Студентський науковий гурток

Діяльність студентського наукового гуртка

Студентський науковий гурток на теренах кафедри існує від початків становлення самої кафедри.

 Перші доповіді, перша наука… (1999р.)

На тематичних зібраннях розглядалися та висвітлювалися різносторонні питання практичної медицини, вивчалися нові методики досліджень, сучасне лікування та профілактика різних недуг. Науковий гурток працював різнобічно – проводили анкетування та їх аналіз, опитування пацієнтів та лікарів,  опрацьовували та опановували нові методи профілактики та лікування. 

Плакати мальовані від руки - супер презентації!!!

Наукові зібрання проводилися почергово всіма працівниками кафедри у вигляді дискусій, конференцій, клінічних розборів тощо.

Засідання гуртка…


Фуршет після засідання …

 Тематики засідань гуртка й на сьогодення доволі різнобічні та охоплюють не лише аспекти сімейної медицини, але й питання хірургії, акушерства та гінекології, педіатрії, фізіотерапії, рефлексотерапії тощо. Щорічно відбувається низка засідань під керівництвом завідувача кафедри проф.Бабінець Л.С., де заслуховуються наукові здобутки студентів курованих проф.Стародубом Є.М., доц.Корильчук Н.І., доц.Боровик І.О., доц.Мігенько Б.О., доц.Боцюк Н.Є., ас.Рябоконь С.С., доц. Творком В.М., доц. Воронцовим О.О., доц.Ясній О.Р., які в подальшому є представлені на Всеукраїнських та міжнародних конференціях та конгресах.


Доповідувач студент-науковець на конференції.

 

Низка робіт за останні роки:

 

1.              Зінчук В. Клініко-лабораторні особливості залізодефіцитних анемій на фоні хронічного панкреатиту // ХХІ міжнародний конгрес студентів та молодих вчених.-Тернопіль.-2017.-С.53.

2.              Захарчук У.М. Вплив наявності інкреторної недостатності підшлункової залози на клінічний перебіг хронічного панкреатиту за системою M-ANNEIM.-Мат-ли підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».-Тернопіль, 2013.-С.8.

3.              Бабінець Анастасія. Зміни цитокінового профілю у тварин з комбінованою травмою після корекції ксеноімплантантами / Анастасія Бабінець, Уляна Захарчук, Руслана Говда // XVII міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р. : матеріали конг. –  Тернопіль, 2013. – С. 227.

4.              Рябоконь Марія, Стасишин Любов, Болюх Оксана Діагностична значущість використання опитувальників при оцінці контролю бронхіальної астми // Матеріали ХХІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених присвяченого 60-річчю Тернопільського державного медичного Університету ім.. І.Я. Горбачевського МОЗ України, 24-26 квітня 2017 р. - Тернопіль, Україна. – С 67-68.

5.              Бабінець Анастасія, Панасюк Наталія. Аплікація за методом Ляпко при нейроциркуляторній дистонії у практиці сімейної медсестри // XVII міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р. : матеріали конг. –  Тернопіль, 2013. – С. 373.

6.              Захарчук У. Вплив наявності панкреатогенного цукрового діабету на клінічний перебіг хронічного панкреатиту // XVIІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 22–24 квітня 2013 р., Тернопіль : тези доп. – Тернопіль : Укрмедкнига , 2013. – С. 18.

7.              Медвідь Ігор. Оцінка стану вегетативної нервової системи у хворих на гіпертонічну хворобу та хронічний панкреатит  // XVII міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р. : матеріали конг. –  Тернопіль, 2013. – С. 29.

8.              Швець Наталія. Вплив перенесеної лапароскопічної холецистектомії на клінічний перебіг хворих з хронічним біліарним панкреатитом.// XVII міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Тернопіль. – 2013.-с. 48.

9.              Бабинец А.И. Клинико-патогенетические аспекты использования многоигольчатой разнометаллической аппликации в комплексной терапии гипертонической болезни. – «Вопросы современной медицины»: мат-лы междунар. науч.-практ. конфер. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 23-27.

10.          Рябоконь М.А., Стасышын Л.Р., Болюх О.А. Влияние пищевой аллергии на развитие астматического приступа у взрослых // Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины» «Проблемы биологии и медицины». № 2.1 (95) 2017 – С 194. - Узбекистан, Самарканд.

11.          Рябоконь М.А., Оныськив М.О., Корыльчук Б.Т. Эффективность лечения больных ХОБЛ // Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины» «Проблемы биологии и медицины». №  2.1 (95) 2017 – С 195. - Узбекистан, Самарканд.

12.          Корильчук Б.Т. Рівень здоров’я сьогодні – запорука здоров’я в майбутньому//Збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 квітня 2017 року.-Чернігів.-Том1.С.347-354.

13.          Козак О. Можливості застосування еглонілу у пацієнтів з пептичними виразками в амбулаторних умовах // ХХІ міжнародний конгрес студентів та молодих вчених.-Тернопіль.-2017.-С.48.

14.          Корильчук Б.Т. Препарати хрому  при метаболічному синдромі // Національний конгрес «Людина та Ліки –Україна 2017».-С.20.

15.          Лещук Ю.В. Аскаридоз як чинник поглиблення тяжкості хронічного панреатиту.-Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».-Тернопіль, 2013.-С.10.

16.          Корильчук Б.Т. Метаболический синдром и ХОБЛ// Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.35-36.

17.          Зінчук В. Порівняльний аналіз різних програм лікування хворих на хронічний панкреатит із супутньою стабільною ІХС // ХХІ міжнародний конгрес студентів та молодих вчених.-Тернопіль.-2017.-С.51.

18.          Korylchuk B.T., Risk and complication factors of ischemic heart disease// VII international conference researchers.-Wroclaw.2017.-S/102.

19.          Лещук Ю. Вплив супутнього аскаридозу на перебіг хронічного панкреатиту в амбулаторній практиці / Ю. Лещук // XVIІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 22–24 квітня 2013 р., Тернопіль : тези доп. – Тернопіль : Укрмедкнига , 2013.

20.          Корильчук Б.Т. Приверженность больных с метаболическим синдромом.-Кардиосоматика.-Том8,№1.-С.45.

21.          Корильчук Б.Т. Метаболический синдром и аллергия //Трансляционная медицина.-2016.-№2.-С.34-35.

22.          Корильчук Б.Т. Особенности ХОБЛ при метаболическом синдроме //Тезисы республиканской научно-практической конференции «Метаболический синдром и современные методы лечения дисметаболизма».-Ташкент.-2016.-С64.

23.          Бабінець Анастасія, Безкоровайна Тетяна, «Оцінка ліпідограми при гіпотиреозі». - ХІХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука.-2015.-С.28.

24.           Захарчук Уляна «Оцінка ступеню тяжкості клінічного перебігу та когнітивних порушень у хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом». - ХІХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука.-2015.-С.42.

25.          Кицай Катерина «Порівняльна оцінка якості життя різних груп хворих на хронічний біліарний панкреатит». - ХІХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука.-2015.-С.24.

26.          Корильчук Богдан «Інсулінорезистентність – придиктор цукрового діабету у дорослому житті». - ХІХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука.-2015.-С.44.

27.          Сабат Зоряна, Шайген Олена «Патогенетичні аспекти панкреатиту на тлі порушення кальцієвого обміну». - ХІХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука.-2015.-С.37.

28.           Безпоповцев Артем «Стан парадонта при цукровому діабеті».  - ХІХ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука.-2015.-С.88

29.           Корильчук Богдан «Нарушения структуры питания в подростковом воздасте» //Тезисы Ежегодного Международного Форума «Питание и здоровье». – 2015.-С.25.

 

Сучасні студенти-науковці активно позиціонують свої невеличкі наукові досягнення на наукових конференціях та конгресах закордоном.

Наукові праці представлені закордоном.Виступи студентів закордоном.


Участь у конференціях закордоном.

Студенти-науковці свої наукові здобутки пропагують не лише в медичних ВУЗах. Так, вони виступали з доповіддю у Київському Національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на ІІІ міжнародній науково-практичній конференції  «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ»на тему:

«Аспекти емоційного вигорання при спілкуванні з хворим»;

У Чернігівському національному технологічному університеті на VII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогіка здоров’я» на тему:

«Рівень здоровя сьогодні - запорука здоровя в майбутньому».


За час існування кафедри більше 100 дукованих робіт представлені студентами-науковцями. Наукові інтереси студентів сумлінно розвивають та впроваджують викладачі кафедри. Так, неодноразово студенти-гуртківці представляли свої роботи на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.План 
роботи гуртка кафедри 
на 2017-2018 н. р.

№ 

пп

Дата засідання

 

Тема

Відповідальний

1

21.09.17

Установче засідання і розподіл тем наукових студентських робіт

Проф. Бабінець Л.С.

 

2

05.10.17

Супутня патологія при захворюваннях шлунково-кишкового  тракту

Проф. Стародуб Є.М.

 

3

19.10.17

Атопічний дерматит на фоні комор бідної патології

Доц. Боцюк Н.Є.

 4

02.11.17

Роль сімейного лікаря в діагностиці та лікуванні інфаркту міокарда

Доц. Творко В. М.

 

5

16.11.17

Фітотерапія при захворюваннях гепатобіліарної системи

Доц. Боровик І.О.

 6

07.12.17

Особливості ведення хворих із  бронхітами та пневмонією

Ас. Рябоконь С.С.

7

21.12.17

Гіпофункція щитоподібної залози при коморбідних станах

Доц. Корильчук Н.І.

8

01.02.18

Гормональні контрацептиви та їх  покази та протипокази  при коморбідній патології

Доц. Воронцов О.О.

9

15.02.18

Діагностика захворювань шлунково-кишкового тракту в умовах амбулаторії

Доц. Боровик І.О.

10

01.03.18

Рання діагностика гіпертонічної хвороби  в практиці сімейного лікаря

Доц. Творко В.М.

11

15.03.18

Інсулінорезистентність, як проблема багатьох захворювань

Доц. Корильчук Н.І.

12

05.04.18

Допологова підготовка жінок в практиці сімейного лікаря

Доц. Воронцов О.О.

13

19.04.18

Сучасні методи лікування цукрового діабету та ожиріння

Доц. Корильчук Н.І.

14

04.05.18

Лікування  ускладнень ЦД в амбулаторних умовах

Доц. Мігенько Б.О.

15

10.05.18

Заключне засідання гуртка. Про підготовку публікацій до конгресу молодих вчених

 

Проф. Бабінець Л.С.

 

Список членів

студентського наукового гуртка

кафедри «Первинної медико–санітарної допомоги

та загальної практики- сімейної медицини»

на 2017-2018 н.р.

 

№ пп

П.І.П. гуртківця

Курс

Група

1.

Староста

Корильчук

Богдан Тарасович

 

V

         9

2.

Козак

Ольга Андріївна

V

16

3.

Підгайна

Ірина Володимирівна

V

2

4.

Когут

Марян Богданович

V

9

5.

Зімович

Маряна Вікторівна

 

V

9

6.

Зінчук

Валентина Іванівна

ІІІ

4

7.

Захарчук

Лариса Олегівна

VІ

          1

8.

Ваврух Олександр Юрійович

V

23

9.

Шпенюк

Юрій Михайлович

І

12

  

Завідувач кафедри                                          проф.  Бабінець Л.С.

 

ĉ
Світлана Степанівна Рябоконь,
7 вер. 2017 р., 01:42
ĉ
Світлана Степанівна Рябоконь,
7 вер. 2017 р., 01:42
Comments