Науково-дослідні роботи


Науково-дослідна робота кафедри спрямована на вивчення коморбідних станів у клініці внутрішніх хвороб: предикторів розвитку, ранню діагностику, профілактику та лікування.

Основні наукові здобутки колективу кафедри:
· Досліджено мінеральну щільність кісткової тканини при первинному остеоартрозі та розроблено нові підходи до оптимізації лікування.
· Розроблено методику попередження розвитку остеопорозу пiсля операцiй на шлунку та дванадцятипалiй кишцi, тонкiй та товстiй кишцi.
· Створено концепцію формування полінутрієнтної недостатності при хронічному панкреатиті.
· Запропоновано та впроваджено в практику методику корекції остеодифіциту у хворих на хронічний панкреатит.
· Впроваджено в практику комплекси гомеосиніатричної корекції порушень трофологічного статусу при хронічному панкреатиті.
· Сформульовано положення про порушення ліпідного статусу у хворих на хронічний панкреатит і запропоновано комплексне лікування.
· Впроваджено в практику нові методики дослідження лептину, інсуліну, С-пептиду, глікогемоглобіну.
· Досліджено та впроваджено в практику лікування хворих на метаболічний синдром Х із застосуванням апарату МИТ F2.
· Досліджено стан мікробіоцинозу товстої кишки при хронічному панкреатиті у поєднанні з ХОЗЛ ті впроваджено методику корекції дисбіозу із включенням синбіотиків.
· Досліджено вплив супутньої артеріальної гіпертензії та ендотеліальної дисфункцї у патогенезі трофологічних змін при хронічному панкреатиті, досліджено роль метаболічної терапії таких станів;
· Досліджено роль цитокінового статусу при остеохондрозі хребта з рефлекторними синдромами і впроваджено методику фармакопунктурної корекції больового синдрому.


Сфера наукових інтересів колективу кафедри:
Продовжується робота над
– клініко-патогенетичним обґрунтуванням застосування методів рефлексотерапії при поперековому остеохондрозі, дослідженням супутньої артеріальної гіпертензії як предиктора ускладненя перебігу хронічного панкреатиту та можливостями корекції;
– вивченням змін цитокінового профілю у тварин з комбінованою травмою після корекції ксеноімплантантами;
– з’ясуванням впливу наявності інкреторної недостатності підшлункової залози на клінічний перебіг хронічного панкреатиту за системою M-ANNHEIM;
– вивченням аскаридозу як чинника поглиблення тяжкості хронічного панкреатиту; статистичним аналізом показників вегетативного статусу у хворих із гіпертонічною хворобою та супутнім хронічним панкреатитом;
– дослідженнчм клінічного перебігу хронічного біліарного панкреатиту після перенесеної лапароскопічної холецистектомії;
– застосуванням аплікації за методом Ляпко при нейроциркуляторній дистонії у практиці сімейної медсестри.


Завідувач кафедри проф. Бабінець Л.С. є головним редактором наукового журналу «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» та членом редакційної колегії журналу «Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри» Асоціація сімейних лікарів України.
ĉ
Світлана Степанівна Рябоконь,
7 вер. 2017 р., 01:43
Comments