Кафедра

 Завідувач кафедри 

доктор медичних наук, професор Лілія Степанівна Бабінець

Штат кафедри: 2 професори, 6 доцентів, 1 асистент, 1 лаборант.