Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Наталія Євгенівна Боцюк

1. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., та ін. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інтеграція української медичної освіти з Європейським та Американським освітнім простром”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2006. – С. 27-28.

2. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., та ін. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми сучасного медичного наукознавства”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2006. – С. 27-28.

3. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є. Боровик І.О., та ін. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Становлення сімейної медицини в Україні”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2006. – С. 27-28.

4. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Корильчук Н.І., Складанюк Л.І. Стан кальцієво-фосфорного обміну в пацієнтів, прооперованих з приводу ускладнень виразкової хвороби. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Шляхи оптимізації діагностики і лікування патології органів травлення, поєднаної з захворюваннями інших внутрішніх органів у практиці сімейного лікаря”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2006. – С. 21-22.

5. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Розвиток остеопенічного синдрому при виразковій хворобі // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Морфогенез і патологія кісткової системи в умовах промислового регіону”. – Луганськ: Український медичний альманах. – 2005. -- №2.

6. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Складанюк Л.І. Корекція остеопенічного синдрому та якість життя пацієнтів з виразковою хворобою // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Здобутки і перспективи внутрішньої медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2006. – С. 27-28.

7. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Творко В.М. // Матеріали ХLVІІІ підсумкової науково-практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2005.

8. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Рябоконь-Гранківська С.С., Творко В.М. Ефективність препарату “Кальцій Д3 Нікомед” в лікуванні остеопенічного синдрому у хворих, прооперований з приводу виразкової хвороби // Вісник наукових досліджень. – 2004. -- №2. – С. 37-40.

9. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О. Використання амбулаторії сімейного лікаря як навчальної бази у підготовці сімейного лікаря на до дипломному рівні //Матеріали Всеукраїнської конференції сімейних лікарів "Сімейна медицина в Україні – наукові розробки та практика впровадження". – Київ. – 2006. – С. 8-9.

10. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Бутвин С.М., Бойчак М.В. Запровадження кредитно-модульної системи у навчальному процесі з сімейної медицини: досвід та проблеми. // Медична освіта. – 2005.

11. Дослідження окремих аспектів лікування хворих після резекцій шлунка / В.Б.Гощинський, Боцюк Н.Є. , І.О.Боровик, Н.І.Корильчук та ін.// Матеріали XLІХ підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига. - 2006. – С. 80-81.

12. Корекція остеопенічного синдрому та якість життя пацієнтів з виразковою хворобою / В.Б.Гощинський, І.О.Боровик, Н.І.Корильчук та ін.// Український морфологічний альманах. – 2006. – Том 4. - № 2. – С.41-43.

13. Харчування вагітних як фактор ризику та медико-соціальна проблема / О.О.Воронцов, Боцюк Н.Є., В.Б. Гощинський, І.О.Боровик та ін. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. - № 1. – С. 38-42.Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є. Павліковська В.В., Бойчак М.В., Корильчук Н.І., Корніцька І.О., Бабінець Л.С., Про організацію кафедри сімейної медицини // Проблеми підготовки медичних та фармакологічних кадрів в Україні. Матеріали доповідей науково-методичної конференції.-2001. - С. 561-562. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Воронцов О.О., Корніцька І.О., Бойчак М.В., Корильчук Н.І., Бабінець Л.С. Напрямки самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі поліклінічної справи // Навчально-методична конференція “Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів”.- 2008.- 94-96.

14. В.Б.Гощинський, Боцюк Н.Є., О.О.Воронцов, Н.І.Корильчук, І.О.Корніцька. Особливості підготовки студентів на кафедрі “Поліклінічна справа”// Навчально-методична конференція. Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. Тернопіль.-2008.-С.50-54.

15. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Рябоконь С.С. Розвиток остеопенічного синдрому при виразковій хворобі // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Морфогенез і патологія кісткової системи в умовах промислового регіону”. – Луганськ: Український медичний альманах. – 2005. – №2. – C. 51-53

16. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Бутвин С.М., Бойчак М.В. Запровадження кредитно-модульної системи у навчальному процесі з сімейної медицини: досвід та проблеми. // Медична освіта. – 2005.- № 1. – С. 12-15

17. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Остнопенічний синдром при виразковій хворобі та її ускладненнях // Матеріали ІІІ Українського Конгресу гастроентерологів "Актуальні питання сучасної гастроентерології". – Дніпропетровськ. – 2008.

18. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, Л.С. Бабінець, С.С. Рябоконь та ін. Формування науково-доказового світогляду студентів – основа підготовки лікаря сімейної медицини на додипломному рівні.//Матеріали навчально-наукової конференції „Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір”. Тернопіль “Укрмедкнига”, 2009. – С.264-266.

19. Корильчук Н.ІЦ., Корильчук Т.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О. Часткова реалізація ідей кредитно-модульної системи навчання у студентів-медиків. – Материалы I международной научно-практической конференции «Наука и технологии: шаг в будущее – ’2006». – том 15. – Медицина. – Белгород – Руснаучкнига. – 2006. – С 13.

20. С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк, М.М. Михалків, І.О. Боровик, М.В. Бойчак Вплив комбінованої дії хімічних токсикантів на живі організми //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров’я” . – Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2008. – С. 57.

21. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О. та ін. До питання вивчення основ науково-доказової медицини і клінічної епідеміології на до дипломному етапі підготовки лікаря сімейної медицини // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми сучасного медичного наукознавства”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2009. – С. 27-28.

22. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Складанюк Л.І. Стан кальцієво-фосфорного обміну в пацієнтів, прооперованих з приводу ускладнень виразкової хвороби. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Шляхи оптимізації діагностики і лікування патології органів травлення, поєднаної з захворюваннями інших внутрішніх органів у практиці сімейного лікаря”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2006. – С. 21-22.

23. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Складанюк Л.І. Корекція остеопенічного синдрому та якість життя пацієнтів з виразковою хворобою // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Здобутки і перспективи внутрішньої медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2006. – С. 27-28.

24. Дослідження окремих аспектів лікування хворих після резекцій шлунка / В.Б.Гощинський, І.О.Боровик, Н.І.Корильчук та ін.// Матеріали XLІХ підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига. - 2006. – С. 80-81.

25. Корекція остеопенічного синдрому та якість життя пацієнтів з виразковою хворобою / В.Б.Гощинський, І.О.Боровик, Н.І.Корильчук Боцюк, Н.Є.; Ясній, О.Р.; Бойчак, М.В.// Український морфологічний альманах. – 2006. – Том 4. - № 2. – С.41-43.

26. Фактори ризику остеодефіцитних станів при патології верхнього відділу травної системи / Зоря А.В., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Бутвин С.М., Рябоконь С.С., Творко В.М. // Biomedical and biosocial anthropology. – 2007. – № 8. – С. 159.

27. Н.Є. Боцюк, Н.І. Корильчук, О.Р. Ясній, О.О. Воронцов, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь, В.М. Творко. Деякі аспекти імунореабілітації в практиці сімейного лікаря //Вісник наукових досліджень - 2007. – № 4, С. 30-32.

28. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик, А.В.Зоря, С.С. Рябоконь, Н.І. Корильчук Клінічні особливості бронхіальної астми, асоційованої з гастроезофагально-рефлюксною хворобою// Матеріали міжобласної науково-практичної конференції „Нові підходи в лікуванні хвороб органів дихання” м. Тернопіль 2008 рік. С. 19

29. Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., Віщур І.Є., Михалків М.М., Боровик І.О. Вплив ентеросорбенту „Фібрабет” на стан детоксикуючої системи у тварин з хімічним ураженням печінки //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції – Тернопіль – 2008 р. – С. 127.

30. Воронцов О.О., Бабінець Л.С., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рудик І.В. / Інформаційний захист здоров’я працюючих вагітних жінок // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції – Тернопіль – 2008 р. – С. 137.

31. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Стан кальцієво-фосфорного обміну в пацієнтів з виразковою хворобою //Вісник Вінницького національного медичного університету – 2008. – С.214-215.

32. В.Б.Гощинський, Н.Є. Боцюк, О.Р. Ясній, О.О. Воронцов, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь Запровадження новітніх форм організації навчального процесу при підготовці лікаря загальної практики – сімейної медицини на додипломному етапі. // Медична освіта. - 2008. - № 1. - С. 41-43

33. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, А.В. Зоря, Л.С. Бабінець, С.М. Бутвин, та ін. Впровадження кредитно-модульної системи у підготовці спеціаліста за фахом „Загальна практика-сімейна медицина” на кафедрі поліклінічної справи і сімейної медицини // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції „Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України” м. Тернопіль. 15-16 травня 2008 року, С. 113-121.

34. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь Цитокіновий профіль і його взаємозв’язок із процесами ліпероксидації, ендогенної інтоксикації та станом антиоксидантних систем захисту при хронічному панкреатиті // Міжвідомчий збірник Гастроентерологія, Випуск 41, Дніпропетровськ – 2008. –С. 173 – 180.

35. Боровик И.О., Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е., Рябоконь С.С. Современные методы оценки состояния костной ткани при язвенной болезни // 10-й Славяно-Балтийский научный форум. Санкт-Петербург. – 2008. - № 2-3. – С.49.

36. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Бабінець Л.С., Зоря А.В., Корильчук Н.І., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Ясній О.Р., Мігенько Б.О. Про додипломну професійну орієнтацію сімейних лікарів // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір (Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції м. Тернопіль).-2009.-С.175-177.

37. Гощинський В.Б., Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., та ін. Рівень комунікативної емпатії у відносинах майбутнього лікаря та пацієнта //Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції „Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір” м. Тернопіль. – 2009. – С. 177-179.

38. Гощинський В.Б., Н.Є. Боцюк, Боровик І.О., Рябоконь С.С., та ін. Корекція психосоматичних порушень у пацієнтів з виразковою хворобою.//Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. м. Тернопіль. – 2009. – С. 59.

39. Гощинський В.Б., Н.Є. Боцюк, Назарчук С.А., Боровик І.О. / Перспективи застосування ліофілізованих ксенодермоімплантантів для попередження неспроможності кишечних швів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. м. Тернопіль. – 2009. – С. 60.

40. Корильчук Н.І., Корильчук Т.Б., Н.Є. Боцюк, Боровик І.О., та ін. Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії та інсулінрезистентності у молодих жінок з ожирінням// Вісник наукових досліджень - 2009. – № 4, С. 66.

41. Гощинський В.Б., Бабінець Л.С., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Н.Є. Боцюк, та ін. Оптимізація терапії бронхіальної астми, асоційованої з гастроезофагальнорефлюксною хворобою . – Збірник робіт міжобласної науково-практичної конференції. Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – 52 с.

42. Воронцов, О.О.; Боцюк, Н.Є.; Корильчук, Н.І.; Боровик, І. О. та ін. / Грудне вигодування в програмі школи відповідального батьківства// Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2009. - № 3. - С. 54-56

43. Гощинський В.Б., Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Корильчук Т.Б., Ляшенко І.І., Перейма В.Р., Бенца О.І./ Комунікативні барєри у відносинах лікаря та пацієнта// Медична освіта. - 2010. - № 4. - С. 68-69.

44. І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, С.С. Рябоконь, В.М. Творко, І.І. Молень Можливості корекції остеопенічного синдрому у пацієнтів з виразковою хворобою // ІІІ національний конгрес «Людина та ліки Україна». – м. Київ. – 2010. – С.20.

45. Боровик І.О., Н.Є. Боцюк, Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., та ін. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з жовч нокам’яною хворобою// Вісник наукових досліджень - 2010. – № 2, С. 120

46. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, та ін. Клінічні аспекти перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з жовчнокам’яною хворобою. – Збірник робіт міжобласної науково-практичної конференції. «Здобутки та перспектививнутрішньої медицини» Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – с.17-18

47. Боровик И.О., Корильчук Н. И. Боцюк Н.Е., Рябоконь С.С. Перспективные аспекты лечения стрессовых язв желудка// 12-й Славяно-Балтийский научный форум. Санкт-Петербург. – 2010. - № 3-4. – С.36.

48. Корильчук Н.Є., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Корильчук Т.Б., Старічков П.В., Ляшенко І.І., Фурко Н.В. /Психологічний статус хворих на цукровий діабет // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. м. Тернопіль. – 2010. – С. 28

49. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, та ін. Реабілітація хворих після резекцій шлунка в практиці сімейного лікаря. – Збірник робіт науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: Внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці» 24-25 березня 2011 року, м. Тернопіль. Тернопіль ТДМУ»Укрмедкнига». – 2011. – с. 28-29.

50. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, Н.І. Корильчук, І.О. Боровик та ін. До питання менопаузального метаболічного синдрому. – Збірник робіт науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: Внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці» 24-25 березня 2011 року, м. Тернопіль. Тернопіль ТДМУ»Укрмедкнига». – 2011. – с. 31-32.

51. Гнатюк М.С., Гощинський В.Б., Назарчук С.А., Боровик І.О.,Н.Є. Боцюк /Морфометрична оцінка впливу ліофілізованих дермоімплантантів на загоєння кишкової рани//Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2011. - № 3. – С 22-27

52. Л.Я. Ковальчук, В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, В.М. Творко, І.О. та ін. /Оцінка ефективності навчально-практичних центрів ПМСД у сільській місцевості Тернопілля у підготовці сімейних лікарів //Сімейна медицина. – 2011. - № 4(38). – с. 67-69

53. Корильчук Н.І., Корильчук Т.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Ефективність використання глюкофажу та ксенікалу у хворих на метаболічни синдром Х // ІV національний конгрес «Людина та ліки Україна». – м. Київ. – 2011. – С. 73-74.

54. І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, Н.І.Корильчук, Н.Є.Боцюк /Ефективність рабепразолу у хворих на бронхіальну астму з гастроезофагальним рефлюксом // ІV національний конгрес «Людина та ліки Україна». – м. Київ. – 2011. – С. 35-36.

55. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуб, Н.І. Корильчук, І.О. Боровик, О.О. Воронцов, О.Р. Ясній, В.М. Творко, С.С. Рябоконь, Б.О. Мігенько Ефективність кредитно-модульної системи в процесі підготовки сімейного лікаря на додипломному рівні // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальному закладах України ІІІ – ІV рівнів акредитації», Тернопіль 2011, С.211-213.

56. Корильчук Н.І., Н.Є. Боцюк, Боровик І.О. Корильчук Т.Б. /До питання гастродуоденальної патології у хворих з надмірною вагою та ожирінням // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. м. Тернопіль. – 2011. – С. 23

57. Боровик І.О., Н.Є. Боцюк, Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., /Гастроезофагальнорефлюксна хвороба у хворих з супутньою бронхіальною астмою // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. м. Тернопіль. – 2011. – С. 12-13

58. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь,
Патоморфологічні особливості загоєння гострих експериментальних стресових виразок// Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія» (випуск 45), Дніпропетровськ, 2011. –С. 173 – 176.

59. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, І.Я. Семенова З.Я. Пінкевич та ін. /Оцінка чинників змін стану кісткової тканини за наявності хронічного панкреатиту //Сімейна медицина. – 2012. - № 2. – с. 67-69

60. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Боровик, С.С. Рябоконь та ін. /Гостра кропив’янка в практиці сімейного лікаря, проблеми діагностики та ведення хворих //Сімейна медицина. – 2012. - № 6. – с. 46-49.

61. Бабінець Л.С. Патогенетичне обґрунтування трофологічних впливів комплексної терапії хронічного панкреатиту/ Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька, Н.Є. Боцюк, С.С. Рябоконь//Лікарська справа.-2014.- С.128-131.

62. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Н.Н. Корильчук, І.О. Боровик, О.О. Воронцов. «Поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій у викладанні сімейної медицини на додипломному рівні» // Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти». – 12–13 травня 2016 року. – Тернопіль. – Том 1. – «Укрмедкнига». – С. 121-122.

63. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Є.М. Стародуб, С.С. Рябоконь, В.М. Творко, О.Р. Ясній. «Актуальні питання підготовки спеціаліста загальної практики – сімейного лікаря на додипломному рівні» // Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти». – 12–13 травня 2016 року. – Тернопіль. – Том 1. – «Укрмедкнига». – С. 122-123. 

64. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк. Тренінг ЮНІСЕФ: ефективне консультування з питань вакцинації проти поліомієліту – актуальна проблема в практиці сімейного лікаря. – Здоров'я України. – 2016, №6 (379). – С. 39.

65. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Н.Н. Корильчук, І.О. Боровик, О.О. Воронцов. Поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій у викладанні сімейної медицини на додипломному рівні // Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти. – 12–13 травня 2016 року. – Тернопіль. – Том 1. – «Укрмедкнига». – С. 121-122.

66. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Є.М. Стародуб, С.С. Рябоконь, В.М. Творко, О.Р. Ясній. Актуальні питання підготовки спеціаліста загальної практики – сімейного лікаря на додипломному рівні // Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти». – 12–13 травня 2016 року. – Тернопіль. – Том 1. – «Укрмедкнига». – С. 122-123.

67. Корильчук Н.І., Корильчук Б.Т., Боцюк Н.Є. Рівень здоров’я сьогодні – запорука здоров’я в майбутньому//Збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 квітня 2017 року.-Чернігів.-Том1.С.347-354.

68. Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С., Творко В.М. Тандем сімейного лікаря та ендокринолога в спілкуванні з пацієнтом // Матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» .-2017. С.16-18.

69. Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Творко В.М. Абдомінальне ожиріння у жінок працездатного віку// Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної наки».-2017.-С.-31-35.11.

70. Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е., Корильчук Б.Т. Метаболический синдром и аллергия //Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.34-35.

71. Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Бабінець Л.С., Боровик І.О., Ландяк Е.А. Профілактика жовчнокам’яної хвороби у дітей на амбулаторному етапі //Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2016.-С.40-41.

72. Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е. Метаболический синдром и пищевая аллергия // Тезисы республиканской научно-практической конференции «Метаболический синдром и современные методы лечения дисметаболизма».-Ташкент.-2016.-С63.

73. Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Творко В.М. Комунікативність майбутнього лікаря //Матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова».- 2016.-С.6-8.

74. Корильчук Н.І., Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Воронцов О.О. Поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій у викладанні сімейної медицини на до дипломному рівні //Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти».-2016.-Т.1.-С.121-122.

75. Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., СтарічковП.В., Перейма В.Р. Коморбідність ожиріння та порушення вуглеводного обміну в практиці алерголога//Матеріали підсумкової LIXнауково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».-2016.-С.103-104.
Comments