Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Лілія Степанівна БабінецьСписок друкованих робіт  за останні 5 років 


1. Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька. Оксидативний стрес і система антиоксидантного захисту в патогенезі формування терапевтичної патології. – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. - №1 (18). – С. 7-10.

2. Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець, Л.Ф. Матюха. Можливості застосування динамічної електронейростимуляції у реабілітації хворих на хронічний панкреатит. - Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. - №1 (18). – С. 87-88.

3. Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, Ю.В. Коваль. Включення засобів про- та пребіотичного складу в программу корекції хворих на хронічний панкреатит. – Мат-ли підсумк. наук.-практ. конфер. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2013. - С. 9-10.

4. Бабінець Л.С., Захарчук У.М., Складанюк Л.І., Сивирин І.О. Вплив наявності інкреторної недостатності підшлункової залози на клінічний перебіг хронічного панкреатиту за системою M-ANNHEIM. – Мат-ли підсумк. наук.-практ. конфер. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2013. - С. 8.

5. Бабінець Л.С., Квасніцька О.С., Мігенько Л.М. Аналіз стану кісткової тканини при коморбідності хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень. – Мат-ли підсумк. наук.-практ. конфер. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2013. - С. 8-9.

6. Бабінець Л.С., Семенова І.В. Оцінка ефективності вітамінно-мінерального препарату у реабілітації хворих на хронічний панкреатит з супутнім остеодефіцитом в практиці сімейного лікаря. – Мат-ли підсумк. наук.-практ. конфер. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2013. - С. 10-11.

7. Бабінець Л.С., Лещук Ю.В., Боцюк Н.Є., Гніздюк І.О. Аскаридоз як чинник поглиблення тяжкості хронічного панкреатиту. – Мат-ли підсумк. наук.-практ. конфер. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2013. - С. 10.

8. Бабінець Л.С., Шевчук Ю.В., Рябоконь С.С., Творко В.М. Клініко-патогенетичні ознаки анемії при хронічному панкреатиті. – Мат-ли підсумк. наук.-практ. конфер. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2013. - С. 11-12.

9. Медвідь І.І., Бабінець Л.С., Боровик І.О. Статистичний аналіз показників вегетативного статусу у хворих із гіпертонічною хворобою та супутнім хронічним панкреатитом. – Мат-ли підсумк. наук.-практ. конфер. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2013. - С. 30-31.

10. Бабінець Л.С., Швець Н.В., Ялінська Г.П., Мігенько Б.О. Клінічний перебіг хворих з хронічним біліарним панкреатитом після перенесеної лапароскопічної холецистектомії. – Мат-ли підсумк. наук.-практ. конфер. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2013. - С. 53.

11. Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька, О.М. Пашкудська. Роль оксидативного стресу та стану фрментних та нефементних антиоксидантів у перебігу хронічного панкреатиту. – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. - №1 (18). – С. 139-140.

12. Бабінець Л.С., Надкевич А.Л., Мороз С.Я., Качмар О.А. Роль цитокінового статусу у формуванні остеопенії при поперековому остеохондрозі. – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. - №1 (18). – С. 140.

13. Христич Т.М., Бабінець Л.С., Гонцарюк Д.О. Гастроентерологія: психосоматичні аспекти перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту в практиці інтерніста та сімейного лікаря: навчально-методичний посібник / Т.М. Христич, Л.С. Бабінець, Д.О. Гонцарюк. – Чернівці: Книги ХХІ, 2013. – 88 с. (3,0 друк. арк.)

14. Сімейна медицина: у 3 кн.: підручник. Кн. 1. Загальні питання сімейної медицини / за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 672 с. (2,1 друк. арк.)

15. Л. Бабінець, О. Воронцов, І Боровик. Комунікативна культура майбутніх сімейних лікарів у питаннях планування сім’ї. – Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №1.- С. 58-61.

16. Бабинец Л.С., Медвидь И.И., Бабинец А.І. Клинико-патогенетические аспекты использования многоигольчатой разнометаллической аппликации в комплексной терапии гипертонической болезни. – «Вопросы современной медицины»: мат-лы междунар. науч.-практ. конфер. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 23-27.

17. Бабинец Л.С., Семенова И.В., Рябоконь С.С. Возможности коррекции остеодефицита при хроническом панкреатите. – «Вопросы современной медицины»: мат-лы междунар. науч.-практ. конфер. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 107-112.

18. Л.С. Бабінець, О.Я. Пінкевич. Застосування L-аргініну в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою. – Вестник Клуба Панкреатологов. – 2013. - №3. – С. 30-32.

19. Л.С. Бабинец, Ю.Я. Коцаба. Роль про- и пребиотических препаратов в комплексной реабилитации больных хроническим панкреатитом. – Sanatate Publica, Economie si Management in Medicina. – 2013. - №5. – P 81-84.

20. L.S. Babinets, I.V. Semenova. Secondary osteopenia at chronic pancreatitis and ways of correction. – Sanatate Publica, Economie si Management in Medicina. – 2013. - №5. – P 14-17.

21. Л.С. Бабінець, О.О. Воронцов, Л.Ф. Матюха та співавт. Сімейний лікар акушер-гінеколог. Готовність до співпраці. – Сімейна медицина. – Київ, 2013. - №3 (47). – С. 5-7.

22. Бабинец Л.С., Боровик И.О., Рябоконь С.С. Нарушение экскреторной функции поджелудочной железы как фактор минеральной недостаточности при хроническом панкреатите. – Abstracts of 15th Intern. Jub. Slavic-Baltic Scien. Forum, Snt-Petersburg- Gasrtro-2013. – 2013, №2. – M1-M3.

23. Л.С. Бабинец, В.М. Творко, И.О. Боровик. Оптимизация лечения бронхиальной астмы, асоциированой с ГЭРХ. – Мат-лы международной конференции (теоретические и практические научные инновации). – Польша. – 2013. - С. 79.

24. Л. Бабінець, О. Воронцов, Г. Колочун. Денний стаціонар жіночої консультації: сімейний лікар - акушер-гінеколог – обгрунтована співпраця. – Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №3.- С. 12-15.

25. Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба. Включення альтернативних методик у комплексну реабілітацію хворих на хронічний панкреатит с дисбіозом товстої кишки. – Вісник проблем біології і медицини. – Полтава, 2013. - Вип. 3, том 1 (102). – С. 104-106. (РІНЦ e-LIBRARY.RU).

26. Л.С. Бабінець, О.Я. Драпак. Клініко-патогенетичні порушення при хронічному панкреатиті у поєднанні з гіпертонічною хворобою та шляхи їх корекції в практиці сімейного лікаря. - Здоров’я України, 2013. - №2 (28). – С. 44-45.

27. Л. Бабінець. Досвід і перспективи розвитку кафедри первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини ДВНЗ «Тернопільський держаниний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №4.- С. 3-7.

28. Б. Мігенько, Л. Бабінець, І. Боровик, С. Рябоконь. Вирішення хірургічних питань у практиці сімейного лікаря: гострі нагнійні захворювання. – Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №4.- С. 22-26.

29. Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Мігенько Б.О. та ін. Роль дисліпопротеїнемій у формуванні порушень вуглеводного обміну та трофологічного статусу при хронічному панкреатиті. – Мат-ли наук.-практ. конфер. з міжнар. участю «Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини». – Харків, 2013. - С. 24-25.

30. Бабінець Л.С., Захарчук У.М., Боровик І.О., Доброродня Л.В. Система М-АNNНЕІМ для оцінки клінічного перебігу хронічного панкреатиту із наявним цукровим діабетом. - Мат-ли наук.-практ. конфер. з міжнар. участю «Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини». – Харків, 2013. - С. 22-23.

31. Бабінець Л.С., Надкевич А.Л. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих з рефлекторними проявами поперекового остеохондрозу // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. з міжнар. участю: «Стратегія і тактика використання немедикаментозних методів терапії в лікарській практиці відновної медицини». - Трускавець, 2013. – С. 17 – 18.

32. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я. // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. з міжнар. участю: «Стратегія і тактика використання немедикаментозних методів терапії в лікарській практиці відновної медицини». - Трускавець, 2013. – С. 17 – 18.

33. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є Боцюк, О.О. Воронцов та співавт. Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету. – Сімейна медицина. – Київ, 2013. - №4 (48). – С. 28-30.

34. Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, О.В. Денефіль. Комплексна корекція ентеропанкреатичного синдрому при хронічному панкреатиті в практиці сімейного лікаря. – Сімейна медицина. – Київ, 2013. - №5 (49). – С. 79-81.

35. Бабинец Л.С., Надкевич А.Л. Обоснование комплексной коррекции состояния костной ткани, цитокинового обмена и эндотелиальной дисфункции при поясничном остеохондрозе с неврологическими проявлениями в практике семейного врача. – Наука в Центральной России. – Тамбов, октябрь 2013. - С. 87-93.

36. Л.С. Бабінець, Ю.В. Коваль, Ю.Я. Коцаба. Предикторна роль дисбіозу товстої кишки у формуванні недостатності тіаміну та піридоксину при хронічному панкреатиті. – Вестник Клуба Панкреатологов. – 2013. - №1. – С. 22-24.

37. Л. Бабінець, О. Криськів. Закреп поборемо разом. – Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №6.- С. 22-26.

38. Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, О.В. Денефіль. Ентеропанкреатичний синдром і його вплив на трофологічні порушення при ХП. – Гастроенетрологія. – № 4 (50). – Дніпропетровськ. – 2013. – С. 61-65.

39. Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба. Ефективність комплексної програми корекції дисбіозу товстої кишки при ХП в практиці сімейного лікаря. – Збірник наукових праць співробітників НМАПО. – Випуск 22. Книга 2. – Київ. – 2013. – С. 50-56.

40. Л.С. Бабінець, У.М. Захарчук. Можливості практичного застосування бальної системи M-ANNHEIM при ХП в практиці сімейного лікаря. – Збірник наукових праць співробітників НМАПО. – Випуск 22. Книга 2. – Київ. – 2013. – С. 16-20.

41. Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба. Реабілітація хворих на хронічний панкреатит за допомогою динамічної електронейростимуляції. – Здоров’я України. – №1-2 (326-327). – Київ. – 2014. – С. 40.

42. Л.С. Бабінець, У.М. Захарчук, С.Р. Підручна. Впровадження міжнародних стандартів оцінювання клініки хронічного панкреатиту у сімейній медицині. – Сімейна медицина. – Київ. – 2014. – №1 (51). - С. 70-72.

43. Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька, А.І. Бабінець. Вітамінний і антиоксидантний дисбаланс у клінічній картині хронічного панкреатиту у практиці сімейного лікаря. – Сімейна медицина. – Київ. – 2014. – №1 (51). - С. 122-124.

44. І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець. Визначення характеру порушень автономної нервової системи у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, ХП та їх поєднанням у сімейній медицині. – Сімейна медицина. – Київ. – 2014. – №1 (51). - С. 94-96.

45. Л.С. Бабінець, Н.М. Панасюк, А.І. Бабінець. Клініко-патогенетичні аспекти використання аплікації за методом Ляпко при нейроциркуляторній дистонії у медсестринській практиці. – Медсестринство. – Тернопіль. - №4, 2012. - С.9-11.

46. Л.С. Бабінець, Н.М. Панасюк. Використання різних видів масажу при нейроциркуляторній дистонії у медсестринській практиці. – Медсестринство. – Тернопіль. - №2, 2013. - С.12-14.

47. Л.С. Бабінець, Н.М. Панасюк. Методики прийому масажу і самомасажу при нейроциркуляторній дистонії у мед сестринській практиці. - Медсестринство. – Тернопіль. - №1, 2014. – С. 5-8.

48. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк та ін. Досвід системи підготовки лікаря загальної практики у Словаччині // Мат-ли Всеукраїнської навч.-наук. конфер. з міжнар. участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України». – Тернопіль, 2014. - С. 370-371.

49. Бабінець Л.С., Семенова І.В., Криськів О.І. Корекція остеодефіциту вітамінно-мінеральним препаратом у комплексній терапії хронічного панкреатиту. – Український медичний альманах. – Том 16, №1. – Луганськ, 2013. - С. 40-42.

50. Патент на корисну модель №84093. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я. – Бюл. №19, 10.10.2013.

51. Л.С. Бабинец, И.И. Медвидь, А.И. Бабинец «Многоигольчатая разнометаллическая аппликация в лечении гипертонии: клинико-патогенетические аспекты и использование аппликации». – LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, 2013. – 49 с. – 1,5 друк. арк.

52. Патент на корисну модель №86403. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутнім остеодефіцитом. Бабінець Л.С., Семенова І.В. –

53. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Шостак С.Є. та ін.. Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з ГЕРХ. – Гастроентерологія. - Дніпропетровськ, 2014. - №1 (51). – С. 18-21.

54. Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, О.І. Криськів. Підвищення рівня якості життя хворих на хронічний панкреатит за допомогою альтернативних методів корекції. – Wiadomosci Lekarskie. – Том LХУІІ, 2014, №2. – С. 338-340.

55. Л.С. Бабінець, І.В. Семенова, І.О. Боровик. Порівняльний аналіз програм комплексної корекції остеодефіциту хворих на хронічний панкреатит. – Wiadomosci Lekarskie. – Том LХУІІ, 2014, №2. – С. 282-284.

56. Патент на корисну модель №90420. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я. - Бюл. №26, 26.05.2014.

57. Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець. «Комплексна корекція якості життя хворих на хронічний панкреатит за допомогою динамічної електронейростимуляції» – Вестник Клуба Панкреатологов. – 2014. - №2 (май). – С. 33-35.

58. Л.С. Бабінець, Ю.В. Дроняк. «Аскаридоз і хронічний панкреатит: спільні етіопатогенетичні аспекти, оптимізація лікування в практиці сімейного лікаря» // Сімейна медицина. – 2014. - №2. – С. 101-104.

59. Л.С. Бабінець, Н.В. Назарчук. «Патогенетичні впливи холецистектомії на формування і перебіг хронічного панкреатиту» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 12-17.

60. Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька, Н.Є. Боцюк, О.А. Качмар. «Динаміка антиоксидантного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом комплексного лікування» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 148.

61. Л.С. Бабінець, Ю.В. Дроняк, Л.С. Цибульська, Б.М. Депутат. «Клінічна оцінка поєднаного перебігу хронічного панкреатиту та аскаридозу» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 149.

62. Л.С. Бабінець, Н.В. Назарчук, Б.О. Мігенько, І.О. Гніздюх, Н.О. Марченкова. «Порівнянльна характеристика якості життя хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії». // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 150.

63. Л.С. Бабінець, Л.М. Мігенько, О.С. Квасніцька, О.В. Цибік. «Хронічний панкреатит та дисліпідемія, нові підходи до лікування». // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 151.

64. У.М. Захарчук, Л.С. Бабінець, Л.І. Складанюк, С.С. Рябоконь, І.О. Сивирин, Т.В. Войцехівська. «Шкала SF-36 для оцінки впливу цукрового діабету на якість життя хворих на хронічний панкреатит». // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 157.

65. І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець, Г.П. Ялінська, І.О. Боровик. «Особливості стану вегетативної нервової системи у хворих на хронічний панкреатит та супутню гіпертонічну хворобу за даними кардіоінтервалографії». // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 162-163.

66. Н.А. Мельник, Л.С. Бабінець, В.М. Творко, С.Я. Боднар, Т.О. Безкоровайна. «Дисліпідні та трофологічні порушення при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця». // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 163-164.

67. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Коваль Ю.В., Творко В.М. «Вплив альтернативних методик лікування на рівень якості життя хворих на хронічний панкреатит». // Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 7-8.

68. Бабінець Л.С., Панасюк Н.М., Боцюк Н.Є., Бабінець А.І. «Ефективність використання лікувального масажу при нейроциркуляторній дистонії у практиці сімейної медсестри». // Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 8.

69. Галабіцька І.М., Бабінець Л.С., Цибульська Л.С. «Ефективність включення амінокислотно-вітамінного препарату у комплексне лікування хронічного панкреатиту». // Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 15-16

70. Дроняк Ю.В., Бабінець Л.С., Боровик І.О., Рябоконь С.С. «Аскаридоз як фактор формування і ускладнення хронічного панкреатиту». // Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 23.

71. Захарчук У.М., Бабінець Л.С., Старічков П.В., Складанюк Л.І. «Зміни показників якості життя у хворих з хронічним панкреатитом із супутнім цукровим діабетом». // Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 23-24.

72. Медвідь І.І., Бабінець Л.С., Герасимець І.І. «Можливості кардіоінтервалографії в оцінці стану хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім хронічним панкреатитом». // Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 28-29.

73. Мельник Н.А., Бабінець Л.С., Криськів О.І. «Особливості комор бідного перебігу хронічного панкреатиту та ішемічної хвороби серця». // Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 29.

74. Надкевич А.Л., Бабінець Л.С., Марченква Н.О., Марцинкевич Т.В. «Цитокіновий профіль при остеодефіциті у хворих з рефлекторними проявами поперекового остеохондрозу». // Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 30-31.

75. Назарчук Н.В., Бабінець Л.С., Рябоконь С.С., Мігенько Б.О. «Дослідження клінічного перебігу та якості життя хворих на хронічний панкреатит у віддалений період після холецистектомії». // Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 31-32.

76. Семенова І.В., Бабінець Л.С., Мігенько Б.О., Творко В.М. «Можливості комплексної корекції остеодефіциту при хронічному панкреатиті». // Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 37.

77. Л.С. Бабінець, Л.М. Мігенько. «Хронічний панкреатит і ліпідний дистрес – синдром: спільні механізми, взаємозв’язок та невирішені проблеми». //Здоров’я України, травень 2014р. - №2 (32). – С. 51-52.

78. Л. Мігенько, Л. Бабінець, С. Рябоконь. «Синдром Коуніса». // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2014.- №2(47). – С. 44-46.

79. Medvid I.I., Babinets L.S., Herasymets I.I. “Tne impact of the hypertonic disease and chronic pancreatitis comorbidity in the state of autonomic nervous system and its components». // Мат-лы научной конференции студентов-медиков с международным участием «Актуальные вопросы медицинской науки».- Самарканд 5 апрель 2014г. – С.149.

80. Надкевич А.Л., Бабинец Л.С. «Патогенетическое обоснование комплексных программ терапии при коморбидности поясничного остеохондроза и остеодефицита». // Мат-лы научной конференции студентов-медиков с международным участием «Актуальные вопросы медицинской науки».- Самарканд 5 апрель 2014г. – С.149.

81. Христич Т.М., Бабінець Л.С., Гонцарюк Д.О. Гастроентерологія: психосоматичні аспекти перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту в практиці інтерніста та сімейного лікаря: навчально-методичний посібник / Т.М. Христич, Л.С. Бабінець, Д.О. Гонцарюк. – Чернівці: Книги ХХІ, 2014. – 125 с. (3,6 друк. арк.)

82. Л.С. Бабінець, Н.В. Назарчук. Особливості лікування хворих на хронічний панкреатит після перенесеної холецистектомії //Здоров’я України, жовтень 2014 р. - №3 (33). – С. 38-39.

83. Babinets L. S., Zakharchuk U. M., Pidruchna S. R. The effects of the presents of diabetes mellitus on clinical course of chronic pancreatitis by M-ANNHEIM scoring system \\ The Economy, Management and Psychology Assciation in Medicine. – N 5 (56). – 2014. - P. 162-165.

84. Бабінець Л.С., Пінкевич З.Я., Драпак О.Я., Бабінець А.І. Клініко-патогенетичне обґрунтування акупунктурного лікування тютюнопаління при хронічному панкреатиті \\ Зб-к праць наук.-практ конфер. з між нар. участю «Рефлексотерапія в медичній реабілітації: сьогодення і майбутнє». – Київ, 2014. - С. 31-36.

85. Бабінець Л.С., Надкевич А.Л., Маєвська Т.Г. Клініко-імунологічні аспекти остеопенії при дистрофічно-дегенеративних процесах локомоторного апарату \\ Зб-к праць наук.-практ конфер. з між нар. участю «Рефлексотерапія в медичній реабілітації: сьогодення і майбутнє». – Київ, 2014. - С. 37-38.

86. Бабінець 46. Л.С. Медицина й лікар у художньому творі: медичні, соціальні та духовні аспекти \\ Мат-ли регіон. наук.-практ. конфер. «Українська професійна мова: історія і сучасність». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. - С. 48-49.

87. Л.С. Бабінець, Н.В. Назарчук. Патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного ґенезу після холецистектомії // Вестник Клуба Панкреатологов. – 2014. - №3 (август). – С. 4-9.

88. Л.С. Бабінець, Н.Є Боцюк, І.О. Боровик та ін. «Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині» // Сімейна медицина. – 2014. - №3 (53). – С. 19-22.

89. Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник. «Патогенетичні паралелі у формуванні дисліпідних змін при комор бідності хронічного панкреатиту та ішемічної хвороби серця // Сімейна медицина. – 2014. - №3 (53). – С. 42-45.

90. Л. Бабінець, О. Воронцов, І. Боровик. Акушерська проблема невиношування вагітності в практиці сімейного лікаря \\ Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2014. - №4.- С. 29-33.

91. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк. Післядипломна медична освіта у Словацькій Республіці. \\ «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. - С. 49-61.

92. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик та інші. Оптимізація підготовки кадрів для первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням міжнародного досвіду //Сімейна медицина. – 2013. - №5 (49). – С. 10-13.

93. Л.С. Бабінець, Ю.В. Дроняк. «Аскаридоз і хронічний панкреатит: спільні етіопатогенетичні аспекти, оптимізація лікування в практиці сімейного лікаря» // Сімейна медицина. – 2014. - №2. – С. 101-104.

94. Л.С. Бабінець, Л.М. Мігенько. «Хронічний панкреатит і ліпідний дистрес – синдром: спільні механізми, взаємозв’язок та невирішені проблеми». //Здоров’я України, травень 2014р. - №2 (32). – С. 51-52.

95. Л. Мігенько, Л. Бабінець, С. Рябоконь. «Синдром Коуніса». // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2014.- №2(47). – С. 44-46.

96. Medvid I.I., Babinets L.S., Herasymets I.I. “Tne impact of the hypertonic disease and chronic pancreatitis comorbidity in the state of autonomic nervous system and its components». // Мат-лы научной конференции студентов-медиков с международным участием «Актуальные вопросы медицинской науки».- Самарканд 5 апрель 2014г. – С.149.

97. Надкевич А.Л., Бабинец Л.С. «Патогенетическое обоснование комплексных программ терапии при коморбидности поясничного остеохондроза и остеодефицита». // Мат-лы научной конференции студентов-медиков с международным участием «Актуальные вопросы медицинской науки».- Самарканд 5 апрель 2014г. – С.149.

98. Бабінець Л.С., Надкевич А.Л., Маєвська Т.Г. Клініко-імунологічні аспекти остеопенії при дистрофічно-дегенеративних процесах локомоторного апарату \\ Зб-к праць наук.-практ конфер. з між нар. участю «Рефлексотерапія в медичній реабілітації: сьогодення і майбутнє». – Київ, 2014. - С. 37-38.46. Бабінець 46. Л.С. Медицина й лікар у художньому творі: медичні, соціальні та духовні аспекти \\ Мат-ли регіон. наук.-практ. конфер. «Українська професійна мова: історія і сучасність». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. - С. 48-49.

99. Л. Бабінець, І. Боровик, М. Медвідь. Актуальні аспекти підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині \\ Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2014. - №5 (50).- С. 7-12.

100.Л. Бабінець, Ю. Дроняк. «Актуальні питання ведення хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з аскаридозом в практиці сімейного лікаря // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2014. - №5 (50).- С. 17-21.

101.Л.Бабінець, І Боровик, Н. Боцюк, С. Рябоконь. «Лихоманка нез’ясованого генезу // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №2 (40).- С. 13-16.

102.Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Стародуб Є.М. та ін. Досвід впровадження сімейної медицини в Угорщині. – Українські медичні вісті (Мат-ли конгресу СФУЛТ, Чернівці, 2014). – Том 11, число 1-4. – С. 22.

103.Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Мігенько Б.О., Квасніцька О.С. Схеми лікування хворих на хронічний панкреатит із дисліпідемією і метаболічним синдромом \\ Мат-ли наук.-практ. конфер. з міжнар. участю до 210-річчя заснування ХНМУ «Міждисциплінарні аспекти цукрового діабету». Харків, 2014. - С. 19-20.

104.Бабінець Л.С., Захарчук У.М., Старічков П.В. Панкреатогенний цукровий діабет і його вплив на якість життя хворих з хронічним панкреатитом \\ Мат-ли наук.-практ. конфер. з міжнар. участю до 210-річчя заснування ХНМУ «Міждисциплінарні аспекти цукрового діабету». Харків, 2014. - С. 58.

105.Л.Бабінець, І Боровик, Н. Боцюк, С. Рябоконь. «Оптимізація викладання сімейної медицини з урахуванням міжнародного досвіду // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №6.- С. 19-25.

106.Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька. Оцінка протеїнограми та антиоксидантів під впливом лікування хронічного панкреатиту \\ Мат-ли міжобл. наук.-практ. конфер. «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх оргнів». – Тернопіль, 2014. – С. 10-11.

107.Л.С. Бабінець, Ю.В. Дроняк, К.О. Яшан, А.І. Бабінець. Можливості альбендазолу у корекції аскаридозу в комплексному лікування хронічного панкреатиту \\ Мат-ли міжобл. наук.-практ. конфер. «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх оргнів». – Тернопіль, 2014. – С. 11-12.

108.Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай. Еластографічні параметри ечінки у хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стеатогепатозом \\ Мат-ли міжобл. наук.-практ. конфер. «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх оргнів». – Тернопіль, 2014. – С. 12-13.

109.Л.С. Бабінець, У.М. Захарчук, .О. Боровик, С.С. Рябоконь, Л.І. Складанюк. Можливості стандартизованої оцінки якості життя у хворих з хронічним панкреатитом \\ Мат-ли міжобл. наук.-практ. конфер. «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх оргнів». – Тернопіль, 2014. – С. 26.

110.Л.С. Бабінець, Н.В. Назарчук. Оцінка структурного стану підшлункової залози і копро грами при хронічному панкреатиті після холецистектомії \\ Мат-ли міжобл. наук.-практ. конфер. «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх оргнів». – Тернопіль, 2014. – С. 43-44.

111.О.І. Криськів, Т.Б. Лазарчук, Л.С. Бабінець, В.М. Творко. Складові якісної інтернатури з фаху «Внутрішні хвороби». – Медична освіта. – 2015, №3. – С. 36-38.

112.Л.С. Бабінець, О.О. Ткач, Л.М. Матюк та ін. Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку. – Сімейна медицина. – 2015, №3. – С. 28-31.

113.Л.С. Бабінець, Н.В. Назарчук. Підшлункова залоза, хронічний панкреатит і трофологічна недостатність: етіологічні, патогенетичні та клінічні аспекти. – Здоров'я України. – 2015, №2 (36). – С. 55-57.

114.Л. Бабінець. Актуальні напрямки розвитку сімейної медицини обговорили на з'їзді. – Медична академія. – 2015. - №13 (390). – С. 6.

115.Л. Бабінець. Сімейний лікар – це той, хто відповідає за здоров'я усієї родини. – Наш день. – 2015. - №25 (106). – С. 7.

116.Л. Бабінець. Актуальні питання розвитку та функціонування первинної медичної допомоги (част.1). – Медична академія. – 2015. - №14 (391). – С. 3.

117.Л. Бабінець. Актуальні питання розвитку та функціонування первинної медичної допомоги (част.2). – Медична академія. – 2015. - №15 (392). – С. 3.

118.L.S. Babinets, A.L. Nadkevych. The State of bone density, cytokine status and endothelial dysfunction in the patients with reflex manifestations of Lumbar Osteochondrosis and possible ways of their correction. – Journal of Education, Helth and Sport. – 2015, 5 (6): 29-36.

119.Л. Бабінець. Сімейний лікар – у центрі уваги. – Медична академія. – 2015. - №35-36 (1319-1320). – С. 10.

120.Л. Бабінець. «Ударна хвиля» реформування. – Ваше здоровя'. – 2015. - №18 (395). – С. 10-11.

121.Л. Бабінець. Діяльність Української Асоціації Сімейної медицини після виборів нового президента набирає рішучого прискорення. – Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2015, №4. – С. 3-10.

122.Бабінець Л.С., Галабіцька І.М. Патент на корисну модель №100903. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози. – u 2015 02513. – 10.08.2015, Бюл. №15.

123.L.S. Babinets, K. Yu. Kytsay. Stool test and pancreas structural condition among patients with chronic pancreatitis after cholecystectomy. – Sanatate publica, Economie si Management in Medicina. – 2015, №4 (61). – Р. 129-131.

124.Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай. Хронічний біліарний панкреатит: етіологічні аспекти, патогенетичні механізми. – Здоров'я України. – 2015, №3 (37). – С. 44-47.

125.Бабінець Л.С., Надкевич А.Л. Аналіз ефективності голкорефлексотерапії та гомеосиніатрії в комплексному лікуванні поперекового остеохондрозу //Методи рефлексотерапії в медичній реабілітації дорослих і дітей /Збірник уч-в наук.-практ. конфер. з між нар. участю, Київ. – 2015. – С. 29-31.

126.Л.С.Бабінець,І.М. Галабіцька. Динамічна електронейростимуляція (ДЕНС) на рефлекторні зони у комплексній реабілітації хворих на хронічний панкреатит //Методи рефлексотерапії в медичній реабілітації дорослих і дітей /Збірник уч-в наук.-практ. конфер. з між нар. участю, Київ. – 2015. – С. 32-33.

127.Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай, Н.В. Марків. Ефективність багатоголчастої різнометалевої поверхневої аплікації у лікуванні хронічного біліарного панкреатиту в поєднанні з ожирінням //Методи рефлексотерапії в медичній реабілітації дорослих і дітей /Збірник уч-в наук.-практ. конфер. з між нар. участю, Київ. – 2015. – С. 33-35.

128.Бабінець Л.С., Медвідь І.І., Ялінська Г.П. Ефективність рефлексотерапії при коморбідних патологіях з точки зору вегетативних порушень // Методи рефлексотерапії в медичній реабілітації дорослих і дітей /Збірник уч-в наук.-практ. конфер. з між нар. участю, Київ. – 2015. – С. 64-65.

129.Медвідь І.І. Ефективність аплікаторів Ляпко у лікуванні хворих з коморбідністю гіпертонічної хвороби та хронічного панкреатиту на основі показників варіабельності серцевого ритму / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець // Лікарська справа. Врачебное дело. – Київ, 2014. - № 11 (1131), с. 102-105.

130.Медвідь І.І. Позитивний вплив поверхневої багатоголчастої різнометалевої аплікації на клінічний, психо-емоційний стан та вегетативний баланс при лікуванні коморбідних захворювань у практиці сімейного лікаря / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (17 червня 2015 р.). – Тернопіль, 2015. – с. 45-46.

131.Medvid Igor Igorovich. Investigation of the functional status and type of the body autonomic regulation based on the cardiointervalography methodology in the patients with essential hypertension and concomitant chronic pancreatitis / Igor Igorovich Medvid, Liliya Stepanivna Babinets, Iryna Ihorivna Herasymets // Материалы 69 научной конференции студентов-медиков с международним участием “Актуальные вопросы медицинской науки” (3-4 апрель 2015 г.). – Самарканд, 2015. – с. 139.

132.Дроняк Ю.В. Якість життя пацієнтів з хронічним панкреатитом і супутнім аскаридозом/Л.С. Бабінець //// Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2015.-№1.-с.58.

133.Дроняк Ю. В. Результати досліджень комплексного лікування хронічного панкреатиту на тлі аскаридозу/ Бабінець Л. С //// Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2015.- С.29

134.Бабінець Л. С. Ефективність етіологічної корекції супутнього аскаридозу в комплексному лікуванні хронічного панкреатиту/Ю.В. Дроняк, К.О. Пляшко, А.І. Бабінець//Лікарська справа.-2014. -№2.- С.116.

135.Мельник Н. // Особливості дисліпідних та трофологічний порушень при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця / Н. Мельник, Л. Бабінець, Т. Безкоровайна // Медицина ХХІ століття. – Харків, 2014. – С. 76.

136.Мельник Н. Частота діагностичних критеріїв метаболічного синдрому у хворих на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця / Н. Мельник, Л. Бабінець, Н. Боцюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 45.

137.Прояви ліпідного дистрес-синдрому при коморбідності хронічного панкреатиту та ішемічної хвороби серця / Мельник Н.А., Бабінець Л.С. // Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини. – Харків, 2015. – С. 82.

138.Babinets L. S. Pathogenetic substantiation of trophologic impact of complex therapy of chronic pancreatitis/ L. S. Babinets, I. M. Halabitska, K. Yu. Kytsai. — Journal of Health Sciences Vol 4 No 16 2014. — 2014. — С.273

139.Бабінець Л. С. Ефективність включення амінокислотного комплексу з вітамінами в комплексну терапію хронічного панкреатиту/Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька. — Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — 2015.-С.19

140.Бабінець Л. С. Оптимізація про/антиоксидантного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом динамічної електронейростимуляції \Л.С. Бабінець, І. М. Галабіцька, О. І. Криськів. — Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ- інфекції. — Київ, 2015. — С.63-65.

141.Бабінець Л.С. Порівняльна оцінка різних груп хворих на хронічний біліарний панкреатит /Л .С. Бабінець, К.Ю. Кицай, Н.В. Назарчук // Мат. наук. практ. конф. «Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста» - Тернопіль. – 2015. – С.4-5.

142.Вabinets L.S. Clinical and paraclinical assessment of biliary genesis chronic pancreatitis / L.S. Babinets, K.Yu. Kytsai // Мат. научной конф. студентов-медиков с междунар. Участием «Вопросы современной медицинской науки» - Самарканд. – 2015. – С. 131-132.

143.Кицай К.Ю. Порівняльна оцінка якості життя різних груп хворих на хронічний біліарний панкреатит / К.Ю. Кицай, Л.С. Бабінець // XIX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Тернопіль. – 2015. – С. 29.

144.Бабінець Л.С. Структурні та клініко-лабораторні особливості хворих на хронічний панкреатит біліарного генезу / Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь // Здоб. клін. та експер. мед. Тернопіль. – 2015. – С. 141.

145.Бабінець Л.С. Порівняльна характеристика перебігу хронічного панкреатиту біліарного генезу у різних групах хворих / Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай // Мат. наук. практ. конф. «Здоб. клін. та експер. Мед-ни» - Тернопіль. – 2015. – С. 5-6.

146.36. Вabinets L.S. Patogenetic substantiation of trofologic impact of complex therapy of chronic pancreatitis / L.S. Babinets, I.M. Halabitska, K.Yu. Kytsai // Journal of Health Sciences. – 2014. – №4 (16). – Р. 272-275.

147.Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я. Обгрунтування ефективності різних методик лікування при хронічному панкреатиті з імунною недостатністю /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, І.І. Молень, С.С. Рябоконь // Матеріали науково-практичної конференції «Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста». – Тернопіль׃ ТДМУ «Укрмедкнига». – 5 березня 2015. – с. 5-6.

148.Бабінець Л.С. Реабілітація хворих на хронічний панкреатит за допомогою динамічної електронейростимуляції /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба// Гастроэнтерологический журнал «Вестник клуба панкреатологов». – К.: MediLand, 2015. - №2(27). – с. 15-16.

149.Л.С. Бабінець, Ю.В. Дроняк. Хронічний панкреатит і аскаридоз: спільні клініко-патогенетичні аспекти та підходи до діагностики й лікування. – Здоров'я України. – 2015, №4 (38). – С. 53-55.

150.Бабінець Л.С., Кицай К.Ю. Динаміка показників оксидантно-антиоксидантної системи при лікуванні хворих на хронічний біліарний панкреатит в поєднанні з ожирінням. \\ Мат-ли щорічної наук.-практ. конфер з міжнар. участю «Університетська клініка: захворювання гепатобіліарної системи з позицій полі профільного підходу» - Харків., 2016. - С. 49-50.

151.Бабінець Л.С., Кицай К.Ю., Грималюк Н.В. Динаміка показників ендогенної інтоксикації при лікуванні хворих на хронічний біліарний панкреатит в поєднанні з ожирінням. \\ Мат-ли щорічної наук.-практ. конфер з міжнар. участю «Університетська клініка: захворювання гепатобіліарної системи з позицій поліпрофільного підходу» - Харків., 2016. - С. 49-50.

152.Бабінець Л.С., Надкевич А.Л. Патогенетичне обґрунтування застосування антигомотоксичних препаратів в комплексному лікуванні рефлекторних проявів поперекового остеохондрозу \Надкевич А.Л.//Лікарська справа.-2015. -№7-8.- С. 52-57.

153.Бабінець Л.С., Кицай К.Ю. Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту міліарного ґенезу та ожиріння. – Гастроентерологія. - №1 (59).- 2016. – С. 86-92.

154.Л.Бабінець. Ефективне консультування з питань вакцинації та напрацювання з нормативно-правової бази для первинної ланки // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2016. - №2 (59).- С. 3-5.

155.Л.Бабінець. Біорегуляційна терапія. Біорегуляційна медицина – на допомогу сімейному лікарю // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2016. - №2 (59).- С. 5-8.

156.Л.С. Бабінець, О.І. Криськів. Сучасні підходи до лікування закрепів у практиці сімейного лікаря. – Здоров'я України. – 2016, №4 (377). – С. 21-22.

157.Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк. Тренінг ЮНІСЕФ: ефективне консультування з питань вакцинації проти поліомієліту – актуальна проблема в практиці сімейного лікаря. – Здоров'я України. – 2016, №6 (379). – С. 39.

158.Л.С. Бабінець, Т.Г. Маєвська. Остеоартроз у практиці сімейного лікаря: вибрані питання клініки, патогенезу, діагностики та лікування. – Здоров'я України. – 2016, №7 (380). – С. 42-43.

159.Л.Бабінець. Звіт про конференцію 12-13 травня 2016 р., м. Тернопіль «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря» // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2016. - №3 (60).- С. 3-7.

160.Л.Бабінець. Спілкування з наболілих питань. Актуальні питання реформування первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини (за матеріалами засідання профільного комітету Верховної Ради 11.05.2016 р. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2016. - №3 (60).- С. 10-17.

161.Л.Бабінець, З. Сабат. Вегетативні дисфунуції та інші психосоматичні розлади при хронічному панкреатиті та поєднаних шлунково-кишкових станах // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2016. - №3 (60).- С. 22-27.

162.Л. Бабінець, Н. Мельник. Перші кроки та досягнення молодих науковців // Медична академія. – 2016. - №15 (416). – С. 6.

163.Л. Бабінець, І. Боровик, О. Ткач. Сімейна медицина Тернопілля: праця та турботи // Медична академія. – 2016. - №14 (415). – С. 3.

164.Л.С. Бабінець, І.І. Медвідь, І.І. Герасимець. Вплив включення мебікару у лікування хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім хронічним панкреатитом // Сімейна медицина. – 2016. - №2 (64). – С. 52-55.

165.Т. Г. Маєвська, Л. С. Бабінець. «Вибрані питання коморбідного перебігу остеоартрозу і хронічного панкреатиту (огляд літератури)» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 8-12.

166.Л. С. Бабінець, Н. А. Мельник, Л. С. Цибульська, М. В. Скрипник. «Особливості анемічного синдрому як прояву трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 29-32.

167.Б. О. Мігенько, Л. С. Бабінець, Л. М. Мігенько, С. С. Рябоконь. «Трофічні виразки при післятромбофлебітичному синдромі, сучасні підходи до лікування хворих» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 99-100.

168.Л. С. Бабінець, Н. А. Мельник. «Зв’язок показників ліпідного обміну із клінічними параметрами хронічного панкреатиту на тлі стабільної ішемічної хвороби серця» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 103.

169.Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька. «Вплив динамічної електронейростимуляції на показники вітамінного статусу при хронічному панкреатиті» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 104.

170.Л. С. Бабінець, К. Ю. Кицай, О. І. Криськів. «Стан показників калікреїн-кінінової системи хворих на хронічний біліарний панкреатит із супутнім ожирінням» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 105.

171.Л. С. Бабінець, Ю. Я. Коцаба. «Ефективність різних схем денс-терапії у реабілітації хворих на хронічний панкреатит» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 106.

172.Л. С. Бабінець, А. Л. Надкевич, І. В. Готь. «Ефективність комплексного лікування хворих з поперековим остеохондрозом за динамікою стану ендотеліальної дисфункції» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 107.

173.У. М. Захарчук, Л. С. Бабінець, М. С. Підручний. «Застосування аплікаторів ляпка у комплексній терапії больового синдрому у хворих на хронічний панкреатит» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 121.

174.І. І. Медвідь, Л. С. Бабінець, І. О. Боровик. «Ефективність препарату мебікар у поєднанні з рефлексотерапією при гіпертонічній хворобі з супутнім хронічним панкреатитом» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 128.

175.М. В. Палихата, Л. С. Бабінець, І. О. Боровик, С. С. Рябоконь. «Анемія та інші трофологічні розлади при хронічному панкреатиті» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 133.

176.І. В. Семенова, Л. С. Бабінець. «Результати оцінки якості життя хворих на хронічний панкреатит із супутнім остеодефіцитом» // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 2. – С. 137.

177.Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Н.Н. Корильчук, І.О. Боровик, О.О. Воронцов. «Поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій у викладанні сімейної медицини на додипломному рівні» // Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти». – 12–13 травня 2016 року. – Тернопіль. – Том 1. – «Укрмедкнига». – С. 121-122.

178.Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Є.М. Стародуб, С.С. Рябоконь, В.М. Творко, О.Р. Ясній. «Актуальні питання підготовки спеціаліста загальної практики – сімейного лікаря на додипломному рівні» // Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти». – 12–13 травня 2016 року. – Тернопіль. – Том 1. – «Укрмедкнига». – С. 122-123.
179.Б. О. Мігенько, Л. С. Бабінець, І. О. Боровик, Л. М. Мігенько. «Сучасні технології навчання на циклі «Хірургія в сімейній медицині» на додипломному рівні // Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти». – 12–13 травня 2016 року. – Тернопіль. – Том 1. – «Укрмедкнига». – С. 39-40.

180. Zakharchuk U. M. Diabetes mellitus as a predictor of development of cognitive impairment and complication of clinical course in patients with chronic pancreatitis / U. M. Zakharchuk, L. S. Babinets, O. V. Skovronska // Вопросы современной медицинской науки : науч. конф. с международным участием, 3-4 апреля 2015 г. Самарканд : материалы конф. – Самарканд, 2015 – Т. ІІ – С .143.

181.Оцінка екзокринної та ендокринної недостатності підшлункової залози у хворих з хронічним панкреатитом / У. М. Захарчук, Л. С. Бабінець, С. Р. Підручна, П. В. Старічков, О. В. Сковронська // Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини : наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 11 вересня 2015 р., Харків : матеріали конф. – Харків, 2015. – С. 45.

182.Захарчук У. М. Ефективність аплікаторів Ляпка у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту із супутнім цукровим діабетом / У. М. Захарчук, Л. С. Бабінець // Метаболічний синдром: мультидисциплінарний підхід: наук.-практ. конф, 14-15 квітня 2016р., Чернівці : тези доп. – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – С. 52.

183.Застосування аплікаторів Ляпка у хворих хронічним панкреатитом / У. М. Захарчук, Л. С. Бабінець, Н. В. Марків та ін. // Актуальні питання в народній та нетрадиційній медицині. Здоров’я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження: наук. симпозіум з міжнародною участю, 8-9 квітня 2016 р., Київ : матеріали симп. – Київ, 2016. – С. 56.

184.Порушення психо-емоційного стану при коморбідних патологіях та їх корекція методикою рефлексотерапії / І.І. Медвідь, Л. С. Бабінець, Л.С. Ониськів // Актуальні питання в народній та нетрадиційній медицині. Здоров’я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження: наук. симпозіум з міжнародною участю, 8-9 квітня 2016 р., Київ: матеріали симп. – Київ, 2016. – С. 61-62.

185.Бабінець Л.С. Клініко-патогенетичні паралелі хронічного панкреатиту біліарного генезу та ожиріння / Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай // Гастроентерологія: міжвід. зб. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1(59). – С. 86-92.

186.Кицай К.Ю. Ефективність включення препарату Ліверія ІС до комплексної терапії хворих на хронічний біліарний панкреатит в поєднанні з ожирінням / Л.С. Бабінець, К. Ю. Кицай, Н. В. Грималюк // Матеріали науково-практичної конф. Медицина ХХІ століття. – Харків, 2015. – С. 36.

187.Бабінець Л.С. Оптимізація лікування хворих на хронічний біліарний панкреатит в поєднанні з ожирінням // Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай / Здоров’я України. – 2016. – №1. – C. 2-3.

188.Бабінець Л.С.Патогенетичні аспекти порушень ліпідного обміну при хронічному панкреатиті, підходи до їх корекції / Л.С. Бабінець, Л.М. Мігенько, К. Ю. Кицай і ін. // Вестник клуба панкреатологов. – 2016. – № 1(30). – С.16-19.

189.Бабінець Л.С. Стан показників калікреїн-кінінової системи хворих на хронічний біліарний панкреатит із супутнім ожирінням /Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай, О. І. Криськів / Мат. наук.-практ. конф. «Здоб. клін. та експер. мед.», Тернопіль, 2016. – С. 105.

190.Патент України №103304, А61К 31/00, А61К. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит / Бабінець Л.С., Кицай К.Ю. ; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет - №u201505790; заявл. 12.06.15; опубл. 10.12.15, Бюл.№23/2015.

191.Патент України №104159, А61М, 31/00. Спосіб лікування хворих на хронічний біліарний панкреатит у поєднанні з ожирінням / Бабінець Л.С., Кицай К.Ю. ; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет - № u201507750; заявл. 03.08.15; опубл. 12.01.16, Бюл.№1/2016.

192.Патент 100903 Україна МПК А61К 31/00 А61К 38/00 А61Р 1/18 Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози / Бабінець Л. С., Галабіцька І. М.; заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського». — № u 2015 02513; заявка 20.03.2015; опубл. 10.08.2015, бюл. № 15.

193.Бабінець Л. С. Патогенетичні аспекти клінічного перебігу хронічного панкреатиту: роль про- і антиоксидантного статусу / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька // Здоров’я України. – №1(39). – С.49-51.

194. Бабінець Л. С. Динаміка показників вітамінного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом динамічної електоронейростимуляції / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька // Фітотерапія. Часопис. – №2. – С.26.

195. Патент 105275 Україна МПК A61B 8/00 A61N 1/18 A61P 1/18 Спосіб лікування та реабілітації хворих на хронічний панкреатит в практиці сімейного лікаря / Бабінець Л. С., Галабіцька І. М.; заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського». — № u 2015 09083; заявка 21.09.2015; опубл. 10.03.2016, бюл. № 5.

196.Мельник Н. Частота діагностичних критеріїв метаболічного синдрому у хворих на хронічний панкреатит із супутньою ішемічною хворобою серця / Н. Мельник, Л. Бабінець, Н. Боцюк // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 45.

197.Мельник Н.А. // Гіполіпідемічні ефекти омега-3 поліненасичених жирних кислот у терапії хронічного панкреатиту в поєднанні з ішемічною хворобою серця / Мельник Н.А., Бабінець Л.С., Ониськів Л.С. // Медицина ХХІ століття. – Харків, 2015. – С. 50.

198.Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я. Акупунктурна динамічна електронейростимуляція у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, І.М. Галабіцька, Н.В. Марків // Журнал «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль׃ ТДМУ, 4(24)/2015. – С. 16-19.

199.Патент України № 84093, А61К31/00. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит / Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я./ Тернопільський державний медичний університет. Заявл. 08.04.2013. Опубл. 10.10.2013 Бюл. № 19/2013.

200.Патент України № 90420, А61Р1/00, А61N1/00. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит / Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я./ Тернопільський державний медичний університет. Заявл. 25.12.2013. Опубл. 26.05.2014 Бюл. № 10/2014.

201.Коцаба Ю.Я. Ефективність застосування ДЕНС-терапії у хворих на хронічний панкреатит / Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець, І.В. Семенова// Український журнал медицини, біології та спорту. - Миколаїв: Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – 2015. - №2(2). – с. 109-112.

202.Л.С. Бабінець, І.І. Медвідь, І.О. Боровик Вплив аплікацій за методом Ляпко на психоемоційний стан гастроентерологічних хворих \\ Мат-ли ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання, діагностики, лікування і профілактики коморбідної патології в практиці сімейного лікаря». – Тернопіль, 2016. - С. 39-40.

203.Л.С. Бабінець, І.І. Медвідь, І.І. Герасимець, І.О. Сивирин. Адаптогенний ефект мебікару при гіпертонічній хворобі, обтяженій коморбідністю \\ Мат-ли підсумкової LIX наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2016. - С. 138-139.

204.L.S. Babincova, L.V. Andrijyk, K.J. Kytsai, A.L. Babincova. Pouzvani aplikatoru Lapka v komplexni terapii chronicke pankreatitidy v kombinaci s obezitou \\ Eniologie cloveka. – c. 9, 6\2016.- Sovenio s.r.o. - P. 4-5.

205.L.S. Babincova, L.V. Andrijyk, A.L. Nadkevic, T.B. Kadobny. Moznosti homeosiniatrie pri rehabilitaci osob trpicich reflexnimi projevy osteochondrozy bederni casti patere \\ Eniologie cloveka. – c. 8, 3\2016.- Sovenio s.r.o. - P. 3-5.

   

206.Л. Бабінець. Роздуми про Януша Корчака – великого педагога, лікаря, громадянина, людину світу \\ Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. - №5 (62). – 2016. – С 3-6.

207. Л. С. Бабінець, І.О. Боровик. Європейський досвід викладання сімейної медицини – в практичну діяльність медичних вузів України \\Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. - №5 (62). – 2016. – С 30-33.

208. Бабінець Л.С., Галабіцька І.М. Скринінг дефіциту вітаміну С в сироватці крові хворих на хронічний панкреатит в амбулаторних умовах \\ Мат-ли наук.-практ. конфер. з міжнар. участю «Здоров'я українців в руках сімейного лікаря». – Київ, 2016. – С. 10-11.

209. Бабінець Л.С., Кицай К.Ю., Складанюк Л.І. Скринінг структурного стану підшлункової залози у хворих на хронічний біліарний панкреатит у поєднанні з ожирінням \\ Мат-ли наук.-практ. конфер. з міжнар. участю «Здоров'я українців в руках сімейного лікаря». – Київ, 2016. – С. 12-13.

210. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Кміта Г.Г. Прогнозування залізодефіциту у хворих на хронічний панкреатит на етапі первинної медичної допомоги \\ Мат-ли наук.-практ. конфер. з міжнар. участю «Здоров'я українців в руках сімейного лікаря». – Київ, 2016. – С. 58-59.

211. Бабінець Л.С., Медвідь І.І., Герасимець І.І., Складанюк Л.І. Диференційоване призначення лікування гіпертонічної хвороби в поєднанні з хронічним панкреатитом з урахуванням кардіоваскулярного ризику та вегетативного статусу \\ Мат-ли наук.-практ. конфер. з міжнар. участю «Здоров'я українців в руках сімейного лікаря». – Київ, 2016. – С. 91-92.

212. Бабінець Л.С., Шайген О.Р., Сабат З.І. Оцінка клінічного перебігу і якості життя хворих хронічним панкреатитом у комор бідності з вірусним гепатитом С у фазі ремісії \\ Мат-ли наук.-практ. конфер. з міжнар. участю «Здоров'я українців в руках сімейного лікаря». – Київ, 2016. – С. 150-151.

213. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук та ін. Необхідність оновлення навчальної програми до дипломної медичної освіти у зв’язку з пріоритетністю загальної практики-сімейної медицини. – Сімейна медицина. – Київ, 2016. - №4 (66). – С. 118-120.

214. Л.С. Бабінець, В.Г. Богайчук, І.О. Боровик, О.О. Ткач, Л.М. Матюк. Виклики системі охорони здоров'я в умовах децентралізації, пріоритету ПМД і утворення госпітальних округів: досвід Тернопільської області. – Сімейна медицина. – Київ, 2016. - №4 (66). – С. 125-127.

215.Бабінець Л.С., Надкевич А.Л. Рефлексотерапевтична оптимізація комплексної терапії вертеброгенного больового синдрому \\ \\ Мат-ли наук.-практ. конфер. з міжнар. участю «Актуальні питання реабілітації та рефлексотерапії у взаємодії лікарів первинної та вторинної ланок медичної допомоги». – Київ, 2016. – С. 25-27.

216.Бабінець Л.С., Медвідь І.І., Герасимець І.І., Дуць Р.П. Рефлексотерапевтичне підсилення адаптогенної дії мебікару при комор бідних патологіях \\ Мат-ли наук.-практ. конфер. з міжнар. участю «Актуальні питання реабілітації та рефлексотерапії у взаємодії лікарів первинної та вторинної ланок медичної допомоги». – Київ, 2016. – С. 67-69.

217. Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай, Б.О. Мігенько. Хронічний панкреатит після холецистектомії: особливості лікувальної тактики. – Вестник Клуба панкреатологов. - №4 (33). - С. 28-32.

218.Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, А.Р. Малярчук. Клініко-патогенетичні особливості ентеропанкреатичного синдрому у хворих на хронічний панкреатит та його корекція на амбулаторному етапі. – Вестник Клуба панкреатологов. - №4 (33). - С. 33-35.

219.Бабінець Л.С., Медвідь І.І. Інформаційний лист «Спосіб корекції вегетативних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним панкреатитом». – Київ, №42 – 2016.

220.Бабінець Л.С., Безкоровайна Т.О., Перейма В.Р. Вплив препарату армадин на ліпідний спектр крові у комплексному лікуванні хворих на гіпотиреоз //Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - 15 червня 2016 року. - Тернопіль. - ТДМУ. - «Укрмедкнига». – С. 6-7.

221.Бабінець Л.С., Надкевич А.Л. Патогенетичне обґрунтування включення рефлексотера-певтичних методів корекції вертеброгенного больового синдрому в практиці лікаря загальної практики //Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - 15 червня 2016 року. - Тернопіль. - ТДМУ. - «Укрмедкнига». – С. 7-8.

222.Боцюк Н.Є., Бабінець Л.С., Корильчук Н.І., Боровик І.О., Ландяк Е.А. «Профілактика жовчнокам’яної хвороби у дітей на амбулаторному етапі» //Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - 15 червня 2016 року. - Тернопіль. - ТДМУ. - «Укрмедкнига». – С. 40-41.

223.Дроняк Ю.В., Бабінець Л.С. Оцінка впливу комплексних терапевтичних програм на стан гуморального імунітету при хронічному панкреатиті у коморбідності з аскаридозом //Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - 15 червня 2016 року. - Тернопіль. - ТДМУ. - «Укрмедкнига». – С. 81-82.

224.Корильчук Н.І., Бабінець Л.С., Боровик І.О., Гнатюк Л.Б., Воронцов О.О. Метаболічний синдром та фертильний вік //Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - 15 червня 2016 року. - Тернопіль. - ТДМУ. - «Укрмедкнига». – С. 105-106.

225.Бабінець Л.С., Галабіцька І.М. Взаємозв'язки прооксидантно-антиоксидантного статусу з показниками загального та специфічного протеолізу хворих на хронічний панкреатит //Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - 15 червня 2016 року. - Тернопіль. - ТДМУ. - «Укрмедкнига». – С. 114-115.

226.Медвідь І.І., Бабінець Л.С., Герасимець І.І., Сивирин І.О. Адаптогенний ефект мебікару при гіпертонічній хворобі, обтяженій коморбідністю //Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - 15 червня 2016 року. - Тернопіль. - ТДМУ. - «Укрмедкнига». – С. 138-139.

227.Мельник Н.А., Бабінець Л.С. Ефективність застосування препарату вазонат в комплексному лікуванні хронічного панкреатиту в поєднанні з стабільною ішемічною хворобою серця //Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - 15 червня 2016 року. - Тернопіль. - ТДМУ. - «Укрмедкнига». – С. 145.

228.Л.Бабінець. Звіт про конференцію 12-13 травня 2016 р., м. Тернопіль «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря» // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2016. - №3 (60).- С. 3-7.

229.Л.Бабінець, З. Сабат. Вегетативні дисфунуції та інші психосоматичні розлади при хронічному панкреатиті та поєднаних шлунково-кишкових станах // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2016. - №3 (60).- С. 22-27.

230.Л. Бабінець, Н. Мельник. Перші кроки та досягнення молодих науковців // Медична академія. – 2016. - №15 (416). – С. 6.

231.Л. Бабінець, І. Боровик, О. Ткач. Сімейна медицина Тернопілля: праця та турботи // Медична академія. – 2016. - №14 (415). – С. 3.

232.Л.С. Бабінець, І.І. Медвідь, І.І. Герасимець. Вплив включення мебікару у лікування хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім хронічним панкреатитом // Сімейна медицина. – 2016. - №2 (64). – С. 52-55.

233. Zakharchuk U. M. Diabetes mellitus as a predictor of development of cognitive impairment and complication of clinical course in patients with chronic pancreatitis / U. M. Zakharchuk, L. S. Babinets, O. V. Skovronska // Вопросы современной медицинской науки: науч. конф. с международным участием, 3-4 апреля 2015 г. Самарканд: материалы конф. – Самарканд, 2015 – Т. ІІ – С .143.

234.Оцінка екзокринної та ендокринної недостатності підшлункової залози у хворих з хронічним панкреатитом / У. М. Захарчук, Л. С. Бабінець, С. Р. Підручна, П. В. Старічков, О. В. Сковронська // Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини : наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 11 вересня 2015 р., Харків : матеріали конф. – Харків, 2015. – С. 45.

235.Захарчук У. М. Ефективність аплікаторів Ляпка у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту із супутнім цукровим діабетом / У. М. Захарчук, Л. С. Бабінець // Метаболічний синдром: мультидисциплінарний підхід: наук.-практ. конф, 14-15 квітня 2016р., Чернівці : тези доп. – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – С. 52.

236.Застосування аплікаторів Ляпка у хворих хронічним панкреатитом / У. М. Захарчук, Л. С. Бабінець, Н. В. Марків та ін. // Актуальні питання в народній та нетрадиційній медицині. Здоров’я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження: наук. симпозіум з міжнародною участю, 8-9 квітня 2016 р., Київ : матеріали симп. – Київ, 2016. – С. 56.

237.Порушення психо-емоційного стану при коморбідних патологіях та їх корекція методикою рефлексотерапії / І.І. Медвідь, Л. С. Бабінець, Л.С. Ониськів // Актуальні питання в народній та нетрадиційній медицині. Здоров’я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження: наук. симпозіум з міжнародною участю, 8-9 квітня 2016 р., Київ: матеріали симп. – Київ, 2016. – С. 61-62.

238.Патент України №104159, А61М, 31/00. Спосіб лікування хворих на хронічний біліарний панкреатит у поєднанні з ожирінням / Бабінець Л.С., Кицай К.Ю. ; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет - № u201507750; заявл. 03.08.15; опубл. 12.01.16, Бюл.№1/2016.

239.Коцаба Ю.Я. Ефективність застосування ДЕНС-терапії у хворих на хронічний панкреатит / Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець, І.В. Семенова// Український журнал медицини, біології та спорту. - Миколаїв: Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – 2015. - №2(2). – с. 109-112.

240.Л.С. Бабінець, І.І. Медвідь, І.О. Боровик Вплив аплікацій за методом Ляпко на психоемоційний стан гастроентерологічних хворих \\ Мат-ли ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні питання, діагностики, лікування і профілактики коморбідної патології в практиці сімейного лікаря». – Тернопіль, 2016. - С. 39-40.

241.L.S. Babincova, L.V. Andrijyk, K.J. Kytsai, A.L. Babincova. Pouzvani aplikatoru Lapka v komplexni terapii chronicke pankreatitidy v kombinaci s obezitou \\ Eniologie cloveka. – c. 9, 6\2016.- Sovenio s.r.o. - P. 4-5.

242.L.S. Babincova, L.V. Andrijyk, A.L. Nadkevic, T.B. Kadobny. Moznosti homeosiniatrie pri rehabilitaci osob trpicich reflexnimi projevy osteochondrozy bederni casti patere \\ Eniologie cloveka. – c. 8, 3\2016.- Sovenio s.r.o. - P. 3-5.

243.Бабінець Л.С., Боровик І.О., Корильчук Н.І. Сімейна медицина: у 3 кн. : підручник. Кн. 2. Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб / Л.С. Бабінець, О.М. Барна, С.В. Білецький та ін. ; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі. — К. : ВСВ «Медицина», 2016. — 456 с. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина». Гриф МОН України ISBN: 978-617-505-454-3

244.Бабінець Л.С., Боровик І.О., Корильчук Н.І. Семейная медицина: в 3 книгах. — Книга 2. Семейная медицина: в 3 кн. : учебник. Кн. 2. Симптомы и синдромы в клинике внутренних болезней / Л.С. Бабинец, О.Н. Барна, С.В. Билецкий и др. ; под ред. О.Н. Гириной, Л.М. Пасиешвили. — К. : ВСИ «Медицина», 2016. — 488 с. - Київ: Видавництво «Медицина», 2016р. – 488 с. - С. 69-99. Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации, врачей-интернов по специальности «Общая практика—семейная медицина». Гриф МОН України ISBN: 978-617-505-506-9.

245. Бабінець Л.С. Family Medicine : in 3 books : textbook. Book 1. General Issues of Family Medicine / O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili, O.M. Barna, A.S. Svintsitskyi et al. ; edited by O.M. Hyrina, L.M. Pasiyeshvili. — Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2016. — 560 p. –Київ: Видавництво «Медицина», - С. 32-44. Гриф МОН України ISBN: 978-617-505-494-9.

246.Л.Ф. Матюха, Л.С. Бабінець та інщі. Розробка локального протоколу паліативної допомоги при лікуванні хронічного больового синдрому (методичні рекомендації МОЗ України 38.16/79.16) .- 38 с. тираж 1 тис.

247.Бабінець Л. Ліцензія для лікаря: вихід з рабства чи нові кайдани? – Ваше здоров'я. – Київ, 10.02.17. - №1549.- С. 4.

248.Бабінець Л. До дня незалежності України. – Наш день.- №34 (218).- Тернопіль, 23.08.17.- С. 3.

249.L.S. Babinets, K.Yu. Kytsai et al. Improvement of the complex medical treatment for the patients with chronic billiary pancreatitis. - Wiadomosci lekarskie, 2017, tom LXX, nr 2 cz 1. – P. 213-216.

250.Л. Бабінець. Сімейна медицина в Естонії: досягнення, особливості, погляд в майбутнє. – Медична академія. – Тернопіль, 12.08.17, №15 (440). – С. 6.

251.Л. Бабінець. Слова вдячності щиро висловлюю. – Медична академія. – Тернопіль, 24.06.17, №12 (437). – С. 7.

252.Л.С. Бабінець. Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря. – Здоров'я України. – Київ, № 11-12, червень 2017. - С. 44.

253.О. Воронцов, Л. Бабінець та ін. Партнерські пологи: декілька запитань, відповідей і підказок сімейному лікарю. – Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, №2, 2017. – С. 18-23.

254.Л.С. Бабінець, О.О. Воронцов. Диспансерне допологове ведення вагітних жінок – спільна справа сімейного лікаря та акушера-гінеколога. – Здоров'я України. – Київ, №3, 2017. - С. 64-65.

256.Л.С. Бабінець, О.О. Воронцов та ін. Актуальні питання підготовки до партнерських пологів у практиці сімейного лікаря. – Здоров'я України. – Київ, №6 (403), 2017. - С. 82-83.

257.Babinets Liliya, Melnyk Natalia. The place of meldonium in complex treatment of patients with comorbidity of chronic pancreatitis and stable coronary heart disease.- BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ŞTIINŢE MEDICALE. - 2(54)/2017. – Р. 140-145.

258.Liliya Babinets, Yuliya Kotsaba, Kateryna Kytsai, Iryna Halabitska, Ketevan Jugheli. The Сorrelations Between Trophology Status and the Main Disease Characteristics of Patients with Bilary Genesis Chronic Pancreatitis.- Bulletin of Akaki Tsereteli state University. - №2 (8), 2016.- Р. 180-184.

259.Л.С. Бабінець. Місце сімейного лікаря в системі охорони здоровя Угорщини. – Здоров'я України. – Київ, №9 (406), 2017. - С. 40.

260.Л.С. Бабінець,Н.А. Мельник. Ефективність мельдоній-електрофорезу у лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця. – Сімейна медицина. – Київ, №2, 2017. – С. 115-119.

261. Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник, І.О. Гніздюх, Л.В. Доброродня ЗАСТОСУВАННЯ МЕЛЬДОНІЮ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ У ПОЄДНАННІ ІЗ СТАБІЛЬНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ. - Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль, 2017. - № 1 (29). – С. 11-14.

262. Бабінець Л.С., Кицай К.Ю. Спосіб корекції трофологічної недостатності у хворих на хронічний панкреатит міліарного ґенезу у поєднанні з ожирінням (Інформаційний лист). – Київ, 2015. - №341 – 2015. – 4 с.

263. BABINETS, A., S., KASTNEROVÁ, M., KORNATOVSKÁ, Z., ANDRIJUK, L., KOTSABA, J., Y., KYTSAY, C., HALABITSKA, I. THE СORRELATIONS BETWEEN TROPHOLOGY STATUS AND THE MAIN DISEASE CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH BILIARY. GENESIS CHRONIC PANCREATITIS, Acta Salus Vitae, 2017, 5 (1). 9 -17. ISSN: 1805-8787.

264.Бабінець Л.С., Мельник Н.А. Спорсіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутньою стабільною ішемічною хворобою серця (патент на корисну модель). – u201607887 – 10.02.2017, бюл. № 3. - №113664.

265.Бабінець Л.С., Мельник Н.А. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит в поєднанні із стабільною ішемічною хворобою серця (патент на корисну модель). - u201607888 – 10.02.2017, бюл. № 3. - №113665.

266.Л.С. Бабінець, М.В. Палихата. Патогенетичні та клінічні особливості залізодефіцитної анемії на тлі хронічного панкреатиту \\Вестник Клуба панкреатологов, 2017. - №3 (36). - С. 36-39.

267.Л.С. Бабінець, Т.Г. Маєвська, О.І. Криськів. Вплив основних клінічних параметрів супутнього хронічного панкреатиту на прооксидантно-антиоксидантний статус при остеоартрозі //Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2017 року «Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря». – С. 23-25.

268.К.Ю. Кицай, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Л.І. Складанюк, Т.В. Войцехівська. Корекція дисліпідних порушень у хворих на хронічний біліарний панкреатит в поєднанні з ожирінням //Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2017 року «Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря». – С. 48-49.

269.І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець, Т.В. Войцехівська. Роль показників варіабельності серцевого ритму у визначення прогнозу пацієнтів із коморбідною патологією //Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2017 року «Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря». – С. 53-55.

270.Бабінець Л.С., Маєвська Т.Г. Прооксидантно-антиоксидантний статус та ендотоксикоз при коморбідності остеоартрозу і хронічного панкреатиту //Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах 3 березня 2017 року Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику. – С. 91-92.

271.Бабінець Л.С., Мельник Н.А., Бондар С.Я. Стан показників калікреїн-кінінової системи у хворих на хронічний панкреатит у порєднанні із стабільною ішемічною хворобою серця //Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах 3 березня 2017 року Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику. – С. 93.

272.Захарчук У.М., Бабінець Л.С. Зміни показників ліпідного обміну у хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом //Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах 3 березня 2017 року Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику. – С. 96-97

273.Медвідь І.І., Бабінець Л.С., Сивирин І.О., Дуць Р.П. Позитивний вплив корекції психо-емоційних порушень у лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім хронічним панкреатитом //Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах 3 березня 2017 року Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику. – С. 120-121.

Comments