Монографії, патентиПідручники, посібники, монографії.

1. Загальні питання сімейної медицини. У 3 кн. Бабінець Л.С. Підручник.
2. Общие вопросы семейной медицины. У 3 кн. Бабінець Л.С. Підручник.
3. Сімейна медицина. Бабінець Л.С., В.Б. Гощинський, Є.М. Стародуб, та ін. Посібник
4. Невідкладні стани в клініці внутрішніх захворювань / Під заг. ред. проф. М.П. Буглака. Бабінець Л.С. Посібник.
5. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней / Под общ. ред. проф. Н.П. Буглака. Бабінець Л.С. Посібник.
6. Гастроентерологія: психосоматичні аспекти перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту в практиці інтерніста та сімейного лікаря. Бабінець Л.С. Посібник
7. Проблеми остеопорозу / За ред. проф. Ковальчука Л.Я. Бабінець Л.С. Монографія.

Отримано патенти України на корисну модель:

1. Патент на корисну модель №15526. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит (Бабінець Л.С., Криськів О.І.).
2. Патент на корисну модель №63639. Спосіб лікування хворих на поперековий остеохондроз. (Бабінець Л.С., Надкевич А.Л.).
3. Патент на корисну модель № u201111142. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит (Бабінець Л.С., Квасніцька О.С.).
4. Патент на корисну модель №100903. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози (Бабінець Л.С., Галабіцька І.М.).
5. Патент України № 90420, А61Р1/00, А61N1/00. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит (Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я.).
6. Патент України № 84093, А61К31/00. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит (Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я.).
7. Патент України №104159, А61М, 31/00. Спосіб лікування хворих на хронічний біліарний панкреатит у поєднанні з ожирінням (Бабінець Л.С., Кицай К.Ю.).
8. Патент України №103304, А61К 31/00, А61К. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит. (Бабінець Л.С., Кицай К.Ю.).
9. Патент 105275 Україна МПК A61B 8/00 A61N 1/18 A61P 1/18 Спосіб лікування та реабілітації хворих на хронічний панкреатит в практиці сімейного лікаря (Бабінець Л. С., Галабіцька І. М.).