Кафедра‎ > ‎

Наукова робота


Сфера наукових інтересів кафедри стосується наукових розробок в галузі терапії та сімейної медицини, хірургії. Група науковців кафедри, яку очолює професор Лілія Степанівна. Бабінець займається розробкою нових методів лікування хронічного панкреатиту на тлі супутніх захворювань та вивченням проблеми формування полінутрієнтної недостатності у хворих на хронічний панкреатит.


Значний науковий вклад колектив кафедри вніс і у вивчення патогенезу вторинного остеопорозу при різноманітних патологічних станах та у його лікування.
Хірурги кафедри продовжують наукові дослідження, започатковані проф. В.Б. Гощинським, які присвячені покращенню безпосередніх та віддалених результатів післяоперативних втручань на органах черевної порожнини. Новим і перспективним науковим напрямком у цьому плані є застосування ліофілізованих ксенодермоімплантатів для попередження неспроможності кишкових швів та анастомозів. Колектив кафедри працює над вирішенням актуальних питань, що стосуються патогенезу, сучасних методів діагностики та лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок та попередження її післяопераційного рецидиву та захворювань магістральних артерій

Наукові розробки кафедри стали складовою декількох міжкафедральних науково-дослідних робіт, присвячених актуальним проблемам внутрішньої медицини, абдомінальної та судинної хірургії. Так, науково обґрунтовано застосування системозберігаючих оперативних втручань при варикозній хворобі нижніх кінцівок та був розроблений алгоритм діагностично-лікувальних заходів для визначення індивідуального вибору того чи іншого методу хірургічного лікування варикозної хвороби. Науковцями кафедри створена нова концепція формування полінутрієнтної недостатності при хронічному панкреатиті, що дало можливість оптимізувати методи його лікування. Запропоновано та впроваджено в практику методику корекції остеодефіциту у хворих на хронічний панкреатит.

Слід відмітити, що наукові дослідження працівників кафедри були також присвячені вивченню порушень трофологічного статусу при хронічному панкреатиті. На основі цих досліджень було  впроваджено комплекс гомеосиніатричної корекції. Важливим із точки зору практичної медицини стало всебічне вивчення порушення ліпідного статусу у хворих на хронічний панкреатит. Як результат цього дослідження стало обґрунтування комплексного лікування цих патологічних станів. Важливим науковим доробком кафедри є дослідження мікробіоцинозу товстої кишки при хронічному панкреатиті у поєднанні з хронічними обтураційними 

захворюваннями легень. Науковцями  кафедри впроваджено у практику власну методику корекції дисбіозу із включенням синбіотиків.

Перспективи наукової роботи полягають ту вдосконаленні міжкафедральних планових та власних наукових розробок та їх впровадження у практику.

 

 

Традицією кафедри стало щорічне проведення науково-практичних конференцій та  шкіл-семінарів для сімейних лікарів області, а також організація міжрайонних науково-практичних конференцій.ОСНОВНI НАУКОВI ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

-   Створено концепцію формування полінутрієнтної недостатності при хронічному панкреатиті;

-   Запропоновано та впроваджено в практику методику корекції остеодифіциту у хворих на хронічний панкреатит;

-   Впроваджено комплексм гомеосиніатричної корекції порушень трофологічного статусу при хронічному панкреатиті;

-  Сформульовано положення про порушення ліпідного статусу у хворих на хронічний панкреатит і запропоновано комплексне лікування із включенням статинів;

-   Досліджено стан мікробіоцинозу товстої кишки при ХП у поєднанні з ХОЗЛ ті впроваджено методику корекції дисбіозу із включенням синбіотиків;

-   Досліджено вплив супутньої артеріальної гіпертензії і ендотеліальної дисфункцї у патогенезі трофологічних змін при ХП, досліджено роль метаболічної терапії таких станів;

-  Досліджено роль цитокінового статусу при остеохондрозі хребта з рефлекторними синдромами і впроваджено методику фармакопунктурної корекції больового синдрому.

-  Дослiджено механiзм впливу антибактерiального шовного розсмоктувального матерiалу на перебiг раневого процесу та особливостi загоєння хiрургiчних ран, залежно вiд марки шовного матерiалу.

-  Розроблено методи запобiгання пiсляоперацiйним ускладненням в абдомiнальнiй хiрургiї. Розроблено методику попередження розвитку остеопорозу пiсля операцiй на шлунку та дванадцятипалiй кишцi, тонкiй та товстiй кишцi.

-   Запропоновано для практичної хiрургiї новi антимiкробнi розсмоктувальнi полiмернi шовнi матерiали: капройод, капромед.

- Розроблено та впроваджено в практику методику пломбування розширених вен за допомогою клейової композицiї КЛ-3.ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Лікувально-профілактична робота професорсько-викладацьким складом кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини  виконується на базі Тернопільської міської комунальної лікарні №2, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вулиця Купчинського 14 та Тернопільської міської дитячої комунальної поліклініки (м. Тернопіль, вулиця Федьковича 16).
Клінічною базою кафедри є центр первиннлї медико-санітарної допомоги; поліклінічне відділення, хірургічне відділення поліклініки, жіноча консультація, денний стаціонар поліклініки, денні стаціонари хірургічного відділення та жіночої консультації, гастроентерологічне та хірургічне відділення Тернопільської міської комунальної лікарні № 2, а також поліклінічне відділення та стаціонар денного перебування хворого у Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні. Здійснюється консультативний прийом в амбулаторіях сімейного лікаря у с. Гнилиці, с. Зарубинці, с Кокошенці, с. Говилів, с. Увисла та геріатричному будинку в с. Денисів. 


На кафедрі працює 10 викладачів:

Професор Бабінець Л.С. -  лікар-терапевт, голкорефлексотерапевт   вищої категорії

Професор Стародуб Є.М.-  лікар-терапевт, гастроентеролог вищої категорії

Доцент Боцюк Н.Є - лікар-педіатр першої категорії, алерголог другої категорії

Доцент Ясній О.Р. - лікар-педіатр вищої категорії, 

Доцент Корильчук Н.І. - лікар-терапевт вищої категорії

Доцент Боровик І.О - лікар-терапевт вищої категорії

Доцент Творко В.М. - лікар-терапевт вищої категорії

Доцент Воронцов О.О. - лікар-акушер-гінеколог вищої категорії

Доцент Мігенько Б.О. - лікар-хірург вищої категорії

Асистент Рябоконь С.С. - лікар-терапевт першої категорії

 

Професорсько-викладацький склад здійснює курацію хворих у прикріплених до кафедри відділеннях,  здійснює обходи у денному стаціонарі поліклініки, денному стаціонарі жіночої консультації, проводить консультативний прийом в поліклінічному відділенні ТМКЛ № 2.

Колектив кафедри надає лiкувально-дiагностичну та консультативну допомогу населенню, доценти та асистенти кафедри ведуть консультативний прийом в амбулаторіях сімейного лікаря ряду сіл Тернопільщини, геріатричному відділенні в с. Денисів Козівського району та  профілактичні огляди студентів ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. Здійснюють ургентні та клінічні чергування у клініці та на дому.