Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Ірина Олегівна Боровик

1.     Гощинський В.Б. Аналіз показників остеоденситометрії при консервативному та оперативному лікуванні виразкової хвороби в літньому віці / В.Б. Гощинський, І.О. Корніцька // Проблеми остеології. – 2002. – Том 5. - № 2-3. – С. 37-40.

2.     Корніцька-Боровик І.О. Операції на шлунку та дванадцятипалій кишці як чинники впливу на мінеральний стан кісткової тканини // Український медичний альманах. – 2003. – Том 6. - № 5. – С.205-207.

3.     Корніцька-Боровик І.О. Структурно-функціональний стан кісткової тканини після операцій на шлунку та дванадцятипалій кишці // Український медичний альманах. – 2003. – Том 6. - № 2. – С.93-94.

4.     Порівняльна характеристика стану мінеральної щільності кісткової тканини після оперативного та консервативного лікування виразкової хвороби / В.Б.Гощинський, М.В.Бойчак, І.О.Корніцька, Л.С. Бабінець //Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 10, книга 3.– Київ, 2001. – С. 867 – 872

5.     Бабінець Л.С. Основні завдання роботи з первинною медичною документацією на циклі “Поліклінічна терапія” (кафедра поліклінічної справи та сімейної медицини) Л.С. Бабінець, І.О. Корніцька-Боровик //Медична освіта.—2003.--№2.—С. 32-34.

6.     Гощинський В.Б. Синдром вторинного остеодефіциту у хворих, оперованих з приводу виразкової хвороби, в поєднанні із хронічним панкреатитом / В.Б. Гощинський, І.О. Корніцька-Боровик, Л.С. Бабінець // Проблеми остеології. – 2003. – Том 6. - № 1-2. – С. 48-50.

7.     Ефективність препарату “Кальцій Д3 Нікомед” В лікуванні остеопенічного синдрому у хворих, прооперованих з приводу виразкової хвороби / В.Б.Гощинський, І.О.Боровик, С.С.Рябоконь-Гранківська, В.М.Творко // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 2. – С. 37-40.

8.     Запровадження кредитно-модульної системи у навчальному процесі з сімейної медицини: досвід та проблеми / В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик [та ін.]// Медична освіта. – 2005.№ 1. С. 12-15.

9.     Впровадження елементів доказовості у викладання основ сімейної медицини на до дипломному рівні – вимога часу / В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик [та ін.]// Медична освіта. – 2005. – №4. – С. 23-27.

10.  До питання підготовки кадрів загальної практики / В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик [та ін.]// Медична освіта. – 2006. – №1. – С. 60-62.

11.  Остеопенічний синдром при виразковій хворобі та її ускладненнях /Гощинський В.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. // Матеріали ІІІ Українського Конгресу гастроентерологів "Актуальні питання сучасної гастроентерології". – Дніпропетровськ. – 2005 С. 48-53.

12.  Корекція остеопенічного синдрому та якість життя пацієнтів з виразковою хворобою / В.Б.Гощинський, І.О.Боровик, Н.І.Корильчук [та ін.]// Український морфологічний альманах. – 2006. – Том 4. - № 2. – С.41-43.

13.  Харчування вагітних як фактор ризику та медико-соціальна проблема / О.О.Воронцов, В.Б. Гощинський, І.О.Боровик [та ін.]//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. - № 1. – С. 38-42.

14.  Гощинський В.Б. Використання амбулаторії сімейного лікаря як навчальної бази в підготовці сімейного лікаря на додипломному рівні / В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик // Сімейна медицина. – 2006. – № 4. – С. 37-38.

15.  Фактори ризику остеодефіцитних станів при патології верхнього відділу травної системи / Зоря А.В., Боровик І.О., Бутвин С.М., Рябоконь С.С., Творко В.М. // Biomedical and biosocial anthropology. – 2007. – № 8. – С. 159.

16.  Патоморфологічні особливості стану шлунка та дванадцятипалої кишки при гострих експериментальних ерозіях і виразках / В.Б. Гощинський, М.С. Гнатюк, Т.Я. Люпак, І.О.Боровик // Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 2. – С. 47-50.

17.  Порівняльний аналіз альтернативних методів лікування хворих на хронічний панкреатит в амбулаторній практиці / Л.С. Бабінець, О.І. Криськів, І.О. Боровик [та ін.]// Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 4. – С. 55-60.

18.  Деякі аспекти імунореабілітації в практиці сімейного лікаря /Н.Є. Боцюк, Н.І. Корильчук, О.Р. Ясній, І.О. Боровик [та ін.]//Вісник наукових досліджень - 2007. – № 4, С. 30-32.

19.  Стан кальцієво-фосфорного обміну в пацієнтів з виразковою хворобою /Гощинський В.Б., Боровик І.О., Бабінець Л.С. [та ін.]//Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2008. - № 3 – С.214-215.

20.  Запровадження новітніх форм організації навчального процесу при підготовці лікаря загальної практики – сімейної медицини на додипломному етапі /В.Б.Гощинський, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик, [та ін.]// Медична освіта. – 2008. - №1.- С. 41 – 43.

21.  Цитокіновий профіль і його взаємозв’язок із процесами ліпероксидації, ендогенної інтоксикації та станом антиоксидантних систем захисту при хронічному панкреатиті Л.С. Бабінець,  І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, С.С. Рябоконь // Міжвідомчий збірник Гастроентерологія, Випуск 41, Дніпропетровськ – 2008. –С. 173 – 180.

22.  Современные методы оценки состояния костной ткани при язвенной болезни /Боровик И.О., Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е., Рябоконь С.С.// 10-й Славяно-Балтийский научный форум. Санкт-Петербург. – 2008. - № 2-3. – С.49.

23.  Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії та інсулінрезистентності у молодих жінок з ожирінням /Корильчук Н.І., Корильчук Т.Б., Боровик І.О [та ін.]// Вісник наукових досліджень. - 2009. – № 4, С. 66.

24.  Грудне вигодовування в програмі школи відповідального батьківства /Воронцов О.О., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Боровик І.О. [та ін.]//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2009. - № 3. – С. 54-56.

25.  Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з жовч нокам’яною хворобою /Боровик І.О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є [та ін.]// Вісник наукових досліджень - 2010. – № 2, С. 120

26.   Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – нова форма підготовки сімейних лікарів. /Л.Я. Ковальчук, В.Б. Гощинський, Л.С. Бабинець, І.О. Боровик [та ін.]// Сімейна медицина. -. 2010- № 3. – С. 23-24.

27.  Перспективные аспекты лечения стрессовых язв желудка /Боровик И.О., Корильчук Н. И. Боцюк Н.Е., Рябоконь С.С. // 12-й Славяно-Балтийский научный форум. Санкт-Петербург. – 2010. - № 3-4. – С.36.

28.  Роль ендогенної інтоксикації у формуванні портальної гіпертензії при алкогольних циррозах печінки /Лобанець Н.В., Самогальська О.Є., Шостак С.Є., Складанюк Л.І., Боровк І.О.[та ін.] // Проблеми екології та медицини. – Том 14. - № 5-6. – 2010. – С.16-20.

29.  Морфометрична оцінка впливу ліофілізованих дермоімплантантів на загоєння кишкової рани / В.Б.Гощинський, І.О. Боровик, М.С. Гнатюк [та ін.]//Клінічна анатомія та оперативна хірургія. –2011. - Том 10, № 3. – С. 22-27


30.  Оцінка ефективності навчально-практичних центрів ПМСД у сільській місцевості Тернопілля у підготовці сімейних лікарів / Л.Я. Ковальчук, В.Б.Гощинський, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик //Сімейна медицина. – 2011. – № 4(38). – С. 67-69.


31.  Патоморфологічні особливості загоєння гострих експериментальних стресових виразок /В.Б.Гощинський, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук [та ін.]//Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія” (випуск 45), Дніпропетровськ, 2011. –С. 173-176.


32.  Про ефективність застосування ліофілізованих ксенодермоімплантантів  для попередження неспроможності кишкових анастомозів / В.Б.Гощинський, І.О. Боровик, С.А. Назарчук //Вісник наукових досліджень. – 2011. – №4. – С. 49-52.


33.  Анемія, залізодефіцит і метаболічна ендогенна інтоксикація при хронічному панкреатиті /Л.С. Бабінець, Ю.В.Шевчук, І.В. Семенова, І.О. Боровик //Вісник наукових досліджень. – 2012. – №1. – С. 28-30.


34.  Клінічні та лабораторні особливості жовчнокам’яної хвороби у пацієнтів з ішемічною хворобою серця / І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк// Вісник наукових досліджень. – 2012. – №1. – С. 42-43


35.  Боровик І.О. Досвід викладання елективного курсу медичні апарати і системи для субординаторів медичного факультету/ І.О. Боровик, В.М. Творко// Медична освіта. – 2012. –№1. – С. 96-98.


36.  Оптимізація лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагальною рефлюксною хворобою / Боровик І.О., С.Р. Гевко, А.М Пастернак, [та ін.]// Вісник наукових досліджень. – 2012. – №3. – С. 40-41.


37.  Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету / Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк [та ін.]// Сімейна медицина. – 2013. – № 4 (48). – С. 28-30.


38.  Сімейний лікар-акушер-гінеколог. Готовність до співпраці / Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, О.О. Воронцов [та ін.]// Сімейна медицина. – 2013. – №3 (47). – С. 5-7.  


39.  Хронічний гастродуоденіт: антигелікобактерна терапія у практиці сімейного лікаря / Є.М. Стародуб, С.Є. Шостак, І.О. Боровик, Т.С. Бенч // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. - № 1 (18). – с. 174-175


40.  Нарушение экскреторной функции поджелудочной железы как фактор минеральной недостаточности при хроническом панкреатите / Л.С. Бабинец, И.О. Боровик, С.С.Рябоконь, Н.Е. Боцюк. //Abstracts of 15th Intern. Jub. Slavic-Baltic Scien. Forum, Snt-Petersburg- Gasrtro-2013. – 2013, №2. – M3.


41.  Шостак С.Е. Эффективность препарата «Энерлив» для лечения дислипидемий у больных гастроэнтерологического профиля с повышенным уровнем трансаминаз/ С.Е. Шостак, И.О. Боровик// Abstracts of 15th Intern. Jub. Slavic-Baltic Scien. Forum, Snt-Petersburg- Gasrtro-2013. – 2013, №2. – M35.


42.  Клинико-патогенетические аспекты использования многоигольчатой разно-металлической аппликации в комплексной терапии гипертонической болезни/ Л.С.Бабинец, И.И.Медвидь, И.О. Боровик [и др.] //.Мат-лы международной научно-конференции «Вопросы современной медицины». – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 23-27.


43.  Бабінець Л.С. Порівняльний аналіз програм комплексної корекції  остеодефіциту хворих на хронічний панкреатит/ Л.С. Бабінець, І.В. Семенова, І.О. Боровик// Wiadomosci Lekarskie. – Том LХУІІ, 2014, №2. – С. 282-284.


44.  Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою /Бабінець Л.С., І.О. Боровик, Шостак С.Є., Рябоконь С.С., [та ін.]// Гастроентерологія. - № 1 (51). – 2014. – с. 18-20

 

45.  Психологічна профілактика синдрому емоційного вигорання у медичних працівників станції швидкої допомоги /О.М. Кормило, О.Л. Слободянюк, І.В. Литвиненко, І.О. Боровик //Медична освіта. – 2014. - № 1 (61). – с. 41-43


46.  Особливості стану  вегетативної нервової системи у хворих на хронічний панкреатит та супутню гіпертонічну хворобу за даними кардіоінтервалографії /І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець, І.О. Боровик [та ін.]//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - № 1 (20). – с. 162-163


47.   Оптимізація підготовки кадрів для первинної медико-санітарної допомоги  з урахуванням міжнародного досвіду /Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик  [та ін.]. //Сімейна медицина. – 2013. – № 5 (49). – С. 10-13.


48.  Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині /Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик [та ін.]. //Сімейна медицина. – 2014. – № 3 (53). – С. 19-21.


49.  Особливості підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині /Бабінець Л.С., І.О. Боровик, Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., [та ін.]//Здоров’я суспільства/Здоровье общества/The health of Sosiety № 1-2. – 2014. – С. 68-69.


50.  Ключові аспекти підготовки та роботи лікаря загальної практики в Угорщині /Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Л.М. Матюк, Н.Є. Боцюк [та ін.]// Сімейна медицина. – 2014. – № 5 (55). – С. 4-6. 


51.  Бабінець Л.С. Остеодефіцит при хронічному панкреатиті:шляхи корекції / Л.С. Бабінець, І.В. Семенова, І.О. Боровик// Лікарська справа. – 2014.- № 11. – С. 134-138


52.  Ключові аспекти системи підготовки лікаря загальної практики у Cловаччині /Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик// Медична освіта. – 2014. - № 3 (63). – с. 13-15


53.  Сімейна медицина на Тернопільщині: успіхи, проблеми, шляхи вирішення. /Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Л.М. Матюк, Н.Є. Боцюк [та ін.] //Сімейна медицина. – 2014. – № 6 (56). – С. 4-6.


54.  Combination effect of hypertonic disease with chronic pancreatitis on the processes maintain homeostasis / Бабінець Л., Медвідь І., Герасимець І., Боровик І. [та ін.]// Wiadomosci Lekarskie. – Том LХУІІ, 2014, №2. – С. 282-284.


55.  Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку. /Л.С. Бабінець, Л.М. Матюк, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик [та ін.] // Сімейна медицина. – 2015. – № 3 (59). – С. 28-31.


56.   Корильчук Н.И. К вопросу лечения метаболического синдрома. / Корильчук Н.И., Корильчук Т.Б., Боровик И.О. //Трансляционная медицина. – 2016. – Приложение № 2. – С. 35.

57.  Медвідь І.І. Ефективність препарату Мебікар у поєднанні з рефлексотерапією при гіпертонічній хворобі з супутнім хронічним панкреатитом / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - № 2. – С. 128

58.  Бабінець Л.С. Необхідність оновлення навчальної програми до дипломної медичної освіти у зв’язку з пріоритетністю загальної практики-сімейної медицини /Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є. [та ін.]//Сімейна медицина. – Київ, 2016. - №4 (66). – С. 118-120.

59.  Бабінець Л.С. Виклики системі охорони здоров'я в умовах децентралізації, пріоритету ПМД і утворення госпітальних округів: досвід Тернопільської області /Бабінець Л.С., Боровик І.О., Богайчук В.Г [та ін.]//Сімейна медицина. – Київ, 2016. - №4 (66). – С. 125-127.

60.  Палихата М.В. Анемія та інші трофологічні розлади при хронічному панкреатиті / М. В. Палихата, Л. С. Бабінець, І.О. Боровик // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016.  – № 2. – С. 133.


61.  Бабінець Л.С. Особливості функціонування системи охорони здоров’я в умовах децентралізації та співпраці з об’єднаними територіальними громадами на прикладі Тернопільської області / Л. С. Бабінець, І.О. Боровик, Г.Г.Кміта //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 4. – С. 17-19.


62.  Кастнерова М. Поширеність синдрому вигорання серед медсестер у лікарнях південної Чехії //М. Кастнерова,  Л. С. Бабінець, І.О. Боровик, А.І. Бабінець // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – № 3. – С. 82-87.

63.  Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання /Бабінець Л.С., Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Боровик І.О. [та ін.]// Медична освіта. - . – 2017. - № 4(76). – С. 5-9

Comments