світогляду студентів – основа підготовки лікаря сімейної медицини на додипломному рівні.//Матеріали навчально-наукової конференції „Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір”. Тернопіль “Укрмедкнига”, 2009. – С.264-266.

21.Корильчук Н.ІЦ., Корильчук Т.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О. Часткова реалізація ідей кредитно-модульної системи навчання у студентів-медиків. – Материалы I международной научно-практической конференции «Наука и технологии: шаг в будущее – ’2006». – том 15. – Медицина. – Белгород – Руснаучкнига. – 2006. – С 13. 

22.Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., Віщур І.Є., Михалків М.М., Боровик І.О. Вплив ентеросорбенту „Фібрабет” на стан детоксикуючої системи у тварин з хімічним ураженням печінки //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції – Тернопіль – 2008 р. – С. 127. 

23.Воронцов О.О., Бабінець Л.С., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рудик І.В. / Інформаційний захист здоров’я працюючих вагітних жінок // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції – Тернопіль – 2008 р. – С. 137.

24.Гощинський В.Б., Боровик І.О., Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Стан кальцієво-фосфорного обміну в пацієнтів з виразковою хворобою //Вісник Вінницького національного медичного університету – 2008. – С.214-215.

25.В.Б.Гощинський, Н.Є. Боцюк, О.Р. Ясній, О.О. Воронцов, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь Запровадження новітніх форм організації навчального процесу при підготовці лікаря загальної практики – сімейної медицини на додипломному етапі. // Медична освіта. - 2008. - № 1. - С. 41-43 

26.Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь Цитокіновий профіль і його взаємозв’язок із процесами ліпероксидації, ендогенної інтоксикації та станом антиоксидантних систем захисту при хронічному панкреатиті // Міжвідомчий збірник Гастроентерологія, Випуск 41, Дніпропетровськ – 2008. –С. 173 – 180.

27.Боровик И.О., Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е., Рябоконь С.С. Современные методы оценки состояния костной ткани при язвенной болезни // 10-й Славяно-Балтийский научный форум. Санкт-Петербург. – 2008. - № 2-3. – С.49.

28.Гощинський В.Б., Н.Є. Боцюк, Боровик І.О., Рябоконь С.С., та ін. Корекція психосоматичних порушень у пацієнтів з виразковою хворобою.//Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. м. Тернопіль. – 2009. – С. 59.

29.Корильчук Н.І., Корильчук Т.Б., Н.Є. Боцюк, Боровик І.О., та ін. Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії та інсулінрезистентності у молодих жінок з ожирінням// Вісник наукових досліджень - 2009. – № 4, С. 66.

30.Воронцов, О.О.; Боцюк, Н.Є.; Корильчук, Н.І.; Боровик, І. О. та ін. / Грудне вигодування в програмі школи відповідального батьківства// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2009. - № 3. - С. 54-56

31.Класична акупунктура та Цзю-терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з артеріальною гіпертензією / Л. С. Бабінець, О. Я. Пінкевич, О. І. Криськів, Н. Є. Боцюк, В. М. Творко // Вісник наукових досліджень. - 2009. - № 2(55). - С. 9-11.

32. Ефективність навчання вагітних жінок сучасним принципам грудного вигодовування / О. О. Воронцов, Н. Є. Боцюк, С. С. Рябоконь, І. Є. Наконечна // Вісник наукових досліджень. - 2009. - № 4(57). - С. 67

33.Гощинський В.Б., Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Корильчук Т.Б., Ляшенко І.І., Перейма В.Р., Бенца О.І./ Комунікативні бар’єри у відносинах лікаря та пацієнта// Медична освіта. - 2010. - № 4. - С. 68-69.

34.Боровик І.О., Н.Є. Боцюк, Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., та ін. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з жовч нокам’яною хворобою// Вісник наукових досліджень - 2010. – № 2, С. 120

35.Боровик И.О., Корильчук Н. И. Боцюк Н.Е., Рябоконь С.С. Перспективные аспекты лечения стрессовых язв желудка// 12-й Славяно-Балтийский научный форум. Санкт-Петербург. – 2010. - № 3-4. – С.36.

36.Корильчук Н.Є., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Корильчук Т.Б., Старічков П.В., Ляшенко І.І., Фурко Н.В. /Психологічний статус хворих на цукровий діабет // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. м. Тернопіль. – 2010. – С. 28

37.Ефективність денного стаціонару загального профілю як структурного підрозділу  поліклініки/ЛС Бабінець, ВВ Кміта, ГП Ялинська, ОО Ониськів, НІ Корильчук, ОА Качмар,  ВМ Творко, СС Рябоконь, СЯ Бондар, НЄ Боцюк//Вісник соціальної гігієни та організації  охорони здоров'я України.-2010.-№ 1.-С. 44-48.

38.Гнатюк М.С., Гощинський В.Б., Назарчук С.А., Боровик І.О.,Н.Є. Боцюк /Морфометрична оцінка впливу ліофілізованих дермоімплантантів на загоєння кишкової рани//Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2011. - № 3. – С 22-27

39.Л.Я. Ковальчук, В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, В.М. Творко, І.О. та ін. /Оцінка ефективності навчально-практичних центрів ПМСД у сільській місцевості Тернопілля у підготовці сімейних лікарів //Сімейна медицина. – 2011. - № 4(38). – с. 67-69

40.Корильчук Н.І., Н.Є. Боцюк, Боровик І.О. Корильчук Т.Б. /До питання гастродуоденальної патології у хворих з надмірною вагою та ожирінням // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. м. Тернопіль. – 2011. – С. 23

41.Боровик І.О., Н.Є. Боцюк, Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., /Гастроезофагальнорефлюксна хвороба у хворих з супутньою бронхіальною астмою // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. м. Тернопіль. – 2011. – С. 12-13

42. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь, Патоморфологічні особливості загоєння гострих експериментальних стресових виразок// Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія» (випуск 45), Дніпропетровськ, 2011. –С. 173 – 176.

43.Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, І.Я. Семенова З.Я. Пінкевич та ін. /Оцінка чинників змін стану кісткової тканини за наявності хронічного панкреатиту //Сімейна медицина. – 2012. - № 2. – с. 67-69

44.Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Боровик, С.С. Рябоконь та ін. /Гостра кропив’янка в практиці сімейного лікаря, проблеми діагностики та ведення хворих //Сімейна медицина. – 2012. - № 6. – с. 46-49.

45.Удосконалення процесу підготовки лікарів загальної практики – сімейної медицини на додипломному рівні / В.Б.Гощинський, Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик [та ін.]// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, “Впровадження нових технологій за кредитно – модульної системи організації навчального процесу УВМ(Ф) НЗ III - IV рівнів акредитації” 26-27 квітня 2012 року – Медична освіта № 3 (додаток) 2012 р – С. 41-43.

46.Сімейний лікар – акушер-гінеколог.Готовність до співпраці / О. О. Воронцов, Л. С. Бабінець, Л. Ф. Матюха, І. О. Боровик, С. С. Рябоконь, Н. Є. Боцюк // Семейная медицина. - 2013. - № 3. - С. 5-7.

47.Нарушение экскреторной функции поджелудочной железы как фактор минеральной недостаточности при хроническом панкреатите / Л.С. Бабинец, И.О. Боровик, С.С.Рябоконь, Н.Е. Боцюк. //Abstracts of 15th Intern. Jub. Slavic-Baltic Scien. Forum, Snt-Petersburg- Gasrtro-2013. – 2013, №2. – M3.

48.Оптимізація підготовки кадрів для первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням міжнародного досвіду / Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк та інш всього 6 осіб // Сімейна медицина. – 2013. – № 5 (49). – С. 10-13.

49.Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагеальною рефлексною хворобою. Бабінець Л.С., Шостак С.Є., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є. // Гастроентерологія. - № 1 (51). – 2014. – с. 18-20

50.Патогенетичне обґрунтування трофологічних впливів комплексної терапії хронічного панкреатиту/ Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька, Н.Є. Боцюк, С.С. Рябоконь//Лікарська справа.-2014.- С.128-131.

51.Динаміка антиоксидантного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом комплексного лікування/ ЛС Бабінець, ІМ Галабіцька, НЄ Боцюк, ОА Качмар // Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 2014.-С.268.

52.Трофологічний статус хворих на хронічний панкреатит біліарного генезу /ЛС Бабінець, Н.В. Назарчук, Н.Є. Боцюк, В.М. Творко та ін.. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2015

53. Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е., Корильчук Б.Т. Метаболический синдром и аллергия //Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.34-35.

54.Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині / Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк та ін. всього10 осіб // Сімейна медицина. – 2014. – № 3 (53). – С. 19-21.

55.Досвід впровадження сімейної медицини в Угорщині / Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., та ін.. / Матеріали XV конгресу СФУЛТ м. Чернівці, 16-18 жовтня 2014 року. – Українські медичні вісті. – 2014. – том 11. – число 1-4 (80-83). – С. 22. 

56.Особливості підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині / Бабінець Л.С., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Воронцов О.О., Мігенько Б.О.

// Здоров’я суспільства/Здоровье общества/The health of Sosiety № 1-2. – 2014. – С. 68-69.

57.Ключові аспекти підготовки та роботи лікаря загальної практики в Угорщині/ Л.С. Бабінець, Л.М. Матюк, Н.Є. Боцюк та ін./ Сімейна медицина. – 2014. – № 5 (55). – С. 4-6.

58.Сімейна медицина на Тернопільщині: успіхи, проблеми, шляхи вирішення. Сімейна медицина. – 2014. – № 6 (56). – С. 4-6. Л.С. Бабінець, Л.М. Матюк, Н.Є. Боцюк та інш всього10 осіб

59.Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку. Сімейна медицина. – 2015. – № 3 (59). – С. 28-31. Л.С. Бабінець, Л.М. Матюк, Н.Є. Боцюк та інш всього12 осіб

60.Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Бабінець Л.С., Боровик І.О., Ландяк Е.А. Профілактика жовчнокам’яної хвороби у дітей на амбулаторному етапі //Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2016.-С.40-41.

61.Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е. Метаболический синдром и пищевая аллергия // Тезисы республиканской научно-практической конференции «Метаболический синдром и современные методы лечения дисметаболизма».-Ташкент.-2016.-С63.

62.Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., СтарічковП.В., Перейма В.Р. Коморбідність ожиріння та порушення вуглеводного обміну в практиці алерголога//Матеріали підсумкової LIXнауково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».-2016.-С.103-104.

63. Необхідність оновлення навчальної програми додипломної медичної освіти у зв’язку з пріоритетністю загальної практики–сімейної медицини /ЛС Бабінець, ІО Боровик, НІ Корильчук, НЄ Боцюк, та ін..//Сімейна медицина, 2016.-С. 118-120.

64. Бабінець Л.С. Досвід запровадження оптимізованої технології аналізу ситуацій у додипломній підготовці сімейного лікаря/[Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є. та ін. ]Матеріали ХIV Всеукраїнської науково-практичноїконференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» 18-19 травня 2017 року. – том 2. – С. 7-8

65.Оптимізація Практичної Підготовки Фахівців Сімейної Медицини На Додипломному Рівні Навчання/ Боцюк Н.Є., Бабінець Л.С., Боровик І.О. та ін.// Медична освіта. - 2017. - № 4. - С. 5-8.

Comments