Розклад відробок

Графік чергувань викладачів кафедри

первинної медико-санітарної допомоги

та загальної практики-сімейної медицини

 на  осінній семестр 2017-2018 н.р.


Дата

ПІБ

04.09.2017

Боровик І.О.

06.09.2017

Мігенько Б.О.

07.09.2017

Рябоконь С.С.

11.09.2017

Боцюк Н.Є.

13.09.2017

Корильчук Н.І.

14.09.2017

Воронцов О.О.

18.09.2017

Ясній О.Р.

20.09.2017

Боровик І.О.

21.09.2017

Мігенько Б.О.

25.09.2017

Рябоконь С.С.

27.09.2017

Боцюк Н.Є.

28.09.2017

Корильчук Н.І.

02.10.2017

Воронцов О.О.

04.10.2017

Ясній О.Р.

05.10.2017

Боровик І.О.

09.10.2017

Мігенько Б.О.

11.10.2017

Рябоконь С.С.

12.10.2017

Боцюк Н.Є.

16.10.2017

Корильчук Н.І.

18.10.2017

Воронцов О.О.

19.10.2017

Ясній О.Р.

23.10.2017

Боровик І.О.

25.10.2017

Мігенько Б.О.

26.10.2017

Рябоконь С.С.

30.10.2017

Боцюк Н.Є.

01.11.2017

Корильчук Н.І.

02.11.2017

Воронцов О.О.

06.11.2017

Ясній О.Р.

08.11.2017

Боровик І.О.

09.11.2017

Мігенько Б.О.

13.11.2017

Рябоконь С.С.

15.11.2017

Боцюк Н.Є.

16.11.2017

Корильчук Н.І.

20.11.2017

Воронцов О.О.

22.11.2017

Ясній О.Р.

23.11.2017

Боровик І.О.

27.11.2017

Мігенько Б.О.

29.11.2017

Рябоконь С.С.

30.11.2017

Боцюк Н.Є.

04.12.2017

Корильчук Н.І.

06.12.2017

Воронцов О.О.

07.12.2017

Ясній О.Р.

11.12.2017

Боровик І.О.

13.12.2017

Мігенько Б.О.

14.12.2017

Рябоконь С.С.

18.12.2017

Боцюк Н.Є.

20.12.2017

Корильчук Н.І.

21.12.2017

Воронцов О.О.

Schedule of reworks in

Department of Primary Health Care and Family Medicine

on  XI semester 2017-2018 s.y.

 

Date

Teacher

04.09.2017

Borovyk I.O.

06.09.2017

Migenko B.O.

07.09.2017

Ryabokon S.S.

11.09.2017

Botsyuk N.E.

13.09.2017

Korulchuk N.I.

14.09.2017

Vorontsov O.O.

18.09.2017

Yasniy O.R.

20.09.2017

Borovyk I.O.

21.09.2017

Migenko B.O.

25.09.2017

Ryabokon S.S.

27.09.2017

Botsyuk N.E.

28.09.2017

Korulchuk N.I.

02.10.2017

Vorontsov O.O.

04.10.2017

Yasniy O.R.

05.10.2017

Borovyk I.O.

09.10.2017

Migenko B.O.

11.10.2017

Ryabokon S.S.

12.10.2017

Botsyuk N.E.

16.10.2017

Korulchuk N.I.

18.10.2017

Vorontsov O.O.

19.10.2017

Yasniy O.R.

23.10.2017

Borovyk I.O.

25.10.2017

Migenko B.O.

26.10.2017

Ryabokon S.S.

30.10.2017

Botsyuk N.E.

01.11.2017

Korulchuk N.I.

02.11.2017

Vorontsov O.O.

06.11.2017

Yasniy O.R.

08.11.2017

Borovyk I.O.

09.11.2017

Migenko B.O.

13.11.2017

Ryabokon S.S.

15.11.2017

Botsyuk N.E.

16.11.2017

Korulchuk N.I.

20.11.2017

Vorontsov O.O.

22.11.2017

Yasniy O.R.

23.11.2017

Borovyk I.O.

27.11.2017

Migenko B.O.

29.11.2017

Ryabokon S.S.

30.11.2017

Botsyuk N.E.

04.12.2017

Korulchuk N.I.

06.12.2017

Vorontsov O.O.

07.12.2017

Yasniy O.R.

11.12.2017

Borovyk I.O.

13.12.2017

Migenko B.O.

14.12.2017

Ryabokon S.S.

18.12.2017

Botsyuk N.E.

20.12.2017

Korulchuk N.I.

21.12.2017

Vorontsov O.O.

 


Ċ
Світлана Степанівна Рябоконь,
1 вер. 2017 р., 01:30
Ċ
Світлана Степанівна Рябоконь,
1 вер. 2017 р., 01:30