Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Богдан Орестович Мігенько

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць


 

пп

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

І. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

 

 

1.                

Рідкісна причина гострої мехінічної непрохідності товстої кишки.

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2003.-№1.-С.72-73.

(Фахове видання)

2

Дзюбановський І.Я.

Бенедикт В.В.

П*ятночка В.І

 

 

2.                

Аналіз летальності у хворих на перитоніт і можливі заходи її попередження .

друк

Матеріали науково-практичної конференції хірургів Тернопілля

30 квітня 2003

(Чортків) Тернопіль.

“Укрмедкнига”.С.36 - 41.

6

Бенедикт В.В.

Голда Ю.М.

 

 

 

3.                

Спосіб прогнозування клінічного перебігу у хворих на гостру хірургічну патологію.

друк

7 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених.

Матеріали конгресу 21-23 травня 2003.Тернопіль. Укрмедкнига”.-С63.

1

Бенедикт Н.В.

 

 

4.                

Синдром Мошковіца, як причина шлунково-кишкової кровотечі.

 

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини 2003.-№2.-С. 148-152.

(Фахове видання)

   4

Дзюбановський І.Я.

Бенедикт В.В.

(всього 8 осіб)

 

 

5.                

Особливості лікування післяопераційної функціональної кишкової непрохідності у хворих на перитоніт.

друк

Хірургія України

2003.-№4 (8).-С124-127.

(Фахове видання)

4

Бенедикт В.В.

Гнатюк М.С.

 

 

 

6.                

Стандарти діагностично- лікувальної програми у   хворих на гостру непрхідність кишок.

друк

Актуальні проблеми стандартизації у невідкладній абдомінальній хірургії. 18-19 березня 2004. Ст. 90. Збірник матеріалів. Львів.

2

Дзюбановський І.Я.

Бенедикт В.В.

 

 

 

7.                

Про значення деяких показ- ників ендогенної інтоксика- ції у хворих на перитоніт.

 

друк

8 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених.

Матеріали конгресу 10-12 травня 2004. Тернопіль . Ст.56.

“Укрмедкнига”.

1

Кирик В.Т.

 

 

8.                

Стану вегетативної нервової системи у хворих на гострий поширений перитоніт.

 

друк

Актуальні питання абдомінальної та гнійно-септичної хірургії.

Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 19-20 травня 2004 року. С.-17-18.

2

Бенедикт В.В.

Гнатюк М.С.

 

 

 

9.                

Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на поширений перитоніт.

 

друк

Здобутки клінічної та експериментальої. медицини.

Матеріали ХLVІІ підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження академіка І.Я. Горбачевського

3-4  червня 2004 року

Тернопіль. Ст.71. “Укрмедкнига”.

2

Дзюбановський І.Я.

Бенедикт В.В.

 

 

 

10.             

Обтураційна жовчнокам’яна непрохідність тонкої кишки.

 

друк

Шпитальна хірургія

2004.-№3.-С.93-95.

(Фахове видання)

3

Бенедикт В.В., Копистянський М..Я. (всього 7 осіб)

 

 

11.             

Хірургічні аспекти лікування хворих на гострий перитоніт.

друк

Шпитальна хірургія, 2004.-№4.-С. 193-196.

(Фахове видання)

4

Дзюбановський І.Я.

 

 

 

12.             

Фоноентерографія. Післяопераційний моніторинг відновлення моторики травного тракту.

друк

Шпитальна хірургія

2005.-№.1 –С. 165-168.

(Фахове видання)

4

Бенедикт В.В.

 

 

 

13.             

Гострий поширений перитоніт: значення моніторингу відновлення

моторики травного каналу в післяопераційному періоді.

друк

Харківська хірургічна школа 2005.-№1 -С. 30-31. Матеріали науково-практичної конференції „Актуальні питання невідкладної хірургії”. (Фахове видання)

2

Дзюбановський І.Я.

Бенедикт В.В.

 

 

 

14.             

Вплив ендогенної інтоксикації на відновлення моторики травного каналу у хворих на гострий перитоніт.

 

друк

9 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених.

Матеріали конгресу 21-23 квітня 2005. Тернопіль . Ст. 51.

“Укрмедкнига”.

1

Мігенько Л.М.

 

 

15.             

Особливості перебігу післяопераційного перитоніту у хворих з гематологічною патологією.

друк

Здобутки клінічної та експериментальої. медицини.2005.-№2. С.193-195.

(Фахове видання)

3

Дзюбановський І.Я.

Бенедикт В.В.

Туманова О.Р.

 

 

16.             

Особливості проведення ентерального живлення у хворих на гострий поширений перитоніт.

друк

ХХІ з’їзд хірургів України, Запоріжжя, жовтень, 2005. Збірник матеріалів. С.393-394.

2

Дзюбановський І.Я.

Бенедикт В.В.

 

 

 

17.             

Роль синдрому ентеральної недостатності у розвитку абдомінального сепсису в хворих на гострий поширений перитоніт.

друк

Шпитальна хірургія

2005.-№.4 –С.71-73.

(Фахове видання)

3

Дзюбановський І.Я.

 

 

 

18.             

Синдром ентеральної недостатності у хворих на гострий поширений перитоніт.

 

друк

Х Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених.

Матеріали конгресу 11-13 травня 2006. Тернопіль. С.57. “Укрмедкнига”.

1

Мігенько Л.М.

 

 

 

19.             

Зміни показників ендогенної інтоксикації і маркерів тканинного пошкодження ентероцитів у хворих на гострий поширений перитоніт.

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Матеріали ХLІХ підсумкової науково-практичної конференції 2 червня 2006 року).- С. 86-87.

2

Дзюбановський І.Я.

 

 

 

20.             

Особливості перебігу виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки ускладненої перфорацією у хворих на гострий інфаркт міокарда.

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Матеріали ХLІХ підсумкової науково-практичної конференції 2 червня 2006 року).- С. 82-83.

2

Дзюбановський І.Я.

Бенедикт В.В.

(всього 7 осіб)

 

 

21.             

Основні вимоги щодо створення сучасних підручників.

 

друк

Матеріали науково-практичної конференції „Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів” 24-25 листопада 2006 р. м. Тернопіль,- Тернопіль ТДМУ: „Укрмедкнига”.-2006.- С. 150-152.

3

Дзюбановський І.Я.,

Бенедикт В.В.,

(всього 5 осіб)

 

 

22.             

Активність процесів вільно радикального окислення в тканинах кишки в умовах експериментально змодельованого перитоніту

друк

Вісник наукових досліджень 2007.-№2-С.67-69.

(Фахове видання)

3

Дзюбановський І.Я.,

 

 

 

23.             

Метаболічні зміни в центральній нервовій системі у хворих на гострий деструктивний панкреатит.

друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини (збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 8 червня 2007р.).- С. 74.

1

Дзюбановський І.Я.

Бенедикт В.В.

(всього 7 осіб)

 

 

24.             

Зміни деяких показників вільно радикального окислення в тонкій кишці при експериментальному перитоніті.

друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини (збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 8 червня 2007р.).-С. 74-75.

2

Дзюбановський І.Я.

Мігенько Л.М.

 

 

25.             

Динаміка активності антиоксидантної системи у хворих на гострий поширений перитоніт.

друк

Клінічна та експериментальна патологія. − 2007. − Т.VІ, № 3.− С. 38-40.

(Фахове видання)

3

Дзюбановський І.Я.

 

 

 

26.             

Поліорганна дисфункція у хворих на гострий поширений перитоніт.

друк

Харківська хірургічна школа 2007.-№4-С.70-73.

(Фахове видання)

4

Дзюбановський І.Я.

 

 

 

27.             

Удосконалення навчального процесу в системі післядипломної медичної освіти на кафедрі хірургії.

друк

Матеріали Всеукраїнської Навчально-наукової конференції „Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних начальних закладах України”. 15-16 травня 2008 року. м. Тернопіль.С.180-182.

3

Дзюбановський І.Я.

Бенедикт В.В.

(всього 9 осіб)

 

 

ІІ. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту

кандидатської дисертації

 

 

28.             

Етапність розвитку поліорганної дисфункції у хворих на гострий поширений перитоніт.

друк

„Хірургія України”

2008.-№ .- С 79-81.

Матеріали Всеукраїнської Навчально-наукової конференції „Актуальні проблеми невідкладної хірургії”. 13-14 листопада 2008 року. м. Київ. (Фахове видання)

3

І.Я. Дзюбановський,

К.Г. Поляцко,

О.І. Дзюбановський.

 

 

29.             

Динаміка рівня маркерів активності некротичних процесів тонкої кишки, печінки і серця у хворих з гострим поширеним перитонітом.

друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини (збірник матеріалів конференції 13 червня 2008р.).-С. 52-53.

2

І.Я. Дзюбановський,

К.Г. Поляцко.

 

 

30.             

Зміни показників вільнорадикального окислення в тонкій кишці в умовах експериментального перитоніту.

друк

ХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених. Матеріали конгресу 27-29 квітня 2009. Тернопіль . С. 248.

“Укрмедкнига”.

1

 

 

 

31.             

Післяопераційна біль. Використання нестероїдних протизапальних препаратів.

 

друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини (збірник матеріалів конференції 4 червня 2009р.).-С. 51-52.

2

В.В. Бенедикт

 

 

 

32.             

Класична сафенектомія чи ендоваскулярні втручання: погляд з позиції доказової медицини

друк

Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.-2009.-С.49-50.

2

Гощинський В.Б., Мігенько Б.О.,

(всього 5 осіб)

 

 

33.             

Про до дипломну професійну орієнтацію сімейних лікарів // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір

друк

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції м. Тернопіль.-2009.-С.175-177.

 

3

Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є.,

(всього 9 осіб)

 

 

34.             

Рівень комунікативної емпатії у відносинах майбутнього лікаря та пацієнта

друк

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції „Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір” м. Тернопіль. – 2009. – С. 177-179.

3

Гощинський В.Б., Корильчук Н.І., (всього 8 осіб)

 

 

35.             

Оптимізація терапії бронхіальної астми, асоційованої з гастроезофагально-

рефлюксною хворобою.

друк

Актуальні питання медицини. Матеріали науково-практичної конференції присвяченій 30-літтю факультету післядипломної освіти. 29-30- жовтня 2009 року. м. Тернопіль.-2009.-С.79-80.

2

Гощинський В.Б.

Бабінець Л.С.

(всього 6 осіб)

 

 

36.             

Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії та інсулінрезистентності у молодих жінок з ожирінням.

друк

Вісник наукових досліджень - 2009. – № 4, С. 66.

(Фахове видання)

1

Корильчук Н.І., Корильчук Т.Б., (всього 7 осіб)

 

 

37.             

Прогнозування перебігу поширеного перитоніту.

друк

Актуальні питання медицини. Матеріали науково-практичної конференції присвяченій 30-літтю факультету післядипломної освіти. 29-30- жовтня 2009 року. м. Тернопіль.-2009.-С.117-118.

2

Бенедикт В.В.

Голда Ю.М.

Паничев В.В.

 

 

38.             

Особливості застосування антибіотиків у лікуванні хворих з некротичним панкреатитом.

друк

Актуальні питання медицини. Матеріали науково-практичної конференції присвяченій 30-літтю факультету післядипломної освіти. 29-30 жовтня 2009 року. м. Тернопіль.-2009.-С.132-133.

2

Свистун Р.В.

Поляцко К.Г.

(всього 7 осіб)

 

 

39.             

Роль синдрому ентеральної недостатності у хворих на гострий поширений перитоніт.

 

 

 

друк

Матеріали наукового конгресу «ІV міжнародні пироговські читання» присвяченого 200-річчю з дня народження М.І. Пирогова. ХХІІ з’їзд хірургів України, Том 1. С. 146. 2-5 червня 2010 р. м. Вінниця.

1

І.Я. Дзюбановський,

 

 

40.             

Роль монооксиду азоту в патогенезі хронічного панкреатиту.

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини : науково-практична конференція, 9 червня 2011 р.: зб. матеріалів конф. – Тернопіль. 2011. – С. 30

1

Л. М. Мігенько,

 

 

 

41.             

Ефективність кредитно-модульної системи в процесі підготовки сімейного лікаря на додипломному рівні.

друк

Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальному закладах України ІІІ – ІV рівнів акредитації», Тернопіль 2011 р., С. 211-213.

3

В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, Л.С. (всього 11 осіб)

 

 

42.             

Зв'язок показників ліпідного гомеостазу із клініко-діагностичними параметрами хронічного панкреатиту

друк

Мат-ли всеукр. Наук.-практ. Конфер. «Здобутки клінічних та експериментальної медицини». – Тернопіль. 2012. – С. 11-12.

2

Бабінець Л.С, Мігенько Л.М.,

 

 

43.             

Можливості L-аргініну та розувастатину у комплексній корекції ліпідного статусу при хронічному панкреатиті

друк

Мат-ли наук.-практ. конфер. «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів». – Тернопіль. 2012. – С. 27-28.

2

Л.С. Бабінець,

Л.М. Мігенько,

 

 

44.             

Комплексне лікування хворих на гострий поширений перитоніт.

друк

Галицький лікарський вісник 2012.-№3 (частина 2)-С.42-44.

(Фахове видання)

3

Дзюбановський І.Я.

 

 

45.             

Місце мініінвазивних операційних втручань в лікуванні панкреатогенного септичного шоку

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 року. Тернопіль, Укрмедкнига. С. 82.

 

 

 

1

Дзюбановський І.Я., Свистун Р.В.

(всього 7 осіб)

 

 

46.             

Удосконалення процесу підготовки лікарів загальної практики – сімейної медицини на додипломному рівні.

друк

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, “Впровадження нових технологій за кредитно модульної системи організації навчального процесу УВМ(Ф) НЗ III - IV рівнів акредитації26-27 квітня 2012 року – Медична освіта № 3 (додаток) 2012 р – С. 41-43.

3

В. Б. Гощинський,

(всього 11 осіб)

 

 

47.             

Роль дисліпопротеїнемій у формуванні порушень вуглеводного обміну та трофологічного статусу при хронічному панкреатиті

друк

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини». – Харків: 12 вересня 2013. – С 24-25.

2

Л. С. Бабінець,

Л. М. Мігенько,

(всього 5 осіб)

 

 

48.             

Сепсис у хворих на некротичний панкреатит.

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 року. Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига. С. 72-73.

2

Свистун Р.В., Поляцко К.Г.

 (всього 5 осіб)

 

 

49.             

Патогенетические аспекты формирования дисфункции поджелудочной железы при хроническом панкреатите с дислипидемией

друк

Наука в центральной России. – 2012. – № 2. – С. 45–52.

(Фахове видання)

8

Л. С. Бабинец,

Л. М. Мигенько

 

 

 

50.             

Зв'язок показників ліпідного гомеостазу із клініко-діагностичними параметрами хронічного панкреатиту.

друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини : науково-практична конференція, 17 квітня 2012 р.: зб. матеріалів конф. – Тернопіль. 2012. – С. 11–12

2

Л. С. Бабінець,

Л. М. Мігенько,

(всього 6 осіб)

 

 

51.             

Роль миниинвазивных хирургических технологий в лечении ослонений некротического панкреатита.

друк

Актуальные вопросы современной хирургии. Сборник научно-практических работ, посвященный 65-летию почтного профессора КрасГМУ Юрия Семеновича Винника. Красноярск. 2013. – С. 72-74.

3

Дзюбановский И.Я., Свистун Р.В.

 (всього 5 осіб)

 

 

52.             

Отдаленные результаты и качество жизни пациентов после различных типов паховых герниопластик.

друк

Актуальные вопросы современной хирургии. Сборник научно-практических работ, посвященный 65-летию почтного профессора КрасГМУ Юрия Семеновича Винника. Красноярск. 2013. – С. 150-153.

4

Дзюбановский И.Я., Пятночка В.И.

(всього 5 осіб)

 

 

53.             

Выбор метода интестинальной декомпрессии у у больных с острой непроходимостью токной кишки.

друк

Актуальные вопросы современной хирургии. Сборник научно-практических работ, посвященный 65-летию почтного профессора КрасГМУ Юрия Семеновича Винника. Красноярск. 2013. – С. 430-432.

3

Дзюбановский И.Я., Поляцко К.Г.

(всього 5 осіб)

 

 

54.             

Полиорганная дисфункция у больных с острым распространенным перитонитом.

друк

Актуальные вопросы современной хирургии. Сборник научно-практических работ, посвященный 65-летию почтного профессора КрасГМУ Юрия Семеновича Винника. Красноярск. 2013. – С. 432-434.

3

Дзюбановський И.Я.

(всього 5 осіб)

 

 

55.             

Вирішення хірургічних питань у практиці сімейного лікаря: гострі нагнійні захворювання.

друк

Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – Київ, 2013. - №4.- С. 22-26.

5

Л. Бабінець,

І. Боровик,

С. Рябоконь.

 

 

56.             

Досвід впровадження практично орієнтованої підготовки лікаря загальної практики на додипломному рівні

друк

Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» 18-19 квітня 2013 року. - Тернопіль «Укрмедкнига», 2013 р. – С. 19-21.

3

Л.С. Бабінець,

І.О. Боровик,

(всього 9 осіб)

 

 

57.             

Клінічний перебіг хворих з хронічним біліарним панкреатитом після перенесеної лапароскопічної холецистектомії.

друк

Мат-ли підсумк. наук.-практ. конфер. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2013. - С. 53.

 

1

Бабінець Л.С.,

Швець Н.В.,

Ялінська Г.П.

 

 

58.             

Роль дисліпопротеїнемій у формуванні порушень вуглеводного обміну та трофологічного статусу при хронічному панкреатиті

друк

Мат-ли наук.-практ. конфер. з міжнар. участю «Цукровий діабет як інтегральна проблема внутрішньої медицини». – Харків, 2013. - С. 24-25.

2

Бабінець Л.С., Мігенько Л.М.

 (всього 5 осіб)

 

 

59.             

Можливості комплексної корекції остеодефіциту при хронічному панкреатиті

друк

Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 37.

1

Семенова І.В., Бабінець Л.С.,

Творко В.М.

 

 

60.             

Дослідження клінічного перебігу та якості життя хворих на хронічний панкреатит у віддалений період після холецистектомії

друк

Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014р. Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2014. – С. 31-32.

2

Назарчук Н.В., Бабінець Л.С., Рябоконь С.С.

 

 

61.             

Cиндром поліорганної недостатності у хворих на гострий поширений перитоніт.

друк

Клінічна анатомія та оперативна хірургія – 2014.- Том 13 №2 (48).-С. 56-61.

(Фахове видання)

5

Дзюбановський І.Я., Поляцко К.Г.

 

 

62.             

Порівнянльна характеристика якості життя хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії

друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 150.

(Фахове видання)

1

Л.С. Бабінець,

Н.В. Назарчук,

(всього 5 осіб)

 

 

63.             

Досвід системи підготовки лікаря загальної практики у Словаччині.

друк

Мат-ли Всеукраїнської навч.-наук. конфер. з міжнар. участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України». – Тернопіль, 2014. - С. 370-371.

2

Л.С. Бабінець,

Н.Є. Боцюк

 (всього 11 осіб)

 

 

64.             

Досвід впровадження сімейної медицини в Угорщині.

друк

Українські медичні вісті (Мат-ли конгресу СФУЛТ, Чернівці, 2014). – Том 11, число 1-4. – С. 22.

22

Бабінець Л.С.,

Боровик І.О.,

(всього7 осіб)

 

 

65.             

Схеми лікування хворих на хронічний панкреатит із дисліпідемією і метаболічним синдромом

друк

Мат-ли наук.-практ. конфер. з міжнар. участю до 210-річчя заснування ХНМУ «Міждисциплінарні аспекти цукрового діабету». Харків, 2014. - С. 19-20.

2

Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Квасніцька О.С.

 

 

66.             

Досвід США та Канади у підготовці лікарів загальної практики-сімейної медицини

друк

Мат-ли регіональної наук.-методичної конфер. «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст». Тернопіль, 2014. - С. 12-14.

3

Бабінець Л.С.,

Воронцов О. О.,

(всього 5 осіб)

 

 

67.             

Трофологічний статус хворих на хронічний панкреатит біліарного ґенезу.

друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. - №1 (22). – С. 142-143.

(Фахове видання)

2

Л. С. Бабінець,

Н. В. Назарчук,

(всього 7 осіб)

 

 

68.             

Деякі підходи до сучасного лікування хворих із трофічними виразками при післятромбофлебітичному синдромі.

друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. Т. 23. №2-3. – С. 21-23.

(Фахове видання)

3

 

 

 

69.             

Клінічний досвід оцінки рівня ендогенної інтоксикації та динаміки активності антиоксидантної системи у хворих на гострий поширений перитоніт.

друк

Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17. №3. – С. 105-108.

(Фахове видання)

4

 

 

 

70.             

Хронічний панкреатит та постхолецистектомічний синдром, підходи до лікування.

друк

Вісник наукових досліджень. – Тернопіль, 2015. Т. 80 - №3. – С. 11-14.

(Фахове видання)

4

 

 

 

71.             

Патогенетичниі аспекти порушень ліпідного обміну при хронічному панкреатиті, підходи до їх корекції.

друк

Вестник клуба панкреатологов. –2016. - №1 (30). – С. 16-19.

(Фахове видання)

4

Бабінець Л.С., Мігенько Л.М.,

Кицай К.Ю.

Квасніцька О.С.

(всього 5 осіб).

 

 

 

72.             

Трофічні виразки при післятромбофлебітичному синдромі, сучасні підходи до лікування хворих.

друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. Т. 26. №2. – С. 99-100.

(Фахове видання)

2

Бабінець Л.С., Мігенько Л.М.,

Рябоконь С.С.

(всього 4 осіб).

 

 

73.             

Зміни показників маркерів тканинного пошкодження гепатоцитів у хворих на гострий поширений перитоніт.

друк

Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицни» - 15 червня 2016 р. – С. 74-75.

2

Дзюбановський І.Я.,

Свистун Р.В.,

Поляцко К.Г.,

Мігенько Л.М.

(всього 5 осіб).

 

 

 74

Бихевиоральные факторы риска ИБС и осложнений 

Друк. 

 V Международный образовательный форум «Российские дни сердца» 30 марта-01 апреля 2017года, Москва, с.36

1 

 Н.І. Корильчук, В.М.. Творко, Е.А.Качмар, Б.О. Мигенько

 

 

 


 

 

 

ІІІ. Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід

 

 

 

74.             

Зонд для інтубації кишки.

друк

Деклараційний патент на винахід України № 71755, 7 А61М 25/00, 20031211066. Заявл.05.12.2003 р. Опубл. 15.12.2004 р. Бюл. № 12, 2004 р.

 

Бенедикт В.В.

Дячук І.О.

 

 

 

75.             

Спосіб моделювання перитоніту.

друк

Патент на корисну модель № 4593

7 G09B23/28. № u20040604653

14.06.2004 р.

Бюл. 17.01.2005 р. № 1, 2005

 

Гнатюк М.С.

Дзюбановський І.Я.

Бенедикт В.В.

 

 

 

76.             

Спосіб хірургічного лікування пахової грижі.

 

 

друк

Патент на корисну модель № 25014. МПК (2006). А62В 17/00

А61F 2/02. № u200702098

27.02.2007. Бюл. № 11, 2007

 

 

Бенедикт В.В.

Задорожний М.М.

 

 

 

77.             

Спосіб лікування хронічного  панкреатиту з вірсунгоектазією

друк

Патент України України на корисну модель 48412    МПК А61В17/22  № u200911849 Заявл.19.11.2009 р. Опубл. 10.03.2010 р. Бюл. № 5.

 

 

Дзюбановський І.Я., Свистун Р.В., Поляцко К.Г.Ониськів О. О.Бойко В. В.

 

 

78.             

Спосіб видалення поліпа слизової оболонки задньопрохідного каналу та ампулярної частини прямої кишки.

друк

Деклараційний патент на корисну модель № 42646

А61В17/22 № u200902317 Заявл.16.03.2009 р. Опубл. 10.07.2009 р. Бюл. № 13, 2009.

 

 

Гощинський В.Б.

Коптюх В.В.

 

 

79.             

Ректальне дзеркало з отвором та пластиною

 

друк

Патент України України на корисну модель 48275    МПК А61В 17/22  № u200909886 Заявл.28.09.2009 р. Опубл. 10.03.2010 р. Бюл. № 5.

 

Коптюх В.В.

 

 

80.             

Спосіб лікування гемороїдального вузла

 

друк

Патент України України на корисну модель 48276    МПК А61В 17/00  № u200909890 Заявл.28.09.2009 р. Опубл. 10.03.2010 р. Бюл. № 5.

 

 

Коптюх В.В.

 

 

81.             

Спосіб пластики рельєфного автодермотрансплантанта.

друк

Деклараційний патент на корисну модель № 42645

А61В17/03 № u200902311 Заявл.16.03.2009 р. Опубл. 10.07.2009 р. Бюл. № 13, 2009.

 

 

Гощинський В.Б.

Коптюх В.В.

 

 

82.             

Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутнім порушенням ліпідного обміну

друк

Деклараційний патент на корисну модель № 72204 України, МПК А61К 31/00, А61Р 1/18 (2006.01),№ u 2012 01102. Заявл.03.02.2012 р. Опубл. 10.08.2012 р. Бюл. № 15, 2012.

 

 

Л.С. Бабінець,

Л.М. Мігенько,

А.В. Павлишин

 

 

83.             

Спосіб адаптації шкірного трансплантата силіконовою вакуумною камерою з цирконієвими адаптаційними півкулями/

 

друк

Деклараційний патент на корисну модель № 7354/ЗУ/16 України, МПК А61В 17/10, (2006.01), № u 2015 10678.

 

 

А.В. Павлишин

 

 

ІV. Основні навчально – методичні роботи, монографії

 

 

84.             

Роль клінічних баз в оволодінні практичними навичками інтернами-хірургами у світлі кваліфікаційної категорії.

 

друк

Медична освіта, 2006.- № 1.- С. 70-72.

 

3

Дзюбановський І.Я.,

Бенедикт В.В.,

(всього 10 осіб)

 

 

85.             

Хірургічні методи лікування в світлі доказової медицини.

друк

Медична освіта, 2008.- № 3.- С. 40-42.

 

3

Дзюбановський І.Я.

Пустовойт Г.Т.

(всього 10 осіб)

 

 

 

86.             

Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету.

 

друк

Сімейна медицина. – Київ, 2013. - №4 (48). – С. 28-30.

 

3

Л.С. Бабінець,

І.О. Боровик,

(всього 9 осіб)

 

 

87.             

«Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині»

друк

Сімейна медицина. – 2014. - №3 (53). – С. 19-22.

(педагог.)

 

4

Л.С. Бабінець,

Н.Є. Боцюк

(всього 11 осіб)

 

 

88.             

Особливості підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині.

 

друк

Науково-практичний журнал «Здоров’я суспільства» №1-2, 2014. - С. 68-69.

2

Бабінець Л.С.,

Боровик І.О.,

(всього 7 осіб)

 

 

89.             

Розділ 9. Урологія.

друк

Сімейна медицина: навч. Посіб. / (Гощинський В.Б., Бабінець Л.С., Стародуб Є.М.. та ін.) за ред.. В.Б. Гощинського, Л.С. Бабінець, Є.М. стародуба. – 2-ге вид доп і перероб. – Тернпіль: ТДМУ, 2014, - 1162 с.

1162/10

Гощинський В.Б., Бабінець Л.С., Стародуб Є.М. та ін.

 

 

90.             

Сучасні технології навчання на циклі «Хірургія в сімейній медицині» на додипломному рівні.

друк

Мат-ли XIII Всеукраїнської наук.-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під*єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відео-конференц-зв*язку). 12-13 травня 2016 року м. Тернопіль. У двох томах. «Укрмедкнига» 2016. - Том 2, 2016. - С. 39-40.

2

Бабінець Л.С.,

Боровик І.О.,

Мігенько Л.М.

 

91.

 Досвід запровадження оптимізованої технології аналізу ситуацій у додипломній підготовці сімейного лікаря

 Друк.

Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку 18–19 травня 2017 року м. Тернопіль у двох томах. - ТОМ 2. - Тернопіль ТДМУ. - «Укрмедкнига». – 2017

 2

Л. С. Бабінець,
Н. Є. Боцюк,
 Н. І. Корильчук (всього 10 осіб)

 

Comments