Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Ірина Олегівна Боровик

1. Аналіз показників остеоденситометрії після оперативного лікування виразкової хвороби в пізньому післяопераційному періоді. /Гощинський В.Б., Боровик І.О., Рябоконь С.С. та ін. // Матеріали ХLVІІ підсумкової науково-практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2004.

2. Бабінець Л.С., Корніцька-Боровик І.О. Основні завдання роботи з первинною медичною документацією на циклі “Поліклінічна терапія” (кафедра поліклінічної справи та сімейної медицини)” //Медична освіта.—2003.--№2.—С. 32-34.

3. Боровик І. Лікування остеопенічного синдрому в прооперованих з приводу виразкової хвороби пацієнтів препаратом “Кальцій Д3 Нікомед” // Збірник наукових праць VIІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених.- Тернопіль: “Укрмедкнига”.– 2004. – С. 314.

4. Гощинський В.Б., Боровик І.О. Стан мінеральної щільності кісткової тканини при виразковій хворобі та її ускладненнях // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендокринології”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2004. – С. 27-28.

5. Гощинський В.Б., Корніцька І.О. Аналіз показників остеоденситометрії при консервативному та оперативному лікуванні виразкової хвороби в літньому віці // Проблеми остеології. – 2002. – Том 5. - № 2-3. – С. 37-40.

6. Гощинський В.Б., Корніцька-Боровик І.О., Бабінець Л.С. Синдром вторинного остеодефіциту у хворих, оперованих із приводу виразкової хвороби, в поєднанні із хронічним панкреатитом // Проблеми остеології. – 2003. – Том 6. - № 1-2. – С. 48-50.

7. Деякі аспекти впливу операцій на шлунку та дванадцятипалій кишці на стан кісткової тканини / В.Б.Гощинський, І.О.Корніцька-Боровик, Л.С.Бабінець та ін. // Матеріали XLVI підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. - 2003. – № 1. - С. 102-103.

8. Ефективність препарату “Кальцій Д3 Нікомед” В лікуванні остеопенічного синдрому у хворих, прооперованих з приводу виразкової хвороби / В.Б.Гощинський, І.О.Боровик, С.С.Рябоконь-Гранківська, В.М.Творко // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 2. – С. 37-40.

9. Корніцька І. Стан мінеральної щільності кісткової тканини при виразковій хворобі та після оперативних втручань на шлунку та дванадцятипалій кишці // Збірник наукових праць V Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених, приурочений до 10-ї річниці незалежності України.- Тернопіль: “Укрмедкнига”.– 2001. – С. 224.

10. Корніцька І., Гощинська О. Про стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих після планових оперативних втручань на шлунку та дванадцятипалій кишці // Збірник наукових праць VI Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. - Тернопіль: “Укрмедкнига”.– 2002. – С. 314.

11. Корніцька-Боровик І. Показники остеоденситометрії у пацієнтів, прооперованих з приводу виразкової хвороби та з наявністю супутньої патології // Збірник наукових праць VII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених.- Тернопіль: “Укрмедкнига”.– 2003. – С. 268.

12. Корніцька-Боровик І.О. Операції на шлунку та дванадцятипалій кишці як чинники впливу на мінеральний стан кісткової тканини // Український медичний альманах. – 2003. – Том 6. - № 5. – С.205-207.

13. Корніцька-Боровик І.О. Структурно-функціональний стан кісткової тканини після операцій на шлунку та дванадцятипалій кишці // Український медичний альманах. – 2003. – Том 6. - № 2. – С.93-94.

14. Порівняльна характеристика стану мінеральної щільності кісткової тканини після оперативного та консервативного лікування виразкової хвороби / В.Б.Гощинський, М.В.Бойчак, І.О.Корніцька, Л.С. Бабінець //Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 10, книга 3.– Київ, 2001. – С. 867 – 872.

15. Стан мінеральної щільності кісткової тканини за показником Т у хворих на виразкову хворобу, лікованих консервативно та після органозберігаючих операцій / В.Б.Гощинський, Н.І.Корильчук, І.О.Корніцька та ін. // Матеріали XLV підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига. - 2002. – С. 70-71.

16. Гощинський В.Б., Павліковська В.В., Бойчак М.В., Корильчук Н.І., Корніцька І.О., Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є. Про організацію кафедри сімейної медицини // Проблеми підготовки медичних та фармакологічних кадрів в Україні. Матеріали доповідей науково-методичної конференції.-2001. - С. 561-562.

17. Гощинський В.Б., Павліковська В.В., Жура І.І., Бадюк Р.А., Михайлечко Н.В., Воронцов О.О., Корніцька І.О., Бойчак М.В., Корильчук Н.І., Бабінець Л.С. Напрямки самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі поліклінічної справи // Навчально-методична конференція “Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів”.- 2001.- 94-96.

18. В.Б.Гощинський, В.В.Павліковська, О.О.Воронцов, Н.В.Михайлечко, М.В.Бойчак, Н.Є.Боцюк, Н.І.Корильчук, І.О.Корніцька. Особливості підготовки студентів на кафедрі “Поліклінічна справа”// Навчально-методична конференція. Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. Тернопіль.-2000.-С.50-54.

19. Гощинський В.Б., Бойчак М.В., Корніцька-Боровик І.О. Вплив експериментальної резекції тонкого кишечника на зміни гістоморфометричних показників кісткової тканини // Матеріали XLVI підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. - 2003. – № 1. - С. 142.

20. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Рябоконь-Гранківська С.С., Творко В.М. Ефективність препарату “Кальцій Д3 Нікомед” в лікуванні остеопенічного синдрому у хворих, прооперований з приводу виразкової хвороби // Вісник наукових досліджень. – 2004. -- №2. – С. 37-40.

21. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Розвиток остеопенічного синдрому при виразковій хворобі // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Морфогенез і патологія кісткової системи в умовах промислового регіону”. – Луганськ: Український медичний альманах. – 2005. -- №2.

22. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Бутвин С.М., Бойчак М.В. Запровадження кредитно-модульної системи у навчальному процесі з сімейної медицини: досвід та проблеми. // Медична освіта. – 2005.

23. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Остнопенічний синдром при виразковій хворобі та її ускладненнях // Матеріали ІІІ Українського Конгресу гастроентерологів "Актуальні питання сучасної гастроентерології". – Дніпропетровськ. – 2005.

24. В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, О.Р. Ясній, Л.С. Бабінець, В.В. Павліковська, С.М. Бутвин, О.О. Воронцов, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, М.В. Бойчак, В.М. Творко, С.С. Рябоконь. Формування науково-доказового світогляду студентів – основа підготовки лікаря сімейної медицини на додипломному рівні.//Матеріали навчально-наукової конференції „Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір”. Тернопіль “Укрмедкнига”, 2006. – С.264-266.

25. Корильчук Н.ІЦ., Корильчук Т.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О. Часткова реалізація ідей кредитно-модульної системи навчання у студентів-медиків. – Материалы I международной научно-практической конференции «Наука и технологии: шаг в будущее – ’2006». – том 15. – Медицина. – Белгород – Руснаучкнига. – 2006. – С 13.

26. С.С. Рябоконь, М.М. Михалків, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, М.В. Бойчак Вплив комбінованої дії хімічних токсикантів на живі організми //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров’я” . – Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2006. – С. 57.

27. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є. та ін. До питання вивчення основ науково-доказової медицини і клінічної епідеміології на до дипломному етапі підготовки лікаря сімейної медицини // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми сучасного медичного наукознавства”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2006. – С. 27-28.

28. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є. Використання амбулаторії сімейного лікаря як навчальної бази у підготовці сімейного лікаря на до дипломному рівні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Становлення сімейної медицини в Україні”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2006. – С. 27-28.

29. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Складанюк Л.І. Стан кальцієво-фосфорного обміну в пацієнтів, прооперованих з приводу ускладнень виразкової хвороби. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Шляхи оптимізації діагностики і лікування патології органів травлення, поєднаної з захворюваннями інших внутрішніх органів у практиці сімейного лікаря”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2006. – С. 21-22.

30. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Складанюк Л.І. Корекція остеопенічного синдрому та якість життя пацієнтів з виразковою хворобою // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Здобутки і перспективи внутрішньої медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2006. – С. 27-28.

31. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О. Використання амбулаторії сімейного лікаря як навчальної бази у підготовці сімейного лікаря на до дипломному рівні //Матеріали Всеукраїнської конференції сімейних лікарів "Сімейна медицина в Україні – наукові розробки та практика впровадження". – Київ. – 2006. – С. 8-9.

32. Дослідження окремих аспектів лікування хворих після резекцій шлунка / В.Б.Гощинський, І.О.Боровик, Н.І.Корильчук та ін.// Матеріали XLІХ підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига. - 2006. – С. 80-81.

33. Корекція остеопенічного синдрому та якість життя пацієнтів з виразковою хворобою / В.Б.Гощинський, І.О.Боровик, Н.І.Корильчук та ін.// Український морфологічний альманах. – 2006. – Том 4. - № 2. – С.41-43.

34. Харчування вагітних як фактор ризику та медико-соціальна проблема / О.О.Воронцов, В.Б. Гощинський, І.О.Боровик та ін. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. - № 1. – С. 38-42.

35. Фактори ризику остеодефіцитних станів при патології верхнього відділу травної системи / Зоря А.В., Боровик І.О., Бутвин С.М., Рябоконь С.С., Творко В.М. // Biomedical and biosocial anthropology. – 2007. – № 8. – С. 159.

36. Патоморфологічні особливості стану шлунка та дванадцятипалої кишки при гострих експериментальних ерозіях і виразках / В.Б. Гощинський, М.С. Гнатюк., Т.Я. Люпак., І.О.Боровик // Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 2. – С. 47-50.

37. Порівняльний аналіз альтернативних методів лікування хворих на хронічний панкреатит в амбулаторній практиці / Л.С. Бабінець, О.І. Криськів, І.О. Боровик, Л.Д. Семяоніді, Л.О. Ковалевська, Л.С. Ониськів // Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 4. – С. 55-60.

38. Н.Є. Боцюк, Н.І. Корильчук, О.Р. Ясній, О.О. Воронцов, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь, В.М. Творко. Деякі аспекти імунореабілітації в практиці сімейного лікаря //Вісник наукових досліджень - 2007. – № 4, С. 30-32.

39. В.Б. Гощинський, І.О. Боровик, А.В.Зоря, Н.Є. Боцюк, С.С. Рябоконь, Н.І. Корильчук Клінічні особливості бронхіальної астми, асоційованої з гастроезофагально-рефлюксною хворобою// Матеріали міжобласної науково-практичної конференції „Нові підходи в лікуванні хвороб органів дихання” м. Тернопіль 2008 рік. С. 19

40. Рябоконь С.С., Віщур І.Є., Михалків М.М., Боровик І.О., Боцюк Н.Є. Вплив ентеросорбенту „Фібрабет” на стан детоксикуючої системи у тварин з хімічним ураженням печінки //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції – Тернопіль – 2008 р. – С. 127.

41. Гощинський В.Б., Боровик І.О., Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С. Стан кальцієво-фосфорного обміну в пацієнтів з виразковою хворобою //Вісник Вінницького національного медичного університету – 2008. – С.214-215.

42. В.Б.Гощинський, Н.Є. Боцюк, О.Р. Ясній, О.О. Воронцов, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь Запровадження новітніх форм організації навчального процесу при підготовці лікаря загальної практики – сімейної медицини на додипломному етапі. – Медична освіта 2008 р. , №1. С. 41 – 43.

43. В.Б. Гощинський, А.В. Зоря, Л.С. Бабінець, С.М. Бутвин, Н.Є. Боцюк, О.Р. Ясній, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь, В.В. Павліковська, В.М.Творко Впровадження кредитно-модульної системи у підготовці спеціаліста за фахом „Загальна практика-сімейна медицина” на кафедрі поліклінічної справи і сімейної медицини // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції „Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України” м. Тернопіль. 15-16 травня 2008 року, С. 113-121.

44. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, С.С. Рябоконь Цитокіновий профіль і його взаємозв’язок із процесами ліпероксидації, ендогенної інтоксикації та станом антиоксидантних систем захисту при хронічному панкреатиті // Міжвідомчий збірник Гастроентерологія, Випуск 41, Дніпропетровськ – 2008. –С. 173 – 180.

45. Боровик И.О., Корильчук Н.И., Боцюк Н.Е., Рябоконь С.С. Современные методы оценки состояния костной ткани при язвенной болезни // 10-й Славяно-Балтийский научный форум. Санкт-Петербург. – 2008. - № 2-3. – С.49.

46. Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Бабінець Л.С., Зоря А.В., Корильчук Н.І., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Ясній О.Р., Мігенько Б.О. Про до дипломну професійну орієнтацію сімейних лікарів // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір (Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції м. Тернопіль).-2009.-С.175-177.

47. Гощинський В.Б., Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Мігенько Б.О., Воронцов О.О., Павліковська В.В. Рівень комунікативної емпатії у відносинах майбутнього лікаря та пацієнта //Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції „Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір” м. Тернопіль. – 2009. – С. 177-179.

48. Гощинський В.Б., Зоря А.В., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Н.Є. Боцюк, Н.І. Корильчук, Л.І. Складанюк* Корекція психосоматичних порушень у пацієнтів з виразковою хворобою.//Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. м. Тернопіль. – 2009. – С. 59.

49. Корильчук Н.І., Корильчук Т.Б., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рябоконь С.С., Творко В.М., Мігенько Б.О. Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії та інсулінрезистентності у молодих жінок з ожирінням// Вісник наукових досліджень - 2009. – № 4, С. 66.

50. Гощинський В.Б., Бабінець Л.С., Боровик І.О., Рябоконь С.С., Сивирин І.О. Оптимізація терапії бронхіальної астми, асоційованої з гастроезофагальнорефлюксною хворобою . – Збірник робіт міжобласної науково-практичної конференції. Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – 52 с.

51. І.О. Боровик, С.С. Рябоконь, М.В. Творко, І.І. Молень Можливості корекції остеопенічного синдрому у пацієнтів з виразковою хворобою // ІІІ національний конгрес «Людина та ліки Україна». – м. Київ. – 2010. – С.20.

52. І.О. Боровик, М.В. Творко Особливості роботи викладача при створенні матеріалів для підготовки до практичних занять англійською мовою на кафедрі сімейної медицини: Збірник матеріалів навчально-методичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – 76 с.

53. Воронцов О.О., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Боровик І.О., Колочун Г.В., Наконечна І.Є. Грудне вигодовування в програмі школи відповідального батьківства//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2009. - № 3. – С. 54-56.

54. Боровик І.О., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., В’юнова Р.О. особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з жовч нокам’яною хворобою// Вісник наукових досліджень - 2010. – № 2, С. 120

55. Л.Я. Ковальчук, В.Б. Гощинський, Л.С. Бабинець, І.О. Боровик, Ю.М. Герасимець// Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – нова форма підготовки сімейних лікарів. – Сімейна медицина. -. 2010- № 3. – С. 23-24.

56. В.Б. Гощинський, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк Клінічні аспекти перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з жовч нокам’яною хворобою. – Збірник робіт міжобласної науково-практичної конференції. Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – 76 с.

57. Боровик И.О., Корильчук Н. И. Боцюк Н.Е., Рябоконь С.С. Перспективные аспекты лечения стрессовых язв желудка// 12-й Славяно-Балтийский научный форум. Санкт-Петербург. – 2010. - № 3-4. – С.36.

58. Лобанець Н.В., Самогальська О.Є., Шостак С.Є., Складанюк Л.І., Боровк І.О., Дуць Р.П., Депутат Б.М. Роль ендогенної інтоксикації у формуванні портальної гіпертензії при алкогольних циррозах печінки. – Проблеми екології та медицини. – Том 14. - № 5-6. – 2010. – С.16-20.

59. В.Б. Гощинський, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк Реабілітація хворих після резекцій шлунка в практиці сімейного лікаря. – Збірник робіт науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: Внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці» 24-25 березня 2011 року, м. Тернопіль. Тернопіль ТДМУ»Укрмедкнига». – 2011. – с. 28-29.

60. В.Б. Гощинський, Н.І. Корильчук, І.О. Боровик, С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк, Корильчук Т.Б. До питання менопаузального метаболічного синдрому. – Збірник робіт науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: Внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці» 24-25 березня 2011 року, м. Тернопіль. Тернопіль ТДМУ»Укрмедкнига». – 2011. – с. 31-32.

61. Воронцов О.О., Бабінець Л.С., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є., Рудик І.В. Інформаційний захист здоров’я працюючих вагітних жінок . – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – С. 137.

62. В.Б. Гощинський, С.А. Назарчук, І.О. Боровик Перспективи застосування ліофілізованих ксенодермоімплантантів для попередження неспроможності кишечник швів. – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – С. 60.

63. Н.І. Корильчук, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, С.С. Рябоконь, А.В. Зоря Можливість корекції метаболічних порушень у хворих на синдром Х з проявами неалкогольного стеатогепатиту. – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – С. 19.

64. Корильчук Н.І., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Корильчук Т.Б., Старічков П.В., Ляшенко І.І., Фурко Н.В. Психологічний статус хворих на цукровий діабет. .– Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – С. 28.

65. Гощинський В.Б., Назарчук С.А., Боровик І.О., Рябоконь С.С. Застосування ліофілізованих ксенодермоімплантантів у клінічній практиці для попередження неспроможності кишечник швів. – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – С. 59.

66. Реабілітація хворих після резекцій шлунка в практиці сімейного лікаря / В.Б.Гощинський, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук [та ін.]// Матеріали конфер. “Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: Внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці” . – Тернопіль, 2011. – С. 28-29.

67. До питання менопаузального метаболічного синдрому / В.Б.Гощинський, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук [та ін.]//Матеріали конфер. “Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: Внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці” – Тернопіль, 2011. – С. 31-32.

68. Морфометрична оцінка впливу ліофілізованих дермоімплантантів на загоєння кишкової рани / В.Б.Гощинський, І.О. Боровик, М.С. Гнатюк [та ін.]//Клінічна анатомія та оперативна хірургія. –2011. - Том 10, № 3. – С. 22-27

69. Оптимізація терапії при цирозі печінки у хворих з різним індексом маси тіла / О.Є Самогальська, Т.Б .Лазарчук, І.О. Боровик [та ін.]//ІV національний конгрес “Людина та ліки Україна”. – м. Київ. – 2011. – С. 105.

70. Ефективність використання глюкофажу та ксенікалу у хворих на метаболічни синдром Х/ Н.І. Корильчук, Т.Б.Корильчук, І.О. Боровик [та ін.]// ІV національний конгрес “Людина та ліки Україна”. – м. Київ. – 2011. – С. 73-74

71. Ефективність рабепразолу у хворих на бронхіальну астму з гастроезофагальним рефлексом / І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь [та ін.]//ІV національний конгрес “Людина та ліки Україна”. – м. Київ. – 2011. – С. 35-36.

72. Оцінка ефективності навчально-практичних центрів ПМСД у сільській місцевості Тернопілля у підготовці сімейних лікарів / Л.Я. Ковальчук, В.Б.Гощинський, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик //Сімейна медицина. – 2011. – № 4(38). – С. 67-69.

73. До питання гастродуоденальної патології у хворих з надмірною вагою та ожирінням / Н.І. Корильчук, Т.Б.Корильчук, І.О. Боровик [та ін.]// Матеріали конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – Тернопіль, 2011. – С. 23.

74. Гастроезофагальнорефлюксна хвороба у хворих з супутньою бронхіальною астмою / І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк//Матеріали конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – Тернопіль, 2011. – С. 12-13.

75. Застосування ліофілізованих ксенодермоімплантантів для попередження неспроможності кишечних швів в онкохірургії / В.Б.Гощинський, І.О. Боровик, С.А. Назарчук //Матеріали конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – Тернопіль, 2011. – С. 47-48.

76. Патоморфологічні особливості загоєння гострих експериментальних стресових виразок / В.Б.Гощинський, І.О. Боровик, Н.І. Корильчук [та ін.]//Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія” (випуск 45), Дніпропетровськ, 2011. –С. 173-176.

77. Про ефективність застосування ліофілізованих ксенодермоімплантантів для попередження неспроможності кишкових анастомозів / В.Б.Гощинський, І.О. Боровик, С.А. Назарчук //Вісник наукових досліджень. – 2011. – №4. – С. 49-52.

78. Анемія, залізодефіцит і метаболічна ендогенна інтоксикація при хронічному панкреатиті /Л.С. Бабінець, Ю.В.Шевчук, І.В. Семенова, І.О. Боровик //Вісник наукових досліджень. – 2012. – №1. – С. 28-30.

79. Клінічні та лабораторні особливості жовчнокам’яної хвороби у пацієнтів з ішемічною хворобою серця / І.О. Боровик, Н.І. Корильчук, С.С. Рябоконь, Н.Є. Боцюк// Вісник наукових досліджень. – 2012. – №1. – С. 42-43

80. Боровик І.О. Досвід викладання елективного курсу медичні апарати і системи для субординаторів медичного факультету/ І.О. Боровик, В.М. Творко// Медична освіта. – 2012. –№1. – С. 96-98.

81. Оптимізація лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагальною рефлюксною хворобою / Боровик І.О., С.Р. Гевко, А.М Пастернак , [та ін.]// Вісник наукових досліджень. – 2012. – №3. – С. 40-41.

82. Удосконалення процесу підготовки лікарів загальної практики – сімейної медицини на додипломному рівні / В.Б.Гощинський, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик [та ін.]// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, “Впровадження нових технологій за кредитно – модульної системи організації навчального процесу УВМ(Ф) НЗ III - IV рівнів акредитації” 26-27 квітня 2012 року – Медична освіта № 3 (додаток) 2012 р – С. 41-43.

83. Оптимізація корекції окисно-антиоксидантного дисбалансу у хворих нахронічний панкреатит у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень / Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, С.І. Сміян [та ін.]// Збірник робіт науково-практичної конференції “сучасні аспекти діагностикиі лікування захворювань внутрішніх органів” 10 жовтня 2012 року Тернопіль ТДМУ “Укрмедкнига” 2012, С. 23

84. Досвід впровадження практично-орієнтованої підготовки лікаря загальної практики на додипломному рівні / Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк [та ін.]// Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах україни на новому етапі» ТДМУ, «Укрмедкнига» , 2013. Частина 2.– С. 19-21

85. Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету / Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк [та ін.]// Сімейна медицина. – 2013. – № 4 (48). – С. 28-30.

86. Сімейний лікар-акушер-гінеколог. Готовність до співпраці / Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, О.О. Воронцов [та ін.]// Сімейна медицина. – 2013. – №3 (47). – С. 5-7.

87. Система М-АNNНЕІМ для оцінки клінічного перебігу хронічного панкреатиту із наявним цукровим діабетом. / Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, У.М. Захарчук [та ін.]// Матеріали наук.-практ. конфер. з міжнар. участю «Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини». – Харків, 2013. - С. 22-23.

88. Хронічний гастродуоденіт: антигелікобактерна терапія у практиці сімейного лікаря / Є.М. Стародуб, С.Є. Шостак, І.О. Боровик, Т.С. Бенч // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. - № 1 (18). – с. 174-175

89. Вирішення хірургічних питань у практиці сімейного лікаря: гострі нагнійні захворювання / Б.Мігенько, Л. Бабінець, С. Рябоконь., І. Боровик // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №4.- С. 22-26.

90. Комунікативна культура майбутніх сімейних лікарів у питаннях планування сім'ї / О.Воронцов, Л. Бабінець, І. Боровик// Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №1.- С. 58-62.

91. Денний стаціонар жіночої консультації: сімейний лікар - акушер-гінеколог – обгрунтована співпраця. /Л. Бабінець, О. Воронцов, І.Боровик, Г. Колочун // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №3.- С. 12-15.

92. Лихоманка нез'ясованого походження /Л. Бабінець, І. Боровик, Н. Боцюк, С. Рябоконь. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №2 (41).- С. 13-16.

93. Стратегія підвищення ефективності діагностики та лікування кропив'янки в практиці сімейного лікаря /Л. Бабінець, Н. Боцюк, І. Боровик, С. Рябоконь// Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2012. - №6.- С. 12-16.

94. Нарушение экскреторной функции поджелудочной железы как фактор минеральной недостаточности при хроническом панкреатите / Л.С. Бабинец, И.О. Боровик, С.С.Рябоконь, Н.Е. Боцюк. //Abstracts of 15th Intern. Jub. Slavic-Baltic Scien. Forum, Snt-Petersburg- Gasrtro-2013. – 2013, №2. – M3.

95. Шостак С.Е.Эффективность препарата «Энерлив» для лечения дислипидемий у больных гастроэнтерологического профиля с повышенным уровнем трансаминаз/ С.Е. Шостак, И.О. Боровик// Abstracts of 15th Intern. Jub. Slavic-Baltic Scien. Forum, Snt-Petersburg- Gasrtro-2013. – 2013, №2. – M35.

96. Медвідь І.І. Статистичний аналіз показників вегетативного статусу у хворих із гіпертонічною хворобою та супутнім хронічним панкреатитом/ Медвідь І.І, Л.С Бабінець, І.О. Боровик // Матеріали підсумк. наук.-практ. конфер. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2013. - С. 30

97. Бабинец Л.С. Оптимизация лечения бронхиальной астмы, асоциированой с ГЭРХ / Л.С.Бабинец, И.О.Боровик, В.М. Творко// Мат-лы международной конференции (теоретические и практические научные инновации). – Польша. – 2013. - С. 79.

98. Клинико-патогенетические аспекты использования многоигольчатой разнометаллической аппликации в комплексной терапии гипертонической болезни/ Л.С.Бабинец, И.И.Медвидь, И.О. Боровик [и др.]//.Мат-лы международной научно-конференции «Вопросы современной медицины». – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 23-27.

99. Оптимізація викладання сімейної медицини з урахуванням міжнародного досвіду /Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк С.С. Рябоконь, Б.О. Мігенько // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2013. - № 6. – с. 19-24.

100. Бабінець Л.С. Порівняльний аналіз програм комплексної корекції остеодефіциту хворих на хронічний панкреатит/ Л.С. Бабінець, І.В. Семенова, І.О. Боровик// Wiadomosci Lekarskie. – Том LХУІІ, 2014, №2. – С. 282-284.

101. Досвід системи підготовки лікаря загальної практики у Словаччині /Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик// Мат-ли Всеукраїнської навч.-наук. конфер. з міжнар. участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України». – Тернопіль, 2014. - С. 370-371.

102. Аскаридоз як фактор формування і ускладнення хронічного панкреатиту Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 23. Дроняк Ю.В., Бабінець Л.С., Рябоконь С.С.

103. Оцінка показників еластографії печінки у хворих на хронічний панкреатит на тлі стеатогепатозу Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 6-7. Бабінець Л.С., Кіцай К.Ю., Пришляк Н.В.

104. Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагеальною рефлексною хворобою Гастроентерологія. - № 1 (51). – 2014. – с. 18-20 (фахове видання) Бабінець Л.С., Шостак С.Є., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є.

105. Психологічна профілактика синдрому емоційного вигорання у медичних працівників станції швидкої допомоги Медична освіта. – 2014. - № 1 (61). – с. 41-43 (фахове видання) О.М. Кормило, О.Л. Слободянюк, І.В. Литвиненко

106. Особливості стану вегетативної нервової системи у хворих на хронічний панкреатит та супутню гіпертонічну хворобу за даними кардіоінтервалографії Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - № 1 (20). – с. 162-163 (фахове видання) І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець, Г.П. Ялінська

107. Акушерська проблема не виношування вагітності в практиці сімейного лікаря Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2014. - № 4. – с. 29-32. Л.С. Бабінець, О.О. Воронцов, С.С. Рябоконь

108. Актуальні аспекти підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2014. - № 5 (50). – с. 7-11. Л. Бабінець, М. Медвідь

109. Безперервна освіта лікаря загальної практики у Словаччині Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2014. - № 3.(48) – с. 10-15. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк та інш всього 4 осіб

110. Оптимізація підготовки кадрів для первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням міжнародного досвіду Сімейна медицина. – 2013. – № 5 (49). – С. 10-13. (фахове видання) Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк та інш всього 6 осіб

111. Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині Сімейна медицина. – 2014. – № 3 (53). – С. 19-21. (фахове видання) Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк та інш всього10 осіб

112. Можливості стандартизованої оцінки якості життя у хворих з хронічним панкреатитом Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів»23 жовтня 2014 року. – Тернопіль. – ТДМУ. – «Укрмедкнига». – С 26 У М. Захарчук, Л.С. Бабінець та інш всього 4 осіб

113. Досвід впровадження сімейної медицини в Угорщині Матеріали XV конгресу СФУЛТ м. Чернівці, 16-18 жовтня 2014 року. – Українські медичні вісті. – 2014. – том 11. – число 1-4 (80-83). – С. 22. Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., та інш всього 9 осіб

114. Особливості підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині Здоров’я суспільства/Здоровье общества/The health of Sosiety № 1-2. – 2014. – С. 68-69. Бабінець Л.С., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Воронцов О.О., Мігенько Б.О.

115. Впровадження принципів професійного самоврядування в освітню систему України з урахуванням міжнародного досвіду Освіта та медицина в добу глобалізації:вітчизняний та зарубіжний контекст:збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С.9. Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є.

116. Особливості підготовки кадрів для первинної медико-санітарної допомоги у Великій Британії Освіта та медицина в добу глобалізації:вітчизняний та зарубіжний контекст:збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С.9. Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Рябоконь С.С.

117. Ключові аспекти підготовки та роботи лікаря загальної практики в Угорщині Сімейна медицина. – 2014. – № 5 (55). – С. 4-6. (фахове видання) Л.С. Бабінець, Л.М. Матюк, Н.Є. Боцюк та інш всього5 осіб

118. Остеодефіцит при хронічному панкреатиті:шляхи корекції Лікарська справа. – 2014.- № 11. – С. 134-138 (фахове видання з імпакт-фактором)

119. Ключові аспекти системи підготовки лікаря загальної практики у Cловаччині Медична освіта. – 2014. - № 3 (63). – с. 13-15 (фахове видання) Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк

120. Сімейна медицина на Тернопільщині: успіхи, проблеми, шляхи вирішення. Сімейна медицина. – 2014. – № 6 (56). – С. 4-6. (фахове видання) Л.С. Бабінець, Л.М. Матюк, Н.Є. Боцюк та інш всього10 осіб

121. Досвід реформування первинної ланки медичної допомоги на Тернопіллі Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2014. - № 6 (51). – с. 3-6. Л. Бабінець, О. Ткач

122. Ефективність комплексної корекції остеодефіциту при хронічному панкреатиті Матеріали науково-практичної конференції «Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста»5 березня 2015 року. – Тернопіль. – ТДМУ. – «Укрмедкнига». – С 6-7. Л.С. Бабінець, І.В. Семенова, Н.Є. Боцюк

123. Пептична виразка: діагностика та лікування на первинному етапі надання медичної допомоги Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2015. - № 2 (53). – с. 12-16. Л. Бабінець, Н. Боцюк, С. Рябоконь, В. Чарторинський

124. Хворі на інсомнію в практиці сімейних лікарів Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2015. - № 2 (53). – с. 34-38. О. Воронцов, Л. Бабінець, Н. Боцюк, С. Рябоконь

125. Структурні та клініко-лабораторні особливості хворих на хронічний панкреатит біліарного ґенезу Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. - № 1 (22). – с. 141. Л. Бабінець, К.Ю. Кицай, С.С. Рябоконь

126. Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку. Сімейна медицина. – 2015. – № 3 (59). – С. 28-31. (фахове видання) Л.С. Бабінець, Л.М. Матюк, Н.Є. Боцюк та інш всього12 осіб

127. Розвиток анемії у хворих на хронічний панкреатит із супутнім дисбіозом товстої кишки Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига». - 2015. - № 1 (22). – с. 141. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Лучанко Н.Б.

128. Сімейна медицина: навчальнй посібник / [Гощинський В.Б., Бабінець Л.С., Стародуб Є.М. та ін.]; за ред. В.Б. Гощинського, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуба.- 2-ге вид., доп. і перероб. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – 1162 с.

129      Медвідь І.І. Вплив аплікацій за методом Ляпка на психо-емоційний стан гастроентерологічних хворих /І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 10-11 березня 2016 року «Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики комор бідної патології в практиці сімейного лікаря». – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига». - 2016. - с. 39-40.        

130      Бабінець Л.С. Поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій у викладанні сімейної медицини на до дипломному рівні       /[Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик та ін.] //Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц- зв’язку) : матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Тернопіль, 12-13 травня 2016 р.: у 2 т. / ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського . – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т 1. - с. 121-122.

131      Мігенько Б.О. Сучасні технології навчання на циклі «Хірургія в сімейній медицині» на до дипломному рівні / [Б.О. Мігенько, Л.С. Бабінець, Л.М. Мігенько та ін.] //Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц- зв’язку) : матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Тернопіль, 12-13 травня 2016 р. ) : у 2 т. / ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського . – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т 2. - с. 39-40.

132      Корильчук Н.И.К вопросулеченияметаболическогосиндрома. / Корильчук Н.И., Корильчук Т.Б., Боровик И.О. //Трансляционная медицина. – 2016. – Приложение № 2. – С. 35.

133      Медвідь І.І. Ефективність препарату Мебікар у поєднанні з рефлексотерапією при гіпертонічній хворобі з супутнім хронічним панкреатитом / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - № 2. – С. 128

134      Корильчук Н.І. Метаболічний синдром та фертильний вік /[Н.І. Корильчук, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик та ін. ]//Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига». - 2016. - с. 105-106.

135      Бабінець Л.С. Необхідність оновлення навчальної програми до дипломної медичної освіти у зв’язку з пріоритетністю загальної практики-сімейної медицини/[Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є. та ін. ]//Сімейна медицина. – Київ, 2016. - №4 (66). – С. 118-120.

136      Бабінець Л.С. Виклики системі охорони здоров'я в умовах децентралізації, пріоритету ПМД і утворення госпітальних округів: досвід Тернопільської області/[Бабінець Л.С., Боровик І.О., Богайчук В.Г та ін. ]//Сімейна медицина. – Київ, 2016. - №4 (66). – С. 125-127.

137      Бабінець Л.С. Європейський досвід викладання сімейної медицини – в практичну діяльність медичних вузів України /Л.С. Бабінець, І.О. Боровик //Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. - №5 (62). – 2016. – С 30-33.

138      Палихата М.В. Анемія та інші трофологічні розлади при хронічному панкреатиті/ М. В. Палихата, Л. С. Бабінець, І.О. Боровик // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016.  – № 2. – С. 133.

139      Боцюк Н.Є. Профілактика жовчнокам’яної хвороби у дітей на амбулаторному етапі /Боцюк Н.Є., Бабінець Л.С., Боровик І.О. // Матеріали підсумкової LIX науково-практичної  конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - 15 червня 2016 року. - Тернопіль. - ТДМУ. - «Укрмедкнига». – С. 40-41.

140      Сімейна медицина: у 3 кн. : підручник. Кн. 2. Симптоми і синдроми у клініцівнутрішніх хвороб/ Л.С. Бабінець, О.М. Барна, С.В. Білецький та ін. ; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі. — К. : ВСВ «Медицина», 2016. — 456 с.

141      Семейная медицина: в 3 кн. : учебник. Кн. 2. Симптомы и синдромы в клинике внутренних болезней/Л.С. Бабинец, О.Н. Барна, С.В. Билецкий и др. ; под ред. О.Н. Гириной, Л.М. Пасиешвили. — К. : ВСИ «Медицина», 2016. — 488 с.  - Київ: Видавництво «Медицина», 2016р. – 488 с. - С. 69-99.

142      Бабінець Л.С. Особливості функціонування системи охорони здоров’я в умовах децентралізації та співпраці з об’єднаними територіальними громадами на прикладі Тернопільської області / Л. С. Бабінець, І.О. Боровик, Г.Г.Кміта//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016.  – № 4. – С. 17-19.

143      Кицай К.Ю. Корекція дисліпідних порушень у хворих на хронічний  міліарний панкреатит в поєднанні з ожирінням/[К.Ю. Кицай, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик та ін.] //Матеріали IV  Всеукраїнської науково-практичноїконференції 16-17 березня 2017 року«Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря» ТДМУ, «Укрмедкнига» ,  2017.– С. 48-49

144      Бабінець Л.С. Досвід запровадження оптимізованої технології аналізу ситуацій у додипломній підготовці сімейного лікаря/[Бабінець Л.С., Боровик І.О., Боцюк Н.Є. та ін. ]Матеріали ХIV  Всеукраїнської науково-практичноїконференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» 18-19 травня 2017 року. – том 2. – С. 7-8


Comments